Корінь, префікс, суфікс і закінчення значущі частини слова. Основа словаСторінка1/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3ВИКОРИСТАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У 5 КЛАСІ

Урок 1

Тема: Корінь, префікс, суфікс і закінчення – значущі частини слова. Основа слова.

Мета: поглибити знання учнів про значущі частини слова та основу слова; удосконалювати навички розбору слова за будовою; розвивати усне і писемне мовлення, логічне мислення; виховувати шанобливе ставлення до історичного минулого України.

Обладнання: схеми-опори; мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 1 серія «Як козаки слова будували»; Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови/ О.І. Неживий, В.Д. Ужченко. – К.: Освіта, 1993. – 287 с.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок.

Методи, прийоми, форми роботи: робота зі схемами-опорами, інтерактивні вправи, робота з підручником, мовний розбір, творча робота, методи дослідницької діяльності, пояснення вчителя у форматі мультимедійного посібника.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: визначення понять «корінь», «префікс», «суфікс», «закінчення», «основа»; соціокультурну інформацію про звичаї та традиції козацтва.

Учні повинні вміти: переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; виділяти значущі частини слова, основу слова; моделювати мовні закономірності.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності. Забезпечення настроєвої підготовленості учнів.

Поглиблювати знання з теми «Будова слова. Орфографія» нам допомагатимуть козаки – герої відомого мультфільму режисера Володимира Дахна.ІІ Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота зі схемами-опорами, що спроектовані на екран.

Жив-був корінь ліс, але одному жити сумно. Тож покликав він префікси і суфікси, об’єднався з ними та став коренем великої родини слів.

2. Мовне конструювання(письмово).

Примножте родину кореня ліс, дібравши інші префікси та суфікси.
Ліс

Праліс Пралісовий


Наприклад: Полісся, лісок, пролісок, узлісся, лісник, перелісок, лісовик, лісництво.

3. Розповідь учителя у форматі мультимедійного посібника.

Одне слово може, як у казці, перетворитися на інше, варто додати до нього лише префікс чи суфікс. У нового слова інше лексичне значення. Лісовик та пролісок – не одне й те ж.still0810_00000
still0810_00001

4. Незакінчене речення.

Закінчіть речення: • Частини слова – це ….

 • Лексичне значення слова «ліс»…

 • Лексичне значення слова «праліс»…

 • Лексичне значення слова «лісовий»…

 • Лексичне значення слова при додаванні префіксів та суфіксів ….

5. Робота з підручником.

 • Опрацюйте теоретичний матеріал підручника.

6. Дослідження-порівняння.

У поданих словах виділіть корені. З’ясуйте їх лексичне значення.

Голуб, голубеня, голубенький, голубизна, голубий, голубиний, голубінь, голубка, голубник, голубок, голубуватий.

7. Дослідження-відновлення.

З поданих слів складіть і запишіть речення. Що ви зробили для того, щоб утворити речення? Як називається частина слова, що допомогла поєднати слова у речення? Виділіть у словах закінчення. Як називається частина слова без закінчення? Виділіть у словах основу.still0810_00002

1. Бити, і, козаки, мушкет, з, самопали.

2. Запорожці, на, подавати, обід, риба.8. Дослідження-конструювання.

Розгляньте схеми, спроектовані на екран. Що можна сказати про граматичне значення прихованих слів. Доберіть до поданих схем приклади, які були б тематично пов’язані з козацтвом. Розберіть слова за будовою.

9. Творче завдання.

Дібрані у попередньому завданні слова уведіть у речення. Складіть зв’язний текст.ІІІ Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Гра «Займи своє місце».

Методичний коментар: діти біля дошки отримують картки зі схематичними позначками частин слова і виконують завдання.

Усно презентуйте свою частину слова. Разом станьте так, щоб утворилася схема слова з усіма значущими частинами слова. Відтворіть схеми запропонованих слів (слова усно називає вчитель або пропонують учні).2. Кошик знань.

Закінчіть речення:

Ідучи з уроку, я беру з собою …. (знання про …, вміння ….)

IV Домашнє завдання.


   1. Вивчити правила

   2. Диференційоване домашнє завдання


Урок 2

Тема: Форми слова. Спільнокореневі слова.

Мета: поглибити знання про спільнокореневі слова, дати поняття про форми слова; повторити граматичні категорії самостійних частин мови; навчити розпізнавати та утворювати форми слова та спільнокореневі слова; розвивати вміння аргументовано доводити власну точку зору; виховувати шанобливе ставлення до історичного минулого України.

Обладнання: картки для мовного доміно; мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 2 серія «Як козаки глибини мовні пізнавали»; Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови/ О.І. Неживий, В.Д. Ужченко. – К.: Освіта, 1993. – 287 с.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок.

Методи, прийоми, форми роботи: інтерактивні вправи, робота з підручником, творча робота, методи дослідницької діяльності, виконання вправ у форматі мультимедійного дидактичного посібника.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: визначення понять «спільнокореневі (споріднені) слова», «форма слова»; граматичні категорії самостійних частин мови; соціокультурну інформацію про козаччину.

Учні повинні вміти: розрізняти форми слова і спільнокореневі слова; сприймати, аналізувати й оцінювати прочитані та почуті відомості; добирати аргументи для доведення власної позиції.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Актуалізація опорних знань.

Дослідження-спостереження над мовним матеріалом.

Визначте граматичні категорії підкреслених слів.Відвага і хоробрість козаків були відомі в цілій Європі. (З кн. А. Лотоцького «Історія України для дітей»)

ІІ Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота з підручником (опрацювання теоретичного матеріалу).

2. Взаємні питання.

Методичний коментар: кожен учень, опрацювавши теоретичний матеріал підручника, готує 2-3 питання з теми. Через 3-5 хвилин учні в парі по черзі ставлять питання один одному.

3. Дослідження-класифікація.

З поданих слів виберіть форми слів і спільнокореневі слова.still0810_00003
4. Піймай помилку.still0810_00004

Знайдіть слово, яке випадає з ряду. Аргументуйте.still0810_00006still0810_00005still0810_00007

5. Мовне доміно.

Методичний коментар: на дошці прикріплені картки зі спільнокореневими словами. На екрані герої мультфільму почнуть гру в доміно, будуючи ланцюг спільнокореневих слів.

Продовжіть ланцюг спільнокореневих слів.

Картки для доміно:

Голосіння

Голоснішати

Безголосся

Приголосний

Головешка

Голосистий

Головувати

Голосочок
Головань

Головище


Голосно

Головонька


Головний

Голосувати

still0810_00008
6. Веселі східці.

Утворіть форми запропонованих слів.

В

о

ло

д

іт

и

До

с

ві

д

че

н

іВ

о

як


и

т

і

д

о

л

о

В
Методичний коментар: діти виконують завдання самостійно у зошитах. Через 5 хвилин на екран проектуються можливі варіанти відповідей.

7. Морфемний конструктор (з використанням мультимедійного дидактичного посібника).

Пригадайте порядок морфемного розбору слів (зразок проектується на екран).

Розберіть за будовою слова. Складіть із запропонованими словами речення.

Курінний, військо, заволоділо.8.Самоперевірка.

Перевірте правильність виконання розбору слова (відповіді спроектовано на екран). Знайдіть і виправте помилку на дошці.still0810_00013


still0810_00012
ІІІ Рефлексивно-оцінювальний етап.

Усне малювання.

Перегляньте виконані у зошитах завдання. Якими із записаних

слів можна описати козацьку вдачу (на екран спроектовані слова-означення)? Складіть зв’язний текст, використовуючи спільнокореневі слова та форми слова.

still0810_00014

IV Домашнє завдання.

1. Вивчити правила.

2. Диференційоване домашнє завдання.

Урок 3

Тема: Нульове закінчення. Будова незмінних слів.

Мета: дати поняття про нульове закінчення, незмінні слова; закріпити навички морфемного розбору; удосконалювати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати аналітичні вміння; виховувати почуття національної свідомості та гідності.

Обладнання: мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 3 серія «Як козаки закінчення у словах шукали»; Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови/ О.І. Неживий, В.Д. Ужченко. – К.: Освіта, 1993. – 287 с.; зб. творів П. Глазового.

Тип уроку: формування нових понять і способів дій.

Методи, прийоми, форми роботи: методи дослідницької діяльності, робота з підручником, самостійна робота зі взаємоперевіркою, редагування, робота у форматі мультимедійного дидактичного посібника.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: визначення поняття «нульове закінчення слів», змінні та незмінні слова, соціокультурну інформацію про видатні постаті козацької доби.

Учні повинні вміти: розрізняти змінні та незмінні слова, виділяти у словах закінчення та основу; виділяти головне з-поміж другорядного; визначати мету власної пізнавальної діяльності.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Актуалізація опорних знань.

1. Дослідження-порівняння.

Знайдіть зайве слово (учитель може назвати етапи роботи над завданням: визначити частину мови, виділити закінчення, корінь слова).

Слава – славили – славно.

Методичний коментар: зайве слово – «славно»: 1) незмінна частина мови;

2) не є спільнокореневим для даної групи слів.

2. Словникова робота.


 • Прочитайте речення. Поясніть лексичне значення слова «слава» у 1 і 2 реченнях. Як називаються такі слова?

Козаки подарували народові нашому славу і безсмертя.

Великим степом од Чорного моря аж до українських осель ширилася слава про переможні походи козаків.Методичний коментар: Слава – 1. Широка популярність як свідчення загального схвалення, визнання чиїхось заслуг, таланту, доблесті. 2. Загальна думка про кого-, що-небудь; репутація. 3. перев. у сполуч. із сл. Ходити, піти, розпускати та ін.. Чутка, звістка про кого-, що-небудь; поговір, пересуди, розмови. (Новий тлумачний словник української мови. Том 3.)

 • Доведіть, що слово «славили» – багатозначне. Самостійно складіть 2 речення, які підтвердили б вашу думку.

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

Дослідження фрейм - проблеми.

 • Спираючись на виконане домашнє завдання (морфемний розбір слів коні, таксі), дайте відповідь на питання: чи рівнозначними є вирази «слово закінчується на і» та «слово має закінчення і»?still0810_00015

Методичний коментар: вирази нерівнозначні, оскільки слова «коні», «таксі» закінчуються на і, але у слові «коні» і – змінна частина слова, тобто закінчення. У слові «таксі» змінної частини слова немає, отже, немає закінчення – і належить до основи.
ІІІ Опрацювання навчального матеріалу.

1.Робота з підручником (опрацювання теоретичного матеріалу).

2. Дослідження-трансформація.

 • Спишіть речення, спроектовані на екран. Утворіть, де можливо, форму множини. Запишіть перебудовані речення.

 • Випишіть з речень незмінні слова. Розберіть їх за будовою.

 • Випишіть слова з нульовим закінченням. Розберіть їх за будовою (правильно виконаний розбір проектується на екран)


still0810_00016


still0810_00017

3. Хвилинка-цікавинка.

Кого з кошових отаманів ви знаєте? Чим вони уславилися? Проти кого воювали? Прочитайте текст, спроектований на екран. Що нового ви дізналися про Івана Сірка?Життя цієї людини оповите легендами. Іван Дмитрович Сірко (близько 1610 – 1680), славетний кошовий отаман Запорозької Січі, уособлював, мабуть, як ніхто з когорти визначних українських полководців XVII століття, лицарську вдачу. Військовий і політичний український діяч, до самої смерті обирався січовиками кошовим отаманом, тому й цілком справедливо вважався найуспішнішим оборонцем українського народу. Найбільших лаврів він здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами. Прискіпливо підрахував кількість перемог Сірка (за жодної поразки їх набралося 55!) визначний дослідник Запорозької Січі Дмитро Яворницький. Дванадцять разів Запорозька Січ обирала Івана Дмитровича Сірка кошовим отаманом. Запорозький витязь ставив найпершою й найголовнішою метою кожного походу врятування бранців із полону, визволення невільників, що конали в тяжкому рабстві у султанській Туреччині та Кримському ханстві. Великий талант полководця, особиста хоробрість, мужність і відвага поєднувалися в ньому з безмежною відданістю народній справі. 

Відзначаючи ці якості, треба б наголосити й на суто людських рисах характеру Івана Дмитровича: розважливий і мудрий, демократичний, він був до аскетизму скромним у побуті й глибоко віруючим. На Січі жив у курені, їв разом із козаками з одного казана, носив, як і усі, простий одяг. Історики вважали, що за своїми спартанськими звичками нагадував кошовий київського князя Святослава. 

4. Складання алгоритму дій (зразок алгоритму спроектовано на екран).

Складіть алгоритм своїх дій, необхідних для розмежування слів з нульовим закінченням та незмінюваних слів.still0810_000185. Самостійна робота із взаємоперевіркою (зразок правильно виконаного завдання спроектовано на екран)

Користуючись алгоритмом дій, запишіть слова в три колонки: а) з нульовим закінченням, б) із звуковим закінченням; в) без закінчення (незмінні).

Місто, Київ, столиця, площа, майдан, хор, пісня, голос, мелодія, спів, щиро, батько, син, проміння, земля, вулиця, зустріч, радість, салют, приємно, ніч, простір, таксі.

Обміняйтеся зошитами і, послуговуючись зразком, спроектованим на екран, виправте помилки.still0810_00019


6. Смислова пропорція. Розв’яжіть подані смислові пропорції.still0810_00021still0810_00020

still0810_00022


ІV Рефлексивно-оцінювальний етап.

Редагування.

Прочитайте рядки з гуморески «Три листи від кума з города Сухума» П. Глазового. Що викликає сміх? Яких знань бракувало кумові під час написання листа? Відредагуйте речення. Текст запишіть.still0810_00024still0810_00023


IV Домашнє завдання.

1. Вивчити правила

2.Диференційоване домашнє завдання.

Урок 4

Тема: Вимова і написання префіксів роз-, без-, з-, зі-, с-.

Мета: поглибити знання учнів про значущі частини слова; навчити правильно писати та вимовляти префікси роз-, без-, з-, зі-, с-; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою правил; розвивати орфографічну пильність, мислення, увагу; розширювати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до вивчення родоводу та походження прізвища.

Обладнання: мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 4 серія «Як козаки префікси вивчали»; Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови/ О.І. Неживий, В.Д. Ужченко. – К.: Освіта, 1993. – 287 с.; схеми-опори; індивідуальні картки; сигнальні картки для гри «Світлофор».

Тип уроку: формування нових понять, вивчення нових явищ.

Методи, прийоми, форми роботи: робота зі схемами-опорами, методи дослідницької діяльності, мнемонічні формули, гра «Світлофор», робота з підручником, переклад, вправа з ключем, диференційована самостійна робота, пояснення вчителя у форматі мультимедійного посібника.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: правила правопису префіксів роз-, без-, з-, зі-, с-; норми літературної вимови; етимологію українських прізвищ.

Учні повинні вміти: правильно писати слова з вивченими орфограмами; знаходити і виправляти орфоепічні та орфографічні помилки на вивчені правила; установлювати міжпоняттєві зв’язки.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Актуалізація опорних знань.

Прочитайте затранскрибовані слова. Запишіть їх орфографічно. Яке мовне явище спостерігаємо? Порівняйте вимову і написання слів.

беизхвостий, ростиерати, розлити, с:адити,збиерати, сцідити.
ІІ Опрацювання навчального матеріалу.
1. Робота зі схемами-опорами, спроектованими на екран.

Схема1. Схема 2.still0810_00026still0810_00025
Схема 3. Схема 4.

still0810_00027still0810_00028

2. Побудова висновків.

 • Розгляньте схему 1. Сформулюйте висновок про вживання префікса з-.

 • Чому, на вашу думку, на схемі 2 з’явилась мнемонічна формула КаФе ПТаХ? Зробіть висновки про вживання префікса с-.

 • Зверніть увагу на виділені у словах схеми 3 букви. Чому у цих словах вживається префікс зі-?

 • До схеми 4 доберіть приклади слів, що ілюструють правило.

3. Робота з підручником.

Звірте зроблені вами висновки з матеріалом підручника.4. Гра «Світлофор».

Підніміть картку з необхідним у слові префіксом.Методичний коментар: учні отримують сигнальні картки трьох кольорів (зелений, жовтий, червоний) з префіксами з-, зі-, с-. учитель читає слова, школярі з місця показують необхідний префікс.

Вити, лити, падати, йшов, брав, скочити, хилитися, чистити, кувати, гукати, кип’ятити, бити, лізти, писати, дерти, мити, терти, гріти, фотографувати, ходити.5. Вправа-переклад.

Прочитайте текст. Знайдіть слова з вивченими сьогодні орфограмами. Випишіть їх, перекладіть російською мовою. Порівняйте правопис і вимову префіксів в українській та російській мовах.

Наші запорожці були народом веселим, сказано – вільний: любили і жарт, і сміх, ледве, було, підстережуть що-небудь особливе у чоловіку або той що-небудь таке зробить не до шпети, то зараз і прізвище прикладуть. Спалить курінь – от він уже й Палій; неповороткий – Черепаха; малого на сміх прозвуть Махина, а здоровенного – Малюта.

І мене прозвали Коржем от з чого: раз повертався з товаришами з Нових Кодаків у кіш; проїжджаючи біля могили Чортомлин, недалечко від коша, де теперечки Покровська слобода, схотілося нам з неї глянути на кіш. От ми й зійшли по протоптаній стежці на самий верх, а могила була дуже висока і крута. Наглядівшись, стали сходить по стежці, а я змолоду був дуже швидкий – і метнувся навпростець; як посковзнувсь – трава, бач, присохла, так слизька – та так як прослався, зверху аж до самого низу скотився боком, мов той корж: от мене товариші і прозвали Коржем.

Приїхавши, розказали козакам і хрещеному батькові, так він і каже:

– Та нехай буде й Корж. Що ти будеш, сину, робить, коли тут така поведенція? Терпи, хлопче, - будеш козаком, а з козака зробишся й отаманом: з посміху люди бувають!Сказано – сказано

Зробить – сделает

Спалить – сожжет

Схотілось – захотелось

Зійшли – сошли

Сходить – сходит


Змолоду – смолоду

Посковзнувсь – подскользнулся

Зверху – сверху

Скотився – скатился

Розказали – рассказали6. Вправа з ключем.

Запишіть слова у дві колонки: 1– зі вставленою буквою з; 2- зі вставленою буквою с.

Ро…пис, …лет, …хлип, …бере, …казано, …тер, ро..стріл, …формовано, …полох, …цілитель, ро…дум, …плін, …горда, …твердіння, …косогір, ро…мах.

Ключ: у кожному слові підкресліть останню букву, з підкреслених букв прочитайте два козацьких прізвища, що вказували на характер діяльності січовиків (Стельмах, Порохняр).


7. Хвилинка-цікавинка.

За прізвищем, наданим козакам на Січі, спробуйте пояснити, чим вони займалися.still0810_00029

Стельмах – людина, що займається виготовленням коліс, возів та саней.still0810_00031still0810_00030

Порохняр - людина, що займається виготовленням пороху.

Бондар - людина, що займається виготовленням діжок.

Гармаш – людина, що займається виготовленням і обслуговуванням гармат.

Гончар – людина, що займається виготовленням посуду з глини.

still0810_00033still0810_00032

ІІІ Рефлексивно-оцінювальний етап.

Диференційована самостійна робота.

Картка 1.

Перепишіть текст, виправивши орфографічні помилки.

На Запорожській Січі суднобудівництво здавна росвивалось і досягло високого рівня й досконалості.

Одну чайку споруджувало впродовж півмісяця понад 60 чоловік. Техніка суднобудування не була надто складною. Запорожці срубували високу липу чи вербу і вибовбували днище. До нього кріпили дубові ребра, на які зверху вниз нашивали дубові дошки довжиною 3,5 метра, шериною 30 сантиметрів. На носі й кормі споруджували щось на зразок кают. Тут сбирігали провіант, боєприпаси й зброю. До кожного кінця човна прелаштовували окреме стерно, завдяки чому чайка могла змінити курс на 180 градусів. Запоріжські чайки сягали у довжину 15-22 метрів, у висоту не більше 4 метрів, а в ширину – 6 метрів.човен брав на борт 40-60 козаків. (О. Апанович «Розповіді про запорозьких козаків».)Картка 2.

До поданих слів допишіть префікси з-, с-. З виділеними словами складіть речення.
Кинути –

В'язати –

Хотіти –

Горнути –

Формувати –

Дати –

Писати –

Пекти –Малювати –

Творити –
Картка 3.

До поданих слів допишіть префікси роз-, без-, розберіть за будовою. З виділеними словами складіть і запишіть словосполучення.
Добути –

Дати –


Шумний –

Хмарний –

Багатіти –

Казати –

Чавити –


Чесати –

Лижний –

Коштовний –


IV Домашнє завдання.

1. Вивчити правила.

2. Диференційоване завдання.

3. Знайти інформацію про походження власного прізвища.Урок 5

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка