Людина з’являється на світ маленькою, безпомічною істотою. Хіба можна бути байдужим до її доліСкачати 217.66 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір217.66 Kb.
Людина з’являється на світ маленькою, безпомічною істотою. Хіба можна бути байдужим до її долі? Як навчити її робити перші життєві кроки, як виховати здоровою і розумною, чесною і правдивою, відважною і кмітливою, витривалою і спритною, наполегливою і працьовитою, доброю і щирою. Ці та інші педагогічні проблеми здавна постають перед батьками та педагогами.

У результаті виховних дій мільйонів людей протягом віків сформувався певний педагогічний досвід, який згодом викристалізувався у велику педагогічну мудрість – народну педагогіку.

Народна педагогіка – це багатотомна біблія накопичених тисячоліттями знань, умінь і навичок про виховання людини. Вона є наймудрішою книгою, тому що, по-перше, створювалася впродовж усього життя людства, перевірялася досвідом мільйонів поколінь, постійно збагачувалася, а по-друге, знання про виховання ретельно враховували особливості життєдіяльності людей певної національності, етнічної групи, особливості історичної епохи і навіть географічні, природні умови життя людей.

Народна педагогіка – багатющий скарб усієї людської спільноти, що населяє планету Земля. Цей скарб цінний ще й тим, що в ньому окрім загальнолюдських морально-духовних цінностей діамантами вирізняються духовні скарби тієї чи іншої етнічної групи. Характерно, що у тих народів, які вберегли себе від руйнувань морально-духовних засад свого буття, в яких залишається міцним і надійним стрижень віри в Бога, національні традиції виховання, надбання народної педагогіки не перейшли в стадію історичних пам’яток. Там здійснюються нормальні процеси духовного і соціально-економічного розвитку суспільства.

Кожен народ повинен мати міцний фундамент морально-духовних цінностей, основою якого має бути своєрідна генетична пам’ять народної педагогіки. У далеку давнину, коли не було писемності, вони передавалися з вуст в уста від старших до молодших поколінь. І лише пізніше цей досвід був зафіксований у писемних пам’ятках. Надбання народної педагогіки зберігаються в народних легендах і баладах, піснях, казках і оповіданнях, прислів’ях і приказках, звичаях та обрядах, скоромовках і загадках, народних танцях та гуляннях, іграх та забавах, народних святах і вжитковому мистецтві. Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача всіх культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Між поколіннями «славних прадідів» і їхніх нащадків – духовна прірва. З’єднати розірваний ланцюг, заповнити духовну порожнечу здатна тільки цілеспрямована система заходів, впроваджена у всі ланки національного виховання. Наша школа бачить своїм завданням – надолужити, повернути втрачене наступним поколінням українців.

Розбудова самостійної української держави й реалізація перспектив Державної національної програми «Освіта»(«Україна ХХІ століття») справедливо вимагають кардинальних змін у науковій розробці проблем українського шкільництва. Одним із принципово важливих і конструктивних завдань сучасної освіти є формування нового типу свідомості. Потрібна переорієнтація вектора суспільної свідомості. Необхідно формувати такий світогляд, таке світорозуміння , за якими основною цінністю було б досягнення гармонійного співіснування і розвитку природи та суспільства. Щоб досягнути цієї мети, треба насамперед перебудувати, переорієнтувати систему освіти. На сучасному переломному етапі розвитку людства проблема освіти висувається на перший план серед багатьох інших соціальних проблем. Освіта стає стратегічним чинником виживання людства, його подальшого стійкого і безпечного розвитку.

Педагогіка через виховання та навчання дітей і молоді відтворює і розвиває у кожному наступному поколінні народ, націю. Тому й національний підхід у науковому розв’язанні педагогічних проблем є обов’язковим.

Школа, як правило, має той чи інший національний характер, зумовлений самобутністю життя нації, своєрідністю історичного шляху, нею пройденого.

Наша школа також має свою історію, національний характер, самобутність.

У часу – вічно живе серце, яке неможливо знищити і неможливо змінити його завжди рівномірного ритму. І цей ритм відмірює період існування кожній речі і кожному явищу. З 1 квітня 1901 року відмірює він період існування і Городянській школі. Як свідчать архівні документи, в кінці ХІХ сторіччя був закладений фундамент під школу італійськими робітниками, які працювали в Городі на облозі головної дороги. Сама ж одноповерхова будівля школи була зведена громадою села. І ось 1 квітня 1901 року Крайова шкільна рада Галичини Постановою №8758 дозволила відкрити в Городі однорічну школу. На той час школа була єдиним осередком просвіти в селі. Далі були воєнні роки, які принесли школі значні втрати. Відходили вчителі, руйнувались приміщення. З допомогою громади села та завдяки неабияким організаторським здібностям Івана Славницького, який в 1944 році став директором початкової школи вдалось створити основу, що згодом почала функціонувати та іменуватись семирічкою (1954р.). дітей було у школі від 120 до 150. Дальше велася робота по розбудові і покращенню умов школи. Збудовано ще одне невеличке приміщення, закладені сад і дендроскверик, створено географічний майданчик. Перекрито дах, пічне опалення змінили на центральне, класи й коридори прикрасились інтер’єрним оформленням, заасфальтовано спортивний та ігровий майданчики, оновлено їхнє обладнання.

Ми дуже пишаємось тим, що навіть в далекі повоєнні часи, нашим односельчанам не байдужою була освіченість, пізнання дітьми знань та культури народу. І ми, сьогоднішні жителі та педагоги села, стараємось зберегти ту іскорку знань, що її запалили ще в минулому 1901 наші попередні колеги. Сьогодні наше село налічує близько 200 дворів. Знаходиться в мальовничому куточку Косівщини, де протікає річка Рибниця і здіймається Хребет Каменистий. На березі річки в центрі села і знаходиться наша рідна Городянська школа. Зараз в ній навчається 77 учнів: 39 хлопчиків і 38 дівчаток. У 1-4 класах – навчається 25 учнів, у 5-9 класах – 52 учні. Завдання школи –забезпечити рівний доступ учнів до якісної освіти через оновлення змісту навчання на основі їхніх запитів, потреб, можливостей; розробити систему роботи школи на засадах народної, родинної та етнопедагогіки з урахуванням особливостей регіону. Ми прагнемо і працюємо над тим, щоб наша школа була таким навчально-виховним закладом, який би своїм змістом і духом підпорядковувався самобутній природі української дитини, потребам забезпечення її належного тілесного, духовно-морального й інтелектуального розвитку, повністю відповідав її прагненням, корінним інтересам батьків та українського народу в цілому, а також ідеалом української педагогіки у формуванні довершеної особи українця.

Колись шкіл на Гуцульщині було мало. Та й рівень навчання в них був низьким. Майже всі початкові школи з українською мовою навчання були однокласними й двокласними. Панувала майже суцільна неписьменність. І незважаючи на це все, гуцульські діти виростали розумними, морально стійкими, мужніми, витривалими й працьовитими. Виробленню цих позитивних рис у них сприяло широке застосування батьками й громадськістю надбань української педагогіки у її гуцульському варіанті. Тому прародителькою й одним із першоджерел педагогіки гуцульської школи вважаємо народну навчально-виховну мудрість гуцулів, як і українського народу в цілому і беремо її за основу в навчанні і вихованні школярів. Вона йде від діда-прадіда, вітця-матері, родини, рідної оселі й материнської мови, карпатських гір, полонин і бескидів, лісів і пралісів, річок і швидкоплинних потічків, від ясного неба і світлого сонця, від доброго серця й щирої душі, глибоких людських почуттів і переживань, кришталевої чесності й людяності, світлої духовності, опришківського завзяття, сердечної любові до дітей, відданості гуцульському краєві й неньці Україні.

Усі видатні педагоги досягли високого творчого злету завдяки тому, що свою навчально-виховну діяльність будували на засадах народної педагогіки. Тому наша гуцульська школа повинна мати етнопедагогічну основу.

Теперішні батьки, виховані радянською школою, не мають достатніх виховних умінь, які допомогли б їм виростити нове покоління в дусі української національної педагогіки. Підтримуючи тісний взаємозв’язок з батьками учнів, ми зобов’язані їм допомогти в цьому. Віримо, що справжнє виховання прийде з належним оволодінням батьками сучасними педагогічними знаннями й уміннями застосовувати ці знання на практиці. З цією метою в нашій школі працює «Педагогічна світлиця» - система довірливих, доброзичливих бесід з батьками школярів. Педагогічне навчання батьків спираємо на вікові народні традиції родинного виховання, близькі нашим батькам,ґрунтовані на родинній педагогіці гуцулів. І в школі, і в родині виховуємо не гуцула, а українця, усім серцем прив’язаного до рідної землі – Гуцульщини, цієї прекрасної закутини великої матері -України. Українця, який би гордився тим, що він з гуцульського племені, яке було й завжди буде вірним українській національній ідеї. З цією метою проводимо різні заходи для батьків: день відкритих дверей, відвідування родини, семінари-практикуми, батьківські збори, круглі столи, дискусії,усні журнали, зустрічі з фахівцями,наочні форми(пам’ятки, стенди, фотовиставки), батьківські конференції, «Телефон довіри». Залучаємо батьків до благоустрою території та приміщень школи. Серед заходів найбільше запам’яталися бесіди: «Минуле й сучасне гуцульської родини», «Честь традиційної гуцульської родини», «Піклування гуцулів про здоров’я та фізичний розвиток дітей», «Хто про старих дбає,той гідною людиною зростає», «Чому наші діти не люблять працювати»; свята «Батько і мати – два сонця гарячих», «Тепло татусевих долонь», «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний», «Мистецтво у родині» та ін.

Образом ідеальної людини, на який має орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління, за словами Г.Ващенка – це християнський виховний ідеал. Риси християнського виховного ідеалу окреслені в Євангелії і посланнях апостолів. Розкриваючи євангельський ідеал людини, вчений звертає увагу на поняття етики як науки про норми поведінки людини, що накреслює взірець, на який вона має орієнтуватись у своєму особистому і громадському житті. Євангельський ідеал людини має такі риси: гідність, високий ідеалізм, душевність, висока моральність і доброта. Така людина щаслива, бо християнство є релігія чистої радості, що стоїть на засадах ієрархії вартостей. Найяскравішим виразником ідеалу людини в педагогіці був Я. Коменський. Палкий послідовник християнської віри, він визнає за мету життя людини «блаженство з Богом на небі»,але в дусі нового часу не відкидає великого земного життя, що є підготовкою до життя небесного. Виконати своє призначення людина може лише тоді, коли вона буде справжньою людиною, а це можливе лише через виховання і освіту. Тому педагоги нашої школи прагнуть дати дитині духовний напрям, щоб вона могла встояти перед різноманітними спокусами і йти в житті правильним шляхом.

Своїм завданням бачимо – дати дітям християнські знання, які б укріпили в них віру, навчили їх правильно жити, не піддаватися спокусам навколишнього суспільства і бути чесними і переконаними християнами.

В цьому нам допомагають уроки християнської етики, позакласні виховні заходи християнського змісту «Побудь зі мною у тиші», «Пам’ятайте, ви обіцяли не людям, а Богу» та ін. біля Церкви проводимо Великодні гаївки, де нас підтримує вся сільська громада. Церква завжди допомагає школярам, організовує екскурсії до святих місць( Манявський скит, Аннина Гора), допомагає у придбанні духовної літератури. Божий храм – це духовний маяк, острівець святості для дорослих і дітей. Без нього неможливо виховати дітей благочестивими. Ні сім’я, ні школа, ні навіть Церква не можуть кожна окремо виховати дитину. Це досяжно тільки спільними зусиллями цих трьох установ.

В школі кожного місяця виходить християнський пізнавальний часопис «Духовна криничка», метою якого є дати дітям знання, які б укріпили в них віру, навчили їх правильно жити, не піддаватися спокусам навколишнього суспільства. Черпати знання про християнське вчення, збагачуватися духовно учні нашої школи мають можливість з християнського куточка «Живи з правдою, твори добро, захищай любов», де є змінні віконечка про християнські свята, повчання зі Святого Письма, історії із життя. Учні, батьки, вчителі нашої школи співають у церковному хорі, беруть участь у дослідницьких роботах з історії села, церкви, капличок. Плануємо провести спільно з церквою проект «Діти світла», де щотижня школярі будуть мати зустріч зі священиком, вивчати Закон Божий, Катехизмові правди, брати участь у різних конкурсах,відвідувати святі місця.

Роздумуючи про покликання людини, не перестаємо переконуватися в тому, як багато залежить від того, хто поруч з нами, хто вміє завжди жити в мирі із собою, своєю совістю, людьми і Богом. Саме такими людьми хочемо бачити наших учнів і прикладаємо максимум зусиль для здійснення своїх добрих намірів. Ми надіємось, що наші вихованці в майбутньому будуть тішити нас добрими справами, служитимуть добру, а ми їхні наставники, будемо тішитись добром, яке змогли їм передати.

У навчально-виховний процес сучасної школи органічно увійшла туристично-краєзнавча діяльність. Вона виконує три основні функції: розвивально-виховну, освітньо-пізнавальну й оздоровчо-спортивну. Кожний функціональний компонент несе в собі конкретні педагогічні цілі.

Спілкування з природою створює неповторні естетичні переживання в душах дітей. Саме в походах, перебуваючи в горах, лісі, на річці виникає любов до рідної землі, бажання зберігати і примножувати її багатства. Походи та екскурсії мають великий вплив у вивченні соціального середовища. Знайомство з історичними пам’ятниками, відвідування місць з багатим історичним минулим дозволяють познайомити юних туристів з героїчними сторінками нашої історії.

При школі діє гурток географічного краєзнавства Косівської філії обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, яким керує вчитель географії, турист і краєзнавець Рудник Роман Михайлович. Під час занять туристично-краєзнавчою діяльністю, юні туристи знайомляться з культурою, особливостями побуту, економікою, народними промислами. Знання історії даного народу, дотримання традицій і звичаїв сприяє розвитку шанобливого ставлення до людей. Школярі не тільки читають про історичні події у книжках,проходячи місцями конкретних історичних подій, вони стають їх «співучасниками». Вихованці гуртка систематично беруть участь у різноманітних Всеукраїнських історико-географічних експедиціях. На основі зібраних матеріалів були написані дослідницькі роботи, які стали переможцями Всеукраїнських історико-географічних експедицій.

2008 рік – Всеукраїнська історико-географічна експедиція учнівської та студентської молоді «Сто чудес України», напрям «Диво рукотворне» - Робота «Скелі Довбуша – кам’яне диво Карпат»; напрям «Чарівний світ природи» - роботи «Смотрич», «Писаний камінь».

2011 рік – Всеукраїнська історико-географічна експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна», напрям «Духовна спадщина мого народу» - Робота «Окраса землі Гуцульської».

2012 рік - – Всеукраїнська історико-географічна експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна», напрям «Географія рідного краю» - Робота «Льодовикові форми рельєфу Українських Карпат».

Зараз гуртківці працюють над збором матеріалу для написання нової роботи про гражди.

Відомості, отримані учнями під час походів та екскурсій,застосовуються на уроках географії, історії, гуцульщинознавства, християнської етики.

Крім краєзнавства, члени гуртка займаються спортивним туризмом. Щорічно беруть участь у районних змаганнях юних туристів-краєзнавців, де постійно займають призові місця:
2008 рік – 1 місце

2009 рік – 1 місце

2010 рік – 2 місце

2011 рік – 3 місце

2012 рік – 1 місце

2013 рік – 3 місце
За рахунок призів школа поповнила матеріальну базу для занять спортивним туризмом ( палатка, рюкзаки, спальні мішки, ракетки).

Основою високих результатів є тісна співпраця вчителів географії Рудника Р.М. та фізкультури Хомюка М.В., які професійно володіють методикою пішохідного туризму, вміють передати її своїм вихованцям. В школі є необхідна матеріальна база для занять цим видом спорту, підтримка з боку дирекції та батьків, зацікавленість учнів. До туристсько-краєзнавчої роботи широко залучаються батьки, які разом з дітьми беруть участь у походах та екскурсіях, що сприяє згуртуванню та співробітництву колективів, повазі, довірі та атмосфері спільної радості й успіху. Вважаю, що робота в даному напрямку сприяє формуванню навичок здорового способу життя, активного відпочинку та підтримці високого рівня здоров’я, а це є важливим завданням сучасної школи.

Наша школа тісно співпрацює з національним парком «Гуцульщина», унікальною, мальовничою перлиною нашої країни, яскравою, колоритною етнічною гілкою української нації. Учні нашої школи ходять на екскурсії до парку, знайомляться з матеріалами археологічних, мистецько-культурологічних досліджень, багатою природою та самобутньою культурною спадщиною місцевого етносу. У визначені періоди науковці національного парку приїжджають до школи для проведення еколого-пізнавальних уроків, що виховують у школярів екологічну культуру, любов до всього живого і найголовніше – вчать берегти природу. Діти беруть участь у районних конкурсах, організованих національним парком спільно з відділом освіти «Цікава загадка мого краю». 2011 рік – робота «Камінь Довбуша на Каменистому хребті» (ІІ місце).

Одним із основних завдань, які ставить перед собою сільська школа, і наша теж – випустити розвинену компетентну особистість, яка зможе сміливо іти по стежині самостійного дорослого життя, уміти зважувати всі «за» і «проти», бути комунікабельною особистістю, аналізувати дії та вчинки людей, бути патріотом своєї рідної держави, будівником щасливого майбутнього. Всі наші випускники продовжують навчання в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, училищах, ПТУ, ліцеях.

2008-2009 н. р. – 12 випускників (коледж -1, ПТУ – 4, школи І-ІІІ ст. – 7;

з них після отримання повної загальної освіти навчаються у закладах ІІ – ІІІ рівня акредитації – 5).

2009 – 2010 н. р. – 10 випускників (коледж -5, ПТУ– 3, школи І-ІІІ ст. – 2;

з них після отримання повної загальної освіти навчаються у закладах ІІ – ІІІ рівня акредитації – 1).

2010 – 2011 н. р. – 6 випускників(коледж -1, ПТУ – 2, школи І-ІІІ ст. – 3;

з них після отримання повної загальної освіти навчаються у закладах ІІ – ІІІ рівня акредитації – 3, один з них у Польщі).

2011 – 2012 н. р. – 5 випускників(коледж -3, ПТУ – 1, школи І-ІІІ ст. – 1);

2012 – 2013 н. р. – 3 випускники (коледж -2, школа І-ІІІ ст. – 1).

Серед більшості наші випускники обирають Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (3), Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу(3), Коломийський педагогічний коледж (2), Коломийський політехнічний коледж національного університету «Львівська політехніка»(2), Коломийський економіко-правовий коледж(2), Надвірнянський військово-спортивний ліцей (2) і ін.

Ми впевнені, що наші випускники отримують позитивні емоції від своїх творчих досягнень у розвитку особистості, розкриваючи природні задатки через старанність, бажання вчитися та майстерний підхід до цієї справи членів педагогічного колективу.

Ми є вчителями нового століття, і я переконана, що ціле життя працюватимемо для того, щоб навчання було ефективним і плідним, стало радістю і задоволенням кожної дитини, щоб шкільне життя, у якому беруть участь і учні і вчителі, досягло гармонії.

За словами М.Остроградського «Хороші вчителі створюють хороших учнів». У нас є всі підстави стверджувати, що наші учні стануть справжніми людьми. Адже навчально-виховний процес забезпечують 20 педагогів. Педагогічний стаж більшості вчителів понад 20 років. Серед них спеціалістів вищої категорії – 14, другої категорії -2, спеціалістів – 4; із званням «Старший вчитель» - 10.

Своїм завданням педагогічний колектив вважає - створення команди для інноваційної творчої діяльності, неперервну освіту, діагностику навчальних та реальних можливостей учнів. Гарна школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями і батьками. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, в методи і засоби навчання. Саме тому ми звертаємося нині до уроку як основної форми навчання зі спробою розглянути всю його багатогранність і багатоаспектність як єдину процесуальну систему.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Ми, вчителі, маємо усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Виходячи з нових реалій і потреб суспільства, ми розуміємо та відчуваємо на практиці: особливістю сучасності стає те, що людина для самореалізації в суспільстві має набути вміння самостійно, усвідомлено робити вибір, активно діяти та природно сприймати зміни, вміти структурувати свій життєвий простір і вчитися протягом життя.

Тому педколектив школи намагається створити всі умови для засвоєння учнями знань, для самостійної їх діяльності. Ми ставимо за мету виховати в школярів навички роботи зі знаннями, бо це розвиває їхні здібності. Учити дитину пізнавати свій внутрішній світ, свої потенціальні можливості, пізнавати світ іншої людини, вживатися в оточення, пізнавати реальність — це стало невід'ємною складовою освітньої діяльності вчителів нашої школи. Ми вже давно зрозуміли, що процес, в якому поєднується, накопичення знань і саме пізнання, творить людину, яка вміє діяти, співчувати, розуміти свою причетність до того, що відбувається навколо неї, розуміти інших, бути толерантною, відповідальною, накопичувати досвід вирішення проблем, знаходити компроміс. Протягом другого навчального року педагогічний колектив школи працює над вирішенням методичної проблеми: «Сучасний урок - спільна творчість учителя та учня в процесі компетентнісного підходу до формування особистості дитини та підготовки її до життя». Спрямовуємо всі напрямки внутрішкільної методичної роботи на активізацію діяльності та вдосконалення системи роботи вчителів над впровадженням проблеми школи.

Ми розуміємо, що інноваційні підходи до організації навчально-пізнавального процесу допоможуть нам подолати розрив між освітою та вимогами життя, дозволять істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльності учнів, підвищать інтерес до навчальних предметів.

Більшість учителів нашої школи дуже відповідально ставиться до підготовки уроків. Кожен із них намагається урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.

Необхідною складовою праці вчителя є творчість. При цьому творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість учителя. Творчо працюємо і ми. Учителями школи розроблено ряд методичних розробок, брошур:

Джуранюк Олена Миколаївна, вчитель української мови і літератури,

«На росяних стежках» (посібник для вчителів – Використання інтернет-ресурсів на уроках української літератури у 8 класі), 2010 рік.Пучко Олександра Василівна, вчитель християнської етики, розробки уроків християнської етики до навчально-пізнавального посібника «Християнський буквар»,2010 рік. «Село Город – намистинка Гуцульщини», 2012 рік.

Свирид Галина Василівна, вчитель початкових класів, «Збірник диктантів на екологічну тематику для учнів початкових класів», 2011 рік.

Пророчук Василина Василівна, вчитель світової літератури, «Робочий зошит зі світової літератури для учнів 9 класу», «Довідник до підручника «Світова література» 5клас».

Рудник Роман Михайлович, вчитель географії, «Атлас Івано-Франківської області»,член редакційної колегії. Буклет «Чорногора – панорама і краєвиди», 2012 рік.

За плідну та сумлінну працю учителі нашої школи були відзначені дипломами та грамотами:Відділу освіти Косівської державної адміністрації:

Стефурак Галина Василівна, вчитель математики (2009р.)

Ониськів Галина Василівна, вчитель англійської мови (2010р.)

Самокіщук Марія Андріївна, вчитель історії та правознавства (2011р.)

Пучко Олександра Василівна, вчитель гуцульщинознавства (2011р.)

Департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту:

Самокіщук Марія Андріївна, вчитель історії та правознавства ( за участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2011»);

Хрущ Петро Васильович, вчитель трудового навчання ( за підготовку призерів обласного конкурсу народних ремесел «Знай і люби свій рідний край», 2013р.)

Міністерства освіти і науки України:

Рудник Роман Михайлович – Нагрудний знак «Софія Русова».(2011р.)Інституту розвитку шкільної освіти ( Львів):

Стефурак Галина Василівна, вчитель математики (за співпрацю в організації позапрограмного предметного конкурсу з математики «Олімпус» 2013р.)

До творчості та розвитку здібностей залучаємо і учнів. Хоча наповнюваність класів мала, але наші учні беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Олімпус», «Гринвіч», «Puzzle».

2007-2008 н. р.

Англійська мова – 9 клас - 3 місце (вч. Ониськів Г.В.)

Християнська етика – 6 клас -3 місце ( вч. Пучко О.В.)

2009-2010н. р.

Англійська мова – 9 клас - 3 місце (вч. Ониськів Г.В.)

Біологія - 9 клас – 3 місце (вч. Пліхтяк Т.Т.)

Географія – 8 клас – 3 місце (вч. Рудник Р.М.)

Географія – 9 клас – 3 місце (вч. Рудник Р.М.)

Конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика – 3 клас – 2 місце ( вч. Лелет М.В.)

2010-2011 н. р.

Географія – 9 клас – 3 місце (вч. Рудник Р.М.)

Правознавство 9 клас – 3 місце (вч. Самокіщук М.А.)

Християнська етика 9 клас – 2 місце (вч. Пучко О.В.)

2011-2012 н. р.

Конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика-5 клас – 3 місце (вч.Джуранюк О.М.)

Міжнародний мовно-літературний конкурс

ім. Т.Г.Шевченка – 6 клас – 1 місце ( вч. Пророчук В.В.)

Математика - 6 клас -3 місце (вч. Русинюк А.В.)

2012-2013 н. р.

Українська мова – 7 клас – 2 місце (вч. Пророчук В.В.)

Світова література – 7 клас -2,3 місце (вч.Пророчук В.В.)

Конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика -6 клас – 2 місце (вч.Джуранюк О.М.)

Конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика -7 клас – 3 місце (вч.Пророчук В.В.)

Міжнародний мовно-літературний конкурс

ім. Т.Г.Шевченка – 6 клас – 3 місце ( вч. Джуранюк О.М.)


Міжнародні конкурси .

2010 рік

«Гринвіч» -8 учасників (1-золотий сертифікат, 2–срібні, 3 – бронзові).

2011 рік


«Кенгуру» - 27 учасників (11 добрих сертифікатів).

«Левеня» - 9 учасників ( 4 добрі сертифікати).

«Гринвіч» - 8 учасників (1 золотий сертифікат).

«Лелека» - 3 учасники (3 срібні сертифікати).

2012 рік

«Кенгуру» -30 учасників (7 добрих сертифікатів).

«Левеня» -

«Puzzle» - 14 учасників (1 відмінний сертифікат).

2013 рік

«Кенгуру» - 25 учасників (1відмінний сертифікат, 11 добрих).

«Левеня» - 14 учасників (2добрі сертифікати)

«Гринвіч» - 13 учасників (1 срібний сертифікат)

«Олімпус» -14 учасників (1відмінний диплом, 3 добрі дипломи) .

В школі створено всі умови для роботи і навчання, працюють два навчальні кабінети: фізичний і біологічний, а також майстерня, де проводиться робота з учнями, які мають нахили до вивчення даних предметів.

При школі працює бібліотека. Система роботи шкільної бібліотеки спрямована на заохочення учнів до читання та підвищення рівня їх читацької компетентності, уміння користуватися книгами, довідниками, енциклопедіями та виховання бережливого ставлення до книги.

В школі працюють музичний і танцювальний гуртки. Вихованці гуртків беруть участь у конкурсах художньої самодіяльності школи та району (районний фестиваль «Новорічно-різдвяна казка» с. Пістинь, садиба Святого Миколая, районне свято «Коляда», районне свято пам’яті Т.Г.Шевченка, творчі звіти і ін.

В школі діє учнівська організація «Рід», в яку входять учнівський парламент з комісіями: навчальною, інформаційною, милосердя та дозвілля. Учнівський парламент працює над зміцненням свідомої дисципліни, підвищення якості навчання, реалізацією вимог роботи школи, формування здорового способу життя, на розвиток ініціативи, самостійності та творчості учнів. У школі запроваджено рейтинг успішності учнів за результатами семестрового та річного оцінювань, проводиться конкурс «Найкласніший клас»

Наша школа є учасником проведення експериментальних досліджень лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН «Теоретико-методичні засади діяльності освітнього округу у сільській місцевості на період з 2012 до 2014 років» на базі Річківського освітнього округу. Школа тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування, парафіяльною радою сільської Церкви, сільською бібліотекою та будинком культури. Проводимо заходи, присвячені Дню книги спільно з сільською бібліотекою, творчі звіти , працюємо над створенням християнського проекту «Діти Світла», організовуємо зустрічі з видатними людьми села, екскурсії. З цією метою запроваджено факультативні курси «Гуцульщинознавство», «Християнська етика», «Гуцульська різьба», ділимося своїми доробками на сторінках періодичних та фахових видань, відвідуємо заняття колег Річківського освітнього округу. Працюємо над створенням та вдосконаленням моделі школи «Єдина родина», обладнали педагогічну світлицю «Єдина родина». Провідна ідея моделі «Єдина родина» полягає у створенні відповідного шкільно-сімейного середовища, у якому діяльність класів визначається новим стилем відносин між сім’єю і школою. Це сприятиме гармонійному розвитку особистості, активізації педагогічного досвіду вчителів, стимулюванню їхньої творчої активності, пошуку нових форм і методів навчально-виховної діяльності. А це в свою чергу дасть змогу формувати національну свідомість, забезпечувати єдність поколінь, виховувати моральну, громадянську і соціальну відповідальність вчителів, батьків, учнів.

З давніх часів складаються певні стосунки на підприємствах різного ґатунку. Це стосунки між керівником і підлеглим. Від того, яким чином вони складаються, залежить, певною мірою і робота установи. Якими мають бути ці стосунки у школі?

Ефективне управління – запорука якісних освітніх результатів. В основі управлінської діяльності нашої школи покладено ідею створення колективу однодумців на чолі з керівником. Для цього в школі повсякденно турбуюсь про те , щоб кожен педагог відчував, усвідомлював, осмислював культуру школи, її основні цінності і традиції, а також формував у собі потребу оновити орієнтири своєї школи, здійснити нововведення, які позитивно вплинули б на їх розвиток.

Школа не існує сама по собі. Вона – невід’ємна частина суспільства. Тому дуже важливим є аспект співпраці із зовнішнім середовищем. Наша школа є культурно-просвітницьким центром у селі. Ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, сільською громадою, церквою, громадськими організаціями, батьками учнів. Така тісна взаємодія сприяє поліпшенню навчально-виховного процесу та навчально-матеріальної бази школи. Завдяки чому обладнано педагогічну світлицю «Єдина родина» , оновлено фасад школи (І та ІІ корпуси), шкільної їдальні, замінено вікна на пластикові, придбано духовну літературу для школярів, модем для роботи в мережі Інтернет, організовано екскурсії до святих місць (Манявський скит, Аннина гора).

Пріоритетними напрямами діяльності школи вважаю – упровадження інноваційних технологій, особистісно-орієнтованих методик і сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес, системне відстеження позитивних тенденцій у розвитку особистості учня, розроблення і упровадження комплексної програми пошуку перспективних шляхів навчання розвитку і виховання компетентної особистості. Завдяки ефективному управлінню можна досягти вагомих результатів у процесі навчання і виховання підростаючого покоління, розвитку творчого потенціалу вчителя і учня та освітнього закладу в цілому. Всю роботу спрямовую на підвищення освітнього рівня вчителів, вивчення та втілення у практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти.

Вважаю, що директор повинен випромінювати інтелігентність, мудрість, невичерпну енергію, кращі лідерські якості, створювати командний дух стилем свого керівництва, заохочувати творчість інших, стимулювати їх здобутки. Директору ніколи не досягти високих результатів без гарних виконавців. Мета керівника повинна стати метою підлеглих. Довіра – єдиний фактор, який має вирішальне значення для установлення особистісних та професійних відносин. Хочу вірити в тих, хто поряд, довіряти їм, обмінюватися з ними досвідом, заохочувати їх, вселяти надію. Мрію, щоб колеги вірили в мене, слідували за мною. Основна моя мета – красива і здорова атмосфера в школі, а це – світло, добро, інтерес і радість у діяльності директора, учителів, дітей та їхніх батьків.

І, звичайно, не зупинятися на досягнутому!


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка