Кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Скачати 159.26 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір159.26 Kb.
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Районний методичний кабінет-

центр науково методичної роботи в регіоні

Автор:


Дьякова Олена Станіславівна,

слухач курсів підвищення кваліфікації

завідувачів,

методистів методичних кабінетів

(центрів) відділів, управлінь освіти

райдержадміністрацій

завідуючий РМК відділу освіти

Світловодської райдержадміністрації

першої категорії

Кіровоград

2014

План


1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної майстерності педагогів

2. Основні форми методичної роботи з педагогічними працівниками

3. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

Ефективність методичної роботи з педагогічними кадрами у значній мірі залежить від творчого потенціалу районної методичної служби, від кількісного і особливо якісного складу методичних кадрів, від рівня їх професійної компетентності а такожвід педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшенняфахової майстерності педагогічних кадрів та забезпечення безперервної освіти у кожному навчально - виховному закладі проводиться системна методична робота.

Методична робота в освітніх закладах є складовою ланкою методичної роботи в Світловодському районі і області і проводиться в контексті діяльності методичного кабінету таінституціїКЗ « Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського».

Методична робота спонукає кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим фахівцям вчитися педагогічній майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Головними джерелами інформаційного забезпечення науково-методичної роботи є:

1) Законодавчі, керівні, концептуальні і нормативні, урядові документи та документи органів місцевого самоврядування.

2) Педагогічна література – від різноманітних підручників з педагогіки і психології до підручників з навчальних дисциплін; наукова література з проблем науково-методичної роботи, методична література, науково-методична періодика.

3) Педагогічний досвід і результати наукових досліджень та експериментів.

4) Діагностування педагогів, що дає змогу вибудувати науково-методичну роботу більш конкретно, наблизити її до реальних запитів та потреб педагогів, здійснювати індивідуальний підхід, направити адресну допомогу.

5) Педагогічне прогнозування. Такі методи прогнозування як моделювання, експертні оцінки, публікаційний метод дають необхідну інформацію для планування та змісту науково-методичної роботи. Використання прогнозування дає змогу повніше адаптувати науково-методичну роботу до сучасних вимог і працювати на випередження.

6) Атестація педагогічних кадрів та результати різних перевірок (матеріали дають змогу побачити стан навчально-виховного процесу, відкриває можливості для адресної допомоги).

7) Статистичні звіти – як аналіз стану та перспектив розвитку науково-методичної роботи.

З метою вдосконалення методичної роботи, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у навчальних закладах функціонуютьметодичні кабінети, які є інформаційно-аналітичними центрами з докладними банками інформацій про діяльність педагогічних та дитячих колективів, наявними здобутками та проблемами діяльності.

Саме на базі районного методичного кабінету проводиться методична робота навчальних закладів. Методичний кабінет вирішує наступні завдання:


 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;

 • навчально-методичнезабезпеченняосвітньогопроцесу в навчальних закладах;

 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;

 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;

 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив, розробки та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

У методичному кабінеті відділу освіти проводиться така робота:

- створюються умови для самостійної індивідуальної роботи педагогів щодо підвищення педагогічної майстерності шляхом забезпеченняїхнеобхідноюлітературою, організацією для них консультацій з різнихпитань, щоїхцікавлять;

- організовуються огляди літератури з питань педагогіки і психології, методичної літератури;

- надається допомога в підготовці шкільних психолого-педагогічних семінарів;

- проводитьсяознайомлення педагогівз сучаснимизасобаминавчання та комп’ютерноїтехніки;

-постійно проводиться робота щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим педагогам, діє школа молодого вчителя;

- надається допомога педагогам, які займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботою;

- здійснюється необхідна робота щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, педагогічних конкурсів, методичних фестивалів, презентації творчих лабораторій педагога, випуску методичних бюлетенів;

- організовуються звіти про проходження курсової перепідготовки,обмін досвідом роботи педагогів, проведення нарад, семінарів, взаємовідвідування уроків та позакласних занять;

Наведу приклади вищезазначених позицій:

Відповідно до наказу відділу освіти від 06 вересня 2013 року №128 «Про організацію методичної роботи в навчальних закладах району на 2013-2014 навчальний рік» створена така структура методичної роботи:

- 27 районних методичних об’єднань;

- 5 постійно діючих семінарів;

- 1 майстер-клас;

- 8 творчих групп;

- 1 школа молодого вчителя;

- 11 опорних навчальних закладів.

З метою підвищення рівня управлінської майстерності керівників освітніх установ функціонують постійно діючі семінари: • для директорів шкіл з проблеми «Формування управлінських компетентностей в організації навчально-виховного процесу. Роль директора школи в інформаційно-аналітичному забезпеченні навчально-виховного процесу» (керівник, Сачевська Л.Р.);

 • для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми «Організаційно-педагогічна діяльність щодо впровадження наукових ідей та педагогічних теорій у практику роботи навчального закладу» (керівник, Дьякова О.С.);

 • для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів з проблеми «Педагогічна інновація і ініціатива – найважливіший ресурс розвитку виховної роботи та учнівського самоврядування» (керівник Маховська І.Г.);

 • для відповідальних за проведення ЗНО та моніторингових досліджень з проблеми «Моніторинг якості освіти та контроль за організацією освітніх завдань» (керівник, Бочарова Н.П.)

 • для завідуючих дошкільними навчальними закладами з проблеми «Наступність в роботі дошкільного навчального закладу та школи» (керівник, Фомінська Н.В.).

Відповідно до плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти Світловодської райдержадміністрації на 2013-2014 навчальний рік у серпні 2013 року відбулася конференція педагогічних працівниківна тему«Стан готовності загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2013-2014 навчального року та впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» на якій було відведено підсумки роботи попереднього року та намічено завдання на прийдешній рік. На секційних засіданнях організовано та проведено майстер-класи, круглі столи, салони управлінських ідей, педагогічні студії вчителів-предметників

На засіданні науково-методичної ради 23 вересня 2013 року (протокол №1) затверджено структуру методичної роботи в закладах району, пріоритетні напрямки роботи РМО, ШМОвчителів-предметників на 2013-2014 н.р. в умовах неперервної освіти, погоджено плани роботи РМО, схвалено навчальні програми гурткових занять РЦДЮТ.

44 педагоги району пройшли курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. В Сухомлинського у 2013 році та 43 педагогічні працівники були активними учасниками обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів засідань творчих груп,занять шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, майстер-класів тощо у 2013 році.

Традиційним є звітування педагогів перед своїми колегами на засіданнях районних та шкільних методоб’єднань про результативність проходження курсів, обмін досвідом, новинками літератури. Так, на засіданні РМО вчителів початкових класів 18.10.2013 року слухали Бурлаку С.А. та Григоренко Т.А., вчителів В.Скельовської ЗШ І-ІІ ступенів, які були на курсах у вересні 2013 року з проблеми «Навчально-методичний супровід викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі. 21.11.2013 року звітували вчителі початкових класів Гекало Л.В. (Миронівська ЗШ І-ІІ ст..) та Бузейчук Т.М. (Павлівська ЗШ І-ІІІ ст..), які пройшли курси з проблеми: «Система роботи вчителя початкових класів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». 29.11.2013 року ділилися набутим досвідом вчителі Кудінова Г.І. (Микільська ЗШ І-ІІІ ст..) та Подвиженко Л.М. (Озерський НВК) з проблем «Використання інтерактивних технологій на уроках початкової школи та «Особливості реалізації інклюзивного навчання у загальноосвітньому закладів І ступеня».

Відповідно до графіка роботи районних методичних об’єднань досвідом ділилися: Лавро А.А., вчитель української мови та літератури, (Федірківський НВК) з проблеми «Сучасні технології роботи з художнім текстом»; Сачевська Л.Ю.,вчитель української мови та літератури, (Миронівська ЗШ І-ІІ ст..) з проблеми «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках української мови і літератури», Васьковець О.М. (В.Скельовська ЗШ І-ІІ ст..) та Жуікова Н.О. (Микільська ЗШ І-ІІІ ст..) з проблеми «Організація роботи з філологічно-обдарованими учнями в до профільні та профільній школі. Підготовка учнів до олімпіад них змагань, турнірів, конкурсів».

Керівники загальноосвітніх шкіл та заступники директорів з навчально-виховної роботи та виховної роботи, завідувачі дошкільних навчальних закладів на засіданнях РМО ділилися досвідом з проблем «Ефективне управління сучасною школою та прогнозування її розвитку», Риженко Н.Б. (Захарівська ЗШ І-ІІІ ст..), Горєва Т.І. (Павлівська ЗШ І-ІІІ ст..); «Педагогічне проектування системи загальноосвітнього навчального закладу», Калініченко В.Ф., (В.Андрусівська ЗШ І-ІІІ ст..), Косенко Л.В. (Подорожненська ЗШ І-ІІІ ст..) «Наступність у змісті взаємодії дошкільної та початкової освіти в умовах послідовного переходу дитини в шкільне середовище».

Методисти методичного кабінету працювали над організацією та проведенням конкурсу «Учитель року-2014» у номінаціях «Географія», «Світова література», «Початкові класи», «Трудове навчання», «Директор школи». Було надано адресну допомогу вчителям у шкільному етапі підготовки до конкурсу. На нараді директорів загальноосвітніх шкіл у жовтні 2013 року опрацьовано методичні рекомендації щодо підготовки конкурсних матеріалів, їх оформлення та представлення на розгляд журі.

У результаті проведення ІІ етапу конкурсу «Учитель року» банк даних методкабінету поповнився презентаціями досвіду роботи 10-ма вчителів і 8-ми керівників навчальних закладів. Двоє вчителів стали лауреатами ІІІ (обласного) конкурсу.

Методичний кабінет спільно з методистами КЗ «КОІППО ім..В.Сухомлинського» у жовтні 2013 року провели семінари для керівників шкіл та їх заступників з н/в роботи та виховної роботи з проблеми «Сучасні методи управління навчальним закладом». Під час вивчення роботи РМК методистом Трубіною. В.Г. проведено семінар- навчання для директорів шкіл з питань перспективного та річного планування, прийняття управлінського рішення за результатами внутрішнього контролю, розвитку професійної майстерності педагогічних працівників.

Серед колективних форм організації науково-методичної роботи освітяни району надають перевагу методичним об'єднанням. РМО працюють над формуванням дидактичної та професійної компетентності педагогів, а також над пошуком шляхів удосконалення сучасного уроку в умовах упровадження нових державних стандартів. На засіданнях учителі-предметники розглядали такі питання: • «Розвиток критичного мислення на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін», «Актуальні аспекти вивчення суспільствознавчих дисциплін в контексті реалізації вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (РМО вчителів суспільствознавчих дисциплін);

 • «Ефективність функціонування системи фізичного виховання школярів у контексті реформування освіти» (РМО вчителів фізкультури);

 • «Сучасні підходи до організації музично-естетичного виховання, методичні аспекти викладання предмета за новими програмами» (РМО вчителів музики, образотворчого мистецтва та художньої культури);

 • «Урок математики в сучасних технологіях», «Проблеми впровадження діяльнісного підходу при викладанні предметів природничо-математичних дисциплін», «Використання сучасних інформаційних технологій для формування ключових компетенцій у викладанні математики» (РМО вчителів математики);

 • «Інформатизація навчально-виховного процесу, впровадження електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії» (РМО вчителів фізики);

 • «Основні підходи викладання інформатики у початкових класах та класах середньої ланки», «Проблемне навчання, як засіб розвитку самостійності учнів у процесі навчання інформатики» (РМО вчителів інформатики);

 • «Розвиток творчої особистості через упровадження інноваційних технологій в умовах особистісно орієнтованого навчання», «Використання елементів медіакультури на уроках літератури» (РМО вчителів української мови та літератури);

 • «Пошуки шляхів вивчення світової літератури як мистецтва слова», «Моделювання уроків за новою програмою для 5-х класів із світової літератури та російської мови» (РМО вчителів російської мови та світової літератури);

 • «Удосконалення професійної майстерності вчителів іноземних мов» (РМО вчителів іноземної мови);

 • «Посилення ролі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховному процесі через використання інформаційних технологій» (РМО шкільних бібліотекарів);

 • «Формування в учнів навичок практичної та експериментальної діяльності» (РМО вчителів географії та природознавства);

 • «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій» (РМО вчителів хімії та біології).

Робота РМО підпорядкована реалізації науково-методичної проблеми РМК і організована з урахуванням принципів системного підходу, наукового забезпечення і практичної спрямованості.

Розвитку творчої активності педагогів сприяла робота районних творчих груп з таких актуальних проблем: • «Активізація навчальної діяльності учнів з іноземної мови у початковій ланці» (керівник Любезна І.В.);

 • «Використання інноваційних та інтерактивних методів навчання на уроках у початкових класах» (керівник Обрєзкова К.Г.);

 • «Шляхи підвищення ефективності уроку як основної форми навчально-виховного процесу» (керівник, Ластабеженко О.А.);

 • «Методологічні аспекти використання проектної діяльності учнів на уроках інформатики» (керівник Цурупа О. В.);

 • «Використання методу проектів на уроках мови та літератури (керівник Жуікова Н.О.);

 • «Застосування методу проектів у творчій діяльності учнів» (керівник Шерстюк В.В.);

 • «Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії» (керівник Вовк В.М.);

 • «Розвиток художніх здібностей школярів у процесі викладання предмета «Художня культура» (керівник Падалиця Т.Д.).

Одним із пріоритетних напрямків роботи методичного кабінету є робота з молодими спеціалістами.

В районі діє районна школа молодого вчителя з проблеми «Створення моделі ефективного вчителя» (керівник Рябчун Н.І., методист РМК). На заняттях школи приділялась увага опрацюванню з молодими спеціалістами нормативно-правових документів, вивченню сучасних форм і методів організації навчально-виховного процесу. У 2012-2013 навчальному році у «Школі молодого вчителя» навчалось 11 молодих учителів.

З метою сприяння формуванню професійної майстерності молодих педагогів, розвитку творчих здібностей, потреби у самовдосконаленні традиційно проводиться в березні тиждень молодого вчителя, в рамках якого у 2013 році проведено педагогічний вернісаж «В.О. Сухомлинський і сучасність: формування ціннісних компетентностей вчителя і учнів».
Поширення вивченого і узагальненого досвіду здійснюється через школи педагогічного досвіду:

для вчителів історії та правознавства з проблеми «Розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства» (керівник Дикий І. Ф.);

для вчителів фізичної культури з проблеми «Мотиваційний та диференційований підхід на уроках фізичної культури» (керівник Литвиненко І. М.);

для вчителів початкових класів з проблеми «Робота вчителя над виробленням каліграфічного письма» (керівник Ковальова В. О.);

для вчителів української мови та літератури з проблеми «Уроки української мови: традиції й інновації» (керівник Довгань Л. А.);

для вчителів іноземної мови з проблеми «Методика викладання іноземної мови у початкових класах (керівник Вищепан Т. І.).

Поширенню педагогічного досвіду сприяє мережа опорних навчальних закладів:


 • В.Андрусівська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Зубенко С.С.) з проблеми «Формування правової культури школярів»;

 • Глинська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Мельник О.В.) з проблеми «Удосконалення форм, методів навчання і виховання учнів»;

 • Микільська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Томєва В.В.) з проблеми «Сучасний урок з «Основ здоров’я. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності»;

 • Павлівська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Шевченко П.І.) з проблеми «Ефективність інноваційних педагогічних технологій у процесі забезпечення наступності навчально-виховного процесу»;

 • Захарівська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Вишнивенко В.М.) з проблеми «Упровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес»;

 • Федірський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» директор Хоменко М.І.) з проблеми «Впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі»;

 • Подорожненська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Ковальов Г.В.) з проблеми «Формування національної самосвідомості, любові до рідного краю, народу, держави»;

 • Григорівська ЗШ І-ІІІ ст. (директор Яровий С.М.) з проблеми «Питання виховання естетичних смаків школярів».


РМК здійснює організаційне, науково-методичне забезпечення реалізації регіональних освітянських програм. З метою виконання обласної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (рішення Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року № 321) та районної програми (рішення 15-тої сесії шостого скликання Світловодської районної ради від 24 жовтня 2012 року № 177) протягом 2012-2013 н. р. проведено бінарний семінар для вчителів фізики, математики та інформатики з теми «Нетрадиційні форми проведення уроків та позаурочна робота як засіб підвищення інтересу учнів щодо вивчення математики».

Реалізація районної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року, (затверджена рішенням четвертої сесії Світловодської районної ради шостого скликання від 24 лютого 2011 року № 44) здійснюється через: • навчально-методичне забезпечення функціонування гуртків. Так у 2012 - 2013 навчальному році на базі загальноосвітніх шкіл району функціонувало 52 гуртки, в яких здобувало позашкільну освіту 805 вихованців, що складає 73% від загальної кількості учнів шкіл району.

 • організаційно-методичне забезпечення підготовки, проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін, конкурсів, турнірів. У 2012- 2013 навчальному році в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 374 учня із 12 загальноосвітніх навчальних закладів району. У порівнянні з минулим роком зріс кількісний і якісний показник участі у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін: 47 школярів були учасниками обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. За результатами участі отримано 8 дипломів (у 2012 році не було жодного диплому).

Протягом 2012 – 2013 навчального року учні загальноосвітніх шкіл району взяли участь у Міжнародних конкурсах «Бобер» ( всього 116 учнів), «Кенгуру» (всього 235 учнів) та в конкурсі « Левеня» ( всього 71 учень).

ЛІТЕРАТУРА

1.Постельняк А.І, Половенко О.В.Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2006.

2. Половенко О.В. Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі: методичні рекомендації. – Кіровоград, 2007.

3. Половенко О.В. Сучасні підходи до планування діяльності методичних служб: методичні рекомендації. – Кіровоград, 2007.

4.Постельняк А.І. Інноваційність як стиль професійної діяльності. З досвіду роботи завідуючої МК відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації Климчук Н.М. з питань підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Методичний посібник. – Кіровоград, 2006.

5.Лаврук В. Організація роботи відділу освіти: Бібліотека «Шкільний світ». – Київ, 2009.6. Планування методичної роботи: Бібліотека «Шкільний світ». – Київ, 2008.

7.Галіцина Л. Робота методкабінету: Управління освітою. Бібліотека «Шкільний світ». – Київ, 2005.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка