Лрку «Методичний кабінет освіти» Стратегія розвитку кз «Білоріченська загальноосвітня школаСкачати 390.84 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір390.84 Kb.
1   2   3

Для старшої школи:

історичний, інформаційно – технологічний та хіміко – біологічний напрямки навчання за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. № 834.

Викладання навчальних предметів у 2011 – 2012 навчальному році буде проводитись за навчальними планами, зорієнтованими на роботу за 5 – денним навчальним тижнем.

З метою реалізації Програми впровадження профільного навчання у старшій школі:


 • Історичного профілю введено курси «Стилістика української мови» (0,5г в 10 – Б класі), що дає змогу учням поглиблено займатись вивченням української мови, удосконалювати мовленнєві навички, формувати комунікативну компетентність учнів в різних стилях та жанрах мовлення щодо ефективного спілкування в громадянському просторі;

«Готуємось до ЗНО» (математика 1г. в 10 – Б класі), який допомагає учням досконало підготуватися до ЗНО з математики.
З метою створення освітнього простору щодо самовизначення учнів основної школи допрофільна підготовка здійснюється за допомогою слідуючих курсів:

 1. Курсу «Мій рідний край – Луганщина» (0,5г. в 5 – А, 7 – А, 5 – Б, 7 – Б класах), що створює умови для оволодіння учнями знаннями про основний зміст історичного розвитку нашого краю.

 2. Курсу «Екологія людини» (0,5г. в 9 – Б класі), який передбачає виховання у учнів уваги до екологічного підходу в вивченні анатомії, фізіології людини, почуття особистої відповідальності за стан середовища, в якому живе людина.

 3. Курсу «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (1г. в 2, 3 – А, 3 – Б, 6 класах), який розвиває у учнів навички роботи за комп’ютером, розвиває інформаційну компетентність та сприяє інтелектуальному розвитку дитини.

 4. Курсів «Основи креслення», «Геометричне креслення» (1г. в 8, 9 – А, 9 – Б класах), що надає учням поглиблені знання і вміння з основ креслення, які необхідні для подальшого навчання в технічних вищих навчальних закладах нашого регіону, для здобуття бажаної професії.

 5. Курсу «Мистецтво» (1 г. в 7 – А класі), який є ефективним підґрунтям для естетичного розвитку учнів, формування духовно багатої особистості.

 6. Курсу «У світі окисно – відносних реакцій» (1г. в 8 класі), який орієнтує учнів на подальший вибір напрямку профільного навчання в старшій школі, допомагає визначитись з вибором професії у майбутньому.

 7. У 2011 – 2012 році продовжується викладання курсу «Права дитини» (1г. в 3 – Б класі), що є вагомим підґрунтям для вивчення предмету правознавство в базовій середній школі, та вчить дітей вмінню суворо дотримуватись правового законодавства.

 8. Курсу «Дорога в дивосвіт» (1 г. в 1 – А, 1 – Б класах), який сприяє загальному розвитку кругозору учнів, виховує в них інтерес до Всесвіту.

 9. Курсу «Поетика» (1 г. 3 – А клас), який націлює учнів на правильний вибір ціннісних орієнтацій у сфері культури та мистецтва, виховання потреби в художньо творчій самореалізації.

В цілому всі програми курсів, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, головним управлінням освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганським інститутом післядипломної педагогічної освіти. (Додаток 3.)


Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2011/2012 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Закінчується навчальний рік державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної і старшої школи.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом року не може бути меншою 30 календарних днів. Рекомендовані терміни проведення канікул: осінні – з 24 по 30 жовтня, зимові – з 26 грудня по 10 січня, весняні – з 26 березня по 1 квітня.

Конкретні терміни проведення канікул визначаються відповідними органами управління освітою з урахуванням місцевих особливостей, епідеміологічних та кліматичних умов.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу» від 13 липня 2011 р. № 686-р заняття в навчальних закладах незалежно від їх типу і форми власності завершуються до 25 травня 2012 року.

Зважаючи на зазначене, у наступному навчальному році навчальні заняття у 1 – 8-х та 10-х класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9-х класах – 14 травня, в 11-х класах – 3 травня.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9 – 61 та проводиться протягом 2011/2012 навчального року.

У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня із української мови та читання (мови навчання), математики.

У 9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 15 по 30 травня із української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 4 по 11 травня з української мови, профільного предмета за вибором учнів.

Після проведення державної підсумкової атестації для учнів 11-х класів – 12 – 13 травня, а 9-х класів – 31 травня – 1 червня 2012 року.

Таким чином, навчальний план школи виконує освітній державний стандарт з базових дисциплін, розширює зміст освіти у пріоритетних областях громадянських знань та інформаційної культури у відповідність з Педагогічною концепцією школи громадянського становлення, перевищує стандарт освіти з профільних предметів, забезпечує умови для самовизначення учнів.


- Методична робота школи

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань,творчих груп учителів, психолог.


Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

«Підсумки роботи за 2010-2011 навч. рік та организація методичної роботи на новий навчальний рік»;

«Про нові підходи щодо партнерства школи та громади в експериментальному вимирі»;

«Експертиза та затвердження программ курсів, факультативів, тематичного планування вчителів - предметників»;

«Педагогічна підтримка обдарованих та слабовстигаючих учнів. Организація науково – дослідницької діяльності учнів»;

«Підсумки діагностики учнів, учителів, батьків та членів громади щодо роботи в експериментальному режимі»;

«Вибір інноваційних форм и методів роботи вчителів для ефективності впровадження моделі нової школи».

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х класів, «Методичний рівень класного керівника. Робота з батьками», «Перевірка стану ведення гурткової роботи.». За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Працював психолого-педагогічний семінар, протягом року були проведені тренінгові заняття з учителями початкових класів, на заняттях обговорювалися питання: «Створення ситуації успіху у навчанні школярів», «Учитель і проблеми дисципліни».

Протягом 2010-2011 н.р. на базі школи було проведено семінари:(на районному рівні )

- Методична майстерня для заступників директорів з ВР та педагогів- організаторів «Система методичної роботи з класними керівниками»;

- творча зустріч учителів російської мови та літератури «Регіональний аспект шкільної філологічної освіти»;

- практикум учителів трудового навчання «Використання проектних технологій в сучасних умовах на уроках трудового навчання»;(на шкільному рівні)

- «Успіх як життєвий пріоритет особистості»,

- «Організація роботи з обдарованими учнями",

- «Шляхи підвищення мотивації учнів на уроках».


Семінари проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні.

Учителі школи Астахова Т.М., Ільїнова Н.А., Хацор Л.Б., Петрук В. Г., Федірко О.Г., Рябчук О.В., Дренская Т.А., Губская Н.П. брали участь в районних заходах, як члени районних творчих груп за різними напрямками.

Один із напрямків роботи методичного кабінету - створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

Протягом року у методичному кабінеті школи продовжувалася робота щодо поповнення анотованого каталога узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

Методичні надбання педагогів були представлені на шкільному конкурсі методичних бюлетенів.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

З метою підвищення освітнього рівня педагогічних працівників спільно з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти упродовж 2010 – 2011н.р. впроваджено програму проектів професіонального розвитку вчителів для ефективності їх діяльності в дослідно – експериментальної роботі за такими напрямками:

«Психологічні основи управлінської діяльності»,

«Ефективна модель командної роботи, лідерства та успіху»,

«Проектний менеджмент: підготовка та реалізація проектів»,

«Освіта для розвитку демократії в Україні»,

«Управління школою, що змінюється»,

«Методи активного впливу щодо формування життєвої компетентності дитини у педагогічній діяльності»,

«Моніторинг інноваційної діяльності навчального закладу», «Класний керівник та дитячі громадські організації: від співпраці до партнерства»,

«Проектна технологія у роботі сучасного навчального закладу».

Згідно з планом науково – методичної роботи школи були проведені тематичні заняття для педагогічних працівників. А саме: • «Нормативно – правовий супровід виховного процесу сучасної школи» (18.10.10. – Рябчук О.В. заступник директора з ВР);

 • «Моніторинг як інноваційний інструмент забезпечення якості освіти» (11.11.10. – Смиченко Р.М. заступник директора з НВР);

 • «Виховання стійкої позитивної навчальної діяльності в учнів: психолого – педагогічний аспект» (22.12.10. Колузонова Ю.М. психолог).

 • «Формування життєвої компетентності дитини у педагогічній діяльності» (17.03.2011 – Кузьменко Н.П., заступник директора з НВР)

В 2010 – 2011 н.р. педагогічні працівники були активними учасниками обласних та Всеукраїнських семінарів .В жовтні 2010 р. директор школи Коломоєць Л.Г. та заступник директора з НВР Кузьменко Н.П. взяли участь у Всеукраїнському форумі ректорів ОІППО «Інноваційні шляхи професійного розвитку педагогів» та в обласному форумі завідуючих методичних кабінетів, керівників експериментальних навчальних закладів, регіонального та Всеукраїнського рівнів «Освітній простір ЛОІППО для професійного розвитку педагогів» в м. Луганськ. У грудні 2010 р. заступник директора з навчально-виховної роботи Кузьменко Н.П. презентувала досвід роботи громадсько – активної школи з налагодження партнерських відносин зі всіма структурами громади на Всеукраїнській конференції «Громадсько активні школи: діалог партнерства» у м. Київ, яка проводилася за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у рамках Програми «Школа як осередок розвитку громади».

З метою здійснення підготовки педагогічних працівників до проведення дослідно-експериментальної роботи на теоретичному рівні проведено методичні заходи:

 • Науково-теоретичний семінар за темою «Законодавча база та державні документи, що регламентують діяльність експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів» (15.10.2010). У результаті роботи семінару було створено паперову та електронну базу державних документів,  які є основою проведення дослідження.

 • Педагогічна рада за темою «Удосконалення структурної моделі школи з метою підвищення якості освіти та успішної соціалізації школярів» (16.03.2011). На засіданні педради було проаналізовано стан, проблеми та перспективи роботи школи

 • Педагогічна рада за темою «Акмеологічні технології навчання як засіб компетентісного підходу у навчально-виховному процесі» (29.03.2011), на якій розглянуті сутність, задачі акмеологічних технологій, їх роль у формуванні компетентної особистості учня, особливості використання акмеологічних підходів у викладанні української мови, історії, математики, хімії.

 • Педагогічні читання за темою «Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в освіті» (24.02.2011), готуючись до яких вчителі познайомились із працями І.Д. Беха, І.Г.Єрмакова, О.В.Овчарук, Д.О. Пузікова, О.І. Пометун, О.Я. Савченка  ін.

 • Семінар для заступників директорів з ВР та педагогів – організаторів загальноосвітніх навчальних закладів Лутугинського району за темою ”Система методичної роботи з класними керівниками в умовах школи, що змінюється”, на якому розглядалися важливі питання інноваційного підходу та удосконалення системи методичної роботи; для підготовки до семінару здійснено анкетування класних керівників загальноосвітніх шкіл селища та учнів із метою визначення рівня сформованості соціальної компетентності.

 • Круглий стіл за темою «Модель випускника школи», у результаті роботи якого були визначені компетентнісні характеристики випускника громадсько – активної школи. Особлива увага колектива приділялася визначенню поняття «соціально- трудова компетентність». У результаті роботи  круглого столу було визначено соціально- трудову компетентність як комплексне поняття, що включає в себе знання соціальних норм і цінностей, набір певних навичок і вмінь, здатність обирати навички і вміння в залежності від ситуації, здатність оптимально їх застосовувати та готовність нести відповідальність за свої дії, здатність працювати в команді, вміння спілкуватися та ін… У процесі подальшої експериментальної роботи передбачається уточнення змісту поняття «соціально-трудова компетентність».

 • Інструктивно-методична нарада за темою «Захист проектів з дослідно-експериментальної діяльності» (01.02.10 року), на якій були представлені результати роботи проектних груп.

У 2011-2012 н.р. методичному кабінету необхідно створити НТУ з метою активного залучення учнів до процесу самоосвіти, до участі у інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», сприяти удосконаленню вмінь і навичок самостійної роботи, організації науково-дослідницької роботи учнів; продовжувати роботу щодо впровадження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, вивчення та узагальнення ППД, сприяти подальшому впровадженню завдань дослідно – експериментальної роботи в напрямках патріотичного та громадянського виховання , розробці діагностичного інструментарію щодо моніторингу експерименту.

Протягом 2010 -2011 н.р. було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів-предметників, 1 творчої групи вчителів, затверджено плани роботи, науково-методичні ідеї , над якими працювали ШМО, визначено їх керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку з використанням інноваційних технологій навчання,зокрема проектної технології. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання, та ті , що пов’язані з дослідно – експериментальною роботою школи. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальноселищних, загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні декади, тижні. Було складено план, вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями, переважно інтелектуально-розважальні ігри. На належному науково-методичному рівні пройшли заходи «Шевченківські дні» (вчДегтяренко Н.В., Сухаревська Н.О.) , «Математичний аукціон» (вч. Сергійко Л.В., Линдіна Н.П.), «Екогеографічний ерудиціон» (вч.Дренська Т.А., Логозинська Г.І), «Поетичні зустрічі» (вч. Астахова Т.М.).

На засіданні методичної ради школи 17.06.2011р. керівники ШМО звітували про роботу протягом року. В цілому роботу ШМО протягом 2010-2011 н.р. можна оцінювати як задовільною.

У 2011-2012 н.р. ШМО, творчим групам учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з біології, інформатики, іноземної мови, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації завдань експерименту та науково-методичних проблем.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.

Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівникКузьменко Н.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.У 2010-2011 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ:

• Вимоги до ведення шкільної документації.

• Урок – основна форма навчання: типи, структура, форми проведення уроків.

• Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

• Сучасні освітні технології у навчальному процесі.

• Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

Традиційно у квітні 2011 року пройшла декада молодого спеціаліста. Під час декади було проведено 2 відкритих уроки. Слід зазначити, що вчителі знають структуру уроку, своєчасно повідомляють тему й мету уроку, володіють фактичним матеріалом, використовують наочність. На належному науково-методичному рівні були проведені уроки етики у 5 та 7 класах (вчитель Колузонова Ю.М.). Інформація за підсумками декади узагальнена відповідним бюлетенем по школі.

Слід відзначити плідну роботу наставника молодих спеціалістів Смиченко Р.М., заступника директора з НВР, яка систематично працює з учителями, допомагає їм у підготовці до уроків.

На початок 2010-2011 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:

спеціаліст вищої категорії –2, що складає 5%

спеціаліст І категорії –19, що складає 48%

спеціаліст ІІ категорії – 9, що складає 23%

спеціаліст – 11, що складає 28%

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

9 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації, 1 педагогічний працівник – атестацію на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії.
- Педагогічні кадри

У школі працює кваліфікований педагогічний колектив, що має високий рівень освіти:

За рівнем освіти: вища освіта - 36 чол (85%)

середня спеціальна освіта - 4 особи (10%)

заочно навчається – 2 особи (5%)

За атестацією: всього атестовано 42 особи (100 %),

з них на вищу категорію - 2 осіб (5%)

на першу категорію - 19 осіб (45%)

на другу категорію - 7 осіб (17%)

спеціалісти -14 осіб (33%)

За стажем роботи: до 3-х років - 5 осіб (11%)

від 3 до 10 років - 9 осіб (21%)

від 10 до 20 років - 8 осіб (19%)

понад 20 років - 20 осіб (47%)

За віком: до 30 років - 9 осіб (21%)

від 30 до 40 років - 8 осіб (19%)

від 40 до 50 років - 10 осіб (24%)

більше 50 років - 15 осіб (36%)

Середній вік педагогічного колективу 43 роки.

Крім того, 13 (31%) педагогів мають нагороди районного та обласного рівней.

За період багаторічного функціонування у школи з'явилися певні досягнення (Додаток 4)
- Культура організації

Знаходячись в невеликому шахтарському селищі, маючи велику історичну спадщину, школа має багато традицій у сфері гуманізації освіти, розробках та втіленні інноваційних педагонічних технологій в полікультурному та патріотичному вихованні учнів.

Таким чином, освітня система школи орієнтується на виховний потенціал навколишнього, соціального, історичного, предметно – естетичного та природного середовища.

В традиціях КЗ «Білоріченська ЗОШ І – ІІІ ступенів» завжди було прагнення дати дітям глибокі та різнобічні знання, тому наше шахтарське селище по праву пишається своїми найкращими випускниками, що є гордістю краю, школи, держави.

Серед них:

Канфуі Іван Васильович – полковник міліції, заступник начальника головного слідчого управління МВС України.

Юрій Цивка – генеральний директор вугледобутного підприємства «Артиквугілля».

Олександр Цивка – поет, автор збірників віршів.

Володимир Ровенський – генеральний директор вугледобутного підприємства «Лугансквугілля».

Юрій Юріс – ведучий хірург Луганської обласної лікарні.

Дмитро Линдін – начальник караула МЧС № 1 м. Луганськ.

а також славетні бригадири шахти «Білоріченська»:

Підуст Олександр

Бекіров Станіслав кавалери трьох орденів

Кузьменко Віктор «Шахтарської слави»

відомі вчителі, лікарі, заступники директорів шахт, фабрік, заводів.


- Імідж навчального закладу

Інформаційні можливості навчального закладу представлені телефонним, поштовим зв`язком, доступом до мережі Інтернет, шкільним та селищним радіо.

Наш освітній заклад має багаті традиції щодо гуманізації освіти, розробки та втілинню інноваційних педагогічних технологій, полікультурному вихованню учнів. Основним напрямком школи є розвиток у учнів п’яти ключових компетенцій: уміння вчитися, здоров’язбережувальної. загальнокультурної, інформаційної, соціально – трудової. КЗ «Білоріченська ЗОШ I – III ступенів» відповідає всім вимогам, затвердженим Законами України про загальну середню освіту, про виховну діяльність та розвиток учнів. В школі створені необхідні умови щодо розвитку учнів всіх ключових компетентностей. Але ми вважаємо, що сьогодні громадянське виховання набуває особливого значення, і тому найбільш важливим в педагогічній роботі школи ми вважаємо розвиток соціально – трудової компетентності, яка передбачає виховання почуття високої громадськості та глибокого патріотизму.

Висока якість освіти завжди була головною метою роботи педколективу. Безперечно, важливими умовами якістної освіти є діагностика і моніторинг когнітивних здібностей учнів, рівня мотивації школярів до освітньої діяльності, дослідження в галузі соціального замовленнясуспільства у сфері освіти, досягнення школи в навчально – виховній діяльності, яке витіснюється кількісними показниками.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка