Література, яка надійшла до бібліотеки у 1 кв. 2014 р. Природничі науки в ціломуСторінка5/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4   588.52

Б55

Бех, І. Д. Виховання особистості : [монографія]. У 2-х кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех ; голов. ред. В. М. Куценко. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 1, Могилів. – 1)
88.52

Б55

Бех, І. Д. Виховання особистості : [монографія]. У 2-х кн. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех ; голов. ред. В. М. Куценко. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 1, Могилів. – 1)


Дитяча психологія88.840

Д49

Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти : колективна монографія / Луганський НУ ім. Т. Шевченка; [за заг. ред. В. В.Докучаєвої]. – Луганськ : Луганський НУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : ілюстр. – Рек. до друку вченою радою Луганського НУ ім. Т. Шевченка.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 1, Могилів. – 1)

Література універсального змісту

92я2

У45

Україна : повна енциклопедія / авт. - упорід.: В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова, М. О. Панкова. – Х. : Фоліо, 2006. – 463 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)

Шкільні підручники

Для 2-го класу

81.411.1-922

Б61

Білецька, М. А. Рідна мова : підруч. для 2 кл. Ч. 1 / М. А. Білецька, М. С. Вашуленко. – 2-ге вид. – К. : Освіта, 2006. – 127 с. – Рек МОН України.

К-сть прим.: 4 (Бар. – 4)
81.411.1-922

Б61

Білецька, М. А. Рідна мова : підруч. для 2 кл. Ч. 2 / М. А. Білецька, М. С. Вашуленко. – 2-ге вид. – К. : Освіта, 2006. – 126 с. – Рек МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)


Для 3-го класу:


81.411.1-922

В23

Вашуленко, М. С. Рідна мова : підруч. для 3 кл. Ч.1 / М. С. Вашуленко, О. І. Мельніченко. – К. : Освіта, 2007. – 126 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 3 (Бар. – 3)
81.411.1-922

В23

Вашуленко, М. С. Рідна мова : підруч. для 3 кл. Ч.2 / М. С. Вашуленко, О. І. Мельніченко. – К. : Освіта, 2003. – 112 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 3 (Бар. – 3)
81.411.1-922

З-38

Захарійчук, М. Д. Українська мова : підруч. для 3 кл.загальноосвітніх навч. заклад. з навчанням укр. мовою / М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчан. – К. : Грамота, 2013. – 176 с. : ілюстр. – (Рек. МОНУ).

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
81.411.2-922

Л24

Лапшина, И. Н. Русский язык : учеб.для 3 кл. общеобразовательных учеб. завед. с обучениям на укр. яз. / И. Н. Лапшина ; Н. Н. Зорька. – К. : Освіта, 2013. – 176 с. : иллюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
81.411.2-922

С17

Самонова, Е. И. Русский язык : учеб.для 3 кл. общеобразовательных учеб. завед. с обучениям на укр. яз. / Е. И. Самонова, В. И. Стативка, Т. М. Полякова. – К. : Генеза, 2013. – 176 с. : иллюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
81.432.1-922

К17

Калініна, Л. В. Англійська мова : підруч. для 3 кл. спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англ. мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Генеза, 2013. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
20я721

Г47

Гільберг, Т. Г. Природознавство : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2013. – 176 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
20я721

Г91

Грущинська, І. В. Природознавстсво : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / І. В. Грущинська. – К. : Освіта, 2013. – 176 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)22.1я721

Б73

Богданович, Н. В. Математика. : підруч. для 3 кл. загальносвітніх навч. заклад. / Н. В. Богданович ; Г. П. Лишенко. – К. : Генеза, 2013. – 178 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)
22.1я721

Р49

Рівкінд, Ф. М. Математика : підруч. для 3 кл. загальносвітніх навч. заклад. / Ф. М. Рівкінд ; Л. В. Оляницька. – К. : Освіта, 2013. – 192с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)30я721

В31

Веремійчик, І. М. Трудове навчання : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / І. М. Веремійчик, В. П. Тименко. – К. : Генеза, 2012. – 104 с. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)
32.973я721

К67

Корнієнко, М. М. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. – Х. : Ранок, 2013. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)
32.973я721

К70

Коршунова, О. В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. В. Коршунова. – К. : Генеза, 2013. – 176 с. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)30я721

С34

Сидоренко, В. К. Трудове навчання : підруч. для 3 кл.загальноосвітніх навч. заклад. / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. – Х. : Сиция, 2013. – 128 с. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)51.204я721

Г56

Гнатюк, О. В. Основи здоров'я : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. В. Гнатюк. – К. : Генеза, 2013. – 144 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
51.204я721

О-75

Основи здоров'я : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. – К. : Алатон, 2013. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)60я721

Б59

Бібік, Н. М. Я у світі : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / Н. М. Бібік. – Х. : Основа, 2013. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОНМСУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)60я721

Т12

Тагліна, О. В. Я у світі : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. – Х. : Ранок, 2013. – 144 с. : ілюстр. – Рек. МОНМСУ.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)85.1я721

М31

Масол, Л. М. Мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна. – К. : Генеза, 2013. – 144 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)85.1я721

К17

Калініченко, О. Образотворче мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. Калініченко ; В. Сергієнко. – К. : Освіта, 2013. – 144 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)85.1я721

Р34

Резніченко, М. І. Образотворче мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / М. І. Резніченко, С. К. Трач. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2013. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)85.31я721

А 81

Аристова, Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл.загальноосвітніх навч. заклад. / Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко. – К. : Освіта, 2013. – 112 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)85.31я721

Л68

Лобова, О. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. Лобова. – К. : Школяр, 2013. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)Для 4-го класу.

81.411.1-922

Р49

Рідна мова : підруч. для 4 кл. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельниченко та ін. ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. – 2-ге вид. – К. : Освіта, 2007. – 128 с. – Рек МОН України.

К-сть прим.: 3 (Бар. – 3)

81.411.1-922

Р49

Рідна мова : підруч. для 4 кл. Ч. 2 / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельниченко та ін. ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Освіта, 2004. – 126 с. – Рек МОН України.

К-сть прим.: 3 (Бар. – 3)81.411.1-93

С13

Савченко, О. Я. Читанка : підруч. для 4 кл. Ч. 1 / О. Я. Савченко. – К. : Освіта, 2004. – 159 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)81.411.1-93

С13

Савченко, О. Я. Читанка : підруч. для 4 кл. Ч. 2 / О. Я. Савченко. – К. : Освіта, 2004. – 175 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)


Для 5-го класу.

81.411.1-922

Є74

Єрмоленко, С. Я. Рідна мова : підруч. для 5 кл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. – К. : Грамота, 2005. – 240 с. : ілюстр. – Рек МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


Для 6-го класу.

81.411.1-922

Р49

Рідна мова : підруч. для 6 кл. / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – К. : Освіта, 2004. – 254 с. : ілюстр. – Рек МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)Для 7-го класу.

81.411.1-922

Р49

Рідна мова : підруч. для 7 кл. / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – 7-ме вид. – К. : Освіта, 2003. – 272 с. : ілюстр. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)

Для 10-го класу:

30я721

Т38

Технології : підруч. для 10 кл. / О. М. Коберник, А. І. Терещук, О. Г. Гервас та ін. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)83.3(0)я721

З-35

Зарубіжна література ХІХ століття : хрестоматія: навч. посіб. для 10 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / упоряд. О. В. Пронкевич. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Зодіак-ЕКС, 2004. – 592 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
83.3(0)я721

П81

Пронкевич, О. В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. В. Пронкевич. – 4.те вид., переробл. і допов. – К. : Педагогічна преса, 2003. – 528 с. : ілюстр. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)83.3(0)я721

У74

Усі зарубіжні письменники та їх твори : посіб. для 10 кл. / Л. М. Бездітко, Л. П. Бондарева, В. І. Галака та ін.; ред. Л. О. Кратенко. – Нове вид., перевірене та допов. – Х. : Ранок, 2008. – 368 с. : портр. – Розроблено за чинною програмою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)

Для 11-го класу

83.3(0)я721

У74

Усі зарубіжні письменники та їх твори : посіб. для 11 кл. / Л. В. Бахолдіна, Л. М. Бездітко, Є. М. Васильєв та ін.; ред. Л. О. Кратенко. – Нове вид., перевірене та допов. – Х. : Ранок, 2009. – 448 с. : портр. – Розроблено за чинною програмою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка