Лрку «Методичний кабінет освіти» Стратегія розвитку кз «Білоріченська загальноосвітня школаСкачати 390.84 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір390.84 Kb.
1   2   3

Закінчили школу із золотими та срібними медалями:

Навчальний рік

Срібні медалі

Золоті медалі

2008 – 2009

2009 – 2010

2010 - 2011


-

1

12

3

1


Вчителі нашої щколи постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень в Луганському інституті післядипломної педагогічної освіти.
Навчальний рік

Кількість вчителів

2008 - 2009

7

2009 - 2010

6

2010 - 2011

5

У 2004 – 2005 навчальному році 14 педагогів закінчили курси інформаційних технологій та освоїли комп`ютер, 3 вчителі закінчили курси «Інтернет – технологій для вчителя - предметника».

З 2005 року до теперешнього часу на базі школи силами вчителів організовано навчання для вчителів школи за програмою «Користувач персонального комп`ютера».

Вчителі – предметники неоднарозово були переможцями районних конкурсів «Вчитель року», «Педагогічний Еверест», «Урок року».
Навчальний рік

Кількість вчителів

2008 - 2009

1

2009 - 2010

2

2010 - 2011

1

За останній роки у школі склалася ефективна система додаткової освіти – один із секретів високого рейтингу школи.

Зайнятість учнів у сфері доповнюючої освіти на базі школи здійснюється в таких гуртках та секціях:


 • театральна студія «Разом»;

 • вокальна студія «Каприз» (2 вікові групи);

 • танцювальний гурток «Лілея» ( 2 вікові групи);

 • ізостудія «Спектр» (2 вікові групи);

 • фольклорна студія «Червона калина»;

 • патріотичний клуб «Пошук»;

 • музейне діло: музей Бойової і трудової слави; музей українознавства;

 • шкільний прес – центр «Біла річенька»;

 • екологічний гурток «Юний еколог»;

 • шкільний товариство обдарованих дітей «Прометей»;

 • поетичний гурток «Натхнення».

В гуртках доповнюючої освіти школярів в КЗ «Білоріченська ЗОШ I – III ступенів» заохочено до 62 % учнів школи.

КЗ «Білоріченська ЗОШ I – III ступенів» завжди займає високі рейтингові місця в районних та обласих конкурсах, змаганнях тощо.Рейтинг участі учнів в районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах


Навчальний рік

Районні

Обласні

Всеукраїнські

Загальні місця

2008 - 2009

104 / 95%

5

2

II

2009 - 2010

59 / 75%

4

-

IV

2010 - 2011

27 / 59 %

6

-

VI


Керівництво школою здійснюється на принципах гуманізму, демократії, педагогічної співпраці. Адміністративне керівництво освітньою політикою реалізується директором школи та його заступниками з навчальної, методичної та виховної роботи.

Головні задачі координують та вирішують Педагогічна Рада, Піклувальна Рада, Методична Рада, психолого – педагогічна служба, Атестаційна комісія, три методичних об`єднання вчителів – предметників, Профспілковий комітет.

Традиційною стала активна участь батьківської спільноти в житті школи, яке здійснюється за допомогою спільної роботи батьківських комететів класів та Батьківської Ради, що забезпечують високий рівень залучення батьків до организації та проведенню шкільних районних змагань, конкурсів, семінарів, конференцій тощо.

Діяльність навчального закладу здійснюється за допомогою тісної співпраці з селищною радою, КМНС, УВД, органами піклування, відділом роботи з молоддю при райдержадміністрації, клубом воїнів – афганців.


- Матеріально – технічна база

На сьогоднішній день загальна площа приміщень школи складає – 2653,10 м2. Школа має будівлю для навчання учнів початкових класів, яка була збудована на базі колишнього дитячого садка площею 607 м² .

В школі є навчально – промислові майстерні для проведення уроків технології в 5 – 11 класах. Також функціонує комп`ютерний клас на 10 робочих місць.

Площа спортивного залу складає 192м2. У дворі школи обладнані спортивні майданчики: волейбольні, футбольні, смуга перешкод щодо військово – спортивної підготовки. В школі працює буфет на 70 посадочних місць. В бібліотеці фунціонує читальний зал, обладнаний ксероксом. Працює комп`ютер, підключений до мережі Інтернет. Постійно працюють медичний кабінет і кабінет психолога. В школі обладнаний кабінет хорнографії, створені музей історії смт. Білоріченське, бойцової та трудової слави, обладнані кабінети регіональної літератури, народознавства, географії, історії мистецтв.

Школа має індивідуальне опалення, каналізацію, обладнані кабінети та лабораторії, кабінет психолога. Технічний стан школи – задовільний.

Матеріально – технічні проблеми школи.

Будівля школи існує 55 років. Вона потребує постійної підтримки на должному рівні (ремонтні роботи, оновлення комунікацій, заміна підлоги, перекриття тощо).

Постійного ремонту і оновлення вимагає обладнання майстерень, кабінетів хімії, інформатики та фізики, придбання нових комп`ютерів у всі навчальні кабінети (25), оновлення спортивного інвентаря та обладнання спортивного майданчика.

Окремої уваги потребує поповнення та оновлення навчально – методичної та художньої літератури, медіатеки, відеотеки, аудіотеки школи.

Постійних матеріальних внесків потребує участь педагогів та учнів в різних проектах, конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо, підтримки та розвитку научної та дослідницько – експериментальної роботи вчителів та учнів. Необхідно створити систему педагогів та учнів.

Необхідна зміна штатного розкладу, введення нових одиниць для поліпшення кадрових умов (1 ст. лаборанта комп`ютерного класу, 1 ст. заступника директора з виховної роботи).


ІІІ. МІСІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В Національній доктрині освіти в Україні визначені пріоритетні напрями, посеред яких одним з основних стали: посилення виховного потенціалу освітнього процесу, організація ефективної громадянської освіти. У цьому виявляється воля держави - перейняти на себе відповідальність за виховання громадян, що поважають права і свободи особи, володіють високою моральністю, шанобливим відношенням до традицій і культури інших народів.

Сьогодні як ніколи ясно, що без виховання громадянськості, а це, насамперед, патріотизму у підростаючого покоління ні в економіці, ні в культурі, ні в освіті ми не зможемо впевнено рухатися вперед, оскільки наше майбутнє повинне мати свою моральну основу, свій духовний стержень - любов до Вітчизни, до своєї малої Батьківщини. Тому місією КЗ «Білоріченська ЗОШ І – ІІІ ступенів» ми визначили формування особистості школяра як громадянина України у процесі взаємодії школи та громади, і наступний аналіз освітньої ситуації в нашому учбовому закладі ми проводимо виходячи із зазначених орієнтирів


IV. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

За умови здійснення в нашій країні соціально – політичних та економічних реформ дії організацій та їх керівників не можуть зводитися до простого реагування на перетворення, що відбуваються в усіх соціальних сферах. Демографічні та етнічні зміни ,оновлення парадигми освіти, освітніх технологій, запровадження інформаційно – комп’ютерних технологій, підключення до мережі Інтернет тощо обумовлює створення нових підходів до розвитку процесів, які відбуваються в школі. В основі діяльності педагогічного колективу та прогнозування результатів навчально – виховного процесу Білоріченської ЗОШ І – ІІІ ступенів лежить нова концепція її розвитку, як школи нового типу – громадсько – активної.

Поняття «громадсько – активна школа» до недавнього часу зовсім не використовувалось в Україні. Необхідність вивчення світового досвіду створення й розвитку ГАШ пов’язана з розбудовою громадянського суспільства та демократизацією всіх сфер діяльності людини. Виховання громадянина демократичного суспільства невід’ємне від школи. Аналіз урядових документів про освіту свідчить, що вітчизняна державна політика в цій сфері спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в управлінні навчальними закладами, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг тощо.

За час свого існування з 1957 року навчальний заклад пройшов ряд етапів: середня школа, середня загальноосвітня школа, а тепер – експериментальний навчальний заклад регіонального рівня – Білоріченська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.

Такі зміни зумовили появу деяких нововведень в школі, перегляд умов та підходів щодо розвитку школи. Одним з таких документів стала Концепція розвитку, яку було розроблено адміністрацією Білоріченської ЗОШ І – ІІІ ступенів, та затверджено на педагогічній раді 2009 року, науковий керівник – Абрамова С.В., асистент кафедри управління освітою Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти. Концепція розвитку Білоріченської ЗОШ І – ІІІ ступенів відображає головні аспекти роботи школи в період її експериментальної діяльності.
Оскільки експериментальна робота школи будується згідно з ідеєю та завданнями, визначеними педагогічним колективом, то головною метою нашої школи є формування особистості з активною громадянською позицією.

V. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:


- формування громадянського середовища;

 • побудова діалогових взаємовідносин між школою та громадою;

 • застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • створення сприятливих взаємовідносин між школою та громадою;

 • розвиток системи самоврядування щодо формування громадянських якостей особистості;

 • створення сприятливих педагогічних умов для формування громадянської особистості;

 • розвиток волонтерського руху.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка