Літературне читанняСторінка2/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


УКРАЇНСЬКА МОВА 4 години на тиждень


Види перевірок

Аудію-вання

Діалог

Усний переказ

Усний твір

Письм. переказ

Мовна тема

Диктант

Спису-вання

Загальна кількість

І семестр

1

12

2

1

7

ІІ семестр

1

1

1

2

2

1

8
з/п

Дата

Зміст уроку

Вправи у підручнику

Примітки

1

01.09

Мова і мовлення

Ознайомлення з підручником. Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування. Складання розповіді за питаннями на тему «Спогади про літо».1-9
2

02.09

Усне і писемне мовлення. Культура усного мовлення.

7-13
3

03.09

Усне і писемне мовлення. Культура писемного мовлення.

14-19
4

04.09

Культура спілкування. Навчальний діалог.

16-23
5

08.09

Текст

Текст та його ознаки. Заголовок тексту. Навчальний діалог.24-28
6

09.09

Розрізнення тексту-розповіді, тексту-опису і тексту-міркування. Тема і мета тексту. Навчальний діалог.

29-35
7

10.09

Зв’язок речень у тексті. Будова тексту. Перевірна робота. Діалог.

36-40
8

11.09

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-розповіді за власними спостере-женнями на тему «Бабине літо».

З.р.м.: с. 9-11
9

11.09

Змістовний зв’язок між частинами тексту. Перевірна робота. Діалог.

41-46
10

15.09

Текст-міркування. Особливості будови тексту-міркування. Перевірна робота. Діалог.

47-52
11

16.09

Особливості текстів-оголошень. Розрізнення оголошення і повідомлення.

53-56
12

17.09

Спостереження за ознаками художніх і науково-популярних текстів.

57-59
13

18.09

Абзац. Роль абзаців у тексті. Навчальний диктанат.

60-64
14

18.09

Особливості текстів-інструкцій. Складання інструкції до гри. Навчальний диктант.

65-67

З.р.м.: с. 51-53

15

22.09

Особливості текстів-листів. Складання колективних та індивідуальних листів, запрошень і привітань. Навчальний диктант.

68-74

З.р.м.: с. 26-28

16

23.09

Контрольна робота. Диктант.17

24.09

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого з теми «Текст».

73-78
18

25.09

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання за поданими початком і запитаннями тексту-опису на тему «Осінь зачаровує красою».

З.р.м.: с. 6-8

Тем. бал

19

29.09

Речення

Речення та його ознаки. Поділ тексту на речення.75-79

Зошит

20

30.09

Види речень за метою висловлювання. Розрізнення розповідних, питальних і спонукальних речень.

80-84
21

01.10

Види речень за інтонацією. Інтонування окличних та неокличних речень.

85-87
22

02.10

Звертання. Розділові знаки при звертаннях.

88-92
23

02.10

Члени речення. Поняття про головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок.

93-97
24

06.10

Закріплення знань про головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні.

98-102
25

07.10

Складання словосполучень і речень. Встановлення зв’язку слів у реченнях.

103-107
26

08.10

Узагальнення вивченого з теми «Речення». Перевірна робота. Списування.27

09.10

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання за запитаннями тексту-міркування на тему «Чому ластівки відлітають найпершими?»

З: с. 12-14
28

13.10

Слово. Значення слова.

Слова з прямим і переносним значенням.108-111
29

14.10

Слова, що мають кілька значень.

112-115
30

15.10

Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення.

116-120
31

16.10

Слова, близькі за значенням (синоніми). Роль синонімів у тексті.

121-125
32

16.10

Вправляння у доборі синонімів до поданих слів або словосполучень.

126-128
33

20.10

Слова, протилежні за значенням (антоніми). Роль антонімів у тексті.

129-134
34

21.10

Контрольна робота. Перевірка знань та умінь з мовної теми «Речення. Слово. Значення слова».35

22.10

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.
Тем. бал

36

28.10

Будова слова

Поняття про закінчення слова. Роль закінчення для зв’язку слів у реченні.135-140
37

29.10

Поняття про основу слова. Вправляння у визначенні закінчення та основи слів.

141-146
38

30.10

Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний переказ тексту за складеним планом «Тварини і люди».

З: с. 15-19

Зошит


39

03.11

Загальне уявлення про частини основи.

147-151
40

04.11

Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова. Добір спільнокореневих слів. Навчальне аудіювання.

152-155
41

05.11

Вправляння у розрізненні синонімів, спільнокореневих слів і форм того самого слова. Навчальне аудіювання.

156-159
42

06.11

Слова з омонімічними коренями. Навчальне аудіювання.

160-163
43

06.11

Чергування голосних звуків у коренях слів. Перевірна робота. Аудіювання.

164-168
44

10.11

Чергування приголосних звуків у коренях слів.

169-173
45

11.11

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом. Навчальний диктант.

174-178
46

12.11

Закріплення правила вимови і правопису слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Навчальний диктант.

179-183
47

13.11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом «Київське море взимку».

З: с. 32-34
48

17.11

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. Навчальний диктант.

184-189
49

18.11

Контрольна робота. Диктант.50

19.11

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.
Тем. бал

51

20.11

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

190-197
52

24.11

Явища заміни в коренях слів дзвінких приголосних глухими і навпаки. Перевірка слів із сумнівними приголосними.

198-204
53

25.11

Закріплення правила вимови і правопису слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками.

205-209
54

26.11

Префікс. Словотворча роль префіксів. Утворення слів із найуживанішими префіксами.

210-214
55

27.11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом «Будь обережним на кризі!»

З: с. 20-22
56

27.11

Префікси і прийменники. Повторення правила написання слів із прийменниками.

215-219

Зошит

57

01.12

Правопис префіксів роз-, без-. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса і кореня.

220-224
58

02.12

Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-.

225-228
59

03.12

Закріплення правила вимови і правопису слів з префіксами з-, с-.

229-232
60

04.12

Вживання апострофа після префіксів.

233-236
61

08.12

Перенос слів із префіксами. Робота з орфографічним словником.

237-240
62

09.12

Контрольна робота. Перевірка знань та умінь з мовної теми «Будова слова».63

10.12

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.64

11.12

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір з попереднім складанням плану «Снігу, снігу білого насипала зима».

З: с. 23-25

Зошит

Тем. бал

І семестр

65

12.01

Суфікс. Словотворча роль суфіксів. Визначення суфіксів у словах.

241-245
66

13.01

Закріплення знань про суфікс. Утворення слів із найуживанішими суфіксами.

246-250
67

14.01

Порядок усного й письмового розбору слів за будовою.

251-255
68

15.01

Узагальнення вивченого про будову слова.

256-258
69

19.01

Частини мови

Загальне поняття про частини мови. Повторення вивченого про іменник, прикметник, дієслово.259-262
70

20.01

Вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови.

263-266
71

21.01

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Навчання складати усний твір.

267-275
72

22.01

Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь «Спогади про новорічне свято».

З: с. 29-30
73

26.01

Іменник

Загальне поняття про іменник. Визначення іменників у реченні. Навчання складати усний твір.276-279
74

27.01

Вправи на розрізнення іменників – назв істот і неістот. Перевірна робота. Усний твір «Хвала рукам, що хлібом пахнуть!»

280-283
75

28.01

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. Перевірна робота. Усний твір «Хвала рукам, що хлібом пахнуть!»

284-287
76

29.01

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників. Перевірна робота. Усний твір «Хвала рукам, що хлібом пахнуть!»

288-293

Зошит

77

02.02

Творення іменників від прикметників. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.

294-297
78

03.02

Поняття предметності на прикладах іменників, що позначають дію. Творення іменників від дієслів за зразком.

298-303
79

04.02

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).

304-307
80

05.02

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом «______________________________________________».81

09.02

Визначення роду іменників. Родові закінчення іменників.

308-312
82

10.02

Змінювання іменників за числами.

313-317
83

11.02

Змінювання іменників за числами. Навчальний диктант.

318-321
84

12.02

Змінювання іменників за відмінками. Навчальний диктант.

322-325
85

16.02

Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку слів у реченні. Роль іменників у реченні. Повний морфологічний аналіз іменників. Навчальний диктант.

326-330
86

17.02

Контрольна робота. Диктант.87

18.02

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.88

19.02

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір з елементами опису «Мій друг».

З: с. 35-37

Тем. бал

89

23.02

Прикметник

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.331-335
90

24.02

Зв’язок прикметників з іменниками.

336-340
91

25.02

Вправи на встановлення зв’язку іменника з прикметником.

341-345
92

26.02

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

346-350

Зошит

93

02.03

Закріплення вміння змінювати прикметники у сполученні з іменниками.

351-355
94

03.03

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. Перевірна робота. Списування.

356-359
95

04.03

Визначення прикметників у реченні. Добір прикметників-синонімів і прикметників-антонімів.

360-364
96

05.03

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом «Дятел – лісовий лікар».

З: с. 38-40
97

10.03

Закріплення знань про прикметник. Повний морфологічний аналіз прикметників.

365-368
98

11.03

Пряме й переносне значення прикметників.

369-373
99

12.03

Спостереження за різними формами прикметників у сполученні з іменниками. Визначення роду і числа прикметників.

374-378
100

16.03

Закріплення і систематизація знань про прикметник.

379-383
101

17.03

Урок розвитку зв’язного мовлення. Характерні ознаки наукового і художнього тексту. Складання художнього тексту-опису «Уже прилинула весна».

З: с. 48-50
102

18.03

Контрольна робота. Перевірка знань та умінь з мовної теми «Іменник. Прикметник».

З: с. 45-47
103

19.03

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.

384-387

Тем. бал

104

30.03

Дієслово

Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.388-391
105

31.03

Зв’язок дієслів з іменниками. Дієслова-синоніми.

392-394

Зошит

106

01.04

Визначення дієслів у реченні. Зв’язок дієслів з іменниками.

395-398
107

02.04

Використання дієслів-синонімів для вдосконалення тексту. Навчальне аудіювання.

399-403
108

06.04

Спостереження за вживанням дієслів-антонімів у мовленні. Вправляння у доборі дієслів-антонімів. Навчальне аудіювання.

404-407
109

07.04

Дієслова, вжиті в прямому й переносному значенні. Перевірна робота. Аудіювання.

408-412
110

08.04

Закріплення знань про дієслово. Зв’язок дієслів з іменниками у реченні.

413-417
111

09.04

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом «______________________________________________».112

14.04

Змінювання дієслів за часами.

418-422
113

15.04

Розрізнення часових форм дієслів.

423-426
114

16.04

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію.

427-431
115

20.04

Розрізнення дієслів завершеної і незавершеної дії.

432-436
116

21.04

Закріплення знань про часові форми дієслів.

437-440
117

22.04

Написання не з дієсловами.

441-445
118

23.04

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-міркування за складеним планом «У моєї мами золоті руки».

З: с. 41-44
119

27.04

Закріплення і систематизація знань про дієслово. Повний морфологічний аналіз дієслів.

446-449
120

28.04

Контрольна робота. Диктант.121

29.04

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.
Тем. бал

122

30.04

Повторення вивченого за рік

Звуки й букви. Повторення правил переносу слів. Ознайомлення із фонетичним розбором слів.450-451

Зошит

123

05.05

Написання слів з апострофом та буквосполученнями йо та ьо.

452-456
124

06.05

Текст. Визначення теми і мети тексту. Добір заголовку. Редагування тексту.

457-461
125

07.05

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ «Зозуля».

З: с. 54-56
126

12.05

Речення. Ознайомлення із синтаксичним розбором речення.

467, 469
127

13.05

Слово. Значення і будова слова. Розбір слів за будовою. Вправляння у розрізненні спільнокореневих слів, синонімів і форм того самого слова.

468
128

14.05

Префікси і прийменники. Повторення правила написання слів із прийменниками.

463
129

18.05

Повторення вивченого про іменник. Морфологічний розбір іменників.

465-466
130

19.05

Повторення вивченого про прикметник. Морфологічний розбір прикметників.131

20.05

Підсумкова контрольна робота за рік. Перевірка знань та умінь учнів з мовних тем.132

21.05

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого.

с. 189
133

25.05

Повторення вивченого про дієслово. Морфологічний розбір дієслів.

462, 464
134

26.05

Урок-вікторина «Барвистий вінок України».135

27.05

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-розповідь за складеним планом «Моя сім’я».

З: с. 45-47
136

28.05

Підсумковий урок за рік.
Зошит

Тем. бал

ІІ семестр

Річна
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка