Критерії оцінювання та відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас 1Скачати 214.18 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір214.18 Kb.
Критерії оцінювання та відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

8 клас

1.Визначте позиції польської, литовської та української сторін щодо підписання Люблінської унії та сформулюйте відповідні висновки. 15 б

Критерії оцінювання:

1.Коли, де відбулася Люблінська унія – 1б

2.Позиція польської сторони – 4б

3.Позиція литовської сторони – 4 б

4.Позиція української сторони – 4б

5.Рішення Люблінського сейму – 2бПідручник «Історія України» 8 клас, О.Гісем, О.Мартинюк, с.13-16.
2. «Чия влада того й віра». Коли, де і у зв’язку з якими подіями з’явився цей вислів? Які наслідки мала подія, пов’язана з цим твердженням. 10 б

Критерії оцінювання:

 1. Коли– (1б), де – (1б) і у зв’язку з якими подіями –(3б) з’явився цей вислів? = 5б

 2. Рішення Аугсбурзького релігійного миру 1555 року – 3 б

 3. Що таке протестантизм? – 2б

Підручник « Всесвітня історія» 8 клас, С.Д’ячков, С.Литовченко, с.38.

3. Заповніть таблицю «Українські землі у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття»

Українські землі

Держава, якій належали

1.Київщина, Переяславщина, Сх.Поділля,

Волинь


2. Галичина, Зх.Поділля

3. Чернігово - Сіверщина

4. Закарпаття

5. Буковина

6. Кримське ханство


1.Велике князівство Литовське
2.Польське королівство

3. Московське князівство

4. Угорщина

5.Молдавія (васал Османської імперії)

6. Золота Орда, Османська імперія


10 б

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події всесвітньої історії та історії України.

 • Відкриття Х.Колумбом Америки -8

 • Утворення Галицько-Волинського князівства - 4

 • Васко да Гама досягнув берегів Індії - 9

 • Селянська війна в Німеччині -10

 • Розкол (схизма) християнства на католицизм та православ’я - 3

 • Заснування Острозької академії -12

 • Запровадження християнства на Русі -1

 • Кревська унія - 6

 • Берестейська унія - 14

 • Завершення будівництва Софіївського собору у Києві - 2

 • Перша документальна згадка про українських козаків - 7

 • Видання І.Федоровим «Апостола» і «Букваря» - 11

 • Розорення Києва монголо-татарами - 5

 • Виникнення Львівського церковного братства - 13

14 б

5. Визначте, за якою ознакою об’єднані дані поняття, особистості. Виключіть зайві. Свій вибір поясніть.

1) Г. Смотрицький, М. Смотрицький, І. Вишенський - полемісти, І.Федоров- першодрукар

2) Аркебуза, мушкет, карабін – вогнепальна зброя, шпага – холодна зброя

3) Кревська унія, Городельська унія, Люблінська унія – передбачали об’єднання держав, Берестейська унія – об‘єднання церков. 6 бВсього 55 балів

9 клас
1. Охарактеризуйте особливості та суть промислового перевороту в Наддніпрянській Україні.

15 б

Критерії оцінювання:

 1. Пояснити термін «промислова революція» – 1б

 2. Особливості процесу (коли розпочався, як відбувався порівняно із європейськими країнами) – 2б

 3. Конкретні приклади появи підприємств фабрично-заводської промисловості – 5б

 4. Внутрішня і зовнішня торгівля – 5б

 5. Урбанізація – 1б

 6. Висновки – 1б

Підручник «Історія України» 9 клас, О.Реєнт, О.Малій, с.59-65.
2. «Корсиканське чудовисько висадилося у бухті Жуан». Коли, де і у зв’язку з якими подіями з’явився цей заголовок у газеті? Які наслідки мала подія, пов’язана з цим повідомленням.

10 б

Критерії оцінювання:

1.Коли– (1б), де – (1б) і у зв’язку з якими подіями –(3б) з’явився цей вислів? = 5б

2.Наслідок – «100 днів» – 3 б

3.Битва під Ватерлоо. Кінець правління Наполеона Бонапарта – 2бПідручник « Всесвітня історія» 9 клас, Я.Бердичевський, І.Щупак, Л.Морозова, с.59-60.


 1. Прослідкуйте, як і які українські землі потрапили під владу Російської імперії
Рік

Події

1503

Внаслідок війни з Великим князівством Литовським до Московського князівства відійшла Чернігово-Сіверщина

1654

На Переяславській раді «под високу руку» московського царя прийнято територію Війська Запорозького

1667

За Андрусівською угодою з Польщею до Росії відійшла Лівобережна Україна

1774

Внаслідок російсько-турецької війни за Кючук-Кайнарджійським мирним договором до Росії приєднано землі між Пд.Бугом і Дніпром

1775

Унаслідок ліквідації Запорозької Січі російська влада поширилась на землі Запорожжя

1783

Маніфест Катерини ІІ проголошував ліквідацію Кримського ханства і приєднання Криму до Росії

1791

Внаслідок російсько-турецької війни за Ясським мирним договором до Росії приєднано землі між Пд.Бугом і Дністром

1793,1795

За другим і третім поділом Речі Посполитої до Росії відійшло Правобережжя

1812

Внаслідок російсько-турецької війни за Бухарестським мирним договором до Росії відійшла Бессарабія, де у Хотинському, Аккерманському, Ізмаїльському повітах проживали українці10 б

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події всесвітньої історії та історії України.


 • 4.Відкриття Х.Колумбом Америки.

 • 2.Розкол (схизма) християнства на католицизм та православ’я.

 • 6.Заснування Києво-Могилянської академії.

 • 9.ВідкриттяХарківського університету

 • 1.Запровадження християнства на Русі

 • 5.Люблінська унія.

 • 10.Бородинська битва.

 • 7.Утворення США

 • 11.Віденський конгрес

 • 3.Перша документальна згадка про українських козаків.

 • 8.Видання «Енеїди» І.П. Котляревського

 • 12.Видання альманаху «Русалка Дністрова»

12 б

5. Визначте, за якою ознакою об’єднанні дані поняття, дати, особистості й виключіть зайві. Свій вибір поясніть.

1) Монтеск’є, Вольтер, Руссо, Мельє, – французькі просвітники, Йосип ІІ- австрійський імператор-реформатор

2) М.Шашкевич, Я.Головацький, І.Вагилевич – члени «Руської трійці» (Зх.Україна), В.Капніст – член патріотичного гуртка (Нд.Україна)

3) 1787-1791рр, 1806–1812рр, 1828-1829рр. – російсько-турецькі війни, 1812р - російсько-французька війна

4) «Товариство об’єднаних слов’ян», Північне товариство, Південне товариство – таємні військові організації, «Любов до істини» - масонська ложа.

8 б
Всього 55 балів

10 клас

1. Розкажіть про причини, масштаби та особливості трудової еміграції українських селян на початку ХХ століття.

10 б

Критерії оцінювання:

1.Причини трудової еміграції – 1б

2.Особливості процесу (напрямки еміграції селян Західної і Наддніпрянської України) – 2б

3.Масштаби, освоєння земель, працевлаштування – 3 б

4.Вплив Столипінської аграрної реформи на процес трудової еміграції українських селян – 3б

5.Висновки – 1бПідручник «Історія України» 10 клас, Н.Гупан, О.Пометун, Г.Фрейман с.42-43, 68-69.
2 Висловіть своє ставлення до «14 пунктів» В.Вільсона. Наскільки реалістичним був цей документ у повоєнний час?

10 б

Орієнтовна відповідь.

Втілюючи в життя політику «нової демократії» В.Вільсон запропонував своє бачення принципів, на яких мають будуватися повоєнні міжнародні відносини і відобразив їх у «14 пунктах». (1б) Документ був оприлюднений 8 січня 1918 року і містив такі положення: відмову від таємної дипломатії, визначення прав народів на самовизначення, необхідність роззброєння, відновлення незалежності Польщі, надання народам права на автономію, визнання власного політичного розвитку народів Росії, свобода мореплавства і торгівлі, створення Ліги Націй як гаранта миру і безпеки у світі. Президент вважав, що США здатні стати рятівником і гарантом світу.(4 б)

Проте, держави-союзники – Велика Британія, Франція, Італія не до кінця поділяли погляди Вільсона на повоєнний устрій світу. Його пропозиції наразилися на заперечення, особливо в частині територіального перерозподілу колоніального світу. Кожна з країн дбала перш за все про власні інтереси. Тому назвати реалістичним цей документ не можна. Серед зазначених положень ледве вдалося узгодити компромісний проект Ліги Націй. На жаль, «14 пунктів» не були повністю втілені в життя. Провідні країни світу виявилися не готовими до відмови від колоній, роззброєння, відкритої й щиросердної дипломатії, визнання права народів світу на самовизначення. (3 б)

На мою думку…(Можуть бути різні оцінки вказаного документа, наприклад, «14 пунктів» В. Вільсона пропонували побудувати якісно нові міжнародні відносини, або ж закріплювали гегемонію США у світі, або ж не відповідали інтересам європейських держав тощо. Можуть бути й інші аргументи, але обґрунтовані. Оцінюємо будь-які – )

Додаток «14 пунктів»

 1. Відкриті мирні договори, відкриті обговорення, після яких не буде ніяких таємних міжнародних угод будь-якого роду, а дипломатія завжди буде діяти відверто на очах у всіх.

 2. Абсолютна свобода судноплавства на морях поза територіальними водами, як у мирний, так і воєнний час, крім випадків, коли деякі моря будуть частково або повністю закриті в міжнародному порядку для виконання міжнародних договорів.

 3. Усунення, наскільки це можливо, всіх економічних бар'єрів і встановлення рівності умов для торгівлі всіх націй, що стоять за мир.

 4. Справедливі гарантії того, що національні озброєння будуть скорочені до граничного мінімуму, сумісного з державною безпекою.

 5. Вільне, щиросердне і абсолютно неупереджене вирішення всіх колоніальних суперечок, засноване на суворому дотриманні принципу, що при вирішенні всіх питань, що стосуються суверенітету, інтереси населення повинні мати однакову вагу в порівнянні із справедливими вимогами того уряду, права якого мають бути визначені.

 6. Звільнення всіх російських територій і такий дозвіл всіх зачіпаючих Росію питань, який гарантує їй найбільш повне й вільне сприяння з боку інших націй у справі отримання повної і безперешкодної можливості ухвалити незалежне рішення щодо її власного політичного розвитку та її національної політики та забезпечення їй привітного прийому до співтовариства вільних націй при тому образі правління, який вона сама для себе обере. І більше, ніж прийом, також і всіляку підтримку у всьому, в чому вона потребує і чого вона сама собі бажає. Ставлення до Росії з боку націй, її сестер, в майбутні місяці буде пробним каменем їхніх добрих почуттів, розуміння ними її потреб та вміння відокремити їх від своїх власних інтересів, а також показником їхньої мудрості і безкорисливості їхніх симпатій.

 7. Бельгія повинна бути звільнена і відновлена, без спроби обмежити суверенітет, яким вона користується нарівні з усіма іншими вільними націями. Ніяке інше діяння не може більш, ніж це, послужити до відновлення між народами довіри до тих законів, які вони самі встановили і визначали в якості керівництва для своїх взаємних зносин. Без цього цілющого акту вся побудова і дія(структура)міжнародного права буде назавжди втраченою.

 8. Вся французька територія повинна бути звільнена, окуповані частини повернуті, а зло, нанесене Франції Пруссією в 1871 у в відношенні Ельзас-Лотарингії, яке порушувало загальний мир майже 50 років, має бути виправлено, щоб мирні відносини могли знову бути встановлені в інтересах усіх.

 9. Виправлення кордонів Італії має бути зроблено на основі ясно помітних національних кордонів.

 10. Народи Австро-Угорщини, місце яких у Лізі Націй ми хочемо бачити огородженим і забезпеченим, повинні отримати найширшу можливість автономного розвитку.

 11. Румунія, Сербія і Чорногорія повинні бути звільнені. Зайняті території повинні бути повернені Сербії. Повинен бути наданий вільний і надійний доступ до моря. Взаємовідносини різних балканських держав повинні бути визначені дружнім шляхом, відповідно до історично встановлених принципів приналежності та національності. Повинні бути встановлені міжнародні гарантії політичної і економічної незалежності і територіальної цілості різних балканських держав.

 12. Турецькі частини Османської імперії, в сучасному її складі, повинні отримати забезпечений і міцний суверенітет, але інші національності, що нині знаходяться під владою турків, повинні отримати недвозначну гарантію існування і абсолютно непорушні умови автономного розвитку. Дарданелли повинні бути постійно відкриті для вільного проходу суден і торгівлі всіх націй під міжнародними гарантіями.

 13. Повинно бути створено незалежну Польську державу, яка повинна включати в себе всі території з незаперечно польським населенням, якому повинен бути забезпечений вільний і надійний доступ до моря, а політична і економічна незалежність, так само як і територіальна цілісність, повинні бути гарантовані міжнародним договором.

 14. Повинно бути утворено загальне об'єднання націй на основі особливих статутів, з метою створення взаємної гарантії політичної незалежності і територіальної цілості як великих, так і малих держав.


3.Поясніть історичне походження й суть таких понять: «кривава неділя», «нова демократія», «Велика душа», «Міцуї», «сердечна згода».

«кривава неділя» – так називають події 9 січня 1905 року у Санкт-Петербурзі, коли була розстріляна 2,5 тисячна мирна демонстрація робітників, що йшли до царських палат з наміром вручити петицію з проханням поліпшити умови життя. Перед Зимовим палацом демонстрантів атакувало царське військо. Вважають, що загинуло близько 100 осіб, близько 300 поранено. Ці події викликали обурення в Російській імперії, у тому числі й в Україні. Ця дата вважається початком революції 1905-1907 рр – 2б

«нова демократія» – таку назву мала програма діяльності президента США В.Вільсона (1912-1924рр), побудована на трьох принципах – індивідуалізм, свобода особи, свобода конкуренції при захисті і контролі з боку держави. Проведено ряд ліберальних економічних і соціальних реформ у внутрішній політиці, запропоновано нове бачення принципів повоєнних міжнародних відносин у зовнішній політиці– 2б

«Велика душа» – так в історії називають індійського державного і політичного діяча, національного героя за відданість ідеї ненасильницького супротиву в ході національно-визвольної боротьби. Він вважав, що визволення з-під іноземного гніту, відстоювання своїх прав можна добитися мирним шляхом, використовуючи методи, які призведуть до змін без кровопролиття, громадянської війни – 2б

«Міцуї» – монополістичне об’єднання (концерн) у Японії на початку ХХ століття, яке відігравало провідну роль в економіці. Концерн об’єднував підприємства різних галузей промисловості, банки, інвестував у економіку країни, виступав інвестором і на міжнародній арені – 2б

«сердечна згода» – це угода між Англією, Францією та Росією про утворення військово-політичного блоку під назвою «Антанта» з метою розподілу сфер впливу та протистояння Троїстому союзу – 2б10 б

4. Заповніть таблицю «Літопис Першої світової війни».

Впишіть порядковий номер названих подій у відповідну графу таблиці.
1914

1915

1916

1917

1918

5, 6, 11,15,18,20

4, 8, 10, 13,17

3, 12, 14, 16,19

2, 7,

1,9,

1.«Чорний день німецької армії»

2.Оголошення необмеженої підводної війни

3.Перше використання танків

4.Дарданелльська десантна операція

5 Галицька битва

6.Битва на р. Марна

7. Вступ у війну США

8. Горліцька операція

9. Комп’єнське перемир’я

10.Утворення Четверного союзу

11.Створення легіону УСС

12. Брусиловський прорив

13. Бої на г. Маківка

14. Битва на р.Соммі

15. Створення Головної української ради

16. Ютландська морська битва

17. Газова атака біля м.Іпр

18. Сараєвське вбивство

19. Верденська битва

20. Сарикамиська операція

10 б

5.Тестові завдання.

(У завданнях 1-8 виберіть один із запропонованих варіантів відповідей)1. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?

А трест

Б картель

В концерн

Г синдикат

2.Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні

А остаточно зруйновано селянську общину.

Б подолано селянське малоземелля та безземелля.

В утверджено приватне селянське землеволодіння.

Г зупинено процес майнового розшарування селянства.

3. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою

А Головної української ради

Б Союзу визволення України.

В Карпато-руського визвольного комітету.

Г Товариства українських поступовців.

4. У ході війни Товариство українських поступовців закликало українців

А підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».

Г підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

5.Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела?

«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3».

А Наддніпрянщина

Б Закарпаття

В Галичина

Г Буковина

6. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини». Де відбулися описані події?

А г. Маківка

Б г. Говерла

В г. Лисоня

Г г. Погар

7. Яку мету переслідували реформи прем’єр-міністра Росії П.Столипіна?

1) ліквідувати поміщицьке землеволодіння;

2) зруйнувати селянську общину, утвердити приватну власність на землю;

3) забезпечити Російську імперію хлібом;

4) створити соціальну опору царизму на селі; ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі;

5) ліквідувати аграрне перенаселення у центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру і Далекого Сходу;

6) модернізувати сільське господарство, збільшити виробництво сільгосппродукції;

7) приборкати національні рухи в Російській імперії.А 1, 3, 5, 7.

Б 2, 3, 5, 6.

В 2, 4, 5, 6.

Г 1, 5, 6, 7.

8. Які явища визначали розвиток промислового виробництва земель підросійської України на початку ХХ століття?

1.Попри промислове піднесення 1909-1913 рр промисловий переворот не завершився

2.Рівномірний розвиток промисловості регіонів

3. Формування спеціалізації промислових районів

4.Відсутність іноземного інвестування в промисловість

5.Утворення монополій у цукровій, металургійній, кам’яновугільній, залізорудній галузях

6.Концентрація промислового виробництва: 5 найбільших південних металургійних заводів виробляли майже 25% у загальноросійському виробництві чавуну

7.На промислових підприємствах встановлено 8-годиннний робочий деньА 1,2,7

Б 2,3,5

В 3,5,6

Г 3,4,5

9.Установіть хронологічну послідовність подій, які відбувалися на українських землях у 1914-1918рр

А Взяття російськими військами фортеці Перемишль

Б Початок діяльності Союзу визволення України

В Горліцька операція

Г Бій полку УСС на горі Лисоня

1– Б , 2 – А , 3 – В , 4 – Г .10.Які програмні положення мала українська трудова громада в ІІ Державній Думі? ( із шести варіантів відповідей – три правильні)

1.«Ми хочемо «єдиної, нероздільної, самостійної України від гір Карпатських аж по Кубань-річку».

2.«Здобуття народові землі, которою користувалися б тільки ті, що прикладають до неї свою працю..»

3.«Будемо вимагати восьмигодинного робочого дня, оборони праці жінок та дітей, страховки на старість та на випадок знесилення».

4.«Користуючись сим поземельним наділом, селяни за се зобов’язані виконувати на користь поміщиків визначені в «Положеннях» повинності… Селяни іменуються тимчасовозобов’язані».

5.«Переробка державного урядування на національну і територіальну (краєву) автономію країн Російської імперії».

6.«Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя».

15 б
Всього 55 балів

11 клас
1.У Декларації про поразку Німеччини, підписаній представниками командування союзних держав 5 червня 1945 року, йшлося, що їхні уряди «беруть на себе верховну владу в Німеччині». Яка міжнародна зустріч глав держав-союзниць закріпила це рішення? Що це означало на практиці?

10 б
Критерії оцінювання:

1.Визначення події (Берлінська (Потсдамська) конференція 17 липня - 2серпня 1945 року) – 1б

2. Хто брав участь, які рішення прийнято– 5б

3.Програма «Трьох Д». Що означали для Німеччини «денацифікація», «демілітаризація», «демократизація»? – 3б

4.Висновки – 1б
Підручник «Всесвітня історія» 11 клас, І.Щупак, с.53-54.
2. Прочитайте уривок. Коли, де і у зв’язку з якими подіями з’явився цей документ? Які наслідки мала ця подія для керівництва організацією? Висловіть власне судження щодо діяльності ОУН. .

«Волею українського народу Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація Українських Націоналістів, яка під проводом творця і вождя Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кривавого московського більшовицького поневолення боротьбу за свободу, взиває увесь український народ не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська Держава…».

10 б

Критерії оцінювання:

1.Коли– (1б), де – (1б) і у зв’язку з якими подіями – (1б) з’явився цей документ? = 3б 2.Реакція німецького командування на проголошення Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року – 2б

3.Власна оцінка конкретних дій ОУН – 5б
Підручник «Історія України» 11 клас, , О.Пометун, Н.Гупан, с.39, 48-50, 84-85.
3. Поясніть історичне походження й суть таких понять: «План Дауеса», «лінія Керзона», “доктрина Трумена», «пакт Молотова-Ріббентропа», «план Шумана».

10 б
«План Дауеса» – це план економічного оздоровлення Німеччини після Першої світової війни, запропонований американським банкіром Чарльзом Дауесом і британським міністром закордонних справ Джозефом Чемберленом у квітні 1924 року. План мав на меті допомогти Німеччині знайти ресурси для сплати репарацій та відновлення її господарства. (2 б)

«лінія Керзона» – це умовна демаркаційна лінія, запропонована міністром закордонних справ Великобританії Джорджом Керзоном як можливий «етнічний кордон» для перемир'я у війні між більшовицькою Росією і Польщею у 1920 році. Хоча «лінія Керзона» не базується на жодних детальних етнографічних дослідженнях Найвища Рада Антанти визначила «лінію Керзона» як східний кордон Польщі. Пізніше «лінію Керзона» з поправками на користь СРСР встановлено як німецько-радянський кордон в договорі між Німеччиною й СРСР 28 вересня 1939 р. Востаннє «лінію Керзона» прийнято, на цей раз з поправками на користь Польщі, як польсько-радянський кордон у 1945 р. (2 б)«доктрина Трумена» – зовнішньополітична програма, висунута президентом США Гаррі Труменом після Другої світової війни. Публічно була озвучена 12 березня 1947 року. Основою доктрини була політика «стримування» від «можливого проникнення комунізму» у західний світ. «Доктрина Трумена» була спрямована на обмеження комуністичних режимів, ведення безперервного тиску на СРСР та інші країни соціалістичного блоку, підтримка антикомуністичних сил та режимів. Передбачала виділення $400 млн для надання допомоги Греції і Туреччині під приводом комуністичної загрози з боку СРСР. (2 б)
«пакт Молотова-Ріббентропа» – це угода про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, розрахована на 10 років, підписана 23 серпня 1939 року у Москві міністром закордонних справ Німеччини Й. фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР В. Молотовим.

Пакт гарантував нейтралітет Радянського Союзу в конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та давав можливість повернення Радянським Союзом втрачених Росією у Першій світовій війні територій. Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними при очікуваному у ті дні нападі Німеччини на Польщу. (2 б)«план Шумана» – це пропозиція міністра закордонних справ Франції Робера Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року, щодо об'єднання під єдиним керуванням вугільних і сталеплавильних ресурсів Франції та Німеччини. План передбачав долучення інших європейських країн та створення Європейської спільноти з вугілля та сталі. «План Шумана» заклав підґрунтя європейської інтеграції. День 9 травня вважається днем народження Європейського Союзу та святкується у країнах союзу як День Європи. (2 б)

4. Заповніть таблицю «Літопис Другої світової війни». Впишіть порядковий номер названих подій у відповідну графу таблиці.

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

3, 19

7, 15,18

2,

9,10, 17

4, 5, 6, 20

11, 12,13,16

1,8, 14

 1. Вступ СРСР у війну з Японією

 2. Вступ США у війну з Японією

 3. «Золотий вересень»

 4. Тегеранська конференція

 5. Курська битва

 6. Найбільша танкова битва Другої світової війни (с.Прохорівка)

 7. Капітуляція Франції

 8. Зустріч радянських і американських військ на р.Ельбі

 9. Створення УПА

 10. Початок «Карпатського рейду»

 11. Корсунь-Шевченківська операція

 12. Операція «Оверлорд»

 13. Зняття блокади Ленінграда

 14. Берлінська операція

 15. Затвердження плану «Барбаросса»

 16. Остаточне звільнення України від німецько-фашистських загарбників

 17. Підписання Декларації Об’єднаних Націй

 18. «Дюнкерське диво»

 19. Початок радянсько-фінляндської війни

 20. Створення оборонної лінії «Східний вал»

10 б

5. Тестові завдання.

(У завданнях 1- 5 виберіть один із запропонованих варіантів відповідей по 1б)1. Про яку подію йде мова в уривку виступу президента США?

...Я хочу запевнити членів нової родини – зібравшихся за цим столом членів цієї конференції – у тому, що ми всі зібралися тут з однією метою, з метою виграти війну як можна скоріше... Я думаю, що нарада буде успішною і що три нації, що об’єдналися у процесі теперішньої війни, зміцнять зв’язки між собою і створять передумови для тісного співробітництва наступних поколінь”.А Тегеранська конференція

Б Ялтинська конференція

В Потсдамська конференція

Г Конференція в Сан-Франциско
2. Яку назву мав договір, укладений 23 серпня 1939р. між СРСР та Німеччиною?

А «Про дружбу і кордони»

Б «Про ненапад»

В «Про економічну співпрацю»

Г «Про співробітництво»
3. Позначте подію Другої світової війни, яка збіглася в часі (рік) зі створенням Української повстанської армії.

А підписання у Вашингтоні Декларації Об’єднаних Націй

Б висадження англо-американських військ на Сицилії

В Тегеранська конференція лідерів антигітлерівської коаліції

Г напад Японії на Перл-Харбор
4. Хто з представлених діячів очолив Український штаб партизанського руху?

А О.Сабуров

Б О.Федоров

В П.Понамаренко

Г Т.Строкач
5. Яка із наведених дат безпосередньо стосується Львівського церковного собору?

А 8 – 10 березня 1947р.

Б 28 квітня 1947р.

В 5 березня 1950р.

Г 5 березня 1953р
6.Установіть послідовність подій: (4 б)

А III Надзвичайний Великий Збір ОУН(Б)

Б Проголошення у Львові Акта відновлення Української Держави

В Депортація кримських татар.

Г Створення Українського штабу партизанського руху.

1 – Б


2 – Г

3 – А


4 – В

7.Установіть відповідність між датами та подіями: (4 б)

1 2 серпня 1940р

2 19 вересня 1941р

3 22 липня 1942р

4 23 серпня 1943р

А Звільнення Києва

Б Вступ німецьких військ до Києва

В Окупація всієї території України

Г Звільнення Харкова

Д Приєднання Північної Буковини та Південної Бессарабії до УРСР

1–Д


2–Б

3–В


4– Г

8.У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького? (2 б)

( із семи варіантів відповідей – чотири правильні)А. Борець за автокефалію українського православ’я. Творець і перший митрополит УАПЦ.

Б. З його ініціативи було створено Львівську Богословську академію – єдиний у Західній Україні вищий навчальний заклад з українською мовою навчання.

В. Очолюючи Наукове товариство ім. Шевченка, опікувався збиранням фондів, створенням бібліотеки, музею.

Г. Послідовно боровся за ідею незалежності України, підтримував ті політичні сили в західних землях, які обстоювали їхній автономний статус.

Д. Опікувався будівництвом лікарні, середньої школи, матеріально допомагав семінаристам, художникам, письменникам, громадським діячам.

Е. Ректор Карлового університету у Празі.

Є. За мудрі настанови й великі труди він отримав народне ім'я "Український Мойсей"

15 б
Всього 55 балів


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка