Література, яка надійшла до бібліотеки у 1 кв. 2014 р. Природничі науки в ціломуСторінка3/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4   574.202.2я73

К20

Каплінський, В. В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбутніх вчителів / В. В. Каплінський. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – 79 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 12 (Бар. – 11, Могилів. – 1)
74.202.2я73

К20

Каплінський, В. В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для вчителів / В. В. Каплінський. – Вид. 6-те. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – 79 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (Бар. – 4)
74.202.4я73

О-75

Основи спостережень за станом довкілля : навч. - метод. посіб. / Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талоновитою молоддю, Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський"; за заг. ред.: С. М. Панченка, Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с. – Рек. до друку вченою радою Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка.

К-сть прим.: 27 (наук.аб. – 10, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 14)
74.200.54

С73

Спортивні свята, ігри, конкурси, естафети. 1- 11 класи : посіб. для вчителів фізичної культури. – Х. : Ранок-НТ, 2006. – 240 с. – (Майстер-клас).

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
74.200.58я73

Х72

Холковська, І. Л. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги: посіб. для студ. пед. вузів / І. Л. Холковська ; Вінницький ДПУ ім. О. Коцюбинського. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – 256 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 5 (Могилів. – 5)
74.202.4я 73

Д50

Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Дичківська. – К : Академвидав, 2004. – 352 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.22я73

Д49

Дитячі організації в Україні : навч.- метод. посіб. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 78 с. – Рек. до друку вченою радою ІПП Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського.

К-сть прим.: 7 (Могилів. – 7)Методика викладання навчальних предметів в загальноосвітній школі74.261я73

С30

Семеног, О. М. Фахова практика вчителя - словесника : навч. посіб. / О. М. Семеног, Л. О. Базиль, Т. І. Дятленко. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 496 с. – Гриф надано МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)
74.261.4

В23

Вашуленко, М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – К. : Освіта, 2006. – 268 с. – (Вчителю початкових класів). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.261.4я73

К56

Коваль, Г. П. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. педінститутів, пед. коледжів спец. "Педагогіка і метод. поч. навчання" / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук ; Рівненський ДГУ. – Тернопіль : Астон, 2008. – 287 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.261.4я73

М54

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підруч. для студ. філол. фак. ун-тів / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.261.4я73

М54

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підруч. для студ. філол. фак. ун-тів / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.261.41я73

М54

Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. для студ. фак. підготовки вчителів поч. кл. / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 12 (філ.2. – 2, Бар. – 10)74.261.8я73

Н34

Наукові основи методики літератури : посіб. для студ. вищ. заклад. освіти / за ред. Н. Й. Волошиної. – К : Ленвіт, 2002. – 344 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.261.8(4Укр)я73

Т51

Токмань, Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Л. Токмань. – К. : Академія, 2012. – 312 с. – (Альма-матер). – Затв. МОНМС України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.261.8(0)я73

Ш88

Штейнбук, Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі. 5 - 12 класи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Штейнбук. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 280 с. – (Сучасна методика). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.263я73

Л 87

Луцан, Н. І. "Людина і світ" в інноваційних педагогічних технологіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Луцан. – К. : Слово, 2012. – 184 с. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)74.263.1

П55

Пометун, О. Методика навчання історії в школі : посіб. / О. Пометун, Г. Фрейман. – К. : Генеза, 2006. – 328 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.264.5

Н15

Навчання біології у старшій школі на академічному рівні : монографія / Н. Ю. Матяш, В. В. Вербицький, О. Г. Козленко, Т. В. Коршевнюк ; НАПН України Інститут педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 228 с.

К-сть прим.: 40 (наук.аб. – 10, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 27)
74.267.5

Ф50

Фізична культура в школі : програма з фізичної культури для загальноосвітніх навч. закл. 5-9 кл.: метод. посіб. / за заг. ред. С. М. Дятленка. – К. : Літера, 2009. – 176 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
74.268я73

Т92

Тхоржевський, Д. О. Методика трудового та професійного навчання : підруч. для вищ. пед. навч. закл. Ч. 2. Загальні засади методики трудового навчання / Д. О. Тхоржевський. – 4-е вид., перероб. і допов. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 186 с. : ілюстр. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 8 (Конотоп. – 4, наук.аб. – 4)
74.268я73

Т92

Тхоржевський, Д. О. Методика трудового та професійного навчання : підруч. для вищ. пед. навч. закл. Ч.3. Методика технічної праці у 5 - 9 класах / Д. О. Тхоржевський. – 4-е вид., перероб. і допов. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 219 с. : ілюстр. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 14 (Конотоп. – 8, наук.аб. – 6)
74.268.5я7

Т35

Терещук, Б. М. Трудове навчання (технічні види праці) : навч.- метод.посіб. для 7 кл. / Б. М. Терещук. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Майстер-клас). – 12-річна школа, нова програма. Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.268.5

Т35

Терещук, Б. М. Трудове навчання .Технічні види праці. 6 клас : навч.- метод. посіб. для студ. пед.навч. закл. / Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. – Х. : Ранок, 2009. – 144 с. – (Майстер-клас). – Схвалено Наук.- метод. радою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)Спеціальні школи. Дефектологія. Корекційна педагогіка.


74.3я73

Х72

Холковська, І. Л. Корекційна педагогіка : посіб. для студ. пед. вузів / І. Л. Холковська ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – 328 с.

К-сть прим.: 4 (Бар. – 2, Могилів. – 2)
74.3я73

М30

Марченко, І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва. – К. : Слово, 2013. – 96 с. + дод. : ілюстр. – Рек. до друку вченою радою Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М. П. Драгоманова.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 1, Могилів. – 1)

Професійно-технічна освіта.


74.560я73

І-26

Ігнатенко, Г. В. Професійна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко. – К. : Слово, 2013. – 352 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 7 (Конотоп. – 6, філ.1. – 1)Педагогіка вищої школи.74.58

В53

Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка : зб. наук. праць. / Глухівський нац. ун-т ім. О. Довженка; [голов. ред. О. І. Курок; заст.; В. П. Зінченко ; секр. І. В. Холявко ]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 144 с. – (Педагогічні науки ; вип. 23).

К-сть прим.: 5 (наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1, наук.аб. – 3)
74.58б

М75

Молодь і закон : збірник нормативних документів і актів з проблем виховання студентської молоді / Інститут змісту і методів навчання. – К. : ІЗМН, 1997. – 352 с. – Рек. комісією з проблем виховання студ. молоді наук. - метод. ради МО України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.58я73

М79

Моргун, В. Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посіб. для студ. / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко ; Полтавський НПУ ім. В. Г. Короленка. – К. : Слово, 2013. – 168 с. – Рек. до друку вченою радою Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.58я73

П24

Педагогічна майстерність : підруч. для вищ. пед. навч. закл. / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с. : ілюстр. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)
74.58г(4Укр)я73

С30

Семеног, Олена. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Семеног, Л. Базиль ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка. – К. : Фенікс, 2008. – 240 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 4, філ.3. – 1)
74.58я73

С30

Семеног, О. М. Практика в системі фахової освіти вчителя - словесника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Семеног, Л. О. Базиль, Т. І. Дятленко ; за ред. О. М. Семеног. – К. : Фенікс, 2008. – 288 с. – Рек. до друку рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.58я73

Ф79

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. для вищ. навч. закл. / під заг. ред. С. І. Якименко. – К. : Слово, 2011. – 464 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.580.052я73

Я65

Янцур, М. С. Практикум з професійної орієнтації і методки профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Янцур. – К. : Слово, 2012. – 216 с. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 6 (Бар. – 3, Могилів. – 2, філ.1. – 1)


Соціальна педагогіка


74.62я73

А87

Архипова, С. П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – К. : Слово, 2011. – 496 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.62

З-17

Зайченко, М. В. Інструментарій соціального педагога / М. В. Зайченко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільний світ").

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)
74.62

Б43

Бєлова, Олена. Нормативна документація соціального педагога / О. Бєлова, Л. Письмак. – К. : Шкільний світ, 2008. – 120 с. – (Б-ка "Шкільний світ").

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)
74.62я73

М74

Мойсеєнко, Катерина. Професійна діяльність соціального педагога : метод. посіб. / К. Мойсеєнко. – К. : Шкільний світ, 2009. – 120 с. – (Б-ка "Шкільний світ").

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.62

Н32

Настільна книга соціального педагога : посіб. / авт.- уклад.: О. Є. Марінушкіна, І. М. Вишнева, В. В. Носенко. – Х. : Ранок, 2010. – 272 с.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)
74.62

Н32

Настільна книга соціального педагога : посіб. / авт.- уклад.: О. Є. Марінушкіна, І. М. Вишнева, В. В. Носенко. – Х. : Ранок, 2011. – 272 с.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.62я73

П14

Пальчевський, Степан Сергійович. Соціальна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Конотоп. – 1)
74.62я2

П84

Професійний довідник соціального педагога : навч. - метод. посіб. / уклад. О. І. Рассказова. – Х. : Основа, 2011. – 208 с. – (Професійний довідник).

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.62я73

С69

Соціальна педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова; за ред. проф. А.Й. Капської. – Вид.2-тє, переробл. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
74.62я2

С69

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 336 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (філ.3. – 2)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка