Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 рокуСторінка4/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за 1 квартал 2015 року(тис.грн.)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за поточний квартал

за поточний квартал наростаю-чим підсумком з початку року

за відповідний квартал попереднього року

за відповідний квартал попереднього року наростаю-чим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи

1440907

1440907

1063256

1063256

Процентні витрати

-972297

-972297

-632002

-632002

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

468610

468610

431254

431254

Комісійні доходи

349782

349782

148543

148543

Комісійні витрати

-25238

-25238

-14758

-14758

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

425344

425344

419732

419732

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

-238877

-238877

468102

468102

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

-116383

-116383

-33155

-33155

Результат від переоцінки іноземної валюти

554956

554956

-370327

-370327

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

56980

56980

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-2415

-2415

-34

-34

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

-2488696

-2488696

-744058

-744058

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

480

480

-1019

-1019

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

-1

-1

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

-406

-406

-3868

-3868

Інші операційні доходи

576051

576051

94286

94286

Адміністративні та інші операційні витрати

-381869

-381869

-384816

-384816

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

-821681

-821681

9881

9881

Витрати на податок на прибуток

199922

199922

-7508

-7508

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

-621759

-621759

2373

2373

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

Прибуток/(збиток)

-621759

-621759

2373

2373

Інший сукупний дохід

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

1472

1472

6794

6794

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

0

0

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

1472

1472

6794

6794

Усього сукупного доходу

-620287

-620287

9167

9167
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-567,86

-567,86

2,17

2,17

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-567,86

-567,86

2,17

2,17
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-567,86

-567,86

2,17

2,17

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-567,86

-567,86

2,17

2,17

Примітки: -


14.04.2015 року

Керівник

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Савчук Ф.М., тел (044) 490-46-22

Головний бухгалтер

Кухарчук А.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)
(підпис, ініціали, прізвище)


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка