Літературне читанняСторінка5/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

57

01.12

Аналіз контрольної роботи. Закріплення і систематизація вивченого.

с. 73-74
58

02.12

Додавання і віднімання в межах 1000

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через десяток. Розв’язування складених задач на додавання і віднімання.473-482
59

03.12

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Застосування переставного закону додавання для знаходження значень числових виразів.

483-491
60

05.12

Усне додавання виду 520+340. Розв’язування складених задач на додавання декількома способами. Розширена задача на зведення до одиниці.

492-500
61

08.12

Усне віднімання виду 470 – 320. Розв’язування розширеної задачі на зведення до одиниці. Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

501-509
62

09.12

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760 – 400, 760 – 40. Розв’язування задачі на 3 дії двома способами.

510-518
63

10.12

Підсумкова контрольна робота за І семестр.64

12.12

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація вивченого за І семестр.
Зошит

Тем. бал

І семестр

65

12.01

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760 – 400, 760 – 40. Розв’язування задачі на 3 дії двома способами.

510-518
66

13.01

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Розв’язування складених задач.

519-534
67

14.01

Додавання і віднімання виду 230 + 70, 200 – 60. Дії з величинами.

535-543
68

16.01

Розв’язування прикладів і задач на пройдені випадки арифметичних дій. Знаходження периметрів трикутника, прямокутника і квадрата.

544-552
69

19.01

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

553-561
70

20.01

Віднімання виду 420 – 70. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування складених задач.

562-579
71

21.01

Віднімання виду 600 – 270. Розв’язування складених задач. Знаходження периметру трикутників.

580-589
72

23.01

Контрольна робота № 6.73

26.01

Аналіз контрольної роботи. Закріплення і систематизація вивченого.

590-598
74

27.01

Повторення письмового додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Складання і розв’язування рівнянь. Розв’язування складених задач.

599-614
75

28.01

Повторення письмового віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень нерівностей зі змінними. Розв’язування складених задач.

615-631
76

30.01

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування складених задач. Знаходження периметру прямокутного трикутника.

632-639

Зошит

77

02.02

Письмове додавання трицифрових чисел, у яких сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Розв’язування складених задач.

640-648
78

03.02

Письмове віднімання трицифрових чисел у випадках, коли в зменшуваному число одиниць або число десятків дорівнює нулю.

649-657
79

04.02

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач на зустрічний рух. Знаходження периметру прямокутників різними способами.

658-666
80

06.02

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування складених задач. Творча робота над задачею.

667-675
81

09.02

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Знаходження значень нерівностей зі змінними. Розв’язування складених задач.

676-684
82

10.02

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв’язування геометричних задач.

685-694
83

11.02

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розв’язування рівнянь. Розв’язування складених задач на рух.

695-705
84

13.02

Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел.

706-713
85

16.02

Знаходження значення виразів способом округлення (при додаванні). Побудова круга. Розв’язування задач з буквеними даними. Творча робота над задачею.

714-721
86

17.02

Знаходження значення виразів способом округлення (при відніманні). Розв’язування задач з буквеними даними.

722-729
87

18.02

Контрольна робота № 7.88

20.02

Аналіз контрольної роботи. Закріплення і систематизація вивченого.

с. 114-115

Тем. бал

89

23.02

Множення і ділення в межах 1000

Усне множення і ділення. Множення чисел 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення рівних частин. Геометрична задача.

730-747
90

24.02

Множення чисел 10 і 100. Множення і ділення на 10 і 100. Розв’язування складених задач.

748-757
91

25.02

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

758-765
92

27.02

Множення і ділення виду 30 ∙ 3, 200 ∙ 4, 60:3, 900:3. Розв’язування рівнянь. Розв’язування складених задач.

766-776

Зошит

93

02.03

Ділення числа на добуток. Розв’язування задач на зведення до одиниці та задач, які включають збільшення або зменшення числа у кілька разів.

777-787
94

03.03

Ділення виду 80:20, 600:30, 900:300. Розв’язування задач з буквеними даними та задачі, яка включає знаходження частини числа. Самостійна робота.

788-796
95

04.03

Множення суми на число. Розв’язування складених задач двома способами.

797-806
96

06.03

Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Розв’язування прикладів і складених задач.

807-814
97

10.03

Множення числа на суму. Розподільний закон множення стосовно додавання. Порівняння чисел і виразів. Складання і розв’язування задачі за поданим рівнянням.

815-823
98

11.03

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування геометричних задач.

824-833
99

13.03

Множення одноцифрового числа на двоцифрове з опорою на правило множення числа на суму. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

834-842
100

16.03

Множення різниці на число. Розподільний закон множення стосовно віднімання. Розв’язування складених задач двома способами. Перетворення іменованих чисел.

843-850
101

17.03

Контрольна робота № 8.102

18.03

Аналіз контрольної роботи. Закріплення і систематизація вивченого.

851-870
103

20.03

Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Множення виду 320 ∙ 2. Розв’язування складених задач. Знаходження значень нерівностей зі змінними.

871-878

Тем. бал

104

30.03

Ділення суми на число. Розв’язування складених задач двома способами. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

879-886
105

31.03

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування рівнянь. Творча робота над задачею.

887-896

Зошит

106

01.04

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2. Розв’язування складених задач.

897-907
107

03.04

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка дії ділення дією множення. Знаходження частини чисел і величин. Розв’язування складених задач.

908-924
108

06.04

Перевірка дії множення дією ділення. Розв’язування рівнянь. Розв’язування складених задач, які включають ділення на вміщення.

925-933
109

07.04

Ділення виду 360:3. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

934-942
110

08.04

Ділення виду 64:16. Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові способом випробування. Знаходження периметра прямокутника. Розв’язування рівнянь.

943-959
111

10.04

Залежність добутку від збільшення чи зменшення множника в кілька разів. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

960-968
112

14.05

Залежність частки від збільшення чи зменшення діленого або дільника в кілька разів. Розв’язування складених задач.

969-976
113

15.04

Залежність частки від збільшення чи зменшення дільника в кілька разів при незмінному діленому. Знаходження значень виразів зі змінною. Геометрична задача.

977-984
114

17.04

Розв’язування рівнянь, у яких один з компонентів є числовим виразом. Розв’язування складених задач та задач з буквеними даними.

985-998
115

20.04

Розв’язування рівнянь різних видів. Знаходження значень нерівностей зі змінними. Геометрична задача.

999-1006
116

21.04

Контрольна робота № 9.117

22.04

Аналіз контрольної роботи. Закріплення і систематизація вивченого.

1007-1015

Тем. бал

119

27.04

Частини. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Риска дробу як знак ділення. Розв’язування задач на час.

1016-1034

Якщо 24.04 не будемо вчитися (проведення ЗНО)

120

28.04

Розв’язування геометричних задач. Знаходження значень нерівностей зі змінними. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

1035-1045
121

29.04

Ділення з остачею. Розв’язування прикладів і задач, які включають ділення з остачею. Порівняння числових виразів.

1046-1056

Зошит

122

05.05

Розв’язування прикладів і задач, які включають ділення з остачею. Розв’язування рівнянь різних видів.

1057-1065
123

06.05

Складання виразів за блок-схемами та знаходження їх значень. Знаходження значень нерівностей зі змінною. Розв’язування складених задач.

1066-1074
124

08.05

Перевірка ділення з остачею. Розв’язування простих і складених задач. Знаходження периметра квадрата.

1075-1082
125

12.05

Подільність чисел на 2 і 5 без остачі. Повторення табличного і поза табличного множення і ділення. Розв’язування простих і складених задач різних видів.

1083-1094
126

13.05
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка