Кривобалківська зош І-ІІІ ступенівСкачати 194.04 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір194.04 Kb.
Кривобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)


«____» _______________ 20___ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР


_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)


«____» _______________ 20___ р.


Календарно-тематичне планування

2 клас

на 2015/2016 н. р.

____________________________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ___________________________________

____________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО __________________________________________________________

(ПІБ, підпис)


Складено до підручника: Богданович М.В. Математика: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К.: Генеза, 2012, 2013, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050): Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. – К.: Вид. дім «Освіта», 2012.


Календарне планування

уроків математики в 2 класі

(136 год)


п/п

Тема

Запл.

дата

Дата

факт.пров.

Примітки

І с е м е с т р

(65 год)

1

Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання, основане на нумерації 6 в межах 100. Задачі на знаходження суми та на зменшення числа на кілька одиниць.

2

Додавання і віднімання чисел частинами. Прийом поступового додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування задач на знаходження суми та остачі. Порівняння чисел.

3

Назви компонентів дій додавання і віднімання; порівняння довжини відрізків; задачі на різницеве порівняння; запис математичних виразів за текстовим формулюванням.

4

Переставна властивість дії додавання; таблиці додавання і віднімання чисел (у межах 10); задачі на збільшення числа на кілька одиниць (34–42).


5

Поняття вартості. Додавання і віднімання в межах 10; зв’язок між додаванням і відніманням; складання виразів на додавання; задачі на знаходження невідомого доданка (49–57).


6

Розв’язування простих задач зі спільною частиною умови; додавання і віднімання в межах 100; творча робота над задачами.


7

Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.


8

Закріплення випадків додавання і віднімання,пов’язаних з нумерацією чисел. Складання і розв’язування задач; поняття рік і місяць.


9

Контрольна робота


10

Аналіз к/р. Таблиці додавання і віднімання числа 2; задачі на знаходження невідомого доданка.


11

Таблиці додавання і віднімання числа 3; ламані лінії, задачі на збільшення числа на кілька одиниць.


12

Таблиці додавання і віднімання числа 4; розв’язування парних задач; довжина ламаної лінії.


13

Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через розряд. Вираз зі змінною; позначення змінної буквою; розв’язування і порівняння простих задач.

14

Таблиці додавання і віднімання числа 5; підготовка до розв’язування задач на дві дії.


15

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5; творча робота над задачами; розпізнання геометричних фігур.


16

Таблиці додавання і віднімання числа 6; знаходження значень виразів з буквеним компонентом; порівняння довжини відрізків.

17

Таблиці додавання і віднімання числа 7; складання задач за коротким записом; залежність між сумою і доданком.


18

Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; табличне додавання і віднімання чисел.

19

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного; вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел 2–7.


20


Перевірна робота.21

Таблиці додавання і віднімання числа 8; розв’язування задач, що мають спільну частину умови; задачі на знаходження невідомого зменшуваного.


22

Задачі на дві дії. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.


23

Таблиці додавання і віднімання числа 9. Периметр многокутника. Задачі на дві дії.


24

Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії.


25

Розв’язування складеної задачі двома способами. Порівняння периметрів трикутників. Порівняння виразів.


26

Застосування дужок для зміни порядку виконання дій у виразах. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.


27

Знаходження значень виразів, що містять дужки; формування вміння читати задачі.


28

Види кутів. Задачі на знаходження третього доданка.


29Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження значень виразів зі змінною. Календар.


30

Побудова прямокутника. Знаходження периметра прямокутника. Розв’язування задач на 2 дії складанням виразу.


31Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми і різниці двоцифрових чисел.


32

Перевірна робота з теми «Таблиці додавання і віднімання чисел»33

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок).34

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв’язування задач і знаходження значень виразів

35

Рух у протилежних напрямках.

Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею.
36

Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії. Перевірка додавання.


37

Додавання виду 38+52. Задача на зустрічний рух.38

Властивість додавання суми до числа. Розв’язування задач і обчислення значень виразів різними способами.39

Властивість віднімання числа від суми.


40

Усне віднімання виду 40 – 8. Віднімання за числовою шкалою.41

Закріплення прийому віднімання одноцифрового числа від розрядного двоцифрового. Порівняння виразу і числа. Складання задачі за виразом.

42

Віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачею.

43

Загальний випадок усного віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач за числовими даними до малюнків.

44

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею.

45

Віднімання виду 50 – 34.


46

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом.


47

Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею.


48

Перевірна робота за темою.49

Аналіз контрольної роботи. Властивість віднімання суми від числа.50

Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додавання виразами на множення і виразів на множення – виразами на додавання.


51

Назви чисел при множенні.


52

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.


53

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100.


54

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дії різних ступенів.


55

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня.


56

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня.

57


Перевірна робота.58

Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня.


59

Зв’язок дії множення і ділення. Розв’язування задач і знаходження значень виразів на дії різного ступеня.


60

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.61

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.62

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.63

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.64

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.65

Контрольна робота № 4.66

Аналіз результатів контрольної роботи. Таблиця множення числа 3. Вирази і задачі на дії різного ступеня.

ІІ семестр

(71 год)


п/п

Тема

Мета

Дата

Примітки

67


Коло і круг. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.


68

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.


69

Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення і ділення (повторення). Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Довжина ламаної лінії.70

Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею.71

Складання таблиці ділення на 3. Розв’язування задач на ділення.


72

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Знаходження периметра квадрата.


73

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Обчислення значень виразів зі змінною.74

Взаємозв’язок між компонентами і результатами дій додавання і віднімання.75

Повторення вивченого. Розв’язування задачі на три дії.


76

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування задач і обчислення значень виразів.77

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.


78

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.79

Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4.80

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Складання задачі за її розв’язанням.81

Контрольна робота


82

Попереднє ознайомлення з поняттями половина, третина і чверть. Дії з іменованими числами (величинами). Складання задачі зі схемою розв’язання.


83

Складання таблиці множення числа 5. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення значень виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.


84

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів.85

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Ознайомлення із задачею на дві дії,яка включає поняття зменшення числа в кілька разів.86

Таблиця ділення на 5.Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5, на збільшення або зменшення числа в кілька разів.


87

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Частини числа.


88

Порядок виконання дій одного та різних ступенів.


89

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.


90

Перевірка додавання відніманням, складання та розв’язування задач.


91


Контрольна робота92

А наліз к/р. Таблиця множення числа 6. Знаходження значень виразів зі змінною.


93

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.


94

Визначення часу за годинником. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення та ділення.


95

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6.Складання виразів і обчислення їх значень.


96

Таблиця ділення на 6.


97

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6.


98

Задачі і вправи на засвоєння таблиці ділення на 6.


99

Кратне порівняння чисел.100

Задачі на кратне порівняння чисел. Дії з іменованими числами.101

Контрольна робота


102

А наліз к/р. Таблиця множення числа 7.103

Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7.104

Вправи і задачі на застосування таблиць множення і ділення.105

Таблиця ділення на 7.106

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7.107

Зв’язок між діями множення і ділення.108

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.


109

Таблиці множення числа 8. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів чи на кілька одиниць.110

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.111

Задачі на 3 дії. Засвоєння таблиць.112

Знаходження значень буквенних виразів. Розв’язування задач і вправ на засвоєння таблиці множення числа 8.113

Таблиця ділення на 8.Знаходження частини числа.114

Контрольна робота.115

А наліз к/р. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на кратне порівняння двох часток.116Знаходження невідомого діленого. Розв’язування за данним планом задачі на кратне порівняння двох часток.


117


Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.


118

Таблиця множення числа 9. Периметр.


119

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.120

Таблиця ділення на 9. Знаходження частини від числа.121Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Положення відрізка на площині.


122


Вправи і задачі на застосування таблиці множення і ділення.


123

Контрольна робота


124

Аналіз к/р. Переставна властивість множення. Нерівність зі змінною.125

Множення чисел 0 і 1 та множення на 0 і на 1.126

Ділення на 1. Ділення рівних чисел.127

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль.128

Множення числа 10. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків.129

Множення числа на 10. Ділення на 10.130

Лінійна діаграма. Знаходження частини від числа.
131

Контрольна робота за рік.132

Складання задач за виразом. Задачі на дві дії, які містять збільшення (зменшення) на кілька одиниць чи в кілька разів.


133

Нумерація чисел. Додавання і віднімання пов’язане з нумерацією. Побудова відрізків.


134

Табличне додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач на збільшення (зменшення) числа.


135

Додавання двоцифрових чисел. Зміна суми та різниці при збільшенні (зменшенні) одного з компонентів на кілька одиниць.


136

Дії з іменованими числами. Складені задачі, що містять збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка