«Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі оргазми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи.»Дата конвертації21.02.2016
Розмір90.6 Kb.

Тема: Живіть в гармонії з природою

Мета: проаналізувати та повторити вплив умов існування на живі організми, взаємозв’язок природи і людини, згубний вплив діяльності людини на стан природи, розвивати логічне мислення, спостережливість, вміння формулювати власні висновки, виховувати бережливе ставлення до природи.


Література:
1.    Концепции современного естествознания: Учебное пособие. – Р-н-Дону, 1999. – 368 с.
2.    Маркевич А.П. История исследования по проблемам происхождения и развития животного мира. - К.
3.    Философские вопросы современной биологии. — М. Раздел II История естествознания.
Урок на тему «Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі оргазми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи.» - Панченко Тамара Степанівна, м. Запоріжжя.

Хід заняття

І. Вступна частина.

Тебе оточують будинки і сади,

Ліси і парки, гори і долини.

Ти тут живеш, знаходишся завжди

І це усе потрібне для людини.

Озерні плеса, сині небеса,

Повітря й сонце, і хмаринка біла.

Краплиста й чиста вранішня роса

І річечка, що вдалечінь побігла.

І джерельце, що жебонить з землі,

Рясний метелик, що присів на зілля.

Тваринки всі — великі і малі,

Пташки й жуки — усе це й є довкілля.

І кожне дерево, травинка й стебельце,

Й дорога, що біжить за виднокола.

Все, що створило людство — все оце

І є довкілля, бо воно — довкола.

Слово куратора.


З появою людини і суспільства природа вступила в новий етап свого існування - почала відчувати на собі антропогенний вплив (тобто вплив людини і її діяльності).
Спочатку відносини людини і природи представляли собою взаємний вплив один на одного - людина самостійно (без застосування складних технічних засобів) брала для себе користь з природи (їжа, корисні копалини), а природа впливала на людину, причому людина була не захищена від природи (наприклад , різних стихій, клімату і т.д.), сильно залежала від неї.
У міру становлення суспільства, держави, зростання технічної оснащеності людини (складні знаряддя праці, машини) можливість природи впливати на людину зменшилася, а вплив людини на природу (антропогенний вплив) посилився.

Все, що є у довкіллі потрібне людині:

Всяка квітка дрібненька і зілля.

То ж турбуйся про все це довіку від нині,

Щоб було в нас прекрасним довкілля.

Бо завжди всіх зігріє нас сонечко любе,

Деревце в спеку тінню прикриє.

І травичка зелена тебе приголубить,

Вітерець, коли треба повіє.

Джерельце дасть водички у світлу годину.

Нічка спати вкладе й заспокоїть.

А рослинка спасе від хвороби людину,

Подорожньому рани загоїть.

ІІ. Основна частина.

Починаючи з XVI - XIX ст., Коли було зроблено велику кількість корисних для людини наукових відкриттів, винаходів, значно ускладнилися виробничі відносини, вплив людини на природу став систематичним і повсюдним. Природа стала розглядатися людиною вже не як самостійна реальність, а як сировинне джерело для задоволення потреб людини.Чого чекати

Поглянеш в світ, а там одні проблеми,

Й жахнешся, як надалі жить?

Десь рушаться держави і системи,

Десь річка пересохла й не біжить…

Пустелі набігають на будинки,

Солончаки спустошують поля.

Біда приходить кожної хвилинки

І стогне спрагла й змучена земля.

А людство й далі із землі качає

І газ, і нафту, і вугілля теж.

І міри в цьому вже ніхто не знає,

І варварству людей немає меж.

Ведуться війни за скарби підземні,

І нищиться, руйнується усе.

На землю йдуть страшні часи, буремні,

То ж що нам день прийдешній принесе?

Руйнації уже не зупинити,

Процес пішов й немає вороття.

Нема надії, якось краще жити,

Й яке на нас чекає майбуття…

Не треба й сплеску з сонечка чекати,

Комет космічних і кінця з небес.

Нам не простить сама земелька-мати,

Немає звідки ждати нам чудес.

Самі створили пекло ми для себе,

Самі у ньому й згинемо в свій час.

Й погибелі чекати нам не треба,

Вона сама уже чекає нас.

У ХХ столітті, коли планомірний науково-технічний прогрес прискорився в декілька разів і переріс у науково-технічну революцію, антропогенний вплив наблизилося до катастрофічного рівня.


В даний час світ техніки (техносфера) практично перетворився на самостійну реальність (суперсучасні технічні відкриття, які зробили можливості людини впливати на природу безмежним, загальна комп'ютеризація і т.д.), а природа майже повністю підпорядкована людині.
Головна проблема (і небезпека) сучасного антропогенного впливу полягає у невідповідності безмежних потреб людства і майже безмежних науково-технічних можливостей впливу на природу і обмежених можливостей самої природи.

У зв'язку з цим виникає екологічна проблема - проблема охорони навколишнього середовища від згубного впливу людини.


Найбільш небезпечними напрямами згубного впливу людини на природу (і його наслідками) є:

- виснаження надр - протягом своєї історії, а особливо у ХХ столітті людство нещадно і в необмежених кількостях добувало корисні копалини, що призвело до виснаження (близькому до катастрофічного) внутрішніх резервів Землі (наприклад, запаси енергоносіїв нафти, кам'яного вугілля, природного газу можуть бути вичерпані вже через 80-100 років);


- забруднення Землі, особливо водоймищ, атмосфери промисловими відходами;
знищення рослинного і тваринного світу, створення умов, при яких технічний розвиток (дороги, заводи, електростанції тощо) порушує звичні спосіб життя рослин і тварин, змінює природний баланс флори і фауни;
- застосування атомної енергії як у військових, так і в мирних цілях, наземні і підземні ядерні вибухи.

Для того щоб вижити і не довести планету до техногенної катастрофи, людство зобов'язане всіляко зменшити свій шкідливий вплив на навколишнє середовище, особливо вищевказані найбільш небезпечні його види.


Останнім часом серед екологічних питань стала виділятися проблема соціальної екології - охорони людини, її особистості, здоров'я, суспільства в цілому від наслідків науково-технічного прогресу. Зокрема, дана проблематика нерідко зачіпалася в творчості сучасних екзистенціалістів («філософів життя людини») - Яспера, Хайдеггера, Камю, Сартра та ін
Сучасна людина (який біологічно майже не змінився протягом останніх тисячоліть) піддається вже не впливу природи, а масованому впливу суспільства і техніки: сучасна людина живе в перенасиченому інформацією суспільстві, під нещадним впливом засобів масової інформації (газети, телебачення), а також стає все більш залежною від кібернетики (комп'ютери, комп'ютерні мережі, цифри, віртуальна реальність і т.д.); зростає урбанізація - більшість людей в даний час проживає в містах-мегаполісах, часто в дуже великих, що нараховують від 10 до 25 мільйонів населення і насичених високими технологіями (Мехіко, Токіо, Нью-Йорк, Лос-Анджелес та інших), повністю підкоряється ритму, тиску мегаполіса, втрачає свою індивідуальність (так звана проблема «людини-піщинки»);
людина відчуває сильний вплив розвиненого суспільства і держави - мораль, традиції, закони, податкова система, правоохоронна система, політичні інститути.
Таким чином, людина перебуває «в лещатах» сучасного високоорганізованого і техногенного суспільства, ризикує втратити себе і перетворитися на «піщинку», «гвинтик».

Із підземельного ядра,

Походить вир життя і смерті.

Ридає матінка Земля,

Від мороку та горя в серці.

Вбивають діти ніжне тіло,

Своєї мами рвуть волосся.

Триматися немає сили,

Й кричати з небом в стоголосся.

Ніхто не хоче рятувати

Планету-матір від отрути

Їй залишається вдихати

Ковток надії, снів, спокути.

Якщо залишиться пустеля,

І сонце перестане гріти.

Це не "2012",

Це зрадили Планету діти.
 

Особливою проблемою при взаємовідносинах людини, суспільства і природи в сучасну епоху є проблема народонаселення, яка в майбутньому буде ставати дедалі актуальнішою і актуальнішою і в кінцевому підсумку стане головною проблемою людства.


Проблема народонаселення має і зворотний бік - у ряді країн спостерігається негативна динаміка (зниження) зростання населення. Це Німеччина, Великобританія, Швейцарія, ряд держав європейської частини колишнього СРСР - Росія, Україна, Білорусь та і
Виділяються дві головні причини даного явища:
- високоорганізоване техногенне суспільство вимагає від людини багато сил (одержання освіта, робота) і не залишає їх на сім'ю і дітей, у багатьох сім'ях Заходу стало традицією обходитися мінімумом дітей - двома, часто одним;
- громадяни держав, що знаходяться в процесі становлення реформ, в силу бідності, соціальної незахищеності, труднощів життя намагаються або взагалі не заводити дітей, або обмежуватися їх мінімумом.
Навпаки, у багатьох країнах Азії і Африки, часто слаборозвинених, спостерігається тенденція надмірного зростання населення. Особливо в цьому досягли успіху Китай (1 млрд. 300 млн.), Індія (800 млн.), Індонезія (200 млн.), В'єтнам (80 млн.), Пакистан (понад 100 млн.), Бангладеш (понад 100 млн.) , Бразилія (понад 100 млн.), Нігерія (понад 100 млн.).

Дана тенденція викликана, з одного боку, відсутністю контролю за народжуваністю (за винятком Китаю) і його неможливістю, з іншого - традиціями, хоча таке зростання населення свідомо не виправданий з урахуванням економічної слаборазвитости країни в цілому і мізерних матеріальних можливостей з боку більшості сімей.


Подібне зростання населення в країнах Азії і Африки призводить до різкого зниження якості життя, якості підростаючого покоління (неосвіченість, фізична виснаженість і т.д.), створює як окремим сім'ям, так і державам нерозв'язні труднощі.
- За підрахунками вчених, Земля здатна прогодувати 60 млрд чоловік (тобто кількість, в 10 разів перевищує сьогоднішнє населення Землі - близько 6 мільярдів), після чого людям на землі стане тісно.
У цілому проблема взаємин людини, природи і суспільства набуває глобального характеру.

Для запобігання техногенної катастрофи людство, не втрачаючи часу, зобов'язана:


- припинити або зменшити небезпечне антропогенний вплив на природу;
- зайнятися вирішенням екологічних проблем;
- приділяти увагу соціальному екології - не перетворювати людину на заручника інформаційно-техногенного суспільства;
- вишукувати нові засоби, ресурси для свого існування, не пов'язані з нещадною експлуатацією ресурсів Землі;
- контролювати народжуваність, вирішити проблему народонаселення, витримувати баланс між її кількістю і якістю.

ІІІ. Підсумок заняття.

ЗУПИНИСЯ, ЛЮДИНО, НА МИТЬ...

І ВІДЧУЙ, ЯК ПЛАНЕТІ БОЛИТЬ.

ЯК ІЗ СЕРЦЯ КРИК ВИРИНА -

ЗУПИНИСЯ, ЗЕМЛЯ В НАС ОДНА!

ЯК У СЕРЦІ ТЛІЄ ЛЮБОВ,

ЩОБ КОЛИСЬ РОЗГОРІТИСЯ ЗНОВ.

ЗУПИНИСЯ. ЛЮДИНО НА МИТЬ...

І ВІДЧУЙ. ЯК ПЛАНЕТІ БОЛИТЬ...

  • Я сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови, після всього почутого ви задумаєтеся над тими словами. І кожен раз відпочиваючи на лоні природи згадаєте про те наскільки ви її бережете!

До побачення!База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка