М. Зубков Сучасна українськаСторінка34/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   43

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які географічні назви пишуться українською мовою, на відміну від російської, без подвоєння приголосних і чому?

 2. У написанні яких географічних назв правило «дев'ятки» не діє?

 3. Назвіть географічні назви, написання яких українською мо­вою докорінно відрізняється від їхніх російських відповідників?

Вправа 35. Запишіть подані географічні назви державною мовою.

/. Приморье, Иордания, Пермь, Турция, Пятигорск, Сирия, Плоешти, Магнитогорск, Харьков, Ривьера, Приднестровье, Кре-менчуг, Диксон, Тверь, Запорожье, Корсика, Израиль, ПерсиЬ-ский залив, Иерусалим, Одесса, Россия, Рижский залив, Йемен, Железногорск, Джибути, Польша, Винница, Восточно-Китай-скоеморе, Хельсинки, Днепр, Верхотурье, Кишинев, Венгрия, Гу-рьев,Черкесск, Псел, Хайдарабад, Рибачье, Красная площадь.

2. Заволжье, Ионическое море, Мичиган, Рейкьявик, Онеж-ское озеро, Могилев-Подольский, Лиссабон,№огилев, Приуралье, Вавилон, Измаил, Вена.Черкасси, Львов,Чугуев, Скандинавия, Аддис-Абеба, Крижополь, Гималаи, Виктория, Йена, Луизиана, Иерихон, Мозамбикский пролив, Нью-Йорк, Обь, Охотское море, Германия, Таганрогский залив, Змиев, Волжск, Новочеркасск, Подолия, Порт-Саид, Хайфа, Владимирский спуск.

3. Датский пролив, Артемовск, Руминия, Филиппини, Ровно, Тибр, Владимир, Александрия (Україна), Заир, Николаевск-на-Амуре, Таллинн, Екатеринослав, Нежин, Южний Буг, Норвеж-скоє море, Тибет, Руминия, Сингапур, Николаев, Рица, Хоккайдо, Тирана, Зауралье, Великобритания, Йордан, Канев, Белгород-Днестровский, Старобельск, Мадрид, Кижи, Владимир-Волин-ский, Тетерев, площадь Независимости.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Як у написанні українською мовою російських прізвищ та географічних власних назв передаються:а) російські буквосполучення -ск-, -зк-, -цк-, -жск-; в) російське буквосполучення -ьеі

Вправа 36. Напишіть з великої чи з малої літери подані слова й словосполучення.

/. (вЯнницька область, (мексиканські (с)получені (шУта-ти, (о)стрів (с)вятої(є)лени, (о)б'єднані (а)рабські (е)міра-ти, (л)івобережна Україна, (з)акерзоння, (бМизький (с)хід, (є)врейська (а)втономна (о)бласть, (Подністрянщина, (хо­лодна )ора, (п)івнічний (п)олюс, (б)ермудські (о)строви, (с)півдружність (б)агамських (о)стровів, (к)риворіжжя.

 1. (п)івострів (ю)катан, (м)аґдебурзьке (п)раво, (б)урсаць-кий (у)звіз, (в)елика (м)аґелланова (х)мара, (я)сна (пУоляна, )ові (сУанжари, (т)унґуський (мУетеорит, (к)арські (в)орота, (у)олл-(с)трит, (кУрайня (пУівніч, (м)иколаївські (ч)аси, (по­чесний (з)нак (пУрезидента (уУкраїни, (дУруга (с)вітова (вУійна, (пУриморський ( кУрай, (н)ародний (а)ртист України.

 2. (з)бройні (с)или (уУкраїни, )аціональне (агентство )орських (дУосліджень та (технологій, (а)кт (пУроголошення (незалежності України, (с)лужба (б)езпеки України, (ра­дянська (в)лада, (б)удинок (у)чених (н)аціональної (аУкадемії )аук України, (м)арсове (п)оле, (б)ожа (м)ати, (в)еликий (п)іст, (харківська (а)строномічна (о)бсерваторія.

 3. (м)узей (Осторичних (кУоштовностей України, (всесвіт­ня (р)ада (мУиру, (ц)ентральна (р)ада, (мУіжнародна (молоді­жна (лУіґа, (с)лово (бУоже, (гУромадянська (вУійнаХжУовтневий (п)ереворот, (кУоран, (н)ародний (р)ух Су України, (х)арківський

(Національний (університет, (лУиса (г)ора, (сМятий (дух), (ор ганізація (об'єднаних (н)ацій, (д)оба (р)уїни, (д)амоклів (н)еч.

 1. (у)спення (б)ожої (м)атері, (д)ень (працівників (н)аср-тової та (г)азової (промисловості, (в)осьме (б)ерезня, (Но­белівська (п)ремія, (ю)дині (срібники, )евченківська (сти­пендія, (н)ароди (пУівночі, (б)агаліївські (ч)итання, (б)укови-на, (франківські (традиції, (європейське (е)кономічне (то­вариство, (е)зопівська (м)ова, (д)епутат (в)ерховної(р)ади, (б)ухта (з)олотий (р)іг.

 2. (у)сесвітня (с)лужба (п)огоди, (конотопська (бУитва, (р)уїна, (мУіжнародний (в)алютний (ф)онд, (з)елені (с)вята, (сУтародубський (п)олк, )поха (п)росвітництва, (к)иєво-(п)е-черський (з)аповідник, (вУисокі (дОговірні )торони, )оре )ощів, )евченківська )ірика, )енілюкс, )айнозойська (ера, )лов'янські )оги, )ола (пристань, )ень (уУчителя.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У попередній вправі назвіть неофіційні назви територій


і регіонів.

2. Запишіть по п'ять міст, сіл і районів Вашої області.

3. Наведіть п'ять прикладів назв та понять однакового звучан-
ня, які пишуться з малої та з великої букви.

Вправа 37. Прямою лінією поділіть подані слова та словоспо­лучення для можливих варіантів переносу на інший рядок.Харків, Іван Пулюй, заїжджати, 17 листопада 2003 р., над­звуковий, комп'ютер, передсвятковий, 570 кг, видзвонювати, відрядження, дія, М. С. Грушевський, 1 000 652 грн, тримотор­ний, проф. Іван Огієнко, мільйонер, адміністрація, Семипала­тинськ, підприємство, експлуатація, фінансування, інновації, п. Лебединський, Хмельницька обл., їжа, дев'ятитисячний, захід, студія, безстроковий, дев'ятсот вісімдесят четвертий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. За якими правилами слід переносити на інший рядок слова?

 2. Які знаки пунктуації дозволено переносити на інший рядок?

 3. Які існують правила технічного перенесення слів, словоспо­лучень та абревіатур?

Вправа 38. Запишіть 10 слів і словосполучень, які не можна переносити на інший рядок.

Вправа 39. Запишіть подані слова українською мовою. Підкресліть слова, які зазнали змін у написанні після 1991 року.

/. Филиппини, оппонент, диффузия, контрразведка, целлулоид, грамм, гроссмейстер, коммерц-коллегия, финн, барокко, мадонна, ваттп, белладонна, кросе, территпория, бонна, коттедж, вилла, опос-сум, гамма-лучи, сюрреализм, корригировать, масса нетто, канна, интермеццо, аттестация, дилемма, бюллетень, алло, каприччио, одиссея, инновация, брависсимо, зллин, коммунар, иммиграция.

2. Лиссабон, аннали, тонна, миллион, зкецесе, берилл, шоссе, атташе, оппортунизм, ванна, ирреальний, группетто, гроесбух, дифференциал, бассейн, коррида, массажист, пресс-релиз, метал-лооптика, массаж, мирра, коммандос, булла, компресе, террор, иллюминатор, баллон, либретто, граммофон, панно, иммигра­ция, хоккей, телеграмма, мадонна, профессия, беллетристика.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які іменники найчастіше використовуються в ОДС? 1. Які іменники використовують в ОДС на позначення су­купності однакових або подібних понять?

 2. Яке закінчення мають іменники Чоловічого роду II відміни множини в Ор. відмінку?

 3. Яке закінчення мають іменники середнього роду II відміни множини в Ор. відмінку?

Вправа 40. Запишіть подані слова українською мовою. Підкресліть слова, які зазнали правописних змін у написаннГ після 1991 р.

/. Керчь, трельяж, кутюрье, барьер, Мольер, фьючерсний, адигеец, каньон, ательє, виньетка, крупье, пюре, Кордильерьі, фей-ерверк, жюри, Тьер, конвейєр, бельзтаж, курьер, Вьетнам, фюзе­ляж, медальон, кондотьєр, Йена, холокост, грильяж, рюш, Нью-Йорк, гравюра, бюст, кальян, гетман, иньекция, Поволжье, пре-мьер-министр, маньяк, фюрер, парашют, дезинформация, єпит­рахиль, лейпцигский, Румянцев, Восточно-Китайское море.

2. Залучье, терьер, марсельеза, компьютер, Женевьева, бюд­жет, шампиньон, кольє, Фурье, модельєр, сеньор, донья, гильоти-на, коньяк, секвойя, ерельетон, адьютант, Обь, мюзикл, мишьяк, брошюра, кинжал, карабахский, портьєра, дезинфекция, бюро­крат, шансоньє, кабальєро, Пьемонт, бильярд, курьез, компаньон, Иемен, Донахью, аЬельдьегерь, гравюра, ревю, хинди, плейер, Вя­чеслав, зигзаг, полями, данцигский.

3. Диксон, змбрион, диез, парфюмерия, дирижабль, президи-ум,Чикаго, диапазон, стоик, Тибет, принцип, графин, дирижер, инквизиция, пцрузт, абитуриент, Ватикан, кардиология, Гаи-ти, превентивний, аудиенция, кредитор, арахис, пол-апельсина, Сицилия, инцидент, приоритет, Каир, архивариус, диаметр, Скандинавия, азазтон, миля, гризли, тирания, Жигули, Сибирь, миллион, паранойя, зпитимья, Козерог.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке публічний виступ?

 2. Як підготувати публічний виступ?

 3. Які основні частини публічного виступу?

Вправа 41. Уставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки в поданих словах та словосполученнях.

Р...зограф, мон.,.тор, д...сплей, ауд...т, пр...ц...дент, д...с...дент, в...ртуал...ний, др...ж...і, комп...ют...р, в...з...тка, пр...з...дент, пс.холог, кр...хмал..., д...р...кт...ва, к...н...жал, гет...ман, ім...ґран...с...кий, д...спе...чер, болон...я, дж...нси, він...єтка, мант...л...я, іна...ґурація, яку...с...кий, к...пар...с.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які основні правила ведення публічного виступу? 1. Назвіть функції оратора, способи їх утілення під час пуб­лічного виступу.

 2. Обґрунтуйте доцільність використання невербальних за­собів під час публічного виступу.

Вправа 42.1. Перекладіть поданий текст.

2. Підкресліть іншомовні слова.

3. До якого стилю української літературної мови належить


поданий текст?

Утверждения, содержащиеся в аЬормулировках основних свойств простейших фигур, не доказиваются и називаются аксиомами. Слово аксиома происходит от греческого слова <ак-сиос* и означает утверждение, не визиваюгцее сомнений.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться ос-новнгями свойствами простейших фигур, то єсть аксиомами, а также свойствами уже доказанними, то єсть доказанними теоремами. Никаними другими свойствами фигур, даже если они нам кажутся очевидними, пользоваться нельзя.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться чертежом как геометрической записью того, что ми виража­єм словами. Не разрешается использовать в рассуждении свой-ства фигури, видние на чертеже, если ми не можем обосно-вать их, опираясь на аксиоми и теореми, доказанние ранее.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Як слід узгоджувати іменник із числівником, займенни-
ком чи прикметником, указуючи час (рік, місяць, тиждень, день,
годину й под.)?

2. Як слід уникаїи двозначності при використанні іменників?

3. Які особливості використання іменників — назв звань, посад,
ступенів, осіб тощо в — ОДС?

Вправа 43. Поставте подані іменники в Ор. відмінку однини.

/. Керч, мул, кір, сіль, подорож, слиз, насип, присосок, путь, дріб, посуд, мати, степ, молодь, свиня, білль, туш, заздрість, корінь, оболонь, пристань, шампунь, ступінь, нехворощ, біль, смерть, мо­золь, суддя, ніч, ртуть.

2. Галич, вісь, лінія, стать, вуаль, фальш, лють, жовч, верф, паперть, сім'я, сажень, суть, повість, міць, зав'язь, тінь, річ, вер­мішель, сім'я, чверть, паморозь, запис, полин, стаття, папороть, кутя, купіль, мідь.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Назвіть числівники, форми яких не можна вживати в на-
уковому та офіційно-діловому стилях?

 1. Як відмінюються складні числівники?

 2. Які числівники мають форму роду?

 3. Як відмінюються дробові числівники?

Вправа 44. Провідміняйте подані числівники та словоспо­лучення, попередньо узгодивши їх. Цифри запишіть буквами, а скорочення — повністю.

А. 1000, 71, 8, 22, 16, 395, 1000 000.

Б. 1784 / зірка, 7-ро / студент, 267 / рік, півтораста га. В. 2/3 г, кількадесят / грн, півтора / кг, 43 / т.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Як відмінюються складені кількісні числівники? 1. Як відмінюються порядкові числівники (прості, складні та складені)?

 2. Як записуються числівники в документах з управлінської та спеціалізованої діяльності?

Вправа 45. Запишіть числівники буквами, попередньо узго­дивши їх з іменниками, перші два провідміняйте.

90 / комп'ютерами, 174 / метровий, З / студент, 60 / екологами, 50 / річний, 86 / кілометрам, 3 / колісний, 7 / водія­ми, на 98 / свердловинах, 17 / добами, 140 / зірками.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Як записуються складні слова, до складу яких увіходять


числівники?

2. До яких числівників можна дописувати букви?

3. За допомогою яких слів записується приблизна кількість
чого-небудь в ОДС?

Вправа 46. Запишіть числівники буквами. 4-річна дитина; від 276 відняти 68; до 2 192 837 додати 84; заввишки 3 1/2 м; до 750 додати 7; шафа, яка має 3 секції.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Як слід узгоджувати географічні власні назви в ОДС:

а) із пояснювальною родовою назвою;

б) за відсутності слів «місто*, «село*, «річка* й под;

в) при творенні прикметникових форм складних назв, у яких
перша частина є прикметником, числівником чи іменником;

г) на означування назв майданів, вулиць, провулків і под.?Вправа 47. Перекладіть українською мовою, утворіть прик­метникове словосполучення, записавши числівники буквами, перше та останнє провідміняйте.

784 / секция / стеллаж, 67 / зтаж / небоскреб, 2 / ствол / винтовка, 3 / молекула / кислота, 16 / процент / прибьіль.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Прочитайте поданий текст, визначіть його основну тему.

 2. Визначіть основну інформацію кожного абзацу.

 3. Які приклади зовнішньої культури поведінки Ви можете навести?

Культура спілкування в колективі

Культура управління ставить високі вимоги до культури поведінки, до оформлення управлінської документації, до ети­ки в процесі управління, зокрема висувається низка лінгвістич­них вимог, що полягають у використанні у сфері управління державної мови, у дотриманні правил правопису, стилістич­них та інших мовних правил.

Етичні норми культури управління — це своєрідні амор­тизатори, які допомагають створити в колективі товарись­ку атмосферу, взаєморозуміння і взаємну повагу. Щоб пра­вильно поводитися, кожен працівник повинен усвідомлювати свою реальну роль і місце у конкретному колективі, критично самооцінювати себе й на цій підставі будувати правильні взає­мини з іншими членами колективу.

Досвідчений керівник повинен намагатися створити в колек­тиві належну атмосферу стосунків і потрібний тон спілкуван­ня — як у прямому, так і в переносному значенні цього слова.

У прямому - це значить, що співробітники звикають роз­мовляти спокійно, коректно, увічливо. На жаль, у деяких ко­лективах стають нормою крик, лайка, цинічні, грубі, двозначні характеристики, зауваження. Ця образлива манера розмовля­ти з часом уже не викликає протесту: грубощі та лайку про­сто пропускають повз вуха.

У переносному - це значить, що в колективі панує атмос­фера доброзичливості та взаємоповаги. За свідченням соціо­логів, в ображеної, виведеної з рівноваги людини продуктивність праці знижується на 50 відсотків.

Травмує працівників манера керівника багатозначним то­ном викликати їх до себе, не попередивши навіть про тему майбутньої розмови.

Окрему групу етичних правил становлять норми зовніш­ньої культури поведінки: культура мови, особистої культури, виробничої культури, взаємної ввічливості.

Так, правила ввічливості вимагають, щоб службова особа, зайшовши до кабінету керівника, не сідала без запрошення. Але, у свою чергу, посадовець не повинен зустрічати відвідувача, си­дячи, а мусить підвестися, привітатися, запросити його сісти. Не можна курити в кабінеті начальника без його дозволу, але й керівникові не слід приймати відвідувача з цигаркою в роті.

Таким чином, правила існують не лише для членів колективу, а й для керівника.

Вправа 48. 1. Запишіть подані числівники буквами, поперед­ньо узгодивши з ними іменники й розшифрувавши скорочен­ня в Н. відмінку.

2. Утворені словосполучення запишіть в Ор. відмінку.А. 62 т, 84 м, чверть кг, 78 / дискета, 40 / грн, півтори / год;

Б. 46 /файл, 5,2 / відсоток, півтори / тижня, 1003 / мікроб, 504/слово, 1 000 000/житель, 10-ро/малюк, третина/путь, півтораста / га, кількадесят / раз.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як відмінюються збірні числівники?

 2. Як відмінюються неозначено-кількісні числівники?

 3. Які числівники не відмінюються?

Вправа 49. Запишіть подані словосполучення буквами, уста­вивши, де потрібно, пропущені букви, скорочення розшифруйте.

531 студент... присутн..., Зважлив... закон..., у 4розбит... вікна, за півтор... місяц..., 4 тиж...н..., від 78-х депутат..., 67міл...нам т, 2 конкретн... план..., 5 1 /2 г, через півтор... р., 84 стільц..., 56-ма грн, до 2-х із половиною га, на півтор... раз...

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як відмінюються числові назви?

 2. У яких випадках слово «раз> має закінчення:

а) -у;

б) -а;

в) -м?

3. У чому полягає специфіка відмінювання іменників із чис-


лівником півтора (и)7

Вправа 50. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й уведіть їх до речень.

00. ЗО; 8. 45; 00. 00; 17. 27; 5. 00; 22. 15; 13. 10; 10. 05; 3.18.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «дата» пишеться:

а) лише буквами;

б) лише цифрами;

в) комбіновано — цифрами й буквами?

Вправа 51. Запишіть подані словосполучешія державною мовою.

/. Двух мячей, восьмидесята трех детей, меньше в полтора раза, тридцатью четирьмя станками, на миллиардах звезд, семьюстами шестью долларами, семьюдесятью дискетами, не-сколько сот деревьев, шестнадцатью тоннами, восьмерих про-фессоров, сорока иллюстрациям, четвертью часа, около десят­ка кирпичей, миллиона атомов.

2. Пятьюдесятью двумя яблоками, к семистам шестидеся-ти шести шагам, полутора тоннами, на трех файлах, восемью четьіре, восьмью граммами, девяноста двум акциям, четирьмя миллионами жителей, двумстам семидесяти двум гривням, не-скольким миллиардам микробов, сорока трем птицам, оба раза, тисячей километров.

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. Які види лекцій ви знаєте?

 2. Яку структуру має класична лекція?

 3. У чому полягає різниця між лекцією та бесідою?Вправа 52. Запишіть подані числа й умовні позначки словами.

7,5 млрд грн; 8,2 млн т; 5,3 м/сек; 4,2 кет; 20,5 км; 0,9 мг; 10,7 га; 250,3 %; 2,5 хв; 5,8 ц; 0,9 м; 8,7 млрд; 12,4 г; 10 379 млн $; 6,9 кг/см2; 1,5 %.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Напишіть по п'ять прислівників, які пишуться окремо з прийменниками:

а) без;

б) до;

в) на;

г) по.Вправа 53. Запишіть подані слова та словосполучення як прислівники, уставивши, де потрібно, букви та знаки.

 1. По/ домашн... ому, у /ві/ сні, до / реч..., у / гору, хоч... / не/хоч..., з/роду/віку, на/жаль, по/праву, на/зло, з/заду, без/віст..., на/зустр...ч..., на/сторожі, у/ногу, по/дво..., на / гора, кінець / кінцем, тю / троє, по / част..., за / на... / то, .../ під / лоба.

 2. По / годин...о, по / дурному, по /латині, по /мо..му, по / можливості, по / пам...яті, по / осін...ому, по / трет..., по / тім, по /під /руки, по / одинці, по / пох...дному, по / пояс, по / тиху, по / рівну, по / тиж...нево, по / холостя...ки, по / різному, по / щ...рості.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Напишіть п'ять речень із прийменниками та частками у сполученні з іншими частинами мови й п'ять речень, де ці самі словосполучення є складними прислівниками.Вправа 54. Уведіть до речень подані словосполучення. Визначте, до якої частини мови вони належать у тому чи іншому випадку.

/. Закордон - за кордон, насміх — на сміх, укупі — у купі, навіки — на віки, ізсередини — із середини, напам'ять — на пам'ять, по-якому — по якому, убрід — у брід, збоку — з боку.

2. По-друге — по друге, уранці — у ранці, набагато — на
багато, угору — у гору, надвоє — на двоє, зате — за те, удень —
у день, доволі — до волі.


*

3. Набік - на бік, зрештою — з рештою, потому — по тому,
настав — на став, зранку — з ранку, наприклад — на приклад,
додому — до дому, нагорі — на горі, надворі — на дворі.

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка