Літературне читанняСторінка4/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


МАТЕМАТИКА 4 години на тиждень


з/п

Дата

Зміст уроку

- № у підручнику

Примітки

1

01.09Повторення матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням

Усна і письмова нумерація чисел. Розв’язування складених задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.1-13
2

02.09

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування задач на знаходження суми трьох доданків.

14-22
3

03.09

Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння чисел і виразів.Коло і круг. Розв’язування складених задач на знаходження від’ємника.

23-33
4

05.09

Зв’язок дій додавання і віднімання. Розв’язування складених задач на знаходження зменшуваного.

34-41
5

08.09

Рівняння. Розв’язування складених задач, які включають різнецеве порівняння чисел.

42-51

54, 55, 57, 59, 63, 68

6

09.09

Повторення додавання і віднімання виду 38+2, 80 – 4, 36+7, 73 – 8. Розв’язування рівнянь.

52-69
7

10.09

Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів зі змінною. Знаходження і порівняння периметрів трикутників.

70-79
8

12.09

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць або в кілька разів. Повторення одиниць вимірювання величин місткості й маси.

80-88
9

12.09

Додавання виду 46+39. Складання і розв’язування рівнянь. Розв’язування складеної задачі двома способами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.

89-98
10

15.09

Віднімання виду 73 – 28. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв’язування задачі на 3 дії за вказівкою. Самостійна робота.

99-107
11

16.09

Таблиці множення чисел 2 і 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування складених задач, які включають дію множення.

108-118
12

17.09

Календар. Поняття про високосний рік, століття. Додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Зв’язок дій множення і ділення.

119-129
13

19.09

Вправи і задачі на закріплення знання таблиць множення чисел 2 і 3 та ділення на 2 і 3. Складання та розв’язування обернених задач.

130-138
14

22.09

Таблиці множення числа 4 і ділення на 4. Розв’язування складених задач на збільшення числа на кілька одиниць або у кілька разів. Знаходження значень числових нерівностей. Складання і розв’язування рівнянь.

139-147
15

23.09

Таблиці множення числа 5 і ділення на 5. Розв’язування складених задач на зменшення числа на кілька одиниць або у кілька разів. Знаходження частини числа.

148-155
16

24.09

Контрольна робота № 1.17

26.09

Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого.
Тем. бал

18

29.09

Таблиці множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування рівнянь. Знаходження значень виразів зі змінною. Одиниці вимірювання часу. Визначення часу за годинником.

156-169
19

30.09

Вправи на закріплення знання таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування рівнянь. Дії з іменованими числами. Знаходження ціни, кількості, вартості.

170-180

Зошит

20

01.10

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач на зведення до одиниці. Порівняння числових виразів.

181-188
21

03.10

Розв’язування складених задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць або у кілька разів. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв’язування рівнянь.

189-198
22

03.10

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач на зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

199-206
23

06.10

Таблиці множення числа 7 і ділення на 7. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

207-215
24

07.10

Вправи на закріплення знання таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач з буквеними даними.

216-224
25

08.10

Вправи та задачі на закріплення знання таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Знаходження значень рівностей і нерівностей зі змінною. Розв’язування рівнянь.

225-235
26

10.10

Вправи на закріплення знання таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач з буквеними даними.

236-247
27

13.10

Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження периметра прямокутника.

248-256
28

13.10

Складання і розв’язування рівнянь. Порівняння чисел і виразів. Розв’язування складених задач, які включають дію множення або ділення. Креслення кола.

257-263
29

14.10

Контрольна робота № 2.30

15.10

Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого.
Тем. бал

31

17.10

Таблиці множення числа 8 і ділення на 8. Застосування цих таблиць для знаходження значень виразів і розв’язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (непряма форма).

264-272
32

20.10

Вправи та задачі на закріплення знання таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Види трикутників. Знаходження перметра квадрата.

273-280
33

20.10

Вправи та задачі на закріплення знання таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Розв’язування задачі шляхом складання рівняння.

281-288
34

21.10

Вправи та задачі на закріплення знання таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Знаходження значень рівностей і нерівностей зі змінною. Розв’язування задач з буквеними даними.

289-296
35

22.10

Таблиці множення числа 9 і ділення на 9. Застосування цих таблиць для знаходження значень виразів, розв’язування рівнянь і задач. Знаходження довжини сторони квадрата за його периметром.

297-304
36

28.10

Вправи та задачі на закріплення знання таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв’язування рівнянь.

305-313
37

29.10

Закріплення знання таблиць множення і ділення. Знаходження частини числа. Розв’язування складених задач.

314-321
38

31.10

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування складених задач двома способами. Складання виразів для розв’язування задач з буквеними даними.

322-329

Зошит


39

03.11

Переставний закон множення. Застосування переставного закону множення для знаходження значень числових виразів. Розв’язування складених задач.

330-337
40

04.11

Сполучний закон множення. Застосування сполучного закону для знаходження значень виразів і розв’язування задач. Знаходження значень рівностей і нерівностей зі змінною.

338-346
41

05.11

Множення на 1 і 0. Застосування переставного і сполучного законів множення для знаходження значень виразів. Порівняння чисел і виразів. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

347-356
42

07.11

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Розв’язування складених задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць або у кілька разів. Розв’язування рівнянь. Знаходження і порівняння периметрів прямокутника і квадрата.

357-364
43

10.11

Ділення нуля на число. Неможливість ділення на нуль. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування складених задач декількома способами.

365-373
44

11.11

Контрольна робота № 3.45

12.11

Аналіз контрольної роботи. Закріплення і систематизація вивченого.

с. 53-54

Тем. бал

46

14.11

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел

Лічба в межах другої сотні. Утворення чисел другої сотні. Нумераційна таблиця. Розв’язування складених задач, які включають дію множення або ділення.374-385
47

14.11

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Числові рівності і нерівності. Розв’язування складених задач.

386-396
48

17.11

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Читання і запис трицифрових чисел. Дії з іменованими числами. Розв’язування задачі на спільну роботу.

397-404
49

18.11

Читання і запис трицифрових чисел. Додавання розрядних чисел. Розв’язування задачі на спільну роботу. Знаходження частини числа. Побудова відрізків.

405-414
50

19.11

Читання і запис трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування складених задач на зменшення числа у кілька разів. Складання і розв’язування рівнянь.

415-423
51

21.11

Порівняння трицифрових чисел. Запис трицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Розв’язування задачі з буквеними даними. Знаходження периметра прямокутника.

424-433
52

24.11

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування складених задач.

434-443
53

24.11

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Креслення відрізків заданої довжини. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування складених задач.

444-453
54

25.11

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Розв’язування задач на 2 дії шляхом складання виразу.

454-464
55

26.11

Міри маси. Грам. Центнер. Тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування складених задач.

465-472
56

28.11

Контрольна робота № 4.
Зошит
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка