Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 рокуСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Standard & Poors Credit Market Services Europe Ltd

2. Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

----------

4. Місцезнаходження

вул. Воздвiженка, 4/7, стр. 2, 125009 Москва, Росiя

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

+7-495-783-40-00 +7-495-783-40-01

8. Вид діяльності

Рейтинговi послуги

9. Опис


Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

Fitch Ratings CIS Ltd

2. Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

----------

4. Місцезнаходження

вул. Гашека, 6, офiс 520, 125047 Москва, Росiя

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

7-495-956-99-01 +7-495-956-99-09

8. Вид діяльності

Рейтинговi послуги

9. Опис

Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21672206

4. Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №390872

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 522-88-08 (044) 522-85-53

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України

9. Опис

Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент


1. Найменування

ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33718227

4. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №483591

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2009

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 373-97-93 (056) 373-97-93

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв

9. Опис

Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент


1. Найменування

ТОВ "АФКО ПЛЮС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

38053965

4. Місцезнаходження

14030, м.Чернiгiв, вул. Одинцова, буд.16, кв.39

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Довiдка АА №455406

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30968986

4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №429677, 429663

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.08.2008

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 499-99-99 (044) 513-07-45

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту


1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ581322АВ581323

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-04 (044) 482-52-07

8. Вид діяльності

Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку

9. Опис

Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент


1. Найменування

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв

2. Організаційно-правова форма

Асоціація

3. Код за ЄДРПОУ

24382704

4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

9. Опис

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв.


ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД).


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

АТ "Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

37231661

4. Місцезнаходження

25006, м.Кiровоград, вул.. Пашутiнська, 63, 3-й поверх

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Адвокатська дiяльнiсть

9. Опис

Юридична особа, яка надає адвокатськi послуги емiтенту


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

37642005

4. Місцезнаходження

03039, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Юридичнi послуги

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня

1. Найменування

Представництво "Бейкер i Макензi"

2. Організаційно-правова форма

Представництво

3. Код за ЄДРПОУ

26080054

4. Місцезнаходження

м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Воровського буд. 24

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Юридична дiяльнiсть

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

ФОП Юрченко В.О.

2. Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3. Код за ЄДРПОУ

2688400352

4. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Шмiдта, буд. 47, кв. 6

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А № 035944

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.04.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Юридична дiяльнiсть

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


1. Найменування

ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

38939376

4. Місцезнаходження

вул. Володимирська, 47, офiс 3 м. Київ, 01001, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Юридична дiяльнiсть

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

ANDREWS KURTH (UK) LLP

2. Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

----------

4. Місцезнаходження

600 Трэвiс-Стрiт Люкс 4200 Хьюстон Техас США TX 77002

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Юридична дiяльнiсть

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

L.PAPAPHILIPPOU AND CO LLC

2. Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

----------

4. Місцезнаходження

Ifigenias-стрiт, 2007 Strovolos, Нiкосiя, Кiпр

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

Юридичнi послуги

9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


1. Найменування

ТОВ "РА "Эксперт-Рейтинг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

34819244

4. Місцезнаходження

04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44, 2-й поверх

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня

8. Вид діяльності

рейтингови послуги

9. Опис

Юридична особа, яке надає емiтенту послуги з рейтингування.


Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня.


VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.07.1998

427/1/98

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

Iнформацiя вiдсутня

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

100

38688

3868800

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

18.11.1998

616/1/98

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

Iнформацiя вiдсутня

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

100

67092

6709200

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

28.09.1999

440/1/99

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

Iнформацiя вiдсутня

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

6709200

6709200

100

Опис

Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня )

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили25.10.1999

517/1/99

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

Iнформацiя вiдсутня

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

14134190

14134190

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

17.03.2000

123/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

Iнформацiя вiдсутня

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

15975190

15975190

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

15.01.2001

17/1/01

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

Iнформацiя вiдсутня

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

73000000

73000000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

27.12.2004

765/1/04

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

127000000

127000000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

30.10.2006

507/1/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

360000000

360000000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

14.02.2007

69/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

865000000

865000000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

02.08.2007

350/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

1370000000

1370000000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

04.12.2007

503/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

1744710000

1744710000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

18.08.2008

176/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

2249710000

2249710000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

10.09.2008

363/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

2976565000

2976565000

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

30.12.2009

372/1/09

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA1000111104

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

1

3715997295

3715997295

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

29.07.2010

603/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA4000081012

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

3715997295

3715997295

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

06.01.2011

15/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA4000081012

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

4237

877035

3715997295

100

Опис

Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцiю номiнальною вартостi 4 237,00 грн.

31.03.2011

178/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку

UA4000081012

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

4237

1094907

4639120959

100

Опис

Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка