Корінь, префікс, суфікс і закінчення значущі частини слова. Основа словаСторінка3/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3
Тема: Контрольна робота «Будова слова. Орфографія». Контрольне аудіювання.

Мета: перевірити рівень знань, умінь та навичок з теми «Будова слова. Орфографія»; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, уміння зосереджуватися; виховувати почуття патріотизму, самоповаги.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання; текст для аудіювання.

Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.

Методи, прийоми, форми роботи: самостійна робота учнів.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: визначення ключових понять теми «Будова слова. Орфографія»; основні орфограми у значущих частинах слова.

Учні повинні вміти:: виділяти значущі частини слова, основу; розрізняти форми слова і спільнокореневі слова; розрізняти змінні та незмінні слова; виділяти у словах закінчення та основу; правильно писати слова з вивченими орфограмами; знаходити і виправляти орфоепічні та орфографічні помилки на вивчені правила; розуміти мету висловлювання, фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему і основну думку висловлювання, виражально-зображувальні засоби прослуханого твору, давати оцінку прослуханому.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Оголошення теми уроку.

ІІ Виконання контрольної роботи. Ознайомлення із завданнями, оцінюванням роботи.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу – 12.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання:

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

Максимальна кількість балів

1

1

1

1

1

2

2

3

12


Варіант І


 1. Спільнокореневими є слова у рядку:

а) пролісок, проліском, у проліску;

б) читати, читанка, прочитаний;

в) сонце, сонцю, на сонці;

г) водний, водити, вода. 1. Які значущі частини слова служать для утворення нових слів:

а) префікс, суфікс;

б) префікс, корінь;

в) корінь, суфікс;

г) суфікс, закінчення. 1. У якому рядку усі слова мають таку будову :

а) сумно, прекрасний, розбитий;

б) надбудова, невинно, розклад;

в) простенький, вимір, надзвичайний;

г) беззубий, пролісок, перекручений. 1. Префікс при- мають усі слова в рядку:

а) пр…сісти, пр….звище, пр….подобний;

б) пр….землений, пр….йти, пр….рва;

в) пр…красний, пр…мружити, пр…вітати;

г) пр….єднати, пр….лягти, пр….морський. 1. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку:

а) …питати, …хвальний, …фотографувати;

б) …кам’яніння, ро…клад, …тягування;

в) …худнути, …чепити, …тирати;

г) …розуміти, ро..хитати, бе…корисний. 1. Установіть відповідність:

  1. Слово з нульовим закінченням

  А Велично

  2. Слово без закінчення

  Б Сумно, сумувати

  3. Спільнокореневі слова

  В Село

  4. Форми слова

  Г День
  Д Розбитий, розбитого

 2. Знайдіть слова, у коренях яких відбувається чергування приголосних. Доберіть форми цих слів або спільнокореневих слів, щоб продемонструвати чергування. Наведіть власний приклад трьох слів із чергуванням приголосних. Покажіть, як відбувається це чергування.

В'язати, дерево, комаха, крок, водити.

 1. Прочитайте уривок з народної пісні. Продовжіть рядки, використовуючи слова з емоційно забарвленими суфіксами.

Хвалилася та березонька:

«…Ой на мені листя широченьке.

Ой на мені гілля високе.

В мене корінь глибоко».

…Ой як обізветься прекраснеє сонце:

….
Варіант ІІ 1. Формами слова є усі слова у рядку:

а) стежинка, на стежинці, стежинкою;

б) весна, весняний, веснянка;

в) земля, земляний, землею;

г) ніч, нічний, уночі. 1. Які значущі частини слова служать для утворення форм одного й того ж слова:

а) суфікс;

б) префікс;

в) корінь;

г) закінчення. 1. У якому рядку усі слова мають таку будову :

а) досвітній, прилетів, безпомилковий;

б) надбудова, напарник, заземлений;

в) надлишок, виголошене, приказка;

г) затінок, переможний, найдобріший. 1. Префікс при- мають усі слова в рядку:

а) пр…пишний, пр….йти, пр….йменник;

б) пр….єднання, пр….сісти, пр….мусити;

в) пр…чепити, пр…багатий, пр…лягти;

г) пр….їхати, пр….міський, пр….добрий. 1. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку:

а) …питати, ро…чесати, бе…межний;

б) …хитрувати, ро…біжність, ро…слабитися;

в) …чесати, ро…хитати, ро…межувати;

г) ро..пис, …фотографувати, …няти. 1. Установіть відповідність:

  1. Слово з нульовим закінченням

  А Читання, читати

  2. Слово без закінчення

  Б Зорепад

  3. Спільнокореневі слова

  В Зілля

  4. Форми слова

  Г Сумно
  Д Зброя, зброєю

 2. Знайдіть слова, у коренях яких відбувається чергування приголосних. Доберіть форми цих слів або спільнокореневих слів, щоб продемонструвати чергування. Наведіть власний приклад трьох слів із чергуванням приголосних. Покажіть, як відбувається це чергування.

Берег, рух, ходити, косити, стіл.

 1. Прочитайте уривок з народної пісні. Продовжіть рядки, використовуючи слова з емоційно забарвленими суфіксами.

... молодий козаченько коника пасе,

Коника пасе, за поводи водить,

За поводи водить, до коня говорить:


 • ….ІІІ Контрольне аудіювання.
Верховина страт

Це було за козаччини та за козацького лихоліття. У початку благодатного літа кримський бей Ісмаїл навів на Україну свою орду. Орда була велика й хижа. Вона налетіла, як сарана. Але вона була страшніша, ніж сарана, бо сарана жере все до корінчика, залишаючи саму пустош, а потім гине сама. Татари вбивають і палять, залишаючи за собою саму пустош, але вони беруть на аркани хлопців і дівчат, щоб запродати їх у невільники, вони в’яжуть малих хлоп’ят, щоб потім зробити з них яничарів, поповнити свою люту силу.

Козаки не змогли загородити дорогу ординцям. Багато їх полягло, склавши голови за свою землю й волю. Орда просувалась і просувалась. Вона хотіла накрити чорними крилами Україну. І вривалася своїм рилом у Волинь.

Полону вже було повно, зв’язані бранці облягли підніжжя. Серед них і Настунька в плахті і білій сорочці. Всі бранці були в святковому. Якраз святкували Івана Купала, і тому їх легко половили.

Татари рубали козаків і бранців, а триста найвродливіших дівчат, вибраних для гаремів бея й самого хана, вигнали на вершину гори.

Ввечері татари святкували перемогу. Спалахнули вогнища. Бей Ісмаїл сидів на подушках у широкополому золоті, весь осяяний полум’ям. Коли перед ним карали бранців, то їх були розв’язали, й вони осмілились підняти руки на своїх ворогів. Він зрідка погордливо кидав свій погляд, гидливо спостерігаючи, як карають на горло, садять на палю, й, відвернувшись, дивився, як ведуть танець триста найвродливіших дівчат. Він насолоджувався, бо думав, що немає більшого щастя, як бачити розпач своїх ворогів і втішатися їхніми дівчатами.

Триста бранок у святковому, в плахтах і білих сорочках, у живих вінках вели танок і співали – попереду Настунька. Вона несла смерекове запашне гільце. Його належало кинути у вогонь і спалити, щоб воно знову виросло й виросло. І вона так і зробила, кинула гільце у вогонь перед ворогом Ісмаїлом, і бей Ісмаїл заплескав у захваті в долоні. Насунька відпливала, ведучи за собою коло. Вона пливла. І за нею відпливали дівчата. Раптом узялися за руки. Високо горіло вогнище. Було видно, як удень. Настунька підпливла до краю гори, до глибинного урвища. Закинула косу – освітила весь світ і вступила в урвище, ведучи за собою іншу дівчину, не випускаючи її руки.

Бей Ісмаїл онімів з жаху.

За Настунькою йшла нова дівчина, тримаючи за руку подругу. Закинула косу – освітила весь світ і ступила в урвище. А за нею нова і нова. Кожна закидала косу – перемога дівчат освітила весь світ. татари перетворились у каміння. З того часу й стоїть Верховина Страт. А під нею з дівочих сліз і крові б’ють джерела й криниці: Дівочі води – вірність землі й волі. (За Б. Харчуком)
Завдання до тексту

1. Кримський бей Ісмаїл навів свою орду на Україну:
а) на початку літа;

б) на початку весни;

в) на початку зими;

г) на початку осені.
2. Орда налетіла як:


а) круки;

б) сарана;

в) вороння;

г) комашня.
3. Козаки:

а) змогли загородити шлях ординцям;

б) знищили ворогів;

в) не змогли заступити дорогу ординцям;

г) дали дорогу ворогам.

4. Орда увірвалася:
а) у Київ;

б) у Полтаву;

в) на Волинь;

г) у Херсонські степи.
5. Люди святкували:


а) Івана Купала;

б) Великдень;

в) Покрову;

г) Спас.6. Татари вибрали для гаремів бея та самого хана … найвродливіших

дівчат:а) 500;

б) 300;


в) 30;

г) 50.7. Татари святкували перемогу:


а) вранці;

б) ввечері;

в) в неділю;

г) опівдні.
8. Дівчата вели танок і співали, а попереду була:


а) Маруся;

б) Настунька;

в) Олеся;

г) Марічка.
9. Увесь світ освітили (а):

а) ліхтарі;

б) вечірня зоря;

в) перемога дівчат;

г) вогнища.

10. За жанром даний текст – ….

11. Опис зовнішнього вигляду людини у художньому творі – ….

12. Продовжіть вислів оповідача «Дівочі води – …»:

а) чистота і ніжність;

б) вірність землі і волі;

в) доброта і сила;

г) краса і кохання.ІV Домашнє завдання.

Підготуватися до захисту доповненого маршруту екскурсії «Дніпропетровщина козацька».СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні/ В. Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 246 с.

 2. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків/ О. М. Апанович. – К.: Дніпро, 1991. – 189 с.

 3. Боднар О.С., Середюк Г.М. Рідна мова. Читання мовчки. Збірник текстів і завдань. 5-11 класи/ О. С. Боднар, Г. М. Середюк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – С. 14-15.

 4. Босак С. Використання мультимедійних технологій на уроках української мови / С. Босак // Дивослово – 2010. –№ 11. – С. 9–12.

 5. Варзацька Л. Дидактичні цілі, типи, структура уроків української мови і мовлення / Л. Варзацька // Дивослово – 2011. –№ 6.– С. 9–15.

 6. Гончар О. Собор: Роман/ Олесь Гончар. – К.: Дніпро, 1989. – 476 с.

 7. Домарецька Г.А. Бліц-контроль знань з української мови. 100 карток. 5 кл. / А. Г. Домарецька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 208 с.

 8. Омельчук С. Тезаріус основних видів дослідницьких завдань з української мови / С. Омельчук // Дивослово – 2012. –№ 4. – С. 2–6.

 9. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків / М. Пентилюк // Дивослово – 2008. –№ 6. – С. 2–6.

 10. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / О. Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1992. – 350 с.

 11. Приходько А. М., Квартник Т. О. Самостійні роботи з української мови для 5 класу/ А. М. Приходько, Т. О. Квартник. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 140 с.

 12. Сергійчук В. І. Національна символіка України: Науково-художня книга: Для середнього та старшого шк.. віку/ В. І. Сергійчук. – К.: Веселка, 1992. – 285 с.

 13. Фасоля А. Діяльнісна основа навчання / А. Фасоля // Дивослово – 2006. – № 6. – С. 2–5.

 14. Фасоля А. Діяльнісна основа навчання / А. Фасоля // Дивослово – 2006. – № 7. – С. 23–29.

 15. Чабаненко В. Мудре слово. Прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Серія «Пам’ятки мовної культури Нижньої Наддніпрянщини» / В. Чабаненко. – Запоріжжя, 1992. – 520 с.


ЗМІСТ
Урок 1. Корінь, префікс, суфікс і закінчення – значущі частини слова. Основа слова.

Урок 2. Форми слова. Спільнокореневі слова.

Урок 3. Нульове закінчення. Будова незмінних слів.

Урок 4. Вимова і написання префіксів роз-, без-, з-, зі-, с-.

Урок 5. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.

Уроки 6-7. Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення).Урок 8. Використання в мовленні слів із суфіксами і префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту.

Урок 9. Контрольна робота. Контрольне аудіювання.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка