Л. В. Зайцева Вступ Аналіз роботи рмк за 2008-2009 навчальний рікСторінка2/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   82.6. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

ПОСТІЙНОДІЮЧОГО СЕМІНАРУ МЕТОДИСТІВ РМК

п/п

Тема


Термін проведення

ВідповідальнийМетодичний супровід ЗНО

січень

Лебедь Л.А.Використання інформаційно- комунікаційних технологій в діяльності методичної служби

березень

Ломакіна С.В.Моніторинг в діяльності методиста. Технологія моніторингу рівня сформованості спеціальних умінь і навичок учнів

квітень

Горна Е.М.Діловий етикет методиста

травень

Деркач О.В.Основні функції методичної роботи та їх реалізація в діяльності РМК

серпень

Горна Е.М.Методика вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду

вересень

Горна Е.М.Управлінська культура і компетентність методиста

жовтень

Горна Е.М.


3. Зміст та організація науково-методичної роботи в районі
3. 1. Забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

пп

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1.

Організувати методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників та моніторингових досліджень

Січень – березень, вересень – травень

Лебедь Л.А.

2.

Організувати та провести інформаційно-методичні семінари з питань проведення ЗНО 2010 року

Жовтень – квітень

Лебедь Л.А.

3.

Забезпечити проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників та моніторингових досліджень

Лютий-червень

Лебедь Л.А.

4.

Створити бази даних інструкторів та екзаменаторів для ЗНО

Жовтень – листопад

Лебедь Л.А.

5.

Організувати і провести навчальні семінари і тренінги для інструкторів та екзаменаторів ЗНО

Жовтень – листопад,

січень – березеньЛебедь Л.А.


3. 2. Організаційно-методична робота щодо підвищення кваліфікації й фахової компетентності педкадрів

3. 2. 1. Оптимізація змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

пп

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1.

Модернізувати систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів на засадах особистісно-діяльнісного підходу

Упродовж року

Горна Е.М.,

методисти2.

Розробити структурну модель цілісної системи науково-методичної роботи РМК на основі традиційного, програмно-цільового та проектного підходів до роботи з педагогічними кадрами

Вересень

Горна Е.М.,

методисти3.

Оптимізувати діяльність РМК відповідно до Положення про районний (міський) навчально-методичний кабінет (центр) . З цією метою:

 • здійснити аналіз стану науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в районі;

 • здійснювати координаційну діяльність щодо розгортання науково-методичної роботи РМК та навчально-виховних установ;

 • оптимізувати роботу опорних, базових шкіл та міжшкільних центрів;

 • надавати адресну науково-методичну допомогу навчально-виховним закладам відповідно до замовлень;

- оптимізувати діяльність кураторів шкіл з метою підвищення ефективності та результативності науково-методичної роботи у всіх школах району

Серпень


Упродовж року

Упродовж року


Упродовж року
Горна Е.М.,

методисти
4.

Забезпечити психологічний супровід роботи районних семінарів, творчих груп

Упродовж року

Деркач О.В.

5.

Продовжити розробку та поповнення банку діагностичних методик для різних категорій педагогічних працівників щодо вивчення їхніх запитів, потреб та можливостей

Упродовж року

Деркач О.В.

6.

Переглянути творчі проекти методичної роботи, упорядкувати їх і доповнити з урахуванням основних напрямків і завдань методичного кабінету

Серпень

Горна Е.М.,

методисти7.

Продовжити проведення майстер-класів учителів-методистів та носіїв ППД

Упродовж року

Методисти

8.

Продовжити мережу консультативних пунктів при ДНЗ для вихователів з питань організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно-орієнтованої освіти

Упродовж року

Влахно В.В.

9.

Переглянути і удосконалити розділи районної програми допрофільної підготовки і профільної освіти

Вересень

Горна Е.М.

10.

У системі методичної роботи здійснити оперативну цілеспрямовану допомогу таким категоріям педагогічних працівників:

- молодим фахівцям;

- учителям закладу нового типу;

- педагогічним працівникам шкіл, позашкільних закладів, вихователям ДНЗ;

- класним керівникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів шкіл з виховної роботи;

- психологам і соціальним педагогам;

- керівникам навчальних закладів освіти


Упродовж року

Горна Е.М.,

методисти11.

Провести інструктивно-методичні наради із такими категоріями педагогічних працівників:

 • директорами шкіл:

«Впровадження курсу з психології в ЗНЗ»

«Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу»

«Про проведення моніторингу оздоровчої функції освіти»

«Державна програма «Обдаровані діти»»; • класними керівниками:

«Формування нормативно-правової бази діяльності класного керівника»

 • учителями випускних класів:

«Проведення державної підсумкової атестації»;

 • керівниками факультативів:

«Вимоги до факультативних занять »;

 • керівниками методичних об’єднань вчителів початкових класів:

«Організація і проведення методичного об’єднання вчителів початкових класів»

 • вчителями, які здійснюють апробацію підручників:

« Організація апробації та моніторингу якості шкільних підручників у 2009-2010 навчальному році»

Вересень

Серпень
Листопад


Жовтень
Грудень

Грудень


Жовтень

Вересень


Вересень

Деркач О.В.

Горна Е.М.


Лисенко О.О.
Лисенко О.О.
Чистоклєтова Я.А.
Горна Е.М.,

методисти

Горна Е.М.

Кібалко Н.В.


Бесараб Л.Б.

3.2. 2. Планування курсової підготовки

та заходів з атестації керівних і педагогічних кадрів

пп

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1.

Проаналізувати стан курсової підготовки педагогічних працівників

Серпень

Кібалко Н.В.

2.

Вивчити замовлення:

 • загальноосвітніх шкіл;

 • дошкільних дитячих установ;

 • позашкільних установ

Грудень

Кібалко Н.В.

3.

Провести підсумкову та інструктивну нараду із заступниками директорів шкіл із навчально-виховної роботи про організацію виїздів педагогічних працівників на курси

Січень

Кібалко Н.В.

4.

Укласти угоду із ІППО про курсову підготовку

Січень

Кібалко Н.В.

5.

Підготувати проект наказу про підвищення кваліфікації працівників освіти у 2010 році

Січень

Кібалко Н.В.

6.

Здійснювати облік і контроль за виконанням до курсових завдань

Упродовж року

Кібалко Н.В.

7.

Вивчати ефективність підвищення кваліфікації педагогічних працівників під час виїздів, підготовки матеріалів на засідання ради РМК, атестації навчальних закладів

Постійно

Кібалко Н.В.

8.

Готувати накази про відрядження на курси підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів

Постійно

Кібалко Н.В.

9.

Провести інструктивно-методичну нараду керівників навчально-виховних закладів освіти з питання атестації педагогічних працівників у 2010 році

Жовтень

Кібалко Н.В.

10.

Ознайомити керівників ЗНЗ з Положенням про творче портфоліо педагогічного працівника

Серпень

Горна Е.М.

11.

Провести діагностику вивчення рівня діяльності педагогічних працівників, які атестуються на встановлення вищої категорії

Січень – лютий

Методисти

12.

Провести захист творчого портфоліо педагогічних працівників

Лютий-березень

Методисти

13.

Провести аукціон педагогічних ідей

Березень

Методисти

3. 2. 3. Проектний підхід до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

1. Проект «Обдаровані діти» (Програма «Обдаровані діти»).

2. Проект «Літературне краєзнавство» (Програма «Мовно-літературний розвиток та інтелектуально-патріотичне виховання школярів у системі літературно-краєзнавчої роботи»).

3. Проект «Творчий вчитель» (Програма «Поширення передового педагогічного досвіду вчителів і відзначення творчих особистостей в районі»).

4. Проект «Комунікативна компетентність» (Програма «Формування комунікативної компетентності школярів на уроках зарубіжної літератури»).

5. Проект «Рівний рівному» (Програма «Упровадження в освітній простір району здорового способу життя серед підлітків»).

7. Проект «Книга в моєму житті» (Програма «Підготовка, організація проведення в школах району акції «Книга в моєму житті»»).

8. Проект «Використання мультимедійних засобів навчання» (Програма ««Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки»).

9. Проект «Риторика» (Програма «Упровадження програми навчання дітей старшого дошкільного віку риторики»).

10. Проект «Професійна компетентність». (Програма «Формування професійної компетентності вчителя історії»).

11. Проект «Юний математик». (Програма «Розвиток творчої обдарованості школярів на уроках математики»).

12. Проект «Арт-терапія». (Програма «Використання арт-терапевтичного напряму в роботі практичного психолога і соціального педагога закладу освіти»).
Проект «Обдаровані діти»

Програма «Обдаровані діти»

пп

Зміст діяльності

Форма організації

Місце проведення

Термін проведення

Відповідальні

1.

Аналіз стану роботи з обдарованою молоддю в школах району

Круглий стіл

РМК

Серпень

Лисенко О.О.

3.

Ознайомлення з творчістю визначних людей району

Зустрічі, круглі столи, презентації

ЗНЗ

Упродовж року

Відповідальні за роботу з обдарованими дітьми в ЗНЗ

4.

Ознайомлення з успіхами лауреатів учнівських премій

Презентація творчих портфоліо

РМК

Листопад

Лисенко О.О.

5.

Визначення учнів з високим науковим потенціалом в районі

Олімпіади, турніри, МАН

РМК

Упродовж року

Лисенко О.О.

6.

Корекція списків банку даних творчих юних обдарувань

Систематизація матеріалів

РМК

Жовтень, травень

Лисенко О.О.

7.

Використання психолого-педагогічної науки з питань підготовки учнів до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах

Тренувальні збори вчителів і учнів

РМК

Січень

Лисенко О.О.

8.

Відзначення переможців олімпіад, конкурсів, турнірів

Районне свято

РЦДЮТ

Травень

Лисенко О.О.,

Косе А.В.

Проект «Використання мультимедійних засобів навчання»

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки»

пп

Зміст діяльності

Форма організації

Місце проведення

Термін проведення

ВідповідальніМожливості використання ІКТ на предметних уроках

Методична консультація

РМК

Вересень

Ломакіна С.В.Аналіз програм з предметів, які приймають участь в проекті.

Методичні об’єднання вчителів-предметників шкіл-учасників проекту

Школи-учасники проекту

Вересень

Заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл-учасників проектуРозробка календарно-тематичного планування з урахуванням застосування засобів ІКТ

Методичні об’єднання вчителів-предметників шкіл-учасників проекту

Школи-учасники проекту

Вересень

Заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл-учасників проектуМоніторинг якості знань з предметів, які приймають участь у проекті

Оформлення документації

Школи-учасники проекту

Жовтень

Заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл-учасників проектуАнкетування учнів з метою виявлення їх готовності до впровадження сучасних методів навчання.

Оформлення документації

Школи-учасники проекту

Жовтень

Заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл-учасників проектуВикористання електронних засобів навчального призначення

Консультація

РМК

жовтень

Ломакіна С.В.Створення сайту школи

Факультативні та позакласні заходи

Школи-учасники проекту

Протягом року

Учителі інформатики шкіл-учасників проектуВідкриті уроки з предметів, які беруть участь у проекті

Відвідування уроків

Школи-учасники проекту

Протягом року

Заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл-учасників проектуСкладання графіку зайнятості кабінетів інформатики для проведення предметних уроків.

Оформлення документації

Школи-учасники проекту

Листопад

Заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл-учасників проектуФорми та методи навчання з застосуванням ІКТ

Постійно діючий семінар

РМК

Грудень

Ломакіна С.В.Впровадження програмних засобів навчального призначення у навчально-виховний процес

Консультація

РМК

Грудень

Ломакіна С.В.Використання ППЗ навчального призначення

Методичні рекомендації

РМК

Січень

Ломакіна С.В.Створення веб-сайтів шкіл району

Методичні рекомендації

РМК

Лютий

Ломакіна С.В.Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі

Семінар-практикум

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Лютий

Ломакіна С.В.Застосування КТ в початковій школі

консультація

РМК

березень

Ломакіна С.В.Оформлення І етапу проекту

Оформлення документації

ЗОШ І-ІІІ ступенів, РМК

травень

Ломакіна С.В.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка