Контрольна робота для учасників другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року» у 2013 році Номінація «Вихователь дітей п’ятирічного віку» І. Оберіть одну правильнуСкачати 73.17 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір73.17 Kb.
Контрольна робота для учасників другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року» у 2013 році
Номінація «Вихователь дітей п’ятирічного віку»
І. Оберіть одну правильну відповідь із запропонованих (1 бал)
1.Пам’ять дошкільника відрізняється...

А) перевагою логічності при запам’ятовуванні;

Б) перевагою довільності при запам’ятовуванні;

В) мимовільністю;

Г) слабкістю.

(1б.)


2. Самосвідомість у дитини формується...

А) на другому році життя;

Б) до трирічного віку;

В) наприкінці дошкільного віку;

Г) в іншій віковий період.

(1б.)


3. Обдарована дитина – це дитина...

А) із підвищеною пізнавальною активністю;

Б) із дисгармонійним розвитком;

В) яка не хоче навчатися;

Г) дезадаптована.
4. Емпатія – це:

А) психологічний стан максимальної емоційної зручності людини у природному і соціальному середовищах:

Б) моральна атмосфера, у якій виявляється властиве для членів групи ставлення до загальної справи і один до одного;

В) здатність розуміти переживання оточуючих;

Г) ставлення вихователя до дітей, яке ґрунтується на глибокій повазі, підтримці
5. Який із означених методів педагогічного дослідження можна назвати активним щодо його впливу на особистість?

А) анкетування;

Б) педагогічне спостереження;

В) педагогічне тестування;

Г) педагогічний експеримент.
6. Автор вислову «Виховання може все» –

А) К. Гельвецій;

Б) Ж.-Ж. Руссо;

В) Я. Коменський.


7. Термін «дидактика» ввів у науково-педагогічний обсяг

А) Й.-Г. Песталоцці;

Б) Ф. Фребель;

В) В. Ратке.


ІІ. Оберіть усі можливі правильні варіанти з запропонованих (1 бал)
8. У Програмі «Впевнений старт» наведено показники логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Оберіть їх серед наведених нижче

  1. вміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби;

  2. застосовує обчислювальні прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;

  3. розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини;

  4. порівнює предмети за висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками тощо;

  5. порівнює числа в межах 100 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі їх розрядного складу;

  6. усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі;

  7. розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості;

  8. знає одиниці вимірювання довжини – сантиметр, дециметр, метр, їх коротке позначення.


ІІІ. Встановіть відповідність між запропонованими показниками
9. Встановіть відповідність між методами навчання та типами їх класифікації (2 бали)

1) за джерелом знань


А) методи отримання нових знань, методи закріплення знань, методи контролю

2) за характером пізнавальної діяльності

Б) словесні, наочні, практичні

3) за дидактичною метою


В) репродуктивні, проблемні, частково пошукові, дослідницькі

4) за логікою передачі інформації

Г) індуктивні, дедуктивні

__________________________________________________________________
10. У Базовій програмі «Я у Світі» зазначені загальні показники компетентності дошкільників у сфері життєдіяльності «Природа» (форма активності – творча). Встановіть відповідність між віком дитини та загальними показниками її компетентності (3 бали)


Вік дитини

Загальні показники компетентності дошкільників

1.Ранній вік

А. Помічає в природному довкіллі нове, невідоме, проявляє до нього підвищений інтерес, прагне з допомогою дорослого дослідити його, обстежити; ставить про нього багато запитань, співвідносить з уже знайомим, схожим; виявляє здорову обережність під час зіткнення з новим рослинним та тваринним світом…

2.Молодший дошкільний вік

Б. Діє та експериментує з водою, снігом, ґрунтом, камінцями; відкриває для себе їхні властивості…; любить гратися з природним матеріалом (каштаном, жолудями, листям), намагається їх доцільно використати; досліджує довкілля, прагне отримати від дорослого пояснення незрозумілого.

3.Старший дошкільний вік

В. … намагається обережно дослідити довкілля; з дозволу дорослого експериментує з природними об’єктами, робить самостійні відкриття, збагачується цікавою інформацією про рослин, тварин, явища та стани природи; …


_________________________________________________________________
ІV. Виконайте запропоновані завдання
11. Доповніть принципи гуманістичної психології (2 бали)

А) визнання індивідуальності, унікальності особистості кожної дитини;

Б) опір на позитивні якості;

В) право дитини на помилку;

Д) ___________________________________________________________

12. Доповніть перелік критеріїв передового педагогічного досвіду
(2 бали)

Перспективність, стабільність, раціональність, ________________________, __________________________________, _______________________________.13. Продовжте перелік основних чинників формування особистості
(2 бали)

Спадковість, виховання, ____________________________________________,_________________________________,________________________________.
14. Заповніть пропуски в таблиці (2 бали)Вік

Кількість фізкультурних занять на тиждень

Орієнтовна тривалість

фізкультурних занять

ранкової гімнастики

Молодший дошкільний вік
______ хв.

______ хв.

Старший дошкільний вік
______ хв.

______ хв.15. У Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за кожною з семи ліній розвитку дитини дошкільного віку визначені показники прояву. Впишіть до таблиці лінії розвитку, що відповідають наведеним показникам прояву (7 балів)
Лінії розвитку

Показники прояву

1.
Проявляє елементарну моторну самостійність, орієнтується в природному просторі, зберігає стійке положення тіла.

2.
Орієнтується в основних правилах поводження в природі, бере на себе перші соціальні ролі

3.
Виразно реагує на приємних та неприємних людей, проявляє до близьких і рідних різноманітні емоції: радість, гнів, сором, невпевненість

4.
Знаходить і виокремлює в довкіллі знайоме і незнайоме, має уявлення про величину, форму, колір предметів найближчого оточення.

5.
У довкіллі виокремлює красиве і некрасиве, охоче слухає невеличкі художні твори, під ритмічну музику прагне танцювати.

6.
Зосереджується на слуханні іншої людини, короткими уривчастими фразами реагує на вчинки людей.

7.
Діючи з предметами, граючи перетворює свої дії на конструювання чогось нового, на розв’язання проблеми, на дослідження власних можливостей.


V. Дайте письмову відповідь на запитання
16. Якими нормативними документами Ви користуєтесь під час планування навчально-виховного процесу? Обґрунтуйте актуальність використання у роботі з дітьми п'ятирічного віку програми “Впевнений старт” (2 бали)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Яка доцільність застосування проектної діяльності у роботі дошкільного закладу? Надайте рекомендації до створення екологічного проекту для дітей старшого дошкільного віку (2 бали)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


18. Які види занять найбільш ефективно стимулюють розвиток дитини? Опишіть ваші дії у випадку, коли ви побачили, що зацікавленість дитини до заняття зникає (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Як потрібно проводити заняття, щоб вони сприяли розвитку мислення дітей? Які вимоги до розвитку мислення дітей враховує вихователь, готуючи їх до шкільного навчання? (2 бали)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


20. Ваші дії для позитивного вирішення конфліктної ситуації (4 бали):
Батько приходить вимагати для свого сина особливої програми, вимоги якої набагато перевищують прописані у Базовому компоненті дошкільної освіти.

Він нервово та різко відчиняє двері, і не вітаючись, підвищеним тоном каже: «Моїй дитині ваші малюночки-розмальовочки не потрібні. Мій син іде до серйозної школи, тому хлопцеві потрібні програми підготовки на більш високому рівні! Я не розумію, що це за заняття – по 20 хвилин».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка