Ксаверівський нвк вигінна Т. О.,вчитель історіїСкачати 43.43 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір43.43 Kb.
Ксаверівський НВК

Вигінна Т.О.,вчитель історії


Форми роботи на уроці.
Проведення будь-якого типу уроку передбачає застосування відповідних форма навчання навчальної роботи учнів, кожна з яких має відповідну методику організації. Основними формами роботи на уроках при вивченні суспільних дисциплін є індивідуальна, фронтально-колективна, групова.
  В ході  індивідуальна роботи передбачаю самостійне виконання учнем навчального завдання на рівні навчальних можливостей (темпу роботи, рівня підготовки). Можлива безпосередня допомога вчителя (допомагаю , підбадьорюю під час самостійної роботи) і опосередкована (виконання домашнього завдання за рекомендаціями вчителя).

Під час фронтально-колективної роботи ставлю перед класом проблемні питання або пізнавальнім завдання, у вирішенні яких беруть участь усі учні: вони пропонують варіанти розв'язання, перевіряють, обґрунтовують, розвивають найбільш вдалі, відкидають неправильні. Вчитель при цьому керує колективним пошуком рішень, спрямовує пізнавальну активність учнів.

Групова робота полягає у спільних зусиллях учнів щодо вирішення поставлених учителем завдань. Вони здійснюють планування, обговорення і вибір способів вирішення навчально-пізнавальних завдань, взаємоконтроль і взаємооцінку.
Серед форм групової роботи основною є парна.
   Одже для проведення ланкової та бригадної форми слід мати групу з 4-6 учнів. А в нашому НВК середня наповнюваність класів – 3 учні. Отже, здебільшого групова робота з учнями проводиться в   парах .

Парна робота полягає в допомозі сильного учня слабшим, у взаємодопомозі. Склад пар визначаю, враховуючи симпатії або можливості учнів. Пари можуть мати постійний (статичні) і змінний склад (динамічні). Головне за парної організації навчальної діяльності — взаємонавчання і взаємоконтроль. Згідно з методикою цієї системи готую картки з диктантом для кожного учня; один учень читає текст, другий пише, потім навпаки   ; учні обмінюються написаним і перевіряють його; той, хто допустив помилки, робить усний розбір під контролем партнера; потім партнери зміняюються і все починається спочатку, але з іншими текстами.
     Типова структура групового заняття: перевірка домашнього завдання, підготовка до групової роботи (інструктаж учнів про послідовність дій, роздача карток з однаковими або диференційованими завданнями, створення проблемної ситуації, постановка проблеми), ознайомлення із завданням, обговорення і складання плану виконання завдання і т.ін.

Традиційно вчені виділяють три основні форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроці: фронтальну, індивідуальну та групову.
Ці форми різняться одна від одної кількістю зайнятих учнів і способами

організації роботи. Як зазначає Н.М. Островерхова, вибір та реалізація форм

організації навчальної діяльності учнів на уроці передбачає:

 врахування специфіки змісту, мети і завдань навчання у виборі форм

організації навчальної діяльності учнів;

 визначення раціональної сукупності колективних, групових та

індивідуальних форм організації навчальної діяльності учнів на уроці;

 вибір та реалізацію домінуючої форми організації навчально-пізнавальної

діяльності учнів на уроці;

 дидактичне забезпечення форм організації навчально-пізнавальної

діяльності учнів на уроці;

 забезпечення педагогічного керування фронтальною, груповою та

індивідуальною діяльністю учнів;

 взаємозв’язок методів, засобів навчання і форм організації навчальної

діяльності учнів на уроці.

В чому полягають особливості кожної форми організації пізнавальної діяльності учнів.Фронтальна форма організації навчальної діяльності учнів є основоположною для класно-урочної системи навчання. Фронтальною формою організації навчальної діяльності учнів є такий вид діяльності на уроці, коли всі учні класу під безпосереднім керівництвом вчителя виконують спільне завдання. При цьому проводжу роботу зі всім класом в єдиному темпі. У процесі розповіді, пояснення, показу прагну одночасно впливати на всіх присутніх, тримати в полі зору клас, бачити роботу кожного школяра, створювати атмосферу творчо-колективної праці, стимулювати активність учнів. Все це є важливою умовами ефективності форм і методів організації навчання в умовах малокомплектої школи.

Індивідуальна форма організації роботи учнів на уроці передбачає самостійне виконання учнем однакових для всього класу завдань без контакту з іншими учнями, але в єдиному для всіх темпі. За індивідуальної форми організації роботи учень різні завдання, пише реферат, доповідь тощо. Індивідуальним завданням може бути робота з підручником, довідником, картою і т.д.

Індивідуальна форма роботи використовується на всіх етапах уроку, для вирішення різних дидактичних завдань: засвоєння нових знань і їх закріплення, формування і закріплення умінь і навичок, для повторення і узагальнення пройденого матеріалу. Вона переважає у виконанні домашніх робіт, самостійних і контрольних завдань в класі.Групова форма організації навчальної діяльності передбачає створення невеликих за складом груп у межах одного класу. Вирішення конкретних навчальних завдань здійснюється завдяки спільним зусиллям членів групи. Групи можуть бути стабільними чи тимчасовими, однорідними чи різнорідними.

В ході підготовки до уроків особливу увагу звертаю на реалізацію науково-методичної проблеми «Від творчотсі вчителя – до творчості учня», з метою впровадження інноваційних та інтерактивних форм і методів навчання. Так на уроці узагальнення за темою «Рим за доби республіки і ранньої Римської імперії» (6 клас) розвиваю логічне мислення учнів та уміння знаходити закономірності історичного розвитку шляхом використання дидактичних ігор, конкурсів. Позакласний захід з історії на тему «Тероризм – загроза людству» є прикладом дослідження причин винекнення терроризму навчання критичного й творчого мислення виховання неприйняття насильства, як засобу розвꞋязання конфліктів. Яскравим прикладом виховання самоповаги до себе, як особистості, використовую урок за темою. «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій к.ХVІІІ ст. Не відкидаючи помилкові судження учня, не ламаючи його активність, беру ці судження до уваги, тактовно корегую, підтримую його сміливість висловитися. Тільки таким чином формую стійкість духовних засад.Урізноманітнення методів та прийомів роботи в классах з низькою наповнюваністю вимагає особливого підходу, та головне – розвиток собистості учня в системі компетентісно-орієнтованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка