Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 рокуСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.06.2013

96/2/2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000

300000

Бездокументарні іменні

300000000

20

Два рази на рiк

4266150,21

02.07.2018

Опис

Облiгацiї серiї К випущенi для вiдкритого розмiщення на внутрiшньому ринку.

Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Початок розмiщення облiгацiй згiдно проспекта емiсiї з 08.07.2013р.


Облiгацiї серiї K додаткового забезпечення не мають.


Облiгацiї знаходяться в лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"


Згiдно з Листом Фондової бiржi "Перспектива" №13/09/26-01 вiд 26.09.2013 р. iменнi вiдсотковi звичайнi облiгацiї серiї К емiтентом яких є ПАТ "АЛЬФА-БАНК", код за ЄДРПОУ 23494714, внесенi до Бiржового реєстру в котирувальний список другого рiвня лiстингу ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"10.10.2014

142/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000

500000

Бездокументарні іменні

500000000

10

Чотири рази на рiк

33281,55

25.10.2017

Опис

Облiгацiї серiї M розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого проспекту становить 27.10.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 22.10.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на фондовiй бiржi "Перспектива", м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй M без забезпечення

10.10.2014

143/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000

500000

Бездокументарні іменні

500000000

11

Чотири рази на рiк

0

08.11.2017

Опис

Облiгацiї серiї N розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого проспекту становить 10.11.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 05.11.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на фондовiй бiржi "Перспектива" , м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй N без забезпечення

10.10.2014

144/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000

1000000

Бездокументарні іменні

1000000000

20

Чотири рази на рiк

0

15.11.2017

Опис

Облiгацiї серiї O розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого проспекту становить 17.11.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 12.11.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на фондовiй бiржi "Перспектива" , м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй O без забезпечення

10.10.2014

145/2/2014-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000

1000000

Бездокументарні іменні

1000000000

21

Чотири рази на рiк

0

13.11.2019

Опис

Облiгацiї серiї P розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Дата початку укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй згiдно зареєстрованого проспекту становить 17.11.2014 року, дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 12.11.2015 року. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на фондовiй бiржi "Перспектива" , м. Днiпропетровськ. У зв'язку з тим, що облiгацiї знаходяться в процесi публiчного розмiщення, iнформацiю щодо факту лiстингу/делiстингу облiгацiй на фондових бiржах неможливо надати. Облiгацiї серiй P без забезпечення


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток від користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1985551,74

X

X

у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит

17.12.2014

351639,38

8,75

16.12.2015

Мiжбанкiвський кредит

08.06.2009

6700,5

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

08.06.2009

32221,66

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

18.06.2009

15280,38

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

24.06.2009

9969,49

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

25.06.2009

28100,31

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

09.07.2009

91063,68

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

23.07.2009

45495,35

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

28.07.2009

33699,65

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

03.08.2009

15455,67

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

14.08.2009

15702,64

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

27.08.2009

61134,97

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

02.09.2009

34402,51

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

11.09.2009

43136,38

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

23.09.2009

26207,87

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

09.10.2009

47433,83

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

11.06.2010

30920,92

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

24.09.2010

30920,92

1,193

30.04.2018

Мiжбанкiвський кредит

15.09.2014

91426,24

6,43

12.12.2018

Мiжбанкiвський кредит

30.10.2014

161754,11

6,43

12.12.2018

Мiжбанкiвський кредит

30.10.2014

98459,03

6,43

12.12.2018

Мiжбанкiвський кредит

30.10.2014

91426,24

6,43

12.12.2018

Мiжбанкiвський кредит

13.11.2014

143000,01

6,43

12.12.2018

Мiжбанкiвський кредит

31.03.2015

80000

26,5

14.04.2015

Мiжбанкiвський кредит

31.03.2015

20000

27

01.04.2015

Мiжбанкiвський кредит

05.03.2015

380000

32

27.05.2015

Зобов’язання за цінними паперами

X

44239

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

44239

X

X

За облiгацiями серiї К

09.07.2013

42777

20

02.07.2018

За облiгацiями серiї М

27.10.2014

1462

10

22.10.2017

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Х
0

0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Х
0

0
за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

Х
0

0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Х
0

X
Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

38844225,26

X

X

Усього зобов'язань

X

40874016

X

X

Опис

-Звіт про фінансовий стан

(Баланс)

за 1 квартал 2015 року(тис.грн.)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

АКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти

5466696

4056596

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

566400

553926

Торгові цінні папери

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

1781226

2770711

Кошти в інших банках, у т.ч.:

2260280

1044522

в іноземній валюті

1685386

637307

резерви під знецінення коштів в інших банках

-25345

-7088

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:

29756612

25219446

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:

25388841

20371096

в іноземній валюті

18447843

13281934

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-3558074

-2185866

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:

4367771

4848350

в іноземній валюті

1281428

1016766

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-3035861

-2094835

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.:

1218079

911200

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.:

0

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

188450

127752

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

40

0

Відстрочений податковий актив

677222

495451

Основні засоби та нематеріальні активи

631557

553798

Інші фінансові активи, у т.ч.:

537321

209315

резерви під інші фінансові активи

-5234

-5623

Інші активи, у т.ч.:

44241

34947

резерви під інші активи

-2597

-2685

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

0

0

Усього активів, у т.ч.:

43128124

35977664

в іноземній валюті

26566616

20578162

ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків, у т.ч.:

5328451

5121681

в іноземній валюті

4757361

3672951

Кошти клієнтів, у т.ч.:

20943201

18060830

кошти юридичних осіб, у т.ч.:

8641782

7544561

в іноземній валюті

3809914

3706999

кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:

3822437

2554904

в іноземній валюті

1067591

645843

кошти фізичних осіб, у т.ч.:

12301419

10516269

в іноземній валюті

8196344

6168224

кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:

2158218

1434974

в іноземній валюті

1389136

745906

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.:

46826

48605

в іноземній валюті

0

0

Інші залучені кошти

9478211

6772668

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов'язаннями

7265

6860

Інші фінансові зобов'язання

626603

161293

Інші зобов'язання

122453

136118

Субординований борг

4321006

2878258

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у т.ч.:

40874016

33186313

в іноземній валюті

30604107

23216751

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛСтатутний капітал

4639121

4639121

Емісійні різниці

6

6

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2998091

-2376332

Резервні та інші фонди банку

294048

294048

Резерви переоцінки

319024

234508

Усього власного капіталу

2254108

2791351

Усього зобов'язань та власного капіталу

43128124

35977664

Примітки: -


14.04.2015 року

Керівник

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Савчук Ф.М., тел (044) 490-46-22

Головний бухгалтер

Кухарчук А.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)
(підпис, ініціали, прізвище)
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка