Луценко Руслана ІванівнаСкачати 237.26 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір237.26 Kb.
Луценко Руслана Іванівна,

Вища освіта (Полтавський ДПІ імені В. Г. Короленка, 1999 р.),

Вища кваліфікаційна категорія,

Педагогічний стаж (14 років),

Учитель початкових класів (Хорішківська ЗОШ І-ІІІ ст., Козельщинський район, Полтавська область.) ,

Контактний телефон (0978802813).Тема досвіду: «Підвищення ефективності уроку за рахунок інтеграції навчального матеріалу» .

Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині можливість самостійно досягати тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах. Інтеграція як вимога об`єднання в ціле якихось частин чи елементів вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можна сформувати в учнів цілісну картину світу, як дидактичний засіб або принцип має втілитися в навчанні предметів у формі їх об`єднання та представлення одним цілим.Працюючи в початковій школі чимало років, я намагалася знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяли б самовираженню учнів , їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання. Таким шляхом є проведення уроків на основі інтеграції матеріалу, відібраного з кількох предметів та об`єднаного навколо однієї мети. Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню мислення й почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних аспектів пізнати якісь явища, поняття, досягти цілісності знань.

Провідна наукова ідея досвіду:

 • Удосконалення навчально-виховного процесу;

 • Сприяння творчому самовираженню учнів;

 • Сприяння особистісно-ціннісному ставленню учнів до навчання;

 • Формування вміння виконувати творчі завдання.

Актуальність проблеми:

 • Підтримує розвиток пізнавальної активності і самостійності, творчих здібностей учнів;

 • Передбачає урізноманітнення навчальної діяльності;

 • Звільнює процес виховання від примусовості, абстрактності, забезпечує відсутність психологічного тиску на дітей у навчально-виховному процесі;

 • Сприяє інформаційному збагаченню мислення та почуттів учнів завдяки використанню цікавого матеріалу.

Практична значущість досвіду  полягає у визначенні принципових підходів, обґрунтуванні форм і методів формування у молодших школярів інтегрованих знань в процесі навчання. Світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітті і єдності, а найчастіше предмети шкільного циклу, спрямовані на вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають подання про ціле явище, дроблячи його на розрізнені фрагменти.
Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здатностей. Більшою мірою, ніж звичайні, вони сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, формують інтегровані знання з обох використовуваних дисциплін.
Переваги інтеграції на уроці:
Форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, захоплююча.

Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючу ефективність таких уроків.
Вони знімають стомлюваність, перенапругу учнів за рахунок перемикань на різноманітні види діяльності, різко підвищують пізнавальний інтерес, служать розвитку уяви, уваги, мислення, мови й пам'яті школярів.
Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю здатностей його учнів.
Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах.
Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення та інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної й художньої культури.

Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога . Інтегрований урок стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів, такий урок дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки. Тому моїм завданням було розробити та провести систему інтегрованих уроків за сюжетами українських народних казок для своїх маленьких вихованців, з метою покращення якості проведення уроку, підвищення рівня знань учнів.

Готуючись до уроку, я старанно продумую зміст навчальних завдань і використання різних прийомів подачі їх, щоб забезпечити кожному учневі радість першого відкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї особистості школяра.

Особливість інтегрованих уроків полягає в поєднанні блоків знань із різних предметів, підпорядкованих одній темі, тому дуже важливо чітко визначити головну мету даного інтегрованого уроку, як він сприятиме цілісності навчання; формуванню знань на якісно новому рівні. Слід врахувати і те, що до проведення інтегрованих уроків готуватися треба не лише вчителеві, а й учням. Для цього їм пропонуються диференційовані завдання. Одні учні за планом, наданим учителем, добирають додаткову інформацію, інші працюють з тематичними словниками. Деякі учні вчать вірші, готують інсценізації за художніми творами. А вчитель перед проведенням уроку повинен перевірити готовність кожного школяра.Наведу приклади – проведених інтегрованих уроків по темі досвіду, які проводилися на двох уроках (70 хв). На цих урока х зінтегровано зміст із різних предметів, і учні включаються в різні види діяльності, в результаті чого в їхній свідомості та уяві виникає цілісна картина світу. Такі інтегровані уроки допомагають учням глибше засвоювати та впорядковувати знання, користуватися відповідними вміннями та набутими навичками, що сприяє всебічному та гармонійному розвитку дитини.

Інтегрований урок-казка «Пригоди Колобка на навий лад» з навчання грамоти, математики та трудового навчанняв 1 класі.

Тема:

Навчання грамоти:

Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка « Колобок ». Математика:

Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Натуральні числа 1-10. Лічба в межах 10. Геометричні фігури».

Трудове навчання:

«Колобок». Аплікація з паперу за шаблоном.

Мета:
навчання грамоти: вчити дітей відповідати на запитання повним реченням,
відтворювати зміст казки; закріпити уявлення про будову книжки;
збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усне зв'язне мовлення,
уміння слухати; виховувати доброзичливе ставлення до товаришів;

математика: узагальнити і систематизувати знання учнів; розвивати мислення, навички каліграфічного письма; виховувати старанність.
трудове навчання: вчити дітей користуватися шаблонами; відпрацьовувати
навички правильного вирізання деталей аплікації; розвивати уяву,
естетичний смак, фантазію; виховувати старанність, охайність; викликати
бажання допомогти казковим персонажам.
Вид уроку: інтегрований урок-казка.
Обладнання: книжка з текстом української народної казки «Колобок», кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик, клейонка, ганчірка, шаблони, зразки виконаної роботи, олівець, лялька Колобка, аудіо казка «Колобок», диск із записом пісні Колобка, CD програвач.
План уроку
I. Організаційний момент.
II. Мотивація навчальної діяльності.
ІІІ. Робота з дитячою книжкою.

Українська народна казка «Колобок».
IV. Ознайомлення з темою та метою уроку.

V .Узагальнення і систематизація знаннь учнів.
VІ. Повторення правил техніки безпеки з інструментами та економного користування матеріалами (клеєм, папером).
VIІ. Обговорення етапів виконання аплікації.
VIIІ. Послідовне виготовлення аплікації вчителем.
IX. Практична діяльність учнів. Робота в групі. Виконання аплікації.
X. Підбиття підсумків уроку. 
 Хід уроку

І.Організаційний момент.

Всі почули ви дзвінок?

Він покликав на урок.

Дзвоник всім нам дав наказ –

До роботи швидше в клас!

Кожен з вас приготувався,

На перерві постарався.

Біля парти станемо чемно –

Хай мине час не даремно.

Бо почався вже урок.

Він незвичний і цікавий,

Гостей багато завітало.

Повернемось обличчям до гостей

і лагідно промовимо: «Добрий день!»

Щоб урок пройшов не марно,

Треба сісти рівно й гарно,

І дарма часу не гай,

Думати треба! Працювати!П. Мотивація навчальної діяльності
Учитель.
Казок чимало є на світі.
Веселих, добрих і сумних.
Хіба ми можемо прожити
Скажіть, хоч день, хоч два без них?

 (Ні.)
Насправді, без казок усім важко: і малим, і дорослим. Справедливо помічено, що той, хто вірить у казки - щасливий. Казка - це глибока і мудра книга життя.
- А до якої казки потрапимо ми ? Послухайте цю пісеньку.
( Звучить пісенька Колобка з однойменної української народної казки. Школярі називають казку «Колобок».)

IІІ. Ознайомлення з темою та метою уроку.

Учитель. Діти! На уроці-казки вас вітаю.
Гарного настрою всім нам бажаю!

IV. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Колобок». 
1. Розгляд книжки з текстом української народної казки «Колобок».

оказує ілюстрації до казки «Колобок».)

Учитель.
- Розглянемо книгу. Починаємо з обкладинки: 
- Що написано на ній? Хто зможе прочитати?

(Назва книжки — «Колобок»)
Книжку розглядаємо посторінково.

Діти ознайомлюються з ілюстраціями; пригадуємо казкових героїв; добираємо відповідні інтонації до голосів Зайця, Вовка, Ведмедя, Лисиці.

Слова Зайчика треба промовляти тоненьким та тихеньким голосом, бо він маленький та беззахисний.

Слова Лисички треба промовляти з хитринкою.

А слова Вовка та Ведмедя - голосно, трішки грізно, бо вони великі та страшні.Учитель.  - Пригадаємо сюжет казки.
(Слухання аудіозапису казки «Колобок» до слів .. котиться й котиться , а назустріч йому йде Зайчик).

Словникова робота

В цій казці, вам зустрілися незнайомі слова. Перше слово хижка. Хто не будь знає,що воно значить?

(Відповіді дітей).

Вчитель. Хижа - це прибудова в житловому будинку. Друге слово призьба.

- Що воно значить? (Відповіді дітей).

Вчитель. - Призьба - невеличкий зовнішній виступ у вигляді земляного насипу(переважно), влаштований з одного або кількох боків будівлі. Мав поширення в українському житловому будівництві. На російській мові це «зава линка».

- Діти, а тепер давайте доберемо синонім до слова хижка.

(Відповіді дітей).

Синоніми: «кладова», «чулан» (Перекладаючи на російську), комора.

- Давайте назвемо кожен звук у цьому слові, поділимо на склади, викладемо та запишемо на дошці та у зошитах його звукову модель: - о - / - о

- Діти, спробуйте скласти речення з цим словом.

(В моєму домі є хижка.)

Записування схеми речення на дошці, а потім у зошиті для читання: _ ___ ____ _ ____ .V. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Продовження казки. Колективне відтворення змісту казки. 

Продовження уроку інсценуванням казки: розігрування діалогів за допомогою масок персонажів.

Покотився Колобок по доріжці, а на зустріч йому…


- Хто?
(Виходить учень в ролі Зайчика)
Зайчик: - Колобок , Колобок я тебе з`їм!
Колобок: - Не їж мене, Зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю.
Зайчик: - Та чув я твою пісню. Відгадай краще мої загадки. Відгадаєш правильно – залишися живий!

Немов натягнута струна


Така рівнесенька вона,
Початку і кінця нема.
Що це за лінія? ( Пряма.)
Чотири маю сторони,
Усі однакові вони,
Всі четверо кутів - прямі

Ім`я моє назвіть самі.( Квадрат.)


Три маю сторони
Усі однакові вони

І кутів та вершин також три маю


Як мене називають?( Трикутник.)

 • Відгадай, що за фігура це: Вона нагадує тебе? Яйце? (Круг, овал.)
  Зайчик: - Молодець, Колобок! Котися далі.

Вчитель: - Котиться Колобок далі, а назустріч йому…

(Виходить Вовк.)


Вовк: - Колобок, Колобок, я тебе з`їм!

Колобок: - Не їж мене , Вовче, я тобі пісеньку заспіваю!


Вовк : - Та чув я твою пісню. Краще правильно виконай усний рахунок. Відповіси вірно на всі запитання – залишися живий!

Усний рахунок

Від 1 до 10; від 10 до 1;

Від 3 до 8; від 2 до 7;

Назвати сусідів чисел: 3, 5,7,9;

Назвати наступне число : 1,4,6,9;

Назвати попереднє число: 2,5,7,10;

Заблукало число: 1,2,3,4,0,5,6,7,8,9,10.

Вчитель. - Що ми знаємо про число 0 ?

(Відповіді дітей.)

Кругла, наче буква О,

Цифра «нуль», або ніщо.

Як стоїть він сам-самісінький,

То й не значить нічогісінько!Каліграфічна хвилинка.

Цифра 0 на конкурсі красунь.Пальчикова гімнастика.

Вчитель: - Молодці! Покотився Колобок по доріжці, а на зустріч йому…


(Виходить Ведмідь.)

Ведмідь: - Колобок, Колобок, я тебе з`їм!

Колобок: - Не їж мене, Ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю!
Ведмідь: - Пісню твою я вже чув, розв`яжи замість неї задачі. Розв`яжеш правильно – залишися живий!

( Учні допомагають Колобку розв`язати задачі.)


Під дубочком три (3) грибочки,

Під пеньочком ще один (1).

Скільки разом всіх грибочків,

Ти швиденько полічи (4).

(Діти лічать з допомогою паличок і записують прикладом на дошці, а потім у зошиті з математики : (3 + 1 = 4.)

Сім (7) зайчиків сидять

І траву вони їдять.

От іще два (2) прискакали.

Скільки зайців порахував (9)?

(7 + 2 = 9 )Вчитель : - Котиться Колобок далі, пісеньку співає, а на зустріч йому…
( Виходить Лисичка.)
Лисичка: - Колобок, Колобок, я тебе з`їм!
Колобок: - Не їж мене, Лисонько. Я тобі пісеньку заспіваю.
Лисичка: - Добре ти пісні співаєш, так я їх вже чула. Виконай краще моє завдання. Виготов свій портрет за шаблоном з моїх геометричних фігур, і подаруй його мені. Постараєшся добре – залишися живий!

- Давайте допоможемо виготовити Колобкові портрет з паперу. Спробуємо «вдихнути в нього життя»: зробимо Колобку очі, носик, ротик!
(Демонструю варіант виконаної роботи.)
 VІ. Повторення правил безпеки під час роботи з інструментами та економного користування матеріалами (клеєм, папером).
• Тримати ножиці закритими на парті.
• Передавати інструмент кільцями до товариша.
• Не гратися ножицями.
• Не брати клей до рота.
• Економмо використовувати клей і папір.
• Підтримувати порядок на робочому місці на всіх етапах уроку.

 Фізкультхвилинка

итаю напам'ять текст віршованої фізкультхвилинки :
Засиділись в царстві казки.
Встали дружно. Без підказки
Лінь, як пил, струхнули з себе.
Пострибати ще нам треба.

Раз-два-три -чотири-п 'ять.

Починаймо присідать.
Нахилилися ще раз.
Досить! До роботи, клас!

Дружно сіли. Стало тихо.

Колобку не буде лиха.

Він співає, він сміється,

бо вже другом всім нам зветься.
 VIІ. Обговорення етапів виконання аплікації
1. Розповідаю учням про значення шаблону та роботу з ним: розмістити шаблон на папері, обвести олівцем, вирізати.

(Шаблон – зразок (вирізаний з цупкого паперу, картону) , взятий для наслідування; для розмітки на папері чи картоні контурів деталей однакової форми, розміру і т.д.)
2. Бесіда про можливі дрібні елементи (ніс, рот, очі).

Поміркуйте, від чого залежіть вираз обличчя. Адже Колобок - це казковий герой. (Від настрою, характеру, стану.)
- За допомогою яких елементів портрету ми можемо передати стан? (Очей, посмішки.)
- Що може прикрасити Колобка? (Чубчик, вії, ямочки біля рота, капелюшок
.)
( Звертаю увагу школярів на зразки виконаної роботи.)
3. Вирізання дрібних елементів.
(Із метою розвитку творчих здібностей використовую записи дитячих пісень або пісень із мультфільмів за власним вибором.)
4. Розміщення основної деталі - Колобка — на аркуші паперу та дрібних елементів на основній деталі.
5. Приклеювання елементів.
6. Створення закінченої композиції.
VIIІ. Послідовне виготовлення аплікації вчителем.

 IX. Практична діяльність учнів. Робота в групі.

Виконання учнями аплікації .

Клас об'єднується у групу з 4 учнів.

Під час виконання аплікації діти перевіряють один одного, чи правильно розміщені дрібні елементи на основній деталі. Остаточний контроль здійснює вчитель.
 X. Підбиття підсумків роботи
Учитель. - Якби Колобок подивився на себе в дзеркало, сподобався б йому його портрет? А Лисичці?

 XІ. Підведення підсумків уроку.

Учитель. - Над чим ми працювали сьогодні на уроці?

- Що вам найбільше сподобалось?

- Як ви гадаєте, чому Колобок від усіх тікав? (Відповіді дітей.)

Згодна з вами, всі звірі хотіли його з'їсти!

Так і говорили: «Колобок, Колобок, я тебе з'їм!»

А Колобку було сумно самому, він хотів знайти друга. Чому?

(Хочеться поговорити з кимось, погратися.)
- Ви допомогли Колобку виконати всі завдання звірів. І він залишився живим і дуже вам вдячний, діти. А ще більше, що знайшов у нашому класі друзів, які виручили його у важку хвилину, підтримали. Так роблять тільки справжні друзі! От і казочці кінець. Хто Колобку допомагав – Молодець!

Релаксація.

А зараз, діти візьмемось за ручки, станемо у коло. Посміхнемось один одному і передамо всю свою радість, любов від сердечка до сердечка теплом своїх маленьких долоньок . Хай у вашому житті зустрічаються тільки добрі, щирі, віддані друзі, хай вам у всьому щастить. Зростайте здоровими, старанними і життєрадісними на радість всім нам.


 • Подаруємо Колобку пісню про дружбу.

(Учні виконують пісню Б. Савельєва «Якщо добрий ти» на вірші М. Пляцковського, переклад О. Лобової з мультфільму «День народження Леопольда». )


Якщо добрий ти!

Дощик босоніж по землі пробіг
Клени по плечах плескав.
Якщо день ясний - то лунає сміх, 
А коли все навпаки — кепсько.
Чуєш, як дзвенять в небі промінці —  Сонячні ясні струни.
Якщо добрий ти — хороше усім,
А коли все навпаки — сумно. 
Кожному свою усмішку лиши,
Радість — тим, кому тяжко, 
Якщо заспівать — легко на душі,
А коли все навпаки — важко.


Інтегрований урок- інсценізація з навчання грамоти та природознавства у 1 класі

Українська народна казка "Рукавичка". Чим звірі відрізняються від інших тварин?


Тема: Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Рукавичка».
Мета:

Навчання грамоти (читання): Вчити виділяти в тексті дійових осіб, спостерігати за структурою і   сюжетом казки; розвивати навички читання тексту в особах, правильно інтонувати речення; формувати уміння переказувати казку, зіставляючи зміст прочитаного тексту й ілюстрації; збагачувати активний словниковий запас, розвивати зв’язне мовлення,пам'ять, мислення, увагу, уяву, творчi здiбностi учнiв, виховувати любов, повагу до української мови, бажання бути щирим, добрим.

Природознавство: Ознайомити учнів з основними істотними ознаками звірів; збагатити знання новими відомостями про живлення звірів; вчити розрізняти звірів серед інших тварин за зовнішнім виглядом; розвивати кмітливість, уважність та спостережливість ; виховувати  співчутливе ставлення  до звірів, любов до природи та рідного краю.

Обладнання: iлюстрацii тварин, маски тварин, конверти - «блискавки», аудіозапис української народної казки «Рукавичка».


Хiд уроку.
I. Органiзацiя классу.

Ось і пролунав дзвінок,


Всіх зібрав він на урок.
Тож тихенько всі сідайте,
Все, що знали, пригадайте.
Вирушаємо у путь – 
Нас у лісі звірі ждуть.
Увагу, фантазію, речі збирайте,
Бо ліс той казковий,
А не звичайний! 
Сядьте, дiти, всi гарненько,
Руки покладiть рiвненько,
Очi вище пiднiмiть,
Сво

плечi розведiть.


Менi дiти, ви всмiхнiться,
Веселiше подивиться.

II. Актуалiзацiя знань.


1. Розвиток артикуляцiйного аппарату.
Вчитель. - Дiти, зараз ми зробимо зарядку для наших ротикiв.

 1. Вправа «Дмухнути на кульбабку» (повторити 2—Зрази).

2.  Читання складів на одному диханні.

   Ра -ро-ру-ри -рі-ре.    


   Рам-ром-рум-рим-рім-рем. 
   Рак-рок-рук-рик-рік-рек.

3.Слухайте уважно чистомовку.Ра-ра-ра — у лісі нора.

Ри-ри-ри — звірі нірку рили.                                                   

Ро-ро-ро —каже свиня «хро».

Ить-ить-ить - заєць в полі аж тремтить.


Ем-ем-ем - він сховався за кущем.
Уха-уха-уха - але довгі в нього вуха,
Їх-їх-їх - не сховати зайцю їх.


Вчитель . – Хто рив нірку? Хто сховався в полi? Чому зайцю не сховатись?
- Давайте, разом зi мною.
2. Робота над загадками.
Вчитель. А зараз ми побачимо, якi ви кмитливi, як добре ви вмiєте відгадувати загадки про тварин.
(Пiдготовленнi дiти загадують загадки, відгадка – iлюстрацiя вивiшується на дошцi. Інші діти коротенько готують повідомлення про тварин.)
Ходить свашка із мітлою,
Заміта до лісу слід,
Де недавньою порою
Тут відбувсь її обід. (Лисиця.)

Лисиця звичайна (руда) живе в лісах. Живиться різноманітною їжею. Вигодовує своїх малят молоком, поступово привчаючи їх до звичайної їжі, а також добувати її. Приносить користь, знищуючи гризунів.

Невеличка та сіренька
В нірці мешкаю тихенько.
Уночі по хаті – нир,
Я шукаю сало й сир. (Миша.)

Миша - гризун. Селиться поруч із людиною – у будинках або господарських приміщеннях. Навесні повертається у сади, городи, поля. У природі миші – присмеркові та нічні тварини. Тваринки добре бігають, стрибають, плавають. У природі живляться насінням рослин, комахами, їхніми личинками та падаллю.

У воді водиться,
З хвостом родиться,
А як виростає —
Хвіст відпадає. (Жаба.)

Жаба мешкає у широколистих лісах, надає перевагу вологим місцям. Живиться різноманітними комахами та їхніми личинками. Літаючих комах ловить за допомогою липкого язика. Ікру відкладають на дні водойм, потім з неї виходять пуголовки, які швидко ростуть. Пуголовки живляться рослинною їжею.

Клишоногий, волохатий,
влітку спритний та завзятий,
ну а взимку, лежебока,
у барлозі гріє боки. (Ведмідь.)

Бурий ведмідь мешкає в глухих лісах Карпат. Усеїдна тварина. Живиться молодими паростками, ягодами, фруктами, корінням, коренеплодами, комахами, ласує медом диких бджіл, рибою. Зимує в барлозі. Малят ведмедиця вигодовує молоком.

Вдалині посеред ночі
засвітились хижі очі.
Від його пісень у звірів
морозець біжить по шкірі. (Вовк.)

Вовк звичайний для українських лісів хижак. Предок домашнього собаки. Активний у сутінках і вночі. Веде стадний спосіб життя. Вигодовує вовчиця своїх малят молоком.

Хвіст куценький, довгі вуха,
має в шафі два кожухи.
Влітку одягає сірий,
ну а взимку — теплий білий. (Заєць.)

Заєць-русак зустрічається в лісах, степах, на полях. Часто бігає на городі та в саду. Живиться рослинною їжею, віддає перевагу злакам та бобовим. Живе поодинці. Активний уночі. Має чудовий слух і нюх. Малят зайчиха вигодовує молоком.

І ввечорі і зранку
Вартую я на ґанку.
І кусаю, і гарчу-
В дім чужих не пропущу. (Собака)

Ця свиня живе у лісі,


Спить, зарившись в тепле листя,
Має ікла і щетину,
Жолуді збира всю днину.
Як же зветься цей іклан?
Знають всі, що це — …(кабан).

Кабан – предок домашніх свиней. Живе в широколистих і змішаних лісах. Усеїдний. Сильний звір, рухається швидко, захищається за допомогою великих ікол. Веде нічний (узимку й денний) спосіб життя. Свиня вигодовує малят молоком і дбайливо їх доглядає та захищає.

Невеличкi двi хатини,
В них м’якi I теплi стiни.
По п’ять братикiв малих
Проживає в стiнах тих. (Рукавичка.)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда.

Вчитель . - Молодцi, дiти, гарно вiдгадуєте загадки. З якоi казки до нас завiтали усi цi геро? Де вони живуть? Що спільного мають ці тварини? («Рукавичка»; у лісі; вони вкриті шерстю, мають по 4 лапи)

 Фізкультхвилинка


               Фізкультхвилинка
               Сірий зайчик сів і жде,
               Спритно вушками пряде. 
               Зимно зайчику сидіти — 
               Треба трошки пострибати

                Скік-скок, скік-скок, скік-скок, 


                Пострибавши — відпочити. 

 III. Повiдомлення теми уроку.


- Сьогоднi ми познайомимося з украiнською народною казкою «Рукавичка». Навчимося розрізняти звірів серед інших тварин за зовнішнім виглядом.

ІV. Спільне відкриття нових знань

Бесіда

Про яких тварин ви щойно дізналися на уроці? Усі вони віднесені до окремої групи, яка називається «звірі», оскільки вони схожі між собою за зовнішнім виглядом – вкриті шерстю, мають по чотири лапи та вигодовують своїх малят молоком. Робота з малюнком

Виберіть зображення тварин , які не є звірі (жаба, сова, вуж, комар)

 Робота з підручником

 Робота із зошитом

а)розфарбуйте  малюнки с. 28 та розкажіть де живуть зображені тварини;

б) відгадайте загадки.

Висновок : звірі дуже різноманітні , але всі вони схожі за зовнішнім виглядом та способом вигодовування малят.
IV. Робота над темою уроку.
1. Бесiда.
Вчитель. - Вашi однокласники пiдготували для вас театральну виставу. Давайте згадаємо , як треба поводити себе у театрi?
Дiти.
Якщо ти зiбрався до тетру вдягнися охайно, святково.
В фойє не можна шумiти, бiгати.
Не можна запiзнюватися.
В залi треба зайняти своi мiсця.
По ряду треба йти лицеем до сидящого.
Не заважати глядачам : свистiти, грюкати, їсти.
Вчитель. – Молодцi! Тi ж самi правила будуть дiяти i пiд час нашоi вистави.
2. Читання вiрша учнем.
Казка, казка,
Це - примовка.
Розказати - не вiдмовка!
Треба так за справу взятись,
Так глаголити, старатись,
Щоб із самого початку
Позабавити дитятко.
Щоб в середині народ
Сидячi, роззявив рот,
Щоб на прикінці нам гостi,
Не перерахували костi.
Починається вже казка
Ви послухайте, будь ласка!
3. Iнсценiзацiя казки «Рукавичка».
(Автор, Дiд , Собака, Мишка, Жабка ,Лисичка, Зайчик, Вовчик , Кабан, Ведмідь.)
4. Бесiда за змiстом казки.
- Де посилилися звiри?
- Звiдки в лiсi з' явилася рукавичка?
- Як вони зверталися один до одного (грубо чи ввiчливо)?
- Як вони ставилися до тих, хто просився в рукавичку?
- Чому розбiглися жильцi?

Відгадайте і скажіть, кого з героїв каз-ки    немає у змісті загадки.

              Що за хата на узліссі,
              Вся ворушиться, дрижить?
              Де не взявсь — кабан біжить.
              Тут і вовк іде, й ведмідь,
              Й кожен хоче в хатці жити.
              Так вже тісно їм усім —
              Ось-ось-ось порветься дім.
              Що за дім такий лежить,
              І ворушиться, й дрижить? (Рукавичка)

(Відсутні: лисичка, жабка, мишка, зайчик.)


5. Робота в парах.
З 'єднайте назви тварин з iх прiзвиськами у казцi.
Мишка iклан
Жабка сестричка
Зайчик братик
Лисичка стрекотушка
Вовчик шкряботушка
Кабан побiгайчик
Ведмiдь набрiдь
6. Бесiда за змістом казки.
- Чому мишку назвали - шкряботушкою, жабку - стрекотушкою, зайчика – побiгайчиком, кабана – iкланом?
7. Розгадування кросворду.
1. Якого птаха лисичка пригощала молочним кісілем?
2. Хто знiс золоте яєчко?
3. Який казковий герой залишив хвоста в ополонцi?
4. Кого хитра лисиця вигнала з луб`яної хатки?
5. Кого звiрi вже не хотiли впускати до рукавички?
6. Кого зробили iз соломи i змастили cмолою?
7. Хто з`їв колобка?
8. Хто першим знайшов в лiсi рукавичку?
9. Хто з казкових матусь мав семеро дiтей?
V. Пiдсумок уроку.
1. Бесiда.

- З якою казкою ми познайомилися? Назвіть її дійових осіб. Чого навчає нас прочитана казка?


—    А ось віршик Платона Воронька, який має таку саму назву, як і казка.    

КАЗКА ПРО РУКАВИЧКУ
                 Вчора Галочка-сестричка 
                 Казку прочитала, 
                 Як  у лісі рукавичка 
                 Звірям домом стала.
                 Я покинув рукавичку
                 За городом, там, де ліс.
                 Та  ні зайчик, ні лисичка 
                 Й вовк у неї не заліз. 
                 Мабуть, дуже замала 
                 В мене рукавичка

                 Взяв у мами зі стола,


                 З ліжка  у сестрички, 
                Рукавичок ,мабуть, з п'ять
                 В ліс відніс — 
                 Хай звірі сплять.
                 Я не знаю, як було,
                 Що у лісі сталось, 
                 А мені не повезло — 
                 Від усіх дісталось.

2.Інтерактивна гра «Мікрофон».

- Який настрій викликав у вас цей віршик? Чому?

- Скажіть, чого саме не зрозумів хлопчик і чому йому від усіх дісталося?

- Хто такі звірі?

- Хто з героїв казки «Рукавичка» не є звіром?

- Чи можна тваринок з казки«Рукавичка» назвати друзями?

- Яких героїв казки запам'ятали?

- Де взялася у лісі рукавичка?

- Хто з них залягає у зимову сплячку?

- Хто із звірів веде активний спосіб життя взимку?


- Що вам сподобалося на уроцi?

3. Інтерактивна вправа « Мій настрій на уроці».

Вчитель. - Я задоволена вашою роботою. А тепер ви візьміть свої кружечки і зобразіть на них свій настрій на уроці. Намалюйте ротик за допомогою прямої чи хвилястої лінії. Він розкаже про ваш настрій на уроці.

Результативність досвіду :


 • Внесення новизни у звичайну систему уроків;

 • Знімання суворих кордонів предметного викладання;

 • Допомога дітям сприймати важливі поняття та явища цілісно й водночас різнобічно;

 • Здатність особистості навчатися впродовж життя;

 • Свідоме ставлення до виконання особистістю її життєвих і соціальних ролей;

 • Самовдосконалення особистості; подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток;

 • Перехід на якісно новий ступінь розвитку шляхом створення комфортних умов для розкриття її потенціалу та подальшого безперервного розвитку.

Рефлексія.

Праця вчителя для мене – це справа всього мого життя. Віра в кожного учня, турбота про емоційне благополуччя кожної дитини, підтримка його зусиль робить навчальний процес цікавим, результативним, емоційно забарвленим, бажаним для моїх вихованців. А повага і любов моїх маленьких школяриків – є найбільшим моїм досягненням та найвищою для мене винагородою. Головне своє завдання вбачаю у розкритті індивідуальності кожної дитини, задоволенні її інтелектуальних потреб і стимулюванні розвитку через різновиди діяльності.

Вивчаючи можливості інтегрованого навчання, я переконалася, що за ним – велике майбутнє. Можливості для інтеграції навчального змісту й проведення інтегрованих уроків досить широкі. Усе залежить від бажання вчителя урізноманітнити навчальний матеріал, уміння органічно пов`язати його між собою і провести інтегрований урок без перевантаження дітей враженнями, щоб він підпорядковувався головній меті, а не був безладною мозаїкою окремих картин. Інтегровані уроки дають відчутні результати в розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів: вносять у звичайну систему уроків новизну, знімають суворі кордони предметного викладання, допомагають дітям сприймати важливі поняття та явища цілісно й водночас різнобічно.

Даний досвід та методичні рекомендації обговорювалися на районному та шкільному засіданні методичного об`єднання та на засіданні педагогічної ради Хорішківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М.В.Остроградського, на курсах, семінарах вчителів початкових класів. Виставка матеріалів із досвіду роботи у методичному кабінеті, на МО. Створені презентації до відкритих уроків, виховних заходів та з досвіду роботи «ПОРТФОЛІО 2012».Список використаних джерел:

 1. Українська народна казка « Колобок».

 2. Українська народна казка «Рукавичка».

3. Смаглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики (Поч. шк..-200№7)

4. Нечипорук Н.І. Розвивальні ігри для дошкільнят –Х. «Основа». 2007

5. Н.М. Бібік, Н. Ф. Скрипченко, Дидактичні ігри і пізнавальні завдання в 1 класі. – (Рад. шк. 1988).

6. Чекіна О.Ю. Інтегровані уроки у початковій школі. – 2-ге вид. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. -192 с. – ( Серія: «Педагогічні інновації. Майстерня»).

7. Українська народна казка «Рукавичка». Урок –інсценізація. Автор: Гавронова Наталія Віталіївна.

8. Барсук Л.А. Інтеграція уроків – одна із факторів підвищення рівня знань учнів початкової школи// Збірник методичних знахідок учасників конкурсу «Учитель року» (з досвіду роботи вчителів загальноосвітніх шкіл)/ Авт.укл Л.В.Кулакова, Г.І.Мальченко, О.В. Ночвінова та ін.. – К.:ІЗМН, 1977. – с. 319-324.9. Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв’язків на заняттях ІІ Початкова школа. – 1998. - №10 – с. 14 – 17.

10. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки ІІ Рідна школа – 1997. - №8. с. 27 – 32

11. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків ІІ Початкова школа. – 1992. - №1 с. 2 – 9.
12. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – Х. : Освіта. 1993. – 225с.
Светловичная Н.К. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении ІІ Народное образование. – 1985г. №7 с. 7 – 11
13. Титароенко Н. Уроки творчості серед природи. ІІ Початкова школа. – 1998. №6 с. 40 – 42.
14. Скрипненко Н.Ф. Концепсія літературна Освіта. К. 1993. – с. 7
15. Шпак В.Ю. Митник О.А. Народження нестандартного уроку ІІ Початкова школа. – 1997. - №2 – с. 8 – 13.
16. Юсипчук С.В. Нова методика уроку ІІПочаткова школа. – 1995. - №1. – с. 59 – 60.
17. Якилянск В.Ф. Інтеграція математичної та природознавчої освіти. ІІ Рідна школа. – 1999. - №3. с. 55 – 56.
 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка