Контрольна робота з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи»Скачати 64.37 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір64.37 Kb.
Контрольна робота з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» складається з 3 завдань: 1-2 завдання – це пошук та опрацювання теоретичного матеріалу, 3-тє завдання – творче.

У завданнях 1-2 потрібно розкрити сутність поданих теоретичних питань (див. списки далі).

Вимоги до їх виконання:


 • наявність структури (плану);

 • стислість (обсяг кожного завдання до 5 сторінок);

 • використання кількох науково-педагогічних джерел (в тому числі останніх років);

 • висвітлення різних точок зору на проблему.

Завдання 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії (для всіх однакове, але його зміст відповідає обраному варіанту)

Уявіть себе в ролі викладача, який має провести 2 навчальні дискусії зі студентами на теми 1-го і 2-го завдань Вашої контрольної роботи. Вам потрібно створити по списку запитань на кожну тему. Кожен список має бути логічно побудований і містити не менше 10 запитань.Зверніть увагу! Потрібно сформулювати не питання, а ЗАпитання. Тобто, не «Стилі педагогічного спілкування», а наприклад, «Чи є демократичний стиль педагогічного спілкування своєрідним міксом авторитарного та ліберального стилів?» Таке запитання проблемне, воно стимулює мислення, продукує, поглиблює знання. А ось з’ясувальне запитання: «Які існують стилі педагогічного спілкування?» Таке запитання потребує лише репродукції знань. Якість виконаного завдання визначається кількістю саме проблемних запитань. Відповіді на запитання давати не треба, лише самі запитання!

Кожен магістрант обирає варіант контрольної роботи відповідно до свого порядкового номеру у списку групи. Якщо, наприклад, у групі 5 магістрантів, то з 20 варіантів кожен має можливість вибору одного з 4-х варіантів (для першого у списку це відповідно контрольна робота № 1 або №6, або №11 або №16; для другого – №2 або №7, або №12, або №17 і т.д.). Якщо у магістерській групі (раптом!) більше 20 людей, то 21 за списком обирає 1 варіант і т.д.ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

 1. Зміст освіти як педагогічна категорія.

 2. Поняття про мотивацію. Мотивація навчальної діяльності студентів.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 2

 1. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Гуманістичний та інноваційний підходи.

 2. Поняття про педагогічну майстерність викладача вищої школи.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 3

 1. Психолого-педагогічний зміст понять такту та вимогливості викладача ВНЗ.

 2. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Особистісно орієнтований та компетентнісний підходи.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 4

 1. Філософія освіти ХХІ ст.: проблеми та перспективи.

 2. Поняття про особистість, її структуру. Фактори розвитку особистості.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 5

 1. Закономірності навчання у вищій школі (дидактичні та психологічні).

 2. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 6

 1. Принципи навчання у вищій школі. Принципи наочності, систематичності і послідовності, свідомості і міцності знань.

 2. Самовиховання як фактор розвитку особистості. Психолого-педагогічні засади самовиховання студентів.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 7

 1. Принципи навчання у вищій школі. Принцип проблемності навчання.

 2. Психосоціальна характеристика студентського віку.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 8

 1. Принципи і методи оцінювання досягнень студентів.

 2. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Аксіологічний та індивідуальний підходи.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії


Варіант № 9

 1. Принципи навчання у вищій школі. Принципи професійної спрямованості та врахування індивідуальних особливостей студентів.

 2. Технологія навчання як педагогічна категорія.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії


Варіант № 10

 1. Зв’язок навчання і виховання як педагогічна закономірність.

 2. Методи навчання у вищій школі. Класифікації методів навчання.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 11

 1. Інтерактивність як психолого-педагогічна категорія. Інтерактивні методи навчання у вищій школі.

 2. Персоналії української педагогіки та психології. Психолого-педагогічна спадщина Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Роменця.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії


Варіант № 12

 1. Мета виховання як педагогічна категорія. Мета виховання в сучасній українській вищій школі.

 2. Парадигми університетської освіти (культурно-ціннісна; академічна; професійна; технократична; гуманістична).

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії


Варіант № 13

 1. Педагогічний самоменеджмент. Його мета, складові компоненти, інструментарій.

 2. Лекція як форма організації та метод навчання у вищій школі. Сучасні види лекцій.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 14

 1. Гра, дискусія, малі групи співробітництва як методи навчання.

 2. Конфлікти у педагогічному спілкуванні. Рекомендації майбутнім викладачам щодо педагогічного спілкування.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 15

 1. Принципи навчання у вищій школі. Принципи самостійності й активності.

 2. Студентська група як виховний колектив.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 16

 1. Педагогічне спілкування, його функції.

 2. Дистанційне навчання в системі вищої школи. Дидактичні принципи, технології, проблеми його застосування.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 17

 1. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів.

 2. Двобічність навчального процесу: викладання – учіння. Роль викладача в навчальному процесі в сучасній вищій школі.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії


Варіант № 18

 1. Лекція як метод навчання у вищій школі. Сучасні проблеми лекційного викладання.

 2. Мотивація діяльності викладача ВНЗ.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


Варіант № 19

 1. Поняття про педагогічну діяльність. Викладач як організатор педагогічного процесу.

 2. Персоналії української педагогіки та психології. Психолого-педагогічна спадщина В. Сухомлинського, Г. Костюка.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії


Варіант № 20

 1. Стилі педагогічного спілкування: авторитарний, ліберальний, демократичний. Порівняльний аналіз.

 2. Дидактичні принципи застосування контролю і оцінки досягнень студентів.

 3. Формулювання запитань для педагогічної дискусії.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка