Літературне читанняСторінка6/9
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Повторення вивченого за рік.

Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

Письмове множення трицифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування складених задач. Знаходження значень виразів на сумісні дії.1095-1106
127

15.05

Усні й письмові прийоми множення. Нумерація чисел у межах 1000. Розв’язування складених задач і рівнянь різних видів.

1107-1121
128

18.05

Розв’язування складених задач, які включають знаходження частини числа. Порівняння частин. Перевірна робота. Усні обчислення.

1122-1131
129

19.05

Позатабличне множення і ділення. Дії з величинами. Розв’язування складених задач з буквеними даними.

1132-1139
130

20.05

Усне і письмове додавання та віднімання трицифрових чисел. Розв’язування рівнянь різних видів. Геометрична задача.

1140-1147
131

22.05

Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрові. Порівняння іменованих чисел. Геометрична задача.

1148-1160
132

25.05

Позатабличне множення і ділення. Розв’язування задач вивчених видів.

1161-1172
133

26.05

Підсумкова контрольна робота за рік.134

27.05

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого.135

29.05

Підсумковий урок за рік.
Зошит

Тем. бал

ІІ семестр

Річна


ПРИРОДОЗНАВСТВО 2 години на тиждень


з/п

Дата

Зміст уроку

Сторінки підручника

Сторінки зошита

Примітки

1

01.09

Вода

Вступ. Як людина пізнає природу? Виконання практичних завдань.5-7

1
2

04.09

Властивості води. Три стани води. Дослідницький практикум: які речовини розчиняються у воді?

8-12

2
3

08.09

Вода у природі. Світовий океан, його частини. Дослідницький практикум: які властивості має прісна і солона вода?

13-16

3
4

11.09

Карта – зменшене зображення Землі. Практична робота: знаходження океанів на глобусі і карті.

17

4, 53
5

15.09

Значення води в житті людини. Виконання практичних завдань.

18-19

5, 53
6

15.09

Охорона води. Дослідницький практикум: чи можна користуватися забрудненою водою без шкоди для здоров’я?

20-21

6, 53
7

18.09

Вода – руйнівник, вода – рятівник. Корисні і шкідливі властивості води. Практична робота: малювання схеми утворення яру.

22-23

7, 53
8

22.09

Підсумковий урок за темою «Вода». Перевірна робота.

24-25

8, 53
9

22.09

Повітря

Властивості повітря. Дослідницький практикум: вивчення властивостей повітря.26-30

9, 53
10

25.09

Склад повітря. Дослідницький практикум: як змінюється повітря при нагріванні й охолодженні? Практична робота: малювання схеми складу повітря.

31-33

10, 53
11

29.09

Рух повітря. Практична робота: малювання схеми утворення вітру.

34-35

11, 53
12

02.10

Вплив повітря на природу Землі. Виконання практичних завдань.

36-37

12, 54
13

06.10

Охорона повітря від забруднення. Дослідницький практикум: які види транспорту не забруднюють повітря?

38-39

13, 54
14

09.10

Підсумковий урок за темою «Повітря». Міні-проект «Збереження чистоти води і повітря є запорукою життя на Землі». Перевірна робота.

40-41

14, 54

Тем. бал

15

09.10

Гірські породи. Ґрунти

Поняття про гірські породи, їх різноманітність. Практична робота: розглядання гірських порід у колекції, визначення їх властивостей.42-46

15, 54
16

13.10

Корисні копалини, способи їх видобування. Практична робота: розглядання корисних у колекції, визначення їх стану.

47-49

16, 54
17

16.10

Використання корисних копалин у господарській діяльності. Види корисних копалин. Дослідницький практикум: без яких корисних копалин не можна побудувати будинок?

50-51

16, 54
18

20.10

Ґрунт. Склад ґрунту. Види ґрунтів. Практична робота: розглядання макету розрізу ґрунту, відтворення його на схемі.

52-54

17, 54
19

30.10

Властивості ґрунту. Дослідницький практикум: вивчення властивостей ґрунту. Збереження родючості ґрунту.

55-57

17-18, 54
20

03.11

Підсумковий урок за темою «Гірські породи. Ґрунти». Перевірна робота.

58-59

19, 55
21

06.11

Сонце – джерело енергії на Землі

Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення на інші види енергії. Практична робота: перетворення різних видів енергії.60-64

20, 55
22

10.11

Вплив сонячної енергії на природу Землі. Міні-проект «Значення енергії для життя на Землі».

65-67

21, 55
23

13.11

Невичерпні джерела енергії. Дослідницький практикум: як «приходить» світло до кімнати?

68-69

22, 55
24

13.11

Використання енергії Сонця. Дослідницький практикум: чи доцільно використовувати сонячні установки у нашій місцевості?

70-71

23, 55
25

17.11

Використання енергії вітру. Практична робота: малювання схеми утворення вітру. Дослідницький практикум: чи доцільно використовувати енергію вітру у нашій місцевості?

72-73

24, 55
26

20.11

Використання енергії води. Екскурсія на Дніпрогес.

74-75

25
27

24.11

Збереження тепла та електроенергії у побуті. Виконання практичних завдань.

76-77

25, 55
28

27.11

Підсумковий урок за темою «Сонце – джерело енергії на Землі». Перевірна робота.

78-79

26, 55
29

01.12

Рослини, тварини і середовища їх існування

Рослини – живі організми. Дослідницький практикум: як рослини дихають, живляться, рухаються?80-84

27, 56
30

04.12

Квіткові рослини. Практична робота: ознайомлення з гербарними зразками квіткових рослин.

85-87

27, 56
31

08.12

Підсумкова контрольна робота.


32

11.12

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.Зошит

Тем. бал

І семестр

33

13.01

Хвойні рослини. Практична робота: визначення віку ялини за розташуванням гілок на її стовбурі.

88-89

28, 57
34

15.01

Різноманітність культурних рослин. Практична робота: розрізнення дикорослих і культурних квіткових рослин.

90-91

29, 57
35

20.01

Умови розвитку рослин. Практична робота: малювання схеми умов життя рослин у навколишньому середовищі.

92-94

29, 57
36

22.01

Пристосування рослин до різних природних умов. Міні-проект «Як рослини посушливих степів економлять воду».

95-96

30, 57
37

27.01

Розмноження рослин. Дослідницький практикум: як можна розмножити кімнатні рослини?

97-98

31, 57
38

29.01

Узагальнення вивченого про рослини. Перевірна робота.

Тварини. Різноманітність тварин.99-100

32, 57
39

03.02

Комахи – найчисельніша група тварин на Землі. Дослідницький практикум: особливості будови комах. Практична робота: складання списку комах рослиноїдних, хижих і «санітарів».

101-103

32-33

58

40

05.02

Пристосування риб до життя у водоймах. Дослідницький практикум: особливості будови риб.

104-106

33, 58
41

10.02

Тварини, що першими заселили суходіл. Міні-проект «Плазуни і земноводні – родичі вимерлих динозаврів».

107-108

34, 58
42

12.02

Птахи. Групи птахів за способом живлення. Дослідницький практикум: чим живляться птахи нашої місцевості?

109-111

34, 58
43

17.02

Піклування птахів про своє потомство. Практична робота: складання правил поведінки людей у природі навесні, коли птахи виводять потомство.

112-113

35, 58
44

19.02

Звірі. Середовища існування звірів. Практична робота: порівняльна характеристика пристосувань до життя наземних тварин із тими, що живуть у водному середовищі.

114-116

36, 58
45

24.02

Піклування звірів про своє потомство. Міні-проект «Як захистити звірів на нашій планеті?»

117-118

36-37

58

46

26.02

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Дослідницький практикум: яких диких тварин продовжує одомашнювати сучасна людина?

119-121

37, 58
47

03.03

Узагальнення вивченого про тварин. Перевірна робота.

Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі та житті людини.122-125

38, 58

Тем. бал

48

05.03

Корисні та шкідливі гриби. Дослідницький практикум: що виготовляють за допомогою грибів?

124-125

38, 58
49

10.03

Бактерії. Значення бактерій для природи. Практична робота: складання списку корисних і шкідливих бактерій.

126-127

39, 58
50

12.03

Ланцюги живлення. Практична робота: складання ланцюга живлення із організмів, які живуть у певному природному середовищі.

128-129

40, 59
51

17.03

Охорона зникаючих рослин. Червона книга України. Практична робота: ознайомлення із рослинами України, які потребують охорони.

130-132

41, 59
52

19.03

Охорона зникаючих тварин. Практична робота: ознайомлення із тваринами, які занесені до Червоної книги України.

133-134

42, 59
53

31.03

Державні заповідники. Ботанічні сади. Міні-проект «Найвідоміші заповідники України»

135-136

43, 59
54

02.04

Міні-проект «Які легенди про рослини і тварин складали у давнину?»

137-138

44, 59
55

07.04

Екскурсія в природу. Ознайомлення із різномаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.

139

44, 59
56

09.04

Підсумковий урок за темою «Рослини, тварини і середовища їх існування». Контрольна робота.

140-141

45, 59

Тем. бал

57

14.04
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка