Корінь, префікс, суфікс і закінчення значущі частини слова. Основа словаСторінка2/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3
Тема: Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.

Мета: навчити правильно писати та вимовляти префікси пре-, при-, прі-; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою правил; розвивати орфографічну пильність; поповнювати словниковий запас учнів; розвивати вміння сприймати, аналізувати та оцінювати соціокультурну інформацію крізь призму особистісних потреб; виховувати повагу до козацтва як символу української державності.

Обладнання: мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 5 серія «Як козаки префікси вивчали»; Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови/ О.І. Неживий, В.Д. Ужченко. – К.: Освіта, 1993. – 287 с.; схеми-опори.

Тип уроку: формування нових понять, вивчення нових явищ.

Методи, прийоми, форми роботи: робота зі схемою-опорою, методи дослідницької діяльності, робота з підручником, мовні розбори, інтерактивні вправи, пояснювальний диктант, виконання вправ у форматі мультимедійного дидактичного посібника.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: правила вимови та написання пре-, при-, прі-; лексичне значення нових слів; відомості про козацтво як символ української державності.

Учні повинні вміти: правильно писати слова з вивченими орфограмами, обґрунтовувати написання слів; знаходити і виправляти орфоепічні та орфографічні помилки на вивчені правила; установлювати між предметні зв’язки.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка диференційованого домашнього завдання (складання мнемонічної формули, повідомлення про походження прізвища).

Приклад складеної учнями мнемонічної формули:ПіХоТа КаФи.

2. Морфемний розбір слова.

Розберіть слова за будовою. Назвіть змінювані слова і слова без закінчення. Яка ознака об’єднує подані слова? Утворіть від одного зі слів його форми.

Безмежний Безмежжя Безмежно

ІІ Опрацювання навчального матеріалу.

1. Спостереження над мовним матеріалом.


 • Замініть подані словосполучення одним словом, яке виражає ознаку предмета.

Дуже сильний –

Дуже хитрий –

Дуже розумний –

Дуже сміливий –

Дуже великий –


 • Якою частиною слова у словах другої колонки замінене слово «дуже»?

 • Чи правильною є рівність: дуже = пре-?

 • Зробіть висновки про вживання префікса пре-.

2. Установлення відповідностей.

Установіть відповідність між словами та їх значеннями. Зробіть висновки про вживання префікса при-.Присолений

Наближення

Придорожній

Приєднання

Прикопати

Неповнота дії

Прибігти

Результат дії

Прибудувати

Неповнота ознаки

Прив’язати

Близькість до чогось

3. Робота зі схемою-опорою.

Розгляньте схему. Прочитайте речення. Назвіть слова, в яких пишеться префікс прі-.

Прізвисько Прізвище

Прізвище Сірко спочатку,

певно, було козацьким

прізвиськом отамана

Запорозької Січі.
Прірва

4. Запишіть транскрипцією слова прибути, премалий. Поясніть вимову голосних у префіксах пре-, при-.

приебути, преималий5. Решето.

Зі спроектованого на екран квадрата «відсійте» 12 слів з префіксами пре-, при-, прі-.still0810_00034

З виділених літер, що виявилися зайвими, утворіть слово, що вказує на ознаку гетьманської влади.


still0810_00035

6. Пояснювальний диктант.

Запишіть текст. Поясніть правопис слів з вивченими орфограмами, обґрунтуйте вживання розділових знаків. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.Булава була відзнакою гетьмана від найдавніших часів.

Булава – палиця з горіхового дерева зі срібною або визолоченою кулею на кінці. Покривалася, як правило, бірюзою, смарагдом, перлами. На ній могли бути вигравірувані герб, прізвище чи вензель власника.

Гетьмани діставали булаву від війська чи від різних володарів, що хотіли собі приєднати козаків. Наприклад, Богдану Хмельницькому булаву прислав король Ян Казимир.

Момент прийняття булави означав, що даний кандидат став гетьманом.ІІІ Рефлексивно-оцінювальний етап.

Гра «Я – тобі, ти – мені».

Назвіть у слові префікс, поясніть його правопис.Методичний коментар: учитель кидає по черзі учням м’яч, називаючи слово з префіксами пре-, при-, прі-, роз-, без-, з-, с-, зі-. Учні повинні, повертаючи м’яч, назвати префікс, обґрунтувати його написання.

Прибути, безцінний, згіркне, сприймаю, претихий, привезти, розсипчаста, складати, прірва, премудрий, приморожений, зіткнення, розпитати, безчесний, збудив, схилив, згасла, зірветься, розтанцювався, преголосно.IV Домашнє завдання.

1. Вивчити правила.

2Повторити вживання м’якого знака, апострофа, чергування приголосних у коренях слів.

3. Дібрати прислів’я та приказки про козаків.Уроки 6-7

Тема: Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення).

Мета: поглибити знання учнів про орфограми в значущих частинах слова; закріпити навички вмотивованого написання слів з вивченими орфограмами в значущих частинах слова; розвивати творчі здібності, логіку, мислення, аналітичні вміння; формувати мовні та мовленнєві компетентності школярів; виховувати зацікавлення традиціями та звичаями козацтва.

Обладнання: мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 6 серія «Як козаки у мовознавчому турнірі участь брали»; картки з пропорціями; шаблони мобільного телефону та сторінки електронного листа; картки зі значущими частинами слова; картки зі спільнокореневими словами та формами слова.

Тип уроку: зміцнення знань, умінь та навичок; урок-турнір.

Методи, прийоми, форми роботи: інтерактивні вправи, творча робота, відтворювальний диктант, морфемний розбір, виконання вправ у форматі мультимедійного посібника.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: основні орфограми в значущих частинах слова, лексичне значення нових слів, соціокультурну інформацію про звичаї та традиції козацтва.

Учні повинні вміти: правильно вимовляти та писати слова з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфоепічні та орфографічні помилки на вивчені правила, логічно й аргументовано викладати думки.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Мотивація навчальної діяльності.

Учитель повідомляє, що урок буде проходити у формі мовознавчого турніру, ознайомлює з етапами проведення турніру, об’єднує учнів у 2 групи.

З дібраних удома прислів’їв та приказок діти обирають назву і девіз команди.

ІІ Опрацювання навчального матеріалу.

Конкурс «Народ скаже, як зав’яже».

Зі спроектованих на екран прислів’їв та приказок виберіть і запишіть слова із чергуванням приголосних та голосних.Методичний коментар: представники команд по черзі називають слова, що не повинні повторюватися; перемагає команда, яка знайшла усі слова. Час виконання – 5 хв.
still0810_00036

Відповідь: стелиться, доріжка, козакові, возом, конем, піч, ворог, Січ, воля, козацька, береженого, Бог, береже, козака, стереже.Конкурс «Салат з морфем».

Із запропонованого набору морфем утворити можливі варіанти слів з апострофом (1 команда), м’яким знаком (2 команда). Час виконання – 6-8 хв.

Набір морфем для першої команди:

риб


їх

пам’ят


ім

матір


дерев

пам’ят


ви під

під


з
я

і

янл

а

ячк

у

пв’яз

м’яс


ом

ють


ють

ою

аі

а

ю


батьк


яничар

менш


велетен

татар


поль

відьм


гетьман

козач


Набір морфем для другої команди:

ими


нич

ськ


ов

ів

ськеньк

ськ


ськ

ськ


маль
і

и

іом

а

амиих

их

ий
Методичний коментар: якщо учням важко виконати завдання, учитель пропонує послідовність виконання: відібрати корені слів, потім префікси, суфікси та закінчення.

Конкурс «Меню з козацьких страв».

Перегляньте уривок з мультфільму В. Дахна про козаків, пригадайте відомості про козацькі страви. Складіть меню з козацьких страв, назви яких містять вивчені орфограми. Підкресліть орфограми. Письмовий варіант завдання здайте через 10 хвилин.

Варіант виконаного завдання:

Юшка гетьманська

Борщ із пампушками

Вареники зі сметаною

Куліш по-козацьки

Поросятина сотницька

Риба варена

Сирники

Гречані галушки з часником

Узвар із слив

Трав’яний чай із медом

Конкурс «Бліц-опитування».

Розгадайте мовні шаради. Час виконання – 7-10 хв.Методичний коментар: у конкурсі участь беруть по одному представнику від команди, якщо учасник не відповідає – допомагає команда.

Завдання для команди 1

Завдання для команди 2

1. Префікс невеликий,

У будь-яку погоду

Зустрічаюсь з тими,

Хто ходить у кафе «Птах».

(с-)


1. Щоб легше вимовляти

Слова разом зі мною,

Спираюся на і я.

Скажи моє ім’я.

(зі-)


2. Зі мною всі ви сильні

І дуже-дуже спритні,

Бо збільшену ознаку

Усім я додаю.

(пре-)


2. Моя найбільша втіха –

Якась неповна дія.

Можу приєднати,

До чогось наближати.

(при-)


3. Префікс від слова перенести, корінь від слова казка.

(переказ)3. Корінь від слова лісок, суфікс від слова зимова, закінчення від слова червоний.

(лісовий)4. Корінь від слова квітка, суфікс від слова вудочка, закінчення від слова зірка.

(квіточка)4. Префікс від слова розмова, корінь від слова писати, суфікс і закінчення від слова гілка.

(розписка)5. Корінь від слова риба, суфікс від слова ручки, закінчення від слова липа.

(рибка)


5. Префікс від слова підніс, корінь від слова вода, суфікс від слова грибний, закінчення від слова білий.

(підводний)

Змін. слово, виділ. познач. осн., корінь, справа - суф., зліва – преф.

Конкурс «SMS-підказка».

Нагадайте товаришеві порядок розбору слова за будовою у вигляді SMS. Час виконання – 5-7 хв.Методичний коментар: представники команд біля дошки чекають підказку, потім, послуговуючись нею, розбирають за будовою запропоновані слова. Перемагає команда, що правильно вказала порядок морфемного розбору і представник якої без помилок виділив частини слова.

Слова для розбору: чумацтво, надзвичайно.Конкурс «Козацький писар».

Прослухайте текст. Прочитайте його на екрані.still0810_00038


still0810_00037

За поданими ключовими словами відновіть текст. Здайте записаний текст. Час виконання – 10-15 хвилин.Конкурс «Цікава крамниця».

Розкладіть на полички «товар»: перша поличка – спільнокореневі слова, друга – форми слова. Час виконання – 5 хв.

Набір карток для команд:

Захисники

Яничарський

Захист

Яничари

Захищати

Яничарство

Захистом

Яничарське

Захищеність

Яничарська

Захисту

Яничарським

Захищений

Яничарською

Захищено

Яничарських

Захисті

Яничарського

Конкурс «Склади пропорцію».

Відновіть пропорцію, дібравши необхідні слова. Час виконання – 10 хв.М’ясом Риб’ячою

? Морквяний

Курінний ?

Безмежний Гранітний

Шістсот Форпостний

Радісний ?

Премудрий ?

Принести Пригнати

Зіскочити Зібрати

Зшити ?


Приїзд ?

Під’їзд Роз’яснити

Беззахисний Піддатися

Розповіді ?

Кістлявий ?

Тижневий Злісний

Прешвидкий Прехитрий

Прибігти ?

Зігнати ?

Зв’язати ЗбігатиКонкурс «Лист у минуле».

Напишіть електронного листа козакам, відповівши на питання «Чим козаки могли б допомогти нам теперішнім ». Лист від команди зачитайте. Час виконання – 10 хв.ІІІ Рефлексивно-оцінювальний етап.

Учитель оголошує підсумки турніру. Оцінює роботу команд.IV Домашнє завдання.

1. Повторити типи та стилі мовлення.

2. Дібрати фразеологізми зі словами юшка, сало, вареник. Пояснити значення фразеологізмів, складіть з ними речення.

Диференційоване завдання: підготувати повідомлення про могилу Івана Сірка, хутір Галушківку, Троїцький собор.Урок 8

Тема: Використання в мовленні слів із суфіксами та префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту.

Мета: поглибити знання про типи та стилі мовлення, навчити бачити у текстах різних стилів слова з емоційно забарвленими суфіксами та префіксами, надавати власному мовленню виразності та емоційного забарвлення; розвивати мовні та мовленнєві компетентності; виховувати інтерес до історичного минулого рідного краю.

Обладнання: мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 7 серія «Як козаки подорож Дніпропетровщиною організували»; Героїчний епос українського народу; О. Гончар «Собор».

Тип уроку: розвиток комунікативних умінь і навичок, урок-подорож.

Методи, прийоми, форми роботи: робота з деформованим текстом, методи дослідницької діяльності, розповідь учителя у форматі мультимедійного дидактичного посібника, випереджальні завдання, робота з науковою літературою, метод ПРЕС, творча робота, мовне конструювання.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: типи, стилі мовлення; морфеми, що надають слову емоційного забарвлення; соціокультурну інформацію про Дніпропетровщину козацьку.

Учні повинні вміти: визначати стильову приналежність текстів; складати речення і мікротексти з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності мовному оформленню.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Актуалізація опорних знань.

Знаю – Хочу знати – Вивчив.

Заповніть першу та другу колонки таблиці.Знаю

Хочу знати

Вивчив

1. Визначення префіксів, суфіксів.

2. Що таке текст.

3. Типи мовлення.

4. Стилі мовлення.1. Які префікси та суфікси надають словам емоційного забарвлення?

2. У яких стилях мовлення вони вживаються?


ІІ Мотивація навчальної діяльності.

1. Робота з деформованим текстом.

На екран виведено набір слів. Поєднайте слова у речення, утворивши з них зв’язний текст.still0810_00042

Назвіть ознаки тексту. Визначте тип, стиль мовлення. Пригадайте ознаки публіцистичного стилю.still0810_00039

ІІІ Опрацювання навчального матеріалу.

Учитель повідомляє, що урок проходитиме у формі подорожі козацькими стежками Дніпропетровщини.still0810_00043

Зупинка 1. Село Капулівка. Могила Івана Сірка.
1. Побудова висновків.


 • Визначте стиль тексту. Відповідь обґрунтуйте.

 • Випишіть емоційно забарвлені слова. Виділіть у них суфікси. Якого значення надають ці суфікси словам?

 • Чи можна визначити ставлення автора до героя твору? Яким воно є?

 • Зробіть висновки про вживання у мовленні слів із виділеними суфіксами?

…. Сидить на могилі

Козак старесенький,

Як голубонько сивесенький,

Та на бандурі грає-виграває,

Голосно жалібно співає.

(Нар. творчість)

Хвилинка-цікавинка.

Повідомлення учня про історичну пам’ятку – могилу Івана Сірка (випереджаюче завдання).

Із цим похованням пов’язана довга історія. Спокою доблесний кошовий не міг знайти навіть після смерті.

Прах Сірка кілька разів був перепохований, його перевозили в різні місця, могила козацького ватажка була під загрозою затоплення, навколо неї велася нескінченна боротьба.

Постать І. Сірка назавжди залишиться загадкою для істориків.

Деякі з них стверджують, що він мав надприродні здібності й нелюдську силу. Міг один битися з десятьма ворогами, мав велику силу психологічної дії. Його обирали кошовим упродовж 17 років підряд, хоча в ті часи бути обраним отаманом хоча б двічі вважалося за велику заслугу й досягнення. Пам’ятник Сіркові спорудили у 1967 році, коли прах кошового перенесли на Сторожову могилу. Сама могила являє собою величезний курган з монументом Сірку на вершині, до якого можна дістатися сходами. Звідти, куди оком не кинь, - усюди просторі поля, що розкинулись на берегах широкого Дніпра.still0810_00044

Зупинка 2. Село Старі Кайдаки. Кодацька фортеця.
2. Робота з науковою літературою (Українська радянська енциклопедія. Т. 5. Ст.. 151).


 • Прочитайте текст. Визначте його стиль. Обґрунтуйте.

 • Чи можна з наведеного тексту сказати про емоційний настрій автора, його ставлення до того, про що йдеться? Відповідь сформулюйте за схемою:

Я вважаю, що …., тому що……… Наприклад, ……. Отже, ….

Кодак – фортеця, заснована польським урядом у 1635 році на правому березі Дніпра напроти Кодацького порогу, щоб запобігти селянським втечам на Січ та ізолювати Запоріжжя від України. Споруджена за проектом французького інженера Боплана у червні 1635 року. У серпні 1635 року Кодак зруйнували запорожці під проводом Івана Сулими. У 1639 році Польща відбудувала Кодак. У 1652- 1709 рр. фортеця була центром Кодацької паланки Війська Запорозького. У кінці XVIII ст. Кодак було перейменовано в с. Старі Кайдаки (сьогодні на Дніпропетровщині).

Зупинка 3. Місто Новомосковськ. Троїцький собор.Хвилинка-цікавинка.still0810_00045

Повідомлення учня про історичну пам’ятку – могилу Івана Сірка (випереджаюче завдання).

Унікальний дерев’яний дев’ятибанний храм у Новомосковську, збудований на кошти запорозьких козаків, - перлина української дерев’яної архітектури. Пам’ятник національного значення. Аналогів храму, збудованому в 1775-1778 рр., у світі немає. Автором проекту собору вважають народного майстра Якима Погребняка. За легендою, споруду збудовано без жодного цвяха.

Методичний коментар: за бажанням учитель може подати історію створення собору за романом О. Гончара «Собор», розділ ІХ.

3. Творча робота.


 • Розгляньте спроектоване на екран зображення Троїцького собору. Доберіть до поданих слів означення. Підкресліть слова, у яких наявні суфікси та префікси, що надають словам емоційного забарвлення.

Майстер: умілий, віртуозний, вправний, обдарований, талановитий.

Вік собору: прадавній, старезний, старий, давнішній, древній, предковічний, предвічний, старовинний, давнезний.

Розміри споруди: величезний, чималий, велетенський, здоровенний, превеликий.

Бані: викінчені, стрімкі, надзвичайні, вражаючі.

Загальний вигляд храму: величний, надзвичайний, прекрасний, самобутній, урочистий, величавий, неповторний, незрівнянний, небачений.


 • Прослухайте уривки з роману Олеся Гончара «Собор», де йдеться про одну з найвідоміших козацьких пам’яток Дніпропетровщини – Троїцький собор.

Методичний коментар: учитель зазначає, що образності, виразності, емоційності можна надати тексту, використовуючи різні мовно-поетичні засоби.

Вночі собор молодіє. Зморщок часу на ньому не видно, він мовби повертається до тієї козацької молодості, коли з комишини постав юним виквітом краси і вперше сяйнув у цих степах небесними півкулями своїх бань. (Розділ VІ, ст. 65.)

Собор усе ще мов на долоні. Коли дивитися звідси на нього, з перспективи, є в ньому щось ніби від ракети космічної, надто ж у тому центральному куполі, що стрімко вгору націливсь… Зуміли ж отак поставити, передчули час! (Розділ Х, ст. 109-110.)

Собор ніби має в собі щось від стихії, навіває щось таке ж велике, як навівають на людину степ або ескадри хмар… Німотна музика собору, музика отих гармонійно підня-

тих у небо бань-куполів – вона для тебе реально існує, ти здатен її чути, хоча інші, здається, до неї глухі. (Розділ І, ст. 16.)

Зупинка 4. Село Гречане. Хутір Галушківка.


4. Мовне конструювання.

До поданих слів додайте суфікси –иськ-, -ищ-, -ур-, -юр-, -уган-, -юг-,

-юк-, -ань-. Запишіть утворені слова. Визначте, якого відтінку значення надають ці суфікси словам.


Бас – басище

Ціп – ціпура

Ніс – носище, носюра

Дід – дідуган, дідище

Кат – катюга

Шабля – шаблюка

Здоровий – здоровань

Козак – козарлюга, козачище

Рука – ручище

Злодій – злодюга
Хвилинка-цікавинка.

Повідомлення учня про хутір Галушківка (випереджаюче завдання).

Хутір Галушківка засновано наприкінці XVII ст. справжніми козарлюгами, які селилися на території Дикого Поля. Хутір входив до складу Протовчанської паланки Війська Запорозького. Сьогодні у межах комплексу знаходяться макет козацького укріплення «Січ» та три селянські садиби, збудовані наприкінці ХІХ ст. У першій садибі – корчма та музей селянського побуту. Друга – садиба гончара. А третя – оселя художника, майстра відомого на весь світ петриківського розпису.still0810_00046


 • Запишіть перше речення. Визначте граматичну основу. З’ясуйте вид речення за будовою. Поясніть, якого значення надає суфікс -юг- слову «козарлюга».

Робота з художнім текстом.

Прочитайте зразок розмовного мовлення. Спираючись на матеріал підручника (табл. «Стилі мовлення»), назвіть наявні у тексті ознаки розмовного стилю. Знайдіть емоційно-оцінні слова. Визначте, якого забарвлення надають цим словам суфікси.Методичний коментар: учитель звертає увагу на іронічне забарвлення слів із суфіксами здрібнілості.

– Мати божа, царице небесна, – гукала баба в саме небо, – голубонько моя, святая великомученице, побий його, невігласа, святим твоїм омофором! Як повисмикував він з сирої землі оту морковочку, повисмикуй йому, царице милосердна, і повикручуй йому ручечки й ніжечки, поламай йому, свята владичице, пальчики й суставчики…. (О. Довженко «Зачарована Десна».)IV Рефлексивно-оцінювальний етап.

Знаю – Хочу знати – Вивчив.

Заповніть останню колонку таблиці.Знаю

Хочу знати

Вивчив

1. Визначення пре-фіксів, суфіксів.

2. Що таке текст.

3. Типи мовлення.

4. Стилі мовлення.1. Які префікси та суфікси надають словам емоційного забарвлення?

2. У яких стилях мовлення вони вживаються?1.Стилістичні можливості суфіксів більші, ніж префіксів.

2.Суфікси можуть надавати словам значення зменшеності та пестливості, збільшеності та згрубілості.

3. Префікси можуть надавати словам відтінок урочистості, піднесеності, поетичності.

4. Слова із суфіксами та префіксами, що надають емоційного забарвлення мовленню, вживаються у художньому, розмовному та публіцистичному стилях.V Домашнє завдання.

1. Повторити вивчений матеріал, підготуватися до контрольної роботи.

2. Доповнити маршрут екскурсії «Дніпропетровщина козацька» новими зупинками (Китайгородські церкви, Царичанський район; Новобогородицька фортеця, місто Дніпропетровськ; курган та барельєф у місті Жовті Води; козацькі зимівники у селі Котовка, селі Колпаківці, селищі Миколаївка; місце розташування Микитинської Січі, місто Нікополь).

Урок 9

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка