М. Зубков Сучасна українськаСторінка13/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43Після м'якого та шиплячого у прикметниках із наголосом переважно на основу слова

-ев (ий) -єв (ий)

березневий, вишневий, ситцевий, крицевий, овочевий, грушевий, спаржевий, борщевий і борщовий

після м'яких н, т або й основи

значеннєвий, алюмінієвий, життєвий

і життьовий, миттєвий, суттєвий, взуттєвий

і взуттьовйй, дієвий

і дійовий

Незалежно від наголосу у прикметниках, які мають перед суфіксом твердий приголосний


вітровий, казковий, святковий, кварцовий, палацовий, службовий, вербовий, балансовий, сороковий, ясеновий

після шиплячих, м'яких або й з наголосом на закінченні

борщовий, грошовий, дощовий, ключовий, речовий, сторожовий, межовий, життьовий, взуттьовйй, нульовий, осьовий, польовий, стильовий, тіньовий, бойовий, гайовий, дійовий, крайовий

Ці ж правила поширюються на правопис суфіксів у при­свійних прикметниках жіночого та середнього роду, утворе­них від іменників.

-ов-

-ев-

-єв­

твердої групи

майстрова (-ове), робітникдва (-бве), Шевченкова (-ове)

м'якої та мішаної груп

кобзарева (-еве), скрипалева (-еве), лікарева (-еве), стброжева (-еве), товаришева (-еве) Олексієва (-еве), Гордієва (-еве), Андрієва (-еве), Юрієва (-еве), Анатблієва (-еве), Віталієва (-єве)

0Примітка. У відповідних присвійних прикметниках можливе чергування суфіксів

майстрова - майстрів, Петрова - Петрів Юрієва - Юріїв Іллева - Іллів


Дієприкметникові суфікси не подвоюються, оскільки наго­лос у дієприкметниках падає на корінь

-ан (ий)

завішаний, сказаний, вихований

-єн (ий)

пеоцінений, нескінчений, незлічений, завішений,
куплений

-ян (ий)

порівняний

б Зубцгз М.

161


3. Дієслівні суфікси

Наголос на корені

-ува--юва-

у похідних словах і формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках)

вивершувати - вивершування, вивершуваний очікувати - очікування, очікуваний підбілювати - підбілювання, підбілюваний здійснювати - здійснювання, здійснюваний

Наголос на перший суфіксальний голосний

-бва--бвува-

друкований, але друкувати, друкування мальований, але малювати, малювання підпорядкований, але підпорядкувати, підпорядкування

риштовання, риштований, але риштувати, риштування

завойовувати - завойовування перемальовувати - перемальовування

Дієслова іншомовного походження, що мають у першооснові суфікс -ір-, утрачають цей суфікс у всіх формах: загітувати — загітований, зареєструвати - зареєстрований, інформувати — інформований, сконструювати - сконструйований.


-ір- (після я, т, з, с, ц, ч,


Але в окремих словах суфікс ш, ж, р — -ир-) зберігається

-ір-

(-ир-)

полірувати, буксирувати, парирувати, репетирувати
суфікс -ір-(-ир-) уживається й у дієсловах

пікірувати (садженні) й пікірувати (летіти вниз), лавірувати, котирувати, третирувати, марширувати

Складні випадки правопису слів іншомовного походження

Іншомовні слова пишуться за принципами української ор­фографії - фонетичним, морфологічним і традиційним.


Правопис голосних-


6*


Літери и, і, ї пишуться за фонетичним принципом. И пишеться за правилом «дев'ятки» — після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу)

в основах слів (загальні назви) перед наступним приголосним (крім й)

динаміка, фортисимо, фізика, символ, цитата, джинси, чйпси, шифр, режим, ритм (але: місіс, мїстрікс, сіті)

у тому числі

у складних словах

із першою частиною ди-,

що означає «двічі»

дилема, дифтонг, диптих, диграма, дилогія, димінутйв, диплоїд, диплопія, диполь, диптери

у префіксі анти-

антибіотик, антипод, антициклон

після ц у словах, що починаються на деци-

децибел, дециметр, децилітр

у географічних назвах та прізвищах

які закінчуються на-ида,-ика

Атлантйда, Антарктида, Флорида, Арктика, Америка, Балтика, Корсика, Мексика

після літер, що познача­ють шиплячі приголосні

Алжир, Вашингтон, Йоркшир, Цицербн, Чикаго, Чилі, Шйллер

у звукосполученнях -ри- перед приголосними

Британія, Кембридж, Корйнт, Крит, Маврикій, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Цюрих

в інших власних назвах, які шдпадають під правило «дев'ятки»

Аргентина, Сйрія, Ляйпциґ, Скандинавія (але: Антананаріву, Річмонд, Ріца, Сідней, Сілезія, Сімеїз, Сімферополь, Сінгапур, Тільзйт, Тіроль, Тітікака)

163

И також пишеться після приголосних, що не належать до «дев'ятки», згідно з традиційною вимовою:у деяких власних назвах

Єгипет, Єрусалим, Вавилон, Вифлеєм, Колхйда, Кишинів, Пакистан, Серафим
у давнозапозичених словах

скипидар, графин, єхидна, імбир, кипарис, лиман, лимон, миля, бурмистер (але бургомістр), вимпел, кит, спирт, химера
у словах, запозичених зі східних мов, пере­важно тюркських

башкир, гиря, калмик, кизил, кинджал, киргиз, кисет, кишлак
у словах церковного вжитку

єпископ, камилавка, митра, митрополит, архипастор
і пишеться:

на початку слова

істбрія, інцидент, імпорт, ідеал, інфляція, ідилія, імітатор

після приголосного перед голосним та й

авіатор, соціолог, радіус, пріори­тет, тріумф, Греція, Горацій, цезій, тріо, тріада (але: триазин, триатлдн), діез, дивізія, клієнт

у власних назвах після при­голосних (крім «дев'ятки») перед іншим приголосним та в кінці невідмінюваних слів

Кіпр, Ґвінея, Лісабон, Міллер, Ві­зантія, Монтевідео, Капрі, Сочі, Сомалі, Паганіні, Джерсі, Нагасакі, Дебюссі, Бредбері, Пуччйні

у кінці невідмінюваних загальних назв

візаві, жалюзі, журі, колібрі, мерсі, конфеті, поні, шасі

після 6, п, в, м, ф, г, ґ, к,

х, л, н (приголосні, що не входять до «дев'ятки») перед наступним приголос­ним у загальних назвах

бізнесмен, піанісимо, пірат, пюпітр, вітраж, мінор, міф, філателія, фільтр, фінал, гід, гіпотеза, ґібралтарець, кімоно, кіно, хімія, ліра, німб, німфа

після префікса дез-

дезінфекція, дезінформація, дезінтеграція, дезінсекціяУвага! Дізель (пріз.) — дизель (двигун), Сіменс (пріз.) сименс (од. електропровідності), Сілует (пріз.) силует (обрис), Сіфулус (ім'я) — сифіліс (хвороба).


Написання е, є підлягає різним принципам української ор­фографії, е пишеться

на початку слова

енергія, екватор, епос, епізод, Еквадор, Ері, Еней, епітет

після голосного, крім є та і

поезія, дуель, Рафаель, каное, аерація, фаетон (але: вілаєт, дуаєн, стаєр, траєкторія)

після твердих приголосних

декан, інтелект, референдум, лекція, пінцет, мер, геній, Мадейра, вето

у префіксах де-, ре-

дестабілізація, декомпресор, реге­нерація, рекультивація

ТГ7І Примітки: Який саме голосний писати у префіксах де-, •——1 дез-, диз-, дис-, залежить від значення слова.

1. Префікс де- означає:

а) віддалення, виділення, скасування, припинення,


усунення чого-небудь: демонтаж;

б) рух донизу, зниження: девальвація.2. Префікс дез- означає знищення, видалення, відсутність
чи спотворення чогось: дезактивація, дезорієнтація.

3. Префікси диз- і дис- означають поділ, розлад, позбавлення,
утруднення, утрату, надають поняттю негативного або проти-
лежного змісту: дизасоціація, дизартрія, дислокація,
дискваліфікація, дисгармонія, дискомфорт, дисменорея,
диспепсія, диспропорція


у кінці невідмінюваних слів

бізе, кафе, кашне, макраме, муліне, турне, Дайте, Ґете, Моне


| "\ Увага! Після префіксів і споріднених із ними еле­ментів пишеться е: діелектрик, діерез, поліедр, поліембра-нія, поліетилен, реевакуація, реекспорт, рееміграція та под.


Подвоєння приголосних

у словах іншомовного походження

Подвоєння відбувається у випадку збігу однакових приго­лосних префікса й кореня: аддукція, апперцепція, ірраціональ­но, інновація, імміграція (але еміграція) іммобілізація, контр­революція, контррозвідка, сюрреальний, сюрреалізм та ін.

У загальних назвах іншомовного походження приголосні не подвоюються: анали, апеляція, бароко, беладона, белетристика, бравісимо, інкасо, інтелект, інтермецо, колектив, комісія, лібрето, піанісимо, стакато, фін (фіни), фортисимо, шасі та ін.


0

Винятки: алло, бритт, брутто, ванна, донна, дур­ра, еллін, канна, мадонна, мокко, мулла, нетто, осанна, оттоман, тонна, тратта, валлон (див. також с. 167).

Подвоєння відбувається в географічних, особових та ін. власних назвах: Апенніни, Ассирія, Аддйс-Абеба, Андорра, Аттика, Брюс­сель, Бонн, Бессарабія, Веллінгтон, Голландія, Еллада, Йоганнес­бург, Канни, Калькутта, Марокко, Міссісіпі, Міссурі, Ніцца, Оттава, Пруссія, Таллінн, Уссурі, Філіппіни, Яффа (але: Ліса­бон, Яси, Сарґасове море, Кузбас, Одеса, Цимеська бухта), Аві-ценна, Аллах, Будда, Гіппократ, Діккенс, Ганнібал, Одіссей, Руссд, Макіаве'ллі, Муссоліні, Теккерей та ін.

У чоловічих та жіночих іменах: Аполлінарій, Аполлбн, Вісса-ріон, Геннадій, Джбнні, Еммануїл, Ілля, Палладій (але: Ава-кум, Інокентій, Іполйт, Каленик, Калістрат, Сава, Саватій); Алла, Аполлінарія, Аполлднія, Бе'лла, Бе'тті, Васса; Віолет-та, Ганна, Жанна, Елла, Емма, Іванна, Ізабелла, Інна, Ма-ріанна, Нонна, Рймма, Стелла, Су санна (але: Агнеса, Аґрипй-на, Інеса, Каміла, Каліста, Мира, Сара, Ревека).

Примітки: 1. Слід розрізняти правопис і значення * загальних та власних назв: ват (хоча Ватт), максвел (хоча Максвелл), бекерель (хоча Беккерель), бесемерівсь-кий (хоча Еессемер), децибел (хоча Белл), жакардовий (хоча Жаккард), імельман (хоча Іммельман), касандра (хоча Кассандра).

2. Уживання знака м'якшення та апострофа див. у роз­ділах «Позначення м'якості приголосних» та «Уживан­ня апострофа».

Слід розрізняти правопис і значення слівбіль (страждання)

бона (паперові троші, щовийшли з обігу) була (ж. р. від дієслова

бути)

віла (русалка)

гал (наріст на рослині) галицйзм (від Галичина) голанка (порода курки) кача (каченятко) мана (привид, ілюзія)

миро (запашна олія)

мато... (частина складного сл., що означає «моторний», напр. мотоклуб і под.) пені (Р. відмінок від

іменника пеня) прусак (тарган) білль (законопроект)

бонна (вихователька, гувернантка)

булла (послання, розпорядження Папи Римського, скріплене печаткою) вілла (комфортабельний будинок

за містом) галл (мешканець Ґаллії) галліцизм (від галльський) голландка (мешканка Голландії) качча (мистецький жанр) манна (їстівний лишайник;

застиглий сік ясена, тополі та ін.) мирра (тропічне, бальзамбве дерево;

смола з нього) мотто (епіграф, гасло, дотепний вислів)

пенні (розмінна монета Фінляндії) пруссак (мешканець Пруссії)Увага! Подвоєння зберігається в усіх похідних від початкової форми словах, напр.: ассирієць, бессарабсь­кий, буддист, даккський, еллінська, одіссея, оттоманка, прусський, тоннаж, філіппінець та под.
Передавання на письмі іншомовних власних назв

Іншомбвні власні назви слід передавати якомога ближче до мови оригіналу, дотримуючись, проте, норм українського право­пису (див. Додаток 5).Слід пам'ятати:

1) прізвища та географічні назви не перекладаються

Алексеев

прізвище

Алексєєв

Филйппов

прізвище

Філіппов

Александрйя

місто (Єгипет)

Александрія

Белград

місто

Белград

Гбрно-Алтайск

місто

Горно-Алтайськ

Николаевск-на-Амуре

місто

Ніколаєвськ-на-Амурі

Октябрь

місто

Октябр

Орехово-Зуево

місто

Орєхово-Зуєво

Северо-Курйльск

місто

Сєверо-Курйльськ

Лунний

селище

Лунний

Майский

селище

Мййський

Лена

річка

Лена

Юг

річка

Юґ

2) закінчення -ой

у прізвищах зберігається

Донскбй

Донськой
Толстой

Толстой
Горовой

Горовой
3) закінчення -ьій, -ой у прикметникових географічних на­звах передається буквосполученням -ий; закінчення -ий після твердих приголосних — -ий, після м'яких приголосних — -ій; закінчення -ая, -яя — буквою -а, -я; закінчення -ьіе, -ие — -і

Більш. Яр Бєлий Яр

Крутой Лрг Крутий Лрг

Великий Устюг Великий Устюґ

Нйжний Тагйл Нижній Тагіл

Брестская Брестська

Верхняя Тура Верхня Тура

Богатгле Сабй Багаті Сабй

Велйкие Луки Великі Луки

4) закінчення -ое, -ее в географічних назвах передається
буквою

Богатое Багате

Бологбе Бологе

Гремячее Трем'яче

5) закінчення -(ь)е в географічних назвах передається бук-
вою

Забайкалье

Затйшье

Завблжье

Поддубье

Пониздвье

Примбрье

Жабье

Рибачье

Забайкалля

Затишшя

Заволжя

Піддуб'я

Понизбв'я

Примор'я

(але: Жаб'єРибаче)

©Увага! Пам'ятаймо, що в цих формах один приго­лосний д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжується, а перед губними та р маємо тверду роздільну вимову, що позна­чається апострофом.

6) географічні назви, що походять від присвійних прикмет*
ників, набувають повністю іменникової парадигми

Кіров Кіровом

Пушкін Пушкіном
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка