Кзо «криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «перлина» дор» з досвіду роботи «Соціалізація осіб з порушенням інтелектуального розвитку засобами професійно-трудового навчання»Сторінка1/4
Дата конвертації29.03.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4
КЗО «КРИВОРІЗЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПЕРЛИНА» ДОР»


З ДОСВІДУ РОБОТИ

«Соціалізація осіб з порушенням інтелектуального розвитку засобами професійно-трудового навчання»


м. Кривий РігАвтор Уголькова Наталя Іванівна, вчитель-дефектолог Криворізького багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру «Перлина».
Практичне значення даної роботи полягає у впровадженні науково обґрунтованого та практично перевіреного стану викладання швейної справи, методики формування знань і вмінь у процесі проектування і виготовлення швейних виробів, у практику роботи спеціальних закладів, надається обґрунтування практичної реалізації системи навчання і виховання дітей з порушенням розумового розвитку, загальних питань щодо трудової підготовки та самостійності під час виконання трудових завдань, що забезпечить в подальшому успішну інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в суспільство.

Робота розрахована на вчителів-дефектологів, які викладають професійно-трудове навчання в спеціальних загальноосвітніх закладах.Зміст
Вступ.

1. Соціалізація осіб з інтелектуальними порушеннями засобами професійно-трудового навчання.

1.1 Трудове навчання - основа всебічного розвитку особистості розумово відсталих учнів.

1.2 Вплив трудового навчання розумово відсталих школярів на майбутній вибір професії.

Висновок.

Список використаних джерел.


Вступ

Якщо бажаєш дитині щастя –

готуй її не для щастя, а для роботи.

К.Д. Ушинський

З огляду на сьогодення, держава тримає на контролі розвиток і подальше вдосконалення спеціальної освіти. Отже, перше місце у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами займає підготовка до самостійного трудового життя через вдосконалення системи освіти, через новітні підходи педагогів до викладання навчальних дисциплін, що тісно пов’язані з накопиченням життєвого досвіду вихованцями, яка сприятиме їх соціалізації.Актуальність зазначеної проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми досвіду («Соціалізація осіб з інтелектуальними порушеннями засобами професійно-трудового навчання»).

Мета досвіду полягає у створенні науково обґрунтованої та експериментально перевіреної системи роботи з соціалізації дітей з особливими освітніми потребами у процесі трудовоо навчання.

Для досягнення мети було окреслено завдання:    1. з'ясувати стан проблеми, що досліджується, у психолого-педагогічній літературі та педагогічному досвіді;

    2. визначити в учнів спеціальних шкіл критерії та рівні самостійності у процесі виконання практичних завдань на уроках трудового навчання;

    3. з’ясувати можливості використання досвіду, отриманого на уроках праці для розвитку самостійності виконання практичних завдань розумово відсталими школярами.

Об’єкт: процес виховання самостійності у дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку на уроках швейної справи.

Предмет: вплив трудового навчання в спеціальній школі на виховання самостійності в учнів з особливими освітніми потребами.

Об’єкт та предмет визначають задачі, які необхідно розв’язати: 1. Проаналізувати науково-теоретичну літературу з проблеми.

 2. Виявити та схарактеризувати інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері спеціальної загальноосвітньої школи, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження дітей з особливими освітніми потребами в соціум.


Теоретичною та методологічною основою є: основні положення філософії освіти, соціології, психології, педагогіки, олігофренопедагогіки щодо наукової організації навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності на уроках трудового навчання, дидактика трудового навчання; фундаментальні психолого-педагогічні концепції навчання та розвитку особистості; положення психолого-педагогічної та методичної науки про формування загальнотрудових і спеціальних знань та вмінь учнів, Закон України “Про загальну середню освіту”, Державна національна програма “Освіта”, “Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті”; Концепція загальної середньої освіти, Концепція профільного навчання в старшій школі, Державний стандарт освітньої галузі “Технологія”. У роботі використано ідеї соціальної адаптації дітей з порушенням інтелектуального розвитку (В. І. Бон­дар, Л.С. Виготський, С.Д. Забрамна, І.Г. Єременко, Н.М. Назарова, В.М. Синьов, Н.М. Стадненко), концепції та ідеї підходу до навчання розумово відсталих школярів ручної і професійної праці (І.П. Акименко, Д.Н. Граборов, І.І. Данюшевскій, Г.М. Дульнєв, М.І. Кузьміцкого, В.М. Тарасова та ін.), ідеї щодо життєвих орієнтирів розумово відсталих старшокласників у сфері професійної та непрофесійної діяльності, тобто в усіх сферах життєдіяльності (І.В. Татьянчикова), загальнотеоретичні положення про зв’язок трудового навчання з основами наук (В. Сидоренко,С. Шабалов та ін.); підходи щодо формування творчої особистості учнів (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Н. Мартинюк та ін.), ідеї про труднощі переходу від практичних дій до розумових (Б.І. Пінський), підходи до розвитку навичок самостійної роботи (М.Ф. Гнездилов, Н.Ф. Кузьміна-Сиромятникова, А.А. Поставський), а також навчання в допоміжній школі (А. Н. Граборов, Г. М. Дульнєв).


1. Соціалізація осіб з інтелектуальними порушеннями засобами професійно-трудового навчання

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка