Лекція Предмет «Географія туризму»Сторінка2/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Лекція 4. Туристичні ресурси

Туристичний бізнес тримається на чотирьох складових: капітал, технології, кадри, туристичні ресурси.

Визначити цінність тих чи інших територій для туризму допомагає вивчення туристських ресурсів - сукупності природних і створених людиною об'єктів і явищ навколишнього середовища, які придатні для туристично-екскурсійної діяльності. Діяльність же ця спрямована на поліпшення здоров'я туристів, їх емоційного стану та сприяння їх духовному розвитку.

Спробуємо ж розібратися в такому важливому для нас поняття, як туристські ресурси.

Для початку туристські ресурси доцільно розділити на природні та соціально-економічні. У свою чергу природні туристські ресурси можна класифікувати: кліматичні, водні, геоморфологічні, лісові, зоологічні.

До соціально-економічних туристським ресурсів можна віднести: історико-культурні об'єкти (пам'ятники і пам'ятні місця, музеї, храми і т. д.) етнографічні, політичні, виробничі, крім того, для розвитку галузі необхідні фінансові, матеріальні та трудові ресурси.Пропонується і така класифікація ресурсів відпочинку і туризму: розділити їх на безпосередні і непрямі. Перші можна визначити як ресурси, які використовують самі туристи (краса ландшафту, лікувально-оздоровчі властивості місцевості, об'єкти пізнання і т. д.). Для освоєння безпосередніх ресурсів, без яких не існує туристської галузі, залучають непрямі ресурси: сировинні, енергетичні, фінансові, матеріальні, трудові і т. п. Цей вид ресурсів, таким чином, вторинний. Така класифікація відображає специфіку використання території для туризму і підкреслює провідну роль безпосередніх рекреаційних ресурсів. Адже територіальні відмінності саме цього виду ресурсів лежать в основі рекреаційного використання того чи іншого місця.

Туристські ресурси (ТР) включають природні, культурні, історичні та інші об'єкти цієї території, які становлять або можуть скласти основу туристичного продукту. ТР визначаються в процесі соціально-економічної і правової діяльності. Для визначення ТР використовується наступні механізми.

1. Створюється реєстр цього виду ресурсів, який включає:

- Класифікацію і оцінку ресурсів;

- Порядок використання та доступу туристів до ресурсів з урахуванням гранично допустимих навантажень;

- Режим охорони ресурсів заходи і джерела фінансування та розвитку, заходи відновлення ресурсів;

- Режим охорони.

2. Створюється кадастр туристських ресурсів, який включає:

- Оцінку і картографічні характеристики територій;

- Порядок здійснення контролю за санітарно-гігієнічним та екологічним станом території;

- Порядок здійснення контролю за видами господарської діяльності;

- Порядок виділення території як території цільового туристського використання та розвитку.

Туристські ресурси мають такі основні властивості: привабливість, кліматичні умови, доступність, ступінь вивченості, екскурсійна значимість, пейзажні характеристики, соціально-демографічні характеристики, потенційний запас, спосіб використання.Фактори привабливості туристичних ресурсів

http://ua-referat.com/dopc462724.zip

Природні ресурси

Річки: Ніл, Амазонка, Ганг, Інд, Брахмапутра, Міссісіпі, Хуанхе, Лімпопо;

Водоспади: Анхель, Ніагарський, Вікторія;

Озера: Вікторія, Байкал, Каспійське море, Мертве море, Балатон, Тітікака, Велике солоне озеро, Великі Американські озера;

Гори: Еверест, Кіліманджаро, Мон-Блан, Говерла;

Печери: Мамонтова, Мармурова,;

Каньйони і Долини: Великий каньйон, Долина смерті, Долина гейзерів, Долина тисячі димів.

Вулкани: Етна, Везувій, Фудзіяма, Ключевська сопка;

Флора і Фауна: Великий бар'єрний риф, Антарктида.

Культурно-історичні ресурси

Історико-культурний потенціал країни є основою культурного (пізнавального) туризму і охоплює всю соціо-культурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності. Мінімальний набір ресурсів для пізнавального туризму може дати будь-яка місцевість, але для його масового розвитку потрібно певна концентрація об'єктів культурної спадщини:

- Пам'ятники археології;

- Культова і цивільна архітектура;

- Малі та великі історичні міста;

- Сільські поселення;

- Музеї, театри, виставкові зали та ін;

- Соціокультурна інфраструктура;

- Об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, центри прикладного мистецтва, технічні комплекси і споруди.

Пам'ятки археології: Колізей, Сфінкс, Піраміди, Велика китайська стіна, Акрополь

Культова і цивільна архітектура: Лувр, Кремль, Бранденбурзькі ворота

Історичні міста: Рим, Париж, Херсонес, Новгород, Лондон, Берлін, Кіото, Каїр, Олександрія, Бангкок

Музеї і театри: Сіднейський театр, Великий театр, Ла-Скала, Музей модам Тюсо

Храми і святі місця: Афон, Єрусалим, Мекка, Св. Софія, Києво-Печерська лавра

Соціокультурна інфраструктура: траса Монто-Карло, стадіон Маракана

ТР при добре поставленої рекламі можуть стати не тільки храми і піраміди, а й вокзали, мости, електростанції, автомобільні заводи, а також винні льохи (дегустація вин). Екскурсійний тур «Винний шлях» у Пд. Африці (Кейптаун) користується великою популярністю.Туристи з натхненням відвідують алмазні копальні а Йоганнесбурзі.

До непрямих ресурсів відносяться матеріально технічна база (готелі, ресторани, розвага), інфраструктура (транспорт, зв'язок, комунікації), трудові ресурси.

Лекція 5. Туристичні ринки

Передумови ринкової економіки: • законодавча база (закон про приватну власність, антимонопольне законодавство, про оподаткування, банкрутство, банківській системі)

 • численні виробники (різні форми власності)

 • конкуренція

 • економіка без субсидій (дотацій з боку держави та контролю за цінами)

Базові принципи ринкової економіки:

 • вільний і добровільний обмін товарами і послугами

 • безроздільна власність на активи (право продавати)

 • верховенство ПРАВА, наявність механізмів забезпечення дотримання законодавства

Дотримання цих принципів призводить до конкуренції, що становить суть ринкової економіки.

Умови, що сприяють створенню і підтримці конкретної економіки: • ринкове ціноутворення

 • відсутність обмежень і створення нових напрямків бізнесу, що не суперечать законодавству.

 • рівність підприємств будь-якої форми власності

 • рівний доступ до джерел фінансування (кредити), сировини, ресурсів і т.д.

 • відсутність будь-якого виду протекціонізму (блат)

Ринок - сфера обміну товарами між виробниками і споживачами, що склалася на основі поділу праці.

Основні функції ринку:

інформаційна, ціноутворення, регулююча, посередницька, стимулююча

Тур ринок - система відносин (економічних, соціальних, юридичних), що зв'язують виробників тур продукту і споживачів, які зацікавлені в певному виді тощо, які мають можливість продавати і купувати.

Суб'єктом тур ринку є споживачі, виробники, посередники і уряд (регулююча структурна одиниця).

Тур ринок - економічна система взаємодії 4 основних елементів: • тур попит, - пропозиція, - ціна, - конкуренція

Тур попит - підтвердження платоспроможністю рекреаційних потреб людей, виражених у певному кол-ве т.п. і послуг, які споживачі можуть придбати за певних цінах на тур продукт.

Попит - показник, що відображає обсяг продажу певного тур продукту на обраному сегменті ринку.

Попит:


 • нееластичний

 • стабільний (незалежно від коливання цін)

 • еластичний (змінюється у той чи інший бік, залежно від мінливих цін)

Попит може бути:

 • негативний (велика частина ринку недооцінює т.п., і згодна на додаткові витрати, щоб уникнути його)

 • відсутній (споживачі ігнорують запропонований продукт)

 • відкритий (споживачі відчувають потребу в тур напрямку або чим-небудь, що ринок з якихось причин запропонувати не може)

 • падаючий (втрата споживачів інтересу до якогось т.п.)

 • нерегулярний (сезонний, щоденний, до погодинних коливань)

 • повноцінний (ту підприємство - продавець задоволений своїм торговим оборотом)

 • нераціональний (шкідливі для здоров'я чи аморальні товари і послуги)

Основою тур попиту є потреба людини у відпочинку, пізнанні, спілкуванні, що й спонукає його до подорожі.

Пропозиція-це різноманітне кількість туристичних і супутніх послуг, які необхідні туристу під час відпочинку.

Співвідношення між попитом і пропозицією залежить від багатьох чинників, одним з яких є ціна. Завищені ціни приводять, за винятком поодиноких випадків, до падіння попиту, а заниження до втрати прибутків і нерентабельність підприємства - кожне турпідприємств, що працює на ринку д. приділяти увагу політиці ціноутворення.

Ціна - міра і регулятор рівноваги між попитом і пропозицією на турринку. Це основний критерій вибору турпродукту більшість споживачів і у першу чергу вона впливає на обсяг продажів.

На рівень цін м. вплинути фактори:


 • ціни на послуги постачальників турпослуг

 • ціни на послуги, що надаються конкурентами на ринку

 • коливання в попиті

 • сезонність

 • психологічні чинники, пов'язані з модою, престижем і т.д

Конкуренція - взаємна боротьба підприємств за монопольне / краще становище на турринку. Конкуренція призводить не тільки до постійних коливань у попиті, пропозиції на турпродукт, цінах, але проявляється у функціях ринку:

 1. Перерозподіл основних факторів виробництва між виробниками турпослуг.

 2. Стимулювання технічного прогресу

 3. Диференціація доходів, суб'єктів ринку на користь тих підприємців, які виявилися більш точними в оцінці кон'юктури ринку.

Взаємодія елементів ринку призводить до його циклічності (якщо пропозиція турпродукту більше попиту, то ціни на нього падають. Це викликає зниження підприємницької активності з виробництва даного / конкретного турпродукту, якщо навпаки, то настає підвищення цін і ця ситуація стимулює виробництво цього продукту на ринку). Після певного коливання цін настає період рівноваги попиту і пропозиції. У цей час ринок приходить в рівноважний стан.

Динаміка тур. попиту за часом і просторі.

Тур. попит носить яскраво виражений сезонний характер з піками в певну пору року і спадами в інші місяці. У країнах північної півкулі з помірним кліматом основними тур. сезонами є. літній (липень-серпень) і зимовий (січень-березень). т.м. виділяють міжсезоння (квітень-червень, вересень). І т. зв. мертвий сезон (жовтень-грудень).

Сезонний характер тур. попиту виявляється в нерівномірному завантаженні підприємств тур. індустрії. Сезонні коливання тур. попиту обумовлені впливом різних факторів: природно-кліматичного, економічного, соціального, психологічного.

Сучасні тенденції тур. попиту.

У середині 80-х років в тур. попиті позначилися нові тенденції. Вони були зумовлені низкою чинників демографічного, економічного та соц. порядку, а т.м. змінами в психології сучасної людини. Збільшення середньої тривалості життя і зниження рівня народжуваності призвели до більш високої частки осіб старшого віку. При цьому чисельність молодших вікових груп від 15 до 24 років, неухильно скорочується.

Процеси які відбуваються в демографічній середовищі, дозволяють говорити про 2 тенденції на ринку туризму. Перша з них - розширення кола потенційних споживачів тур. послуг.

Друга тенденція - старіння подорожуючих осіб. Вони воліють групові тури. Підвищеним попитом серед них користуються автобусні тури та круїзи.

Сучасні модифікації тур. попиту відбуваються під впливом соц.-екон. факторів, що призвело до змін у соц. сфері, які у свою чергу позначилися на характері тур. попиту. Позначилися 2 тенденції - дроблення відпускного періоду і зростання нетривалих поїздок.

У Європі особливою популярністю користуються маршрути вихідних і святкових днів. Вони включають відвідування виставок, музеїв, галерей. Основним видом транспорту служать особисті автомобілі.

Головними постачальниками туристів на західноєвропейському ринку короткострокових поїздок явл. Німеччина і Великобританія. Їх спільна частка становить близько 50% поїздок. Здебільшого нетривалі подорожі відбуваються у Францію, Нідерланди та Бельгію.

Остання тенденція - перехід від масового стандартизованого, конвеєрного туризму до масового диференційованому.Маркетинг

Тур маркетинг - система організації та управління діяльністю. тур підприємства., спрямована. на створення нових більш ефективних видів туристко - екскурсійних. послуг, їх виробництва та збуту з метою отримання прибутку на основі підвищення якості т.п. і врахуванняпроцесів, що відбуваються на суміжному тур ринку.

До функцій маркетингу належить:


 • облік ринкового попиту

 • визначення оптимального асортименту

 • визначення структури виробництва (управління)

 • прийняття ефективних рішень

 • розробка збутової політики

 • Зміст маркетингу:

 • вивчення попиту на т.п.

 • вимога споживачів до якості тур послуг

Складання програми маркетингу по продукту з урахуванням витрат (реклама)

 • встановлення верхньої межі цін на т.п. і рентабельність його виробництва

 • розробка інвестиційної .. політики

 • визначення кінцевого результату (стратегія) - доходи і прибуток

Види маркетингових стратегій:

 • сегментування ринку

 • інновації

 • диверсифікація - попутне заняття, яке невластиво даному турпредприятию

 • інтернаціоналізація - планомірне, системне, аналіз зарубіжних ринків

 • глобалізація - визначення загальних, незалежно від специфіки країни та послуг, тобто визначення глобальних ринків, пріоритетних для впровадження

 • кооперація

 • технологічні стратегії - свідомий вибір технічних напрямків (високий сервіс, культура обслуговування, оперативність. обслуговування. клієнтів)

 1. Цінова політика

 2. Вибір каналів розподілу

 3. Обслуговування (рівень сервісу, страхування)

 4. Реклама і promotion

 5. Стимулювання збуту (продажів).

Стимулювання:

 1. стимулювання співробітників (навчання, премії, відпустки)

 2. стимулювання посередників (знижки, спільна реклама, премії)

 3. стимулювання клієнтів (знижки, купони, презентації, лотереї)

Тестування результатів щодо стимулювання збуту - з'ясування реакції цільової аудиторії на той чи інший стимул, що служить підставою для внесення при необхідності пропозицію щодо його вдосконалення.

Аналіз результатів стимулювання збуту - використовуються методи опитування туристів, порівняльний аналіз зміни обсягів продажу тур послуг.

Реклама.

Головна мета - надання впливу на цільову групу, за рахунок навіювання такого ставлення до т. продукті, яка змінила б існуючі до цього погляди й вплинуло на майбутню поведінку потенційного споживача.

Реклама виконує наступні функції: - ознайомчу, переконуючу, нагадує, роз'яснювала.

Цілі, завдання, форми залежить від ряду чинників: 1 Ступінь новизни конкретного турпродукта.2 Специфічні властивості турпродукту. 3Налічіе технічних засобів і можливість їх використання для розповсюдження рекламної інформації (комп'ютер, інтернет) .4 Фінансові можливості рекламодавця, визначити обсяг, частоту і інтенсивність рекламного впливу.

Кошти реклами: Каталоги подорожей, брошури, всередині офісу куточок споживача, зовнішня реклама, ЗМІ: телебачення, радіо, газети, журнали.

Лекція 6. Індустрія туризму

Бурхливий розвиток масового туризму у світі визначило відповідний розвиток індустрії туризму та інших галузей господарства, науки і культури.

туристична індустрія-сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, підприємства харчування, транспорт, заклади науки та культури, об'єкти розваги) які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.

У індустрію туризму входять: організатори туризму (турагенти і туроператори), перевізники, готелі, ресторани, об'єкти розваги, екскурсійна діяльність та інші туристичні послуги.1 Туроператорська та турагентська діяльність

Організації, що займаються складанням і продажем турів, а також підготовкою та проведенням екскурсій, називаються туристично-екскурсійними організаціями.

В даний час на туристичному ринку діють два види туристських фірм: туроператори та турагенти.

Туроператор - туристське підприємство (організація), яке займається розробкою туристських маршрутів і комплектацією турів; забезпечує їх функціонування, організовує рекламу; розраховує у відповідності з діючими нормативами і затверджує в установленому порядку ціни на тури по цих маршрутах; продає тури турагентам для випуску і реалізації путівок за своїми ліцензіями.

Туроператори виконують провідну роль у туризмі, так як саме вони пакетують різні послуги (транспорт, розміщення, харчування, трансфер, розваги і т. п.) в єдиний туристичний продукт, який і реалізують споживача через агентську мережу. У світі зазвичай виділяють чотири типи туроператорів:


 • масового ринку;

 • спеціалізованого сегмента ринку;

 • внутрішнього ринку;

 • зовнішнього ринку.

Туроператори масового ринку - найбільш поширений тип. Вони продають пакети на популярні курорти. Перевезення туристів здійснюється чартерними або регулярними перевезеннями.

Туроператори спеціалізованого сегмента ринку спеціалізуються на наданні певного напряму.

Туроператори внутрішнього ринку (місцеві) продають турпакети всередині країни проживання, тобто організують тури по своїй країні.

Туроператори зовнішнього ринку (в'їзні) продають турпакети в різні країни. Вони організують різні послуги для зарубіжних туроператорів.

Туроператор - найбільш індустріалізованих вид турфірми, що представляє собою різновид оптової туристської фірми і відрізняється більшим обсягом і широкою спеціалізацією.

На практиці з регіонального напрямку діяльності прийнято розділяти туроператорів на ініціативних і внутрішніх (рецептивних) операторів.

Ініціативні туроператори - це оператори, відправляють туристів за кордон або в інші регіони за домовленістю з приймаючими (рецептивними) операторами або безпосередньо з постачальниками послуг.

Внутрішні (рецептивні) туроператори - це туроператори на прийомі, тобто комплектуючі тури і програми обслуговування в місціприйому та обслуговування туристів, використовуючи прямі договори з постачальниками послуг (готелями, підприємствами харчування, дозвілля - розважальними установами і т. д.).

Турагент - це організація-посередник, реалізатор туристського продукту туроператора, який працює безпосередньо на туристичному ринку. Турагент отримує за свою діяльність комісійну винагороду (7-15% від вартості туру). На відміну від туроператора турагент не несе відповідальності за якість туру.

Турагенти діють, як правило, на певному сегменті туристичного ринку, де і реалізують туристський продукт.

У реальному туристському підприємництво найбільш часто зустрічається змішання функцій, що характерно для туристського ринку.Одна і та ж туристська фірма може виступати по відношенню до одних своїх продуктів як рецептивний туроператор, а до інших - як ініціативний, а в деяких випадках і як турагент з продажу готових турів, сформованих стороннім туроператором.

Увійшовши в міжнародний ринок на загальних засадах, вітчизняні туристичні організації включилися в так звану міжрегіональну конкуренцію, тобто конкуренцію з іншими гостинно приймають країнами і містами, курортами. Цю конкуренцію, що складається не тільки з ресурсної та матеріальної частин, але і з різноманітного кількості додаткових послуг, грамотного і кваліфікованого їх пакетування ми програємо.

Наші громадяни, обираючи де їм провести відпустку, мають сьогодні ті ж можливості, що і громадяни інших країн. І багато хто з них вибирають найчастіше Єгипет, Туреччину, Болгарію. Конкуренція за наших споживачів складається поки не на користь внутрішнього туризму. Хоча дослідження показують, що у наших туристів є досить велика тяга до відпочинку в Криму. Але, спробувавши висококласного і кваліфікованого організованого обслуговування в інших країнах, вони вважають, що відпочинок на турбазах Криму без додаткових послуг, спеціальної програми обслуговування та Туроперейтинг на сьогодні не може відповідати їх вимогам.

У зв'язку з цим основна частка туроператорів в Україні працює з переважною орієнтацією на виїзд.

Створення привабливого внутрішнього туристичного продукту, насиченого різноманітними основними і додатковими послугами, є найважливішим завданням розвитку українського туристичного ринку.

2.Гостінічная індустрія

Розміщення - найважливіший елемент туризму. Ні готелів - немає туризму. Готельна індустрія бере свій початок з найдавніших часів.Гостинність, повагу гостя, неробство прийому та обслуговування ось основа готельної індустрії. Сьогодні світова мережа готелів може задовольнити будь-який смак.Основні об'єкти розміщення

До об'єктів розміщення відносять готелі, мотелі, кемпінги, бунгало, ротелі ітд. Основні готелі та мотелі, а всі інші додаткові. Готелі різняться в залежності від призначення, місцезнаходження, розташування, переліку послуг, що надаються. Можна виділити наступні види готельних об'єктів:

МІСЬКА ГОТЕЛЬ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ - розташована в центрі міста, зазвичай це готелі економ класу. Повинні мати гарні під'їзні шляхи, автостоянки, поруч має бути добре організована зелена зона. У таких готелях переважають номери 1-ої категорії, перелік послуг обмежений, наявність ресторану.

КУРОРТНА ГОТЕЛЬ - Знаходяться в основному в безпосередній близькості до визначних пам'яток міста чи місцевості, недалеко від торговельної частини міста. У такому готелі зовнішній вигляд будівлі, внутрішній інтер'єр підпорядковані інтенсивності відпочинку.Великий% корисної площі готелю займають веранди, відеозали, масажні кабінети ітд. Крім того є спортивні споруди, тенісні корти, різні майданчики і т.д. Особлива увага приділяється організації харчування. Курортний готель має широкий перелік послуг (до 30 - 40 найменувань)

ГОТЕЛЬ ПАНСІОНАТ - номери в основному 1 -2 категорії, але знімають їх для проживання на більш тривалий термін, ніж в інших готелях. Розташовуються в місцях зосередження рекреаційних ресурсів. Гості проживають за путівками.

Туристський готель - розташовується поблизу трас, на туристичних маршрутах, розрахована на велику пропускну здатність, за цінами на номери і послуги доступна населенню. Харчування якісне та швидке, вузький перелік послуг.

ГОТЕЛЬ КЕМПІНГ - готель сезонного типу, експлуатується зазвичай в літній час, легкого типу споруди, дуже дешева за ціною (будиночки, намети, котеджі). Поблизу розташовуються столові й окремий корпус для побутових послуг, кухня. Можуть бути автостоянки та СТО.

Мотель - призначена для обслуговування автотуристів. Зазвичай розташовується на магістралях у безпосередній близькості від СТО, заправної станції, на перехрестях доріг. Надає туристам житло, харчування, має бокси для стоянки автомобіля і його ремонту. Вперше з'явилися в США.

Ботелі - вид готелів для туристів подорожуючих по воді. Розташовуються поблизу річок і озер.

ФЛАЙОТЕЛЬ - для дуже багатих людей. У світі вони поширені в США і Австралії. Є посадки для літаків і вертольотів. Мандрівник може замовити по радіозв'язку номер і стоянку.

ХАУЗТЕЛІ - дешева молодіжний готель, типу гуртожитку. Коридорна система, загальні туалети і душові, загальні кімнати для відпочинку з телевізором, один телефон і одна кухня на поверх, загальні їдальні або готують самі. Часто цим типом готелів користується тип населення з низьким достатком.

Останнім часом приватні підприємці пропонують свої ГОТЕЛІ квартирного типу


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка