Консультація. Як визначити правильно логопедичний діагноз?Скачати 72.83 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір72.83 Kb.
Консультація. Як визначити правильно логопедичний діагноз?

Логопед – корекційний педагог, що займається виявленням, запобіганням та усуненням мовленнєвих порушень у дітей, підлітків і дорослих. Прямим професійним обов’язком є виявлення осіб з порушеннями мовлення та комплектування логопедичних груп в ДНЗ, логопедичних пунктах ЗНЗ, спеціальних школах-інтернатах, поліклініках та стаціонарах, реабілітаційних центрах та проведення логопедичної роботи.

Основою для комплектування є логопедичний діагноз, визначений логопедом після обстеження 5 компонентів мовлення (словникового запасу, граматичної будови мовлення, зв’язного мовлення, фонематичних процесіві та звуковимови) з детельним описом кожного компонента дитини з врахуванням:

1.) стану пізнавального розвитку, 2.) психолого-педагогічної класифікації, 3) уточнення, диференціація механізму та структури порушення за клініко-педагогічною класифікацією.

Нагадую, що у вітчизняній логопедії використовуються дві класифікації мовленнєвих порушень, перша – психолого-педагогічна або педагогічна (за Р. Левіною), друга – клініко-педагогічна.

Психолого-педагогічна класифікація виникла в результаті критичного аналізу клінічної класифікації з точки зору її застосування в педагогічному процесі. Порушення мовлення в даній класифікації поділяються на дві групи (див рис. 3.4). Перша група – порушення засобів спілкування (мовлення): фонетичний, фонетико-фонематичний та загальний недорозвиток мовлення. Фонетичний недорозвиток (ФП) – поєднує порушення звуковимови, складової структури слова, просодичних компонентів, інтонації.

Фонетико-фонематичний недорозвиток (ФФНМ) – поєднує порушення звуковимови, складової структури слова, просодичних компонентів, фонематичних процесів. Це порушення процесів формування вимовляльної системи рідної мови у дітей із різними мовленнєвими розладами внаслідок дефектів сприймання і вимовляння фонем.

Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – різні складні мовленнєві розлади, при яких порушене формування всіх компонентів мовленнєвої системи (словниковий запас, граматична будова мовлення, зв’язне мовлення, фонематичні процеси та вимова звуків), які належать до (фонетико-фонематичної), звукової та лексико-граматичної сторони при нормальному слухові та відносно збереженому інтелекті.

Залежно від ступеня сформованості мовленнєвих засобів ЗНМ має 3 рівні, визначені Р. Левіною, та 4-й – Т. Філічевою. В якості загальних ознак відмічаються пізній початок розвитку мовлення, бідний словниковий запас, аграматизми, дефекти вимови, дефекти фонемоутворень. Недорозвиток може бути виражений у різному ступені: від відсутності мовлення або лепетного його стану до розгорнутого, але з елементами фонетичного і лексико-граматичного недорозвитку.

Друга група – порушення у застосуванні засобів мовлення, куди слід віднести заїкання, яке розглядають як порушення комунікативної функції мовлення при правильно сформованих засобах мовлення. Трапляється і комбінований дефект, при якому заїкання поєднується з порушенням засобів мовлення – ЗНМ. Порушення писемного мовлення за цією класифікацією розглядаються як вторинні наслідки порушень усного мовлення.

Клініко-педагогічна класифікація спирається на традиційну для логопедії взаємодію з медициною. Проте, на відміну від клінічної, виділені в ній види мовленнєвих порушень не пов’язані тільки із захворюваннями. В даній класифікації провідна роль відводиться психолого-лінгвістичним критеріям. На їх основі картина мовленнєвого порушення описується в термінах та поняттях, що спрямовують увагу логопеда на те явище, яке повинно стати об’єктом логопедичної допомоги. Клінічним критеріям відводиться роль уточнюючих. Вони орієнтовані на пояснення анатомо-фізіологічного компонента порушення і причину його виникнення. В залежності від того, який вид мовлення порушений, виділяють дві великі групи: порушення усного та писемного мовлення.

Порушення усного мовлення поділяються на два типи: фонаційного (зовнішнього) оформлення висловлювання, які називають порушеннями вимовної сторони мовлення; структурно-семантичного (внутрішнього) оформлення висловлювання, яке в логопедії називають системним або поліморфним порушенням мовлення.

Логопедичні висновки у дітей з порушеннями мовлення (первинний дефект) на основі 2 класифікацій повинні бути такими:

Для дошкільників:

1. ЗНМ -1 рівня, моторна алалія (можливо сенсомоторна, можливо анартрія), еферентної форми.

2. ЗНМ-2 рівня, (можливо необтяжений варіант) післяопераційна відкрита ринолалія, ринофонія.

3. ЗНМ -3 рівня (можливо обтяжений гіпертензійно-гідроцефальний синдром, церебрастенічний синдром, синдроми рухових розладів (за О.Мастюковою – позначаю для Вас - вибирається наявний синдром, а призвіще не писати), псевдобульбарна (інші форми) дизартрія.

4. ЗНМ - 4 рівня, з елементами фонетичного і лексико-граматичного недорозвитку, ускладнене неврозоподібним заїканням тоноклонічної форми, помірного ступеня.

5. ФФНМ, стерта форма псевдобульбарної дизартрії (інші форми).

6. ФФНМ, функціональна (чи органічна) складна дислалія акустико-артикуляційної форми (чи артикуляційно-фонетична, чи артикуляційно-фонематична) ускладнена синдромом рухових розладів (можливо гіпертензійно-гідроцефальним синдромом, церебрастенічним).

7. ФФНМ, вихід з закритої ринолалії, ринофонія.

8. Порушення темпу, ритму плавності мовлення. Неврозоподібне (невротичне, змішане) заїканням тонічної (клонічної, змішаної) форми, важкого (легкого, помірного) ступеня.

Для школярів (для учнів 1 класу): 1. ФП, порушення вимови окремих звуків (ламбдацизм, ротацизм… та ін.). 2. ФФНМ, функціональна (чи органічна) складна, поліморфна дислалія акустико-артикуляційної форми (чи артикуляційно-фонетична, чи артикуляційно-фонематична) ускладнена синдромом рухових розладів (можливо гіпертензійно-гідроцефальним синдромом, церебрастенічним). 3. ЗНМ - 4 рівня, з елементами лексико-граматичного недорозвитку.

(для учнів з 2 класу): 3. ФФНМ, функціональна (чи органічна) складна, поліморфна дислалія акустико-артикуляційної форми (чи артикуляційно-фонетична, чи артикуляційно-фонематична) ускладнена синдромом рухових розладів (можливо гіпертензійно-гідроцефальним синдромом, церебрастенічним), порушення писемного мовлення (форма…артикуляторно-акустична дисграфія,…); 4. ЗНМ - 4 рівня, з елементами лексико-граматичного недорозвитку, Семантична дислексія, аграматична дисграфія. 5. Заїкання….. 6. Дизорфографія …(після 4 класу).

В спеціальній педагогіці й психології виділяються групи дітей (їх вісім) з ними працює логопед, але порушення мовлення розглядає у 7 груп як вторинні дефекти:

1. Діти з вираженим і стійким порушенням слухової функції (глухі, слабочуючі або пізньооглухлі).

2. Діти зі стійким порушенням зору (сліпі, слабозорі).

3. Діти зі стійким порушенням інтелектуального розвитку (дебільність, імбецильність, ідіотія).

4. Діти з тяжкими мовленнєвими порушеннями (первинний дефект).

5. Діти з комплексними порушеннями.

6. Діти з порушенням опорно-рухового апарату.

7. Діти із затримкою психічного розвитку.

8. Діти з психопатичними формами поведінки та з порушеннями аутичного спектру.

Інші групи дітей в залежності від стану слуху та інтелекту:

1. Системне недорозвинення мовлення у дітей з вираженим і стійким порушенням слухової функції (глухі, слабочуючі або пізньооглухлі).

2. ФФНМ…, ЗНМ…, заїкання… у дітей зі стійким порушенням зору (сліпі, слабозорі).

3. Діти зі стійким порушенням інтелектуального розвитку (дебільність, імбецильність, ідіотія). Дивись вище.

4. Діти з тяжкими мовленнєвими порушеннями (первинний дефект). Дивись вище.

5. Системне недорозвинення мовлення у дітей з комплексними порушеннями.

6. ФФНМ (стерта форма псевдобульбарної дизартрії …та інші форми), ЗНМ (псевдобульбарної дизартрії …та інші форми) у дітей з порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП).

7. ФП (вид, форма), ФФНМ (вид, форма), ЗНМ (рівень, вид, форма), (ЛГНМ) лексикограматичне недорозвинення мовлення, заїкання (вид, форма, ступінь), порушення писемного мовлення (форма) у дітей із затримкою психічного розвитку.

8. ФП (вид, форма), ФФНМ (вид, форма), ЗНМ (рівень, вид, форма), заїкання (вид, форма, ступінь), порушення писемного мовлення (форма) ускладнена синдромом рухових розладів (можливо гіпертензійно-гідроцефальним синдромом, церебрастенічним та іншими), мутизм, дитяча афазія, порушення мовлення аутичного спектру (для аутистів, РДА – виставляє психіатр) у дітей з порушеннями поведінки та спілкування.

Рекомендую для користування:

1. Логопедія. Підручник: [друге видання, перероблене та доповнене]. За ред. М. К. Шеремет. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

2. Обухівська А. Г. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в системі освіти України / А. Г. Обухівська// Корекційна педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 21-26.

3. Психолого-педагогическая диагностика: [учебн. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Добровольская и др.; [под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной]. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.

4. Сергеєва І. В. Логопедична допомога в системі освіти України / І. В. Сергеєва // Хрестоматія з логопедії : навчальний посібник / Уклад.: М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. – К. : КНТ, 2006. – С. 33-37.

5. Вступ до спеціальності: Логопедія. — Навчальний посібник /

І. М. Омельченко, В. В. Тарасун, Л. О. Федорович. — Кременчук: Християнська Зоря, 2011. — 415 с.

Обстеження дошкільників з розумовою відсталістю

Термін «ЗНМ», запропонований Р. Є. Левіною і співробітниками НДІ дефектології (Основи теорії і практики логопедії / Під ред. Р. Є. Левіної. — М., 1968), визначається таким чином: «Загальне недорозвинення мовлення – різні складні мовленнєві розлади, при яких у дітей порушено формування всіх компонентів мовної системи, що відносяться до її звукової і смислової сторони, при нормальному слуху та інтелекті».

Відповідно до визначення, термін «ЗНМ» не може бути використаний при логопедичній діагностиці порушень мовлення у розумово відсталих дітей. Для визначення несформованості мовлення як системи у розумово відсталих дітей рекомендуються наступні формулювання логопедичного висновку (для дошкільників 5-7 років).

1. Системне недорозвинення мовлення важкого ступеня при розумовій відсталості, моторна алалія, (анартрія..) або системне недорозвинення засобів мовлення чи спілкування….

2. Системне недорозвинення мовлення середнього ступеня при розумовій відсталості, ринолалія, (дизартрія..) або системне недорозвинення засобів мовлення чи спілкування….

3. Системне недорозвинення мовлення легкого ступеня при розумовій відсталості, дислалія ( форма…) або системне недорозвинення засобів мовлення чи спілкування….

для школярів

4. Системне недорозвинення мовлення середнього ступеня при розумовій відсталості, стерта форма псевдобульбарної дизартрії, складна форма дисграфії (акустична дисграфія, дисграфія на грунті порушення мовного аналізу і синтезу…).5. Системне недорозвинення мовлення легкого ступеня при розумовій відсталості, механічна дислалия, аграматична дислексія та дисграфія (форми…).
Консультує Л.О.Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент (м.Полтава)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка