Людмила АндрощукСкачати 131.04 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір131.04 Kb.
Людмила Андрощук


Moб.тел: +380 (67) 702 93 54
E-mail: and_lv@nau.edu.ua

and09.lv@gmail.com

Київ, Україна
Освіта:Грудень 2002

Вересень 1994 – лютий 1996


Вересень 1975 – червень 1981

Вересень 1971 – лютий 1975

Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна

Присвоєно звання доцента кафедри вищої математики


Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна

Ph.D. Engineering Science Degree – Кандидат технічних наук

Тема: “ Напружено-деформований стан вісесиметричних тіл, взаємодіючих

із газовим струменем ”


Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Україна

механіко-математичний факультет

Спеціальність: механіка


Машинобудівний технікум, Бердичів,Україна

Спеціальність: обробка металів різанням

Диплом з відзнакою (червоний диплом)Досвід роботи:


Вересень 2000 – теперішній час

Квітень 1994 – вересень 2000

Жовтень 1990–квітень 1994

Травень 1988–жовтень 1990


Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра вищої математики

Доцент


Читання лекцій, проведення практичних занять з вищої математики, теорії ймовірностей

та математичної статистики (англійською та українською мовою), включаючи

розділи вищої математики: «Кратні та поверхневі інтеграли», «Числові і

функціональні ряди», «Ряди Фур‘є», «Диференціальні рівняння».Київський міжнародний університет цивільної авіації, Київ, Україна

Науковий співробітник

Проведення наукових досліджень у сфері застосування чисельних методів

до задач теорії пружності

Викладання математики на підготовчих курсах університету
Національна академія наук, Київ, Україна

Інженер-математик I-ї категорії

Проведення чисельного аналізу нестаціонарних процесів взаємодії пружних тіл

з газовим струменемКиївськиї політехнічний інститут, Київ, Україна

Провідний інженер

Комп‘ютерне моделювання прикладних задач акустики.


Листопад 1980– травень 1988

УКРНДІпласмаш, Київ, Україна


Інженер

Розробка технології і обладнання для нанесення захисного полімерного покриття.

Серпень 1977– листопад 1980

ВО «Більшовик», Київ, Україна


Технік-конструктор


Квітень 1975– серпень 1977

ВО «Більшовик», Київ, Україна

Токар по металу інструментального цеху

5 червня 2015

Січень – квітень 2015


9 вересня 2014

Листопад 2013 – Травень 2014

14 – 21 вересня

2013

24 лютого –

02 березня 2013

Вересень – грудень 2012


Вересень – грудень 2006, 2008, 2009

Вересень 2000 – червень 2002

Знання мов:


ПІдвищення кваліфікації:
Київ, Україна – Kyiv School of Economics

Сертифікат «Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації»


Університет Boston, США

Он-лайн курс підвищення кваліфікації з вивчення методики викладання

розділу вищої математики «Диференціальні рівняння»

Сертифікат: Honor Code Math 226.1x


Київ, Україна - Польща

Сертифікат. Міжнародний науково-практичний семінар

“Европейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації

в програмі Horyzont 2020”.

Організатори:

Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) , м. Бидгощ,

Університет Економіки (WSG), м. Бидгощ, Європейський Центр ім. Роберта Шумана,

Мережа пунктів Європейської Інформації Europe Direct,

ВГО “Українська Асоціація Європейських Студій”
Каліфорнійський університет в Берклі, США.

Online курси з англійської письмової мови

Сертифікати: Honor Code 2.1x, 2.2x, 2.3x.
Лодзь, Бидгощ, Польща

Сертифікат. Міжнародний проект «Fundacja Central European Academy Studies

and Certifications» «Освіта без кордонів» (CEASC), II-й рівень.

“Сучасний університет проектний підхід до організації навчального

процесу відповідно до Європейських кваліфікаційних положень”,

Університет Економіки (WSG), м. Бидгощ, Польща.


Лодзь, Польща

Диплом. Міжнародний проект «Fundacja Central European Academy Studies

and Certifications» «Освіта без кордонів» (CEASC), I-й рівень.

“Сучасний університет проектний підхід до організації навчального

процесу відповідно до Європейських кваліфікаційних положень”,

Університет інформатики (WSInf), м. Лодзь, Польща.
Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна

Курси англійської мови для викладацького складу НАУ,

Сертифікат із знання мови, рівень B2

Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна

Курси англійської мови для викладацького складу НАУ,

підготовка до викладання англійською мовою предметів

«Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика»
Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна

Курси англійської мови для викладацького складу НАУ

Сертифікат із знання мови СПК АЕ № 125937

Участь у міжнародних конференціях:
Київ, Україна, 2015, Х-а Міжнародна науково-практична конференція

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього

простору»: Україна, Білорусь, Польща, Росія, Італія, Туреччина, Угорщина,

Болгарії, США. Доповідь: «Методологія викладання та професійна спрямованість

задач з вищої математики в сучасних умовах»
НТУ КПІ, Київ, Україна, 2014, ХV Міжнародна наукова конференція

ім. академіка М. Кравчука. Доповідь англійською мовою: “ Main idea

in higher education of next years ”. (Провідна ідея у вищій освіті

на найближче майбутнє.)


НТУ КПІ, Київ, Україна, 2012, ХIV Міжнародна наукова конференція

ім. академіка М. Кравчука. Доповідь: “Застосування комп’ютерних

технологій в процесі аудиторного та самостійного навчання

англомовних студентів”.


Кримський гуманітарний університет, Ялта, Україна, 2011,

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку

вищої освіти в Україні: європейський вектор»: Україна, Білорусь, Латвія,

Мальта, Польща, Італія. Доповідь англійською мовою:

“Innovation approach to Engineering Education in Universities”.

(«Інноваційний підхід до університетської інженерної освіти».)


НТУ КПІ, Київ, Україна, 2006,

IХ Міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука.

Доповідь англійською мовою: “Teaching the topic “Numerical and functional

series” in English according to the Bologna Process”.

(«Викладання розділу «Числові і функціональні ряди» англійською мовою

у відповідно до Болонської системи»)
Санкт-Петербург, Росія, 2000

XVIII міжнародна конференція.

Доповіді: «Применение численных методов при решении задач

теплопроводности и теплообмена в газогенераторе с восходящим

движением газа», «Аппарат численного моделирования процессов

в установках термической переработки радиоактивных отходов».


Севастополь, Україна,1997

VІ-а міжнародна науково-технічна конференція: “Прикладные проблемы

механики жидкости и газа” Доповідь: «Вплив газового середовища на

пружний кожух атомного реактора»


ИТПМ СО РАН, Новосибірськ, Росія,1996

Міжнародна наукова конференція «Численные методы решения задач

теории упругости и пластичности»

Доповідь: «Численный анализ нестационарных процессов взаимодействия

упругих тел вращения с газом» .
Севастополь, Україна,1995

ІV-а міжнародна науково-технічна конференція: “Прикладные проблемы

механики жидкости и газа”. Доповідь: «Нестационарное взаимодействие

упругих тел с потоком газа»


Севастополь, Україна,1993

ІІ-а міжнародна конференція: “Газовая динамика в народном хозяйстве”

Доповідь: «Численное исследование переходных процессов движения газа

в трубе произвольной конфигурации»

Українська – рідна,

Російська - письмова, розмовна

англійська - “Certificate of language competence, level B2”, 2012

Каліфорнійський університет в Берклі, США.

Online курси з англійської письмової мови

Сертифікати: Honor Code 2.1x, 2.2x, 2.3x; 2014.
Особисті якості:
Невимушене спілкування / презентабельність, ініціативність, активне бажання підвищувати

професійний рівень, відкритість для нових інноваційних проектів / методик викладання


ПУБЛІКАЦІЇ


 1. Методологія викладання та професійна спрямованість задач з вищої математики в сучасних умовах. / Л.В. Андрощук, В.І Трофименко// Х-а Міжнародна науково-практична конференція: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / - Київ, 2015 р. - С. ???-???.

 2. Main idea in higher education of next years. / L.V. Androshchuk // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука НТУ.– К., 2014. – С. 11-13. ISBN 978-617-7021-21-5. (Провідна ідея у вищій освіті на найближче майбутнє.)

 3. Застосування комп’ютерних технологій в процесі аудиторного та самостійного навчання англомовних студентів / Л.В. Андрощук, В.І Трофименко// Матеріали ХIV Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука НТУ. – К., 2012. – С. 19-20.

 4. Innovation approach to Engineering Education in Universities / L. Androshchuk, I. Lastivka, A. Rudnitskii // Міжнародна науково-практична конференція: тези доп., Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор / – Ялта, 2011. – Ч. 1. – С. 4-6. («Інноваційний підхід до університетської інженерної освіти».)

 5. Higher Mathematics. Probability Theory. Random Events: method guide to practical work and home assignments / I. P. Shmakov, L.V. Androshchuk, V. I. Trofymenko; NAU, – Кyiv, 2009. – 70 p. (Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові події: методичні рекомендації до аудиторних і домашніх практичних занять.)

 6. Навчання математики на англійській мові: досвід і перспективи / Л.В. Андрощук, В.І. Трофименко // Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доп., Викладач і студент: суб’єкт–суб’єктивні відносини / – Черкаси; 2008. – С. 83-84.

 7. Шмаков І.П., Андрощук Л.В. Математика. Раціональні рівняння та нерівності: навчально-методичний посібник / УДУФМТ. К., 2007. – 130 с.

 8. Особливості викладання математичних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців авіаційної галузі / Л.В. Андрощук, В.І Трофименко // педагогічні науки: Збірник праць Бердянського державного педагогічного університету БДПУ. – Бердянськ., 2007. – №4. – С. 220-228.

 9. Teaching the topic “Numerical and functional series” in English according to the Bologna Process”/ I.P. Shmacov, L.V. Androshchuk, V. I. Trofymenko // Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука НТУ. – К., 2006.
  – С. 768. ”. («Викладання розділу «Числові і функціональні ряди» англійською мовою у відповідно до Болонської системи»)

 10. Вища математика. Модуль 6. Ряди. Операційне числення: навчальний посібник для технічних спеціальностей / Л.В. Андрощук, Т.В. Лубенська, І. П. Шмаков, Є. Ю. Корнілович; НАУ. К., 2006. – 180 с.

 11. Андрощук Л.В., Ковтун О.І., Олешко Т.І. Вища математика. Модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння: навчальний посібник / НАУ. К., 2005. – 104 с.

 12. Вища математика. Ряди: методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей / І.П. Шмаков, Л.В. Андрощук; НАУ. – К., 2004. – 76 с.

 13. Вища математика. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт 1, 2 для студентів інституту заочного і дистанційного навчання спеціальності 6.040200 “Соціологія”: методичні вказівки і завдання / Т.І. Олешко, О.М. Супрун, І.О.Ластівка, Л.В. Андрощук; НАУ. – К., 2003, – 116с.

 14. Вища математика. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт 1, 2 для студентів інституту заочного і дистанційного навчання економічних спеціальностей: методичні вказівки і завдання / Л.В. Андрощук, В.Ф. Антоненко, Т.І. Олешко, О.М. Супрун; НАУ. – К., 2003, – 112 с.

 15. Shmakov I.P., Androshchuk L.V. Numerical and functional series: lecture synopsis /| NAU. K., 2002, – 68 p. (Числові і функціональні ряди: конспект лекцій).

 16. Shmakov I.P., Androshchuk L.V. Fourier series and Fourier integral: lecture synopsis / NAU. K., 2002, – 60 p. (Ряди Фур’є: конспект лекцій).

 17. Вища математика. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт 3, 4 для студентів інституту заочного і дистанційного навчання: методичні вказівки і завдання / Л.В. Андрощук, В.П. Мартиненко, Т.І. Олешко, О.М. Супрун та ін: НАУ. – К., 2001, – 96 с.

 18. Вища математика. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт 1, 2 для студентів інституту заочного і дистанційного навчання: методичні вказівки і завдання / Л.В. Андрощук, В.Ф. Антоненко, Т.І. Олешко, О.М. Супрун; НАУ. –К., 2001, – 96с.

 19. Андрощук Л.В., Іващенко Б.П. Вплив бічного вітру на рух літака по злітно-посадковій смузі // Вісник НАУ. – 2001. – №1 – К., – С.195-199.

 20. Аппарат численного моделирования процессов в установках термической переработки радиоактивных отходов / Андрощук Л.В., Ю.В. Верюжский, А.В. Шимановский, Б.Н. Барбышев и др. // Труды XVIII международной конференции. Санкт-Петербург. – 2000. Том ІІ. – С. 126-130.

 21. Андрощук, Л.В. Применение численных методов при решении задач теплопроводности и теплообмена в газогенераторе с восходящим движением газа // Труды XVIII международной конференции. Санкт-Петербург. – 2000. Том ІІ.
  – С. 17-21.

 22. Шмаков І.П., Андрощук Л.В. Математика. Раціональні функції: навчально-методичний посібник / КМУЦА. К., 2000, 100с.

 23. Математика. Методичні вказівки для вступників на підготовчі курси та підготовче відділення факультету довузівської підготовки: методичні вказівки / Л.В. Андрощук, К.А. Гаева; КМУЦА. –К., 1999, – 47с.

 24. Оцінка ефективності аварійної системи пилопригнічення об‘єкта “Укриття” / Л.В. Андрощук, Б.П. Іващенко, С.К. Нікітін, В.М. Свєшніков // Проблеми Чорнобильської зони відчуження: Науково-технічний зб. – К., 1998. – Вип.6.
  – С. 106-111.

 25. Аналіз утворення та переміщення пилової хмари у випадку руйнування об‘єкту “Укриття”/ Л.В. Андрощук, Б.П. Іващенко, С.К. Нікітін // Проблеми Чорнобильської зони відчуження: Науково-технічний зб. – К., 1998. – Вип.6.
  – С. 85-98.

 26. Вплив газового середовища на пружний кожух атомного реактора / Л.В. Андрощук // VІ-а міжнародна науково-технічна конференція: тези конф., “Прикладные проблемы механики жидкости и газа” вчених України, Росії, Білорусі / – Севастополь, 1997.
  С. 14.

 27. Численный анализ нестационарных процессов взаимодействия упругих тел вращения с газом / Л.В. Андрощук, С.К. Нікітін // Численные методы решения задач теории упругости и пластичности, ИТПМ СО РАН. – Новосибирск, 1996. – С. 20-25.

 28. Андрощук Л.В. Напружено-деформований стан вісесиметричних тіл, взаємодіючих з газовим струменем: Дис. канд.техн.наук. – К., 1995. – 178 с.

 29. Андрощук Л.В. Напружено-деформований стан вісесиметричних тіл, взаємодіючих з газовим струменем: Автореф.дис. канд.техн.наук. – К., 1995. – 19 с.

 30. Андрощук Л.В. Динамічна взаємодія вісесиметричних пружних тіл з газовим струменем / ДНТБ України. – К., 1995. – 69 с. – Деп. в ДНТБ України 25.07.1995 №1853 – Ук 95.

 31. Нестационарное взаимодействие упругих тел с потоком газа / Л.В. Андрощук // ІV-а міжнародна науково-технічна конференція: тези доп., “Прикладные проблемы механики жидкости и газа” вчених Росії, Білорусі і України / – Севастополь, 1995.
  С. 92.

 32. Численное исследование переходных процессов движения газа в трубе произвольной конфигурации / Л.В. Андрощук, С.К. Нікітін // ІІ-а міжнародна конференція: тези конф., “Газовая динамика в народном хозяйстве” / – Севастополь, 1993. С. 57.

 33. Анализ нестационарных процессов деформирования ство­лов артиллерийских систем / Л.В. Андрощук, С.К. Никитин // научн. тр. ИНФПП АН Украины / – Киев, 1993. – С. 193-205.

 34. Андрощук, Л.В. Машинное моделирование в задачах прикладной акус­тики // зб. робіт конференції молодих вчених. КПІ. – 1989.

 35. Применение микропроцессорных средств в системах активной компенсации звукового поля / Н.А. Мелешко, Л.В. Андрощук, Д.А. Днепровский // Тези конференції “Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов” / – Юрмала,1989.

 36. А. С. Бюллетень, “Открытия, изобретения №29. Устройство для нанесения изоляционного покрытия на спиральношовные трубы / В.А. Ануфриев, А.Д. Петухов, О.И. Черников, В.М. Рябов, Н.В. Курганов, Л.В. Андрощук. – № 1248834; Опубл. 07.08. 86.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка