М. С. Вашуленко «Рідна мова», Київ «Освіта», 2 клас, 2002Скачати 46.51 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір46.51 Kb.
Погоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Українська мова
(4 години на тиждень)
авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Прищепа О., Пономарьова К.
Мартиненко В.
підр. М.А.Білецька
М.С.Вашуленко
«Рідна мова», Київ «Освіта», 2 клас, 2002

Усний переказ: 1

Аудіювання: 1

Мовні теми: 2

Диктант: 2

Списування:1

Розвиток мовлення: 8

ІІ семестр

Слова, що називають дії предметів

1. Слова, що називають дії предметів. Складання речень за малюнками (впр. 1-5).


2. Роль дієслів (без уживання терміна) у мовленні. Зв'язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту (впр. 6-9).
3. Змінювання дієслів з іменниками за зразком «один – багато». Навчальне аудіювання (впр. 10-15).
4. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання і переказування з казки «Коза-дереза» (впр. 16-18).
5. Роль дієслів у мовленні. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами. Виразне читання тексту (впр. 19-21).
6. Роль дієслів у мовленні. Дієслова, близькі й протилежні за значенням. Виразне читання вірша (впр. 22-25).
7. Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини за поданими запитаннями і малюнком (впр. 26-29). Усний переказ тексту.
8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними словами.
9. Розповідь казки. Складання розповіді за серією малюнків та запитаннями (впр. 30-32).
10. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, які називають дії предметів». Фразеологізми (впр. 33-36).

Службові слова в реченні

11. Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Навчальний діалог (впр. 37-40).


12. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Поділ тексту на частини (впр. 41-45).
13. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання (впр. 46-49).

Корінь слова. Спільнокореневі слова

14. Корінь слова. Спільнокореневі слова (впр. 50-55).


15. Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів (впр. 56-60).
16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів.
17. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. (впр. 61-65).
18. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Виразне читання вірша (впр. 66-71). Усний переказ тексту.
19. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі слова» (впр. 72-76).
20. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слово».
Перевірка мовних знань і вмінь.

Звуки і букви. Склад. Наголос

21. Аналіз перевірної роботи. Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень. Розташування слів в алфавітному порядку (впр. 77-83).


22. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником (впр. 84-87).
23. Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 88-92).
24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записки, адресованої батькам (друзям).
25. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Перенос слів із буквосполученням йо (впр. 93-98).
26. Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків (впр. 99-104). Усний переказ тексту.
27. Наголошені й ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Звуко-буквений аналіз слів (впр.105-110).
28. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками (впр. 111-114).
29. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів (впр. 115-119).
30. Ненаголошені голосні звуки [ е ], [ и ] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова. Складання речень (впр. 120-124).
31. Ненаголошені голосні звуки [ е ], [ и ] в корені слова. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів (впр. 125-132).
32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків.
33. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених [ е ], [ и ] в корені слова (впр. 133-140).
34. Слова з ненаголошеними [ е ], [ и ] , правопис яких слід запам’ятати. Перевірка написання слів за словником (впр.141-145).
35. Перевірка написання слів з ненаголошеними [ е ], [ и ] . Складання усної розповіді за малюнком та запитаннями (впр. 146-148).
36. Правопис ненаголошених [ е ], [ и ] в корені слова. Складання речень (впр. 149-154). Усний переказ тексту.
37. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених [ е ], [ и ] в корені слова. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 155-161).
38. Контроль навчальних досягнень учнів. Диктант.
39. Аналіз диктанту. Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Складання усного опису за запитаннями і малюнком (впр. 162-167).
40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і запис запитань за змістом прочитаного.
41. Звук [ ф ], позначення його буквою «еф». Складання речень (впр. 168-173).
42. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису за поданими запитаннями (впр. 174-178).
43. Правильна вимова звуків [ґ], [г], позначення їх буквами «ґе», «ге» (впр. 179-184).
44. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення (впр 185- 188).
45. Дзвінкі й глухі приголосні звуки (впр. 189-194).
46. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Письмо з пам’яті (впр 195-199).
47. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Складання усної розповіді за малюнком (впр 200-206).
48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, що можуть слугувати планом розповіді.
49. Закріплення знань про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями (впр. 207-211).
50. Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 212-220).
51. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Звуко-буквений аналіз слів ( впр.221-228).
52. Позначення м’якості приголосних перед о знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь (впр. 229-233).
53. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 234-239).
54. Закріплення знань про тверді й м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту (впр. 240-243).
55. Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант (впр. 244-248).
56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-описів за малюнком і планом.
57. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень (впр. 249-255).
58. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями (впр. 256-264).
59. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень (впр. 265-270).
60. Правило вживання апострофа. Складання речень (впр. 271-273).
Контроль навчальних досягнень учнів. Аудіювання.
61. Правило переносу слів з апострофом. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Звуки і букви. Склад. Наголос» (впр.274-278).
Перевірка мовних знань і вмінь.

Повторення вивченого за рік

62. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст, види текстів (впр.279-282).


63. Контроль навчальних досягнень учнів. Диктант.
64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту за питаннями і зразком 65. Аналіз диктанту. Повторення вивченого про слово, речення. Добір спільнокореневих слів (впр. 283-286).
66. Контроль навчальних досягнень учнів. Списування.
67. Аналіз списування. Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання. Виразне читання (впр. 287-290).
68. Повторення вивченого про звуки і букви.

69.Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік (впр.291-299).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка