М. Зубков Сучасна українськаСторінка36/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43

Вправа 76. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Директору НІІ Гіпрострой Бойко Васильові Ільїчу від Петраш М. О., який проживає за такою адресою: (м. Запоріжья, в. Мира, 5, кв. 7)

Заява.

Прошу вас звільнити мене з обіймаємої мною посади в зв'язку з власним бажанням по сімейним обставинам.

2. квітня 2002 р. (підпис) Петраш М. О.

Вправа 77. Укладіть заяву про відпустку за власний раху­нок й обґрунтуйте своє прохання.

Вправа 78. Виправте помилки та відредагуйте поданий До­кумент.

Начальніку участка готових виробов Тімофеєву Денісу Фьодоровічу от Сніговой В. П.

Заява.

Прошу вас принять мене на роботу на ваш участок на должность контроллера. До цієї заяви додаю:

1). Свою автобіографію.

2). Справну від врача про становище здоров'я. 3). Особливий листок з обліку кадрів. 07. лютня 2002 року

(підпис) В. П. Снігова

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке розписка? Які бувають розписки за походженням?

 2. Функція, яку виконує розписка, та ступінь регламентації.

 3. Назвіть реквізити розписки (основні й допоміжні).

 4. Яка структура розписки та мовні засоби?

Вправа 79. Укладіть розписку про те, що Ви взяли для тим­часового користування будь-яку ужиткову річ?

Вправа 80. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Росписка.

7 липня 2002 року у присутності двох свідків Петренко Анат. і Обертас Дмит. я Бондарєв Савва узяв в борг гроші у суммі 200 гр. в Станковіч Я. І., які обов'язково оддам не пізніше 9. X. 2002 г.

Свідки:

(підпис) (підпис)

(підпис) Бондарєв С. П.

Вправа 81. Укладіть розписку про одержання зі складу шести книжок зі свого фаху. Зазначте їхніх авторів, назву та вартість.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке автобіографія? Які бувають автобіографії за змістом?

 2. Яку функцію виконує автобіографія та ступінь регламен­тації цього документа?

 3. Назвіть реквізити автобіографії (основні й допоміжні).

 4. Яка структура автобіографії та мовні засоби?

Вправа 82. Укладіть автобіографію із зазначенням Вашого теперішнього статусу.

Автобіографія.

Я, Хмєльов Михаїл Саввіч, народився 9. листопаду 1974 року у селі Омельнику Кременчугського р-ну Полтавськой об­ласті у багатодітній родині потомственних хліборобів.

В 7 років я пішов у перший клас Омельникської середньої загальноосвітньої школи 11 класів якої успішно закінчив у 1992 р. В школі крім аттестату за середню освіту получив спеціальність шофера, що дало мені змогу поробити осінню у КСП на збиранні урожая.

В 1993 році поступив на І курс мехмата ХДУ й провчив­шись 5 років закінчив його, получивши красний диплом та про­фесію учітеля метиматіки і інформатіки.

У 2000 році вийшов у друці мій учбовий підручник «Інфор-матіка для початковців», а у 1999 р. декілька науково попу­лярних статей у «Універсітецькому збірникові*.

У нашій родині 4 особи.

Мій батько: Хмєльов Степан працює на Харковськім за­воді ХТЗ механиком АТС.

Моя мати: Хмельова Ядвига працює на тому ж заводі, що й батько комендантшею гуртожитки.

Моїй сестрі школяркі 12 років й вона ходить в б класе середньой школи.

Моє місце проживання і домашній адрес — 061 049 м. Харь-ков-49, вул. Гаршіна, 71, кв. 33.

4. /ХІ-2003 р.

(підпис) М. С. Хмєл'йов

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке протокол? Які бувають протоколи відповідно до


обсягу?

 1. Функція, яку виконує протокол, та ступінь його складності.

 2. Назвіть реквізити протоколу (основні й допоміжні).

 3. Яка структура протоколу та мовні засоби?

Вправа 84. Укладіть протокол профспілкових зборів своєї групи, класу, відділу тощо.

Протокол.

про збори коллектива арендного придприємства «Дінамо», що сталися 17 листопада 2003 р. у м. Черкассах.

Повістка дня

1. Звітній доклад генерального діректора В. П. Филипова.

2. Затверженя проекта реконструкції головного корпуса
АП «Дінамо».


3. Інше.

Присутні — гендіректор Филипов В. 77., головінженер Валь­но Г. Б., главбух Булкина Н. Ю., члени коллектива в составі 45 робітників.

 1. Слухали 1. Звіт В. П. Филипова за працю коллектива АО в 2002 - 2003 р.р.

 2. Співдоклад діректора Уманьського філіала АО К. Ф. Тіхо-нова.

Ухвалили — Визначити результати задовільними.

II. Слухали — Інформацію замістника гендіректора АО
А.
Б. Малініна про результат незалежной екологічной екс-
пертізи.


Ухвалили — /. Замінити вентілятори й фильтри у цехі.

 1. Побудувати запасний пожарний виход.

 2. Перестроїти сістему освітлювання сбірно-го цеха з общого на локальне.

 3. Сдати головний корпус в експлуатацію не піздніше III квартала 2004 р.

 4. Відповідаючім назначити гол. інжинера Вально Глеба Борисовіча.

III. Слухали — Заяву кладовщика Гірьняк Євгенія Тімуро-
віча про предоставлення йому путівки до профілакторія.


Ухвалили — Предоставити Гірьняк Є. Т. путівку до профілакторія. Додатки:

1. Доклад В. П. Филипова. Голова

Воронин П. Л.

Секретарша

Головенска Р. І.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке витяг із протоколу? Які бувають витяги з прото­колу за стадіями створення?

 2. Функція, яку виконує витяг із протоколу, та ступінь регла­ментації.

 3. Назвіть реквізити витягу з протоколу (основні й до­поміжні).

4. Яка структура витягу з протоколу та мовні засоби?

Вправа 86. Укладіть витяг із протоколу про перехід закла­ду (установи) на двозмінний режим навчання (роботи).

Вправа 87. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент:

Витяг з протоколу за 43 від 22 лютого 2002 р. про наданя путівки. Слухали — Заяву викладачки кафедри філософії Подгор-ной Таіси Фомінічни про предоставлення їй путівки для ліку­вання в кардіологичний санаторій.

Ухвалили — Представить Подгорной Т. Ф. путівку у са­наторій профілакторій «Ліпова рощя».

Голова

П. Л. Сізоненко

Секретарка

Ж. Ф. Біліч

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке довідка? Які бувають довідки за стадіями ство-


рення?

 1. Функція, яку виконує довідка, та ступінь складності.

 2. Назвіть реквізити довідки (основні й допоміжні).

 3. Яка структура довідки та мовні засоби?

Вправа 88. Укладіть довідку про свою заробітну платню, сти­пендію тощо.

Вправа 89. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Довідка.

Довідку видано у тому, що студентка Солов'йова Стела Михайловна дійсно навчається на У-у курсі геоло географіч­ному факультеті Києвському Національному Універсітеті ім. Т. Шевченко.

Ця довідка видана їй для предявлення її по місту вимагання.

Ректор

проф. Рижський Г. Е. (підпис)

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке оголошення? Які бувають оголошення за місцем укладання?

 2. Функція, яку виконує оголошення, та ступінь регламен­тації.
 1. Назвіть реквізити оголошення (основні й допоміжні).

 2. Яка структура оголошення та мовні засоби?

Вправа 90. Укладіть оголошення про наукову конференцію зі свого фаху.

Вправа 91. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Об'ява.

Сьогодня в приміщені будинку учоних відбудиться лекція диспут на тему «Роль сучасних СМІ в зформувані світобач-них позіцій чоловіка».

Запрошуємо усіх бажаючих приняти учасття.

Начало у 7 г. вечора.

Вхід бесплатний.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке акт? Які бувають акти за технікою відтворення?

 2. Функція, яку виконує акт, та ступінь регламентації.

 3. Назвіть реквізити акта (основні й допоміжні).

 4. Яка структура акта та мовні засоби?

Вправа 92. Укладіть акт приймання Вами певних матері­альних цінностей.

Затвержено Начальніком облоно м. Ровно (підпис) Бесхутрий Ю. М.

Акт.

Коміссія в складі:

голова: ст. інспектор Калінін П.Л. та члени коміссії інспек­тори Тичьков Я. Р., Пиріжков Д. Т., обстеживши положення справ учбового процесу Острогського індустріального техні­куми виявила такі фактори порушення учбової дісціпліни:

 1. Хронічне затримання початку занятій на 5-10 х.;

 2. Повну вітсутність журналов обрахування судентов;
 1. Беспітставні пропускання практічних й лабораторних робіт де якими студентами;

 2. Неодноразне дострокове скінчення занятій викладача­ми на 5-10 х.;

 3. Сістематичне перенесення занятій учбовою частиною в другі непідготовлені для цього аудіторії;

 4. Проведення занятій не за согласованими учбовими пла­нами.

Коміссія прийшла до висновки, що дірекція учбового закла­ду не робить должного коцтроля за учбово виховной роботой.

Коміссія считає за необхідне поставити питання перед руководством Ровеньського облоно про знімання с посад дірек-тора та замісника діректора с учбової роботи на протязі грудня місяця.

Цей акт складено у 3 екз.

 1. екз. — начальнику Ровненьського облоно,

 2. екз. — діректору Острогського технікуми,

 3. екз. — кадровий відділ Мін. освіти та науки України.

Голова коміссії (підпис) Калінін П. Л.

Члени коміссії (підпис) Тичьков Я. Р.,

(підпис) Піріжков Д. Т.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке доручення? Які бувають доручення за походженням?

 1. Функція, яку виконує доручення, та його місце укладання.

 2. Назвіть реквізити доручення (основні й допоміжні).

 3. Яка структура доручення та мовні засоби?

Вправа 94. Укладіть доручення для одержання посилки, бан­деролі, стипендії, платні тощо.

Вправа 95. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Доручення.

Я, Комарь Кирил Кузмічь, зав. кафедрой хіміч. факульте­ти Львовського Державного Політехничного Універсітета, доручаю Вячеславову П. Р. получить на центральном складі реактіви для лабараторії.

Дорученя є дійсно до кінця березня місяця цього року.

(підпис) Комарь К. К.

Підпис Комарь К. К. засвітчую завідуючий кафедри:

(підпис) Д'яков В. Г.

7. 1. 2003 р.

Вправа 96. Укладіть доручення для одержання посилки, бан­деролі, стипендії, платні тощо.

Вправа 97. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Кременчугський завод дорожніх машин Доручення

6. 1. 02 м. Кременчуг

Дірекція Кременчугского завода дорожніх машин у лиці за-містника по звязкам с громадцькістью п. Зіман Ф. Я. уполно-мачує начальніка вітділа забеспеченя Карпенко С. В. полу­чить у складі № 1 треста Промстрой-2 чотирі персональних компьютора АТ-286 згідно до накладной за № 764-6.

Так же доручає йому робити бесготівкові розрахунки по чековой книжкі № 054490-02.

Доручення дійсне до 6. 2. 02. /Діректор

(підпис) Зіман Ф. Я.

Вправа 98. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Довіренність.

Мной, Свістун Алексанром Даніловічем паспорт № 5937002 серія РТ, живу за адресом пл. Короленко д. №2, кв. №51 данно цю довіренність Сілненко В. Т. щоб він получив на почті почтовий перевод на моє призвіще.

(підпис) А. Д. Свістун

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке наказ? Які бувають накази за призначенням?

 2. Функція, яку виконує наказ, та його спеціалізація.

 3. Назвіть реквізити наказу (основні й допоміжні).

 4. Яка структура наказу та мовні засоби?

 5. Із якого часу наказ набуває чинності?

Вправа 99. Укладіть наказ про переведення підприємства, установи, закладу на двозмінний графік роботи (навчання).

Вправа 100. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Наказ.

14 5 л-ду 2002 року.Харьков

Призначити

1. Літвак Я. Г. інженером по технікі беспеки с окладом 350 грн. за місяць. Підстава:

Власноручна заява Літвак Яківа Генадієвича. Звільнити

1. Пилипенко В. С. інженера по технікі беспеки за пору­шення ним статута комбіната — службове розгільдяйство. Підстава:

Докладна записка начальника цеха.

Об'явити виговор

1. Заяць Вєрі Евгєнійовні за сістематичні запізнювання на працю. Підстава:

1. Докладна записка начальника пропускного відділу. Зас. діректора комбіната

(підпис) Вітрова Л. К.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Хто має право видавати наказ?

 2. Що є спільним для наказу й розпорядження?

 3. Які основні вимоги висуваються до укладання наказів:

а) про прийняття на роботу;

б) про переведення на іншу роботу (посаду);

в) про надання відпустки;

г) про звільнення?Вправа 101. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Одесський Державний Універсітет ім. К. Тіміряз'єва

Приказ.

117-ВК 1.XIІ/2002р.м. Одесса. про призначення по особистому складу Призначити

1. Бондарь Ігора Викторовіча на посаду замісника декана природно екологічного факультети, встановити йому посадо­вий оклад в 350 гр. за місяць.

Підстава: заява Бондарь І. В. з візами завідувача кафед­рою і декана природно екологічного ф-та.

Звільнити

1. Тіхонову Єлену Олеговну від посади викладачки валео-
логії через сімейні обставини.


Підстава: заява Тіхоновой Є. О.

2. Вяльцева Кирилла Філіпповіча від посади завідуючого
лабораторії через пенсійний вік.


Підстава: заява Вяльцева К. Ф.

Декан мехмата:

Бессмертних Д. Я. (підпис)

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке витяг із наказу? Які бувають витяги з наказу за


стадіями створення?

 1. Функція, яку виконує витяг із наказу, та ступінь гласності.

 2. Назвіть реквізити витягу з наказу (основні й допоміжні).

 3. Яка структура витягу з наказу та мовні засоби?

Вправа 102. Укладіть витяг із наказу про заохочення.

Вправа 103. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Витяг з наказу № 117-ОК от 1.XII/2002 р. Призначити

1. Бондарь Ігора Викторовіча на посаду замісника дикана природно екологічного факультета,надати йому посадовий ок­лад в 350 гр. за місяць.

Підстава: 1). Заява Бондарь І. В. с візами завідувача ка­федрою і дикана природно екологічного ф-та.

С оріґіналом вірно

(підпис) Ілліна І. Б.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке розпорядження? Які бувають розпорядження за


терміном зберігання?

 1. Функція, яку виконує розпорядження, та його спеціалізація.

 2. Назвіть реквізити розпорядження (основні й допоміжні).

 3. Яка структура розпорядження та мовні засоби?

 4. Що спільного та відмінного між наказом і розпорядженням?

Вправа 104. Укладіть розпорядження про скасування дії перепусткового режиму в установі, організації, закладі тощо.

Вправа 105. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Панютінска СШ № 5 Краснокутцького района Луганской обл.

1. Всім вчителям природних дісціплін с 1. 03. 02 р. по 08.3.02 р.
зробити інвєнтарізацію маючихся наглядних матеріалів та
інструментарія.


Акти інвентарізаціг сдати у дірекцію школи до 10 березня нинішнього року.

2. До 15 жовтня учителям предметникам підготовить пла-
ни позаурочних міроприємств для
II четверті.

Діректор школи № 5

(підпис) Вєрємеєв В. І

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке службова записка? Які бувають службові запис-


ки за походженням?

2. Функція, яку виконує доповідна записка, та її призначення.

3. Назвіть реквізити пояснювальної записки (основні й до-
поміжні).

4. Яка структура службової записки та мовні засоби?Вправа 106. Укладіть доповідну записку про завершення Вами роботи над темою, проектом, завданням тощо.

Вправа 107. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Докладна записка.

Діректору ЧП «Врожай* Іл'їчову Василію Леонидовічу від ст. механика ЧП «Врожай* Кучіренко Генадія Юр'євіча Доповідаю, що мною Кучіренко Романом були виявлені пору­шення технологичного режима у першій лабораторії 24 січня місяця цього року, завдяки нетбалості електріка Кісільова В. Л. Через це були виведені з строя 2 (два) інкубатора. Акт про сбитки які були зроблені додаєтся.

Ст. механік

(підпис) Кучіренко Г. Ю.

Вправа 108. Укладіть пояснювальну записку про Вашу відсутність на роботі (навчанні) й обґрунтуйте її.

Вправа 109. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Декану факультети псіхологіі Криворожського Державного Інстітута проф. Вороб'йову Сергею Адамовічу від викладачки історії світової культури

Багінец І. Н.

Пояснююча записка.

Заняття з історії світової культури 11 квітня 2002 р. у группі ПС-32 мной не були проведені через те що за раніше оомовленною домовленістью я с цієй группой ходила в краєз­навчій музей де була віткрита нова експозіція передвижної виставки «Мастера кисті XX в.».

Екскурсія пройшла бес порушення дісціпліни.

Вик. історії світової культури

(підпис) І. Н. Багінец

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке запрошення? Які бувають запрошення за спосо-


бом виготовлення?

 1. Функція, яку виконує запрошення, та його структурні ознаки.

 2. Назвіть реквізити запрошення (основні й допоміжні).

 3. Яка структура запрошення та мовні засоби?

Вправа 110. Укладіть запрошення на фахову наукову кон­ференцію.

Вправа 111. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Запрошення.

Вельми шановні Александр Глебовіч й Соф'я Ігнатовна просимо Вас прийняти участь у празднуванні пів столітньго ювілею Залісського Державного Заповідника, яке відбудеться 7. X. 2003 року у Админістратівном корпусі.

Початок міроприємства в 11 ранку.

Дірекція.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке характеристика? Які бувають характеристики за


напрямом?

 1. Функція, яку виконує характеристика, та її призначення.

 2. Назвіть реквізити характеристики (основні й допоміжні).

 3. Яка структура характеристики та мовні засоби?

Вправа 112. Укладіть атестаційну характеристику.

Вправа 113. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Характеристіка. ведучого інжинера Леснікова Ільї Зінов'євіча, беспартійного, освіта — вища.

Пан Лесніков І.З працює на предприємстві із 1989 р. після скінчення Києвского політехничного інстітута. Часто печа-таєтся у научній прессі із актуальними статями. На про­тязі усієї роботи зарекомендував себе як добрий товаріщ, вічливий, має хороші відношення с робітниками. Неоднократ­но поощрявся за приймання активной участі в спортівних міроприємствах концерни грошовими нагородами. Всі без вик­лючення порученя виконує вовремя і сумліно.

С 1997 по 1998 рр. Лесніков Г. 3. був в составі группи по розробці нового генірального плана застройки концерни і як актівний учасник — нагороженний Похвальной Грамотой Вер-ховной ради України. У 1994 році стажирувався в Краковсь-ком домобудівном комбінате (Польша).

Ця характерістіка видана для пред'явлення по місцю тре-бування.

Гол. інжинер

(підпис) Пятаковскій Ю. Д. Презідент концерни «Стімул» (підпис) Варіч Е. С.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке офіційна кореспонденція? Які бувають листи за найменуванням?

 2. Функція, яку виконує лист, та види офіційної кореспонденції.

 3. Назвіть реквізити листа (основні й допоміжні).

 4. Яка структура листа та мовні засоби?

Вправа 114. Укладіть лист-пропозицію про надання послуг.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка