М. Зубков Сучасна українськаСторінка39/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

< іестиваль фест.

філія (філіал ) філ.

філологія філол.

філософія філос.

фільмографія фільмогр.

фільмокопія фкоп.

фінансовий фін.

фонд заробітної плати ФЗП - матеріального забезпечення ФМЗ

фонограма фоиогр.

(юрма ф.

формування формув. формула ф-ла (при посиланні) фортепіано ф-но фотографія фотогр. фотокопія фотокоп. фототипія фототип. фрагмент фраґм. французький фр. футляр футл.

X

Харків Х.(в обл. вихідних даних) хвилина хв (при цифрах) хімічний хім. (і в заголовку опису,

якщо не є 1-м сл. заголовка) хореографія хореогр. хоровнй хор.

художник худож. (при прізвищі)

ц

центральний комітет ЦК (і в за­головку опису) церковний церк.цифрова обчислювальна маши­на цом ціна ц. (при цифрах) цінні папери ЦП
Ч

часопис часоп. (при цифрах) частина ч. (те саме) червень черв, чеський чес.

число чис. (при цифрах) член-кореспондеит чл.-кор. (при прізвищі та назві установи)

Ш

школа шк. , ■
щ

щоденний щоден. щомісячний щрмісяч. щотижневий (-во) щотиж.
ю

ювілейний ювіл.
я

японський яп.


Російсько-український словничок типових мовних зворотів

А

арендние отношения арендодатель
без задержки

без зазрения совести *

безналичний расчет

без снисхождения

без стеснения

без удержу

бесплатно вгадать

бесполезний труд

беспрепятственно допускать

благотворительний вечер

брать обязательства бросать на произвол судьби бивший (директор) бистродвигающийся

бить в родстве

бить на хорошем счету

бить не вправе
в административном порядне ввести в состав ввиду вишеизложенного

ввиду того, что

вводить в заблуждение вводить в убиток в двух словах

орендні відносини орендодавець

Б

негайно; без затримки без докорів сумління безготівковий розрахунок без поблажливості не соромлячись без упину безоплатно видати марна праця

безперешкодно допускати доброчинний (благодійний)

вечір брати зобов'язання кидати напризволяще колишній (директор) швидкобіжний, швидкий,

швидкісний бути родичем мати добру репутацію не мати права
адміністративним порядком увести до складу зважаючи огляду) на

викладене вище через те, що; зважаючи на те,

що

уводити в оману призводити до втрат двома словами

верительная грамота веское основание в затруднении в знак (благодарности) взискать с ответчика видавший види влечь за собой влиятельние круги вне всякого сомнения внедрение в производство внеочередной созив внешнеторговая организация

вовлекать в работу во вред во главе

возбудить уголовное дело возглавлять Совет возмещение ущерба воспользоваться предложением в остальной части во что би то ни стало в порядне исключения в порядке, принятом общим собранием в пределах своих полномочий в преддверии переговоров временно отстраніїть все желающие в силу изложенного вследствие зтого в случае

~ необходимости

~ неуплати в соответствии с в состоянии опьянения в строгом смисле слова

в строке, в строку всю дорогу рассказивал

вірча грамота

вагома підстава

у скрутному становищі

на знак (подяки, вдячності)

стягнути з відповідача

бувалий

тягти за собоювпливові кола

поза всяким сумнівом

упровадження у виробництво

позачергове скликання

зовнішньоторговельна

організація залучати до роботи на шкоду на чолі

порушити кримінальну справу очолювати Раду відшкодування збитків скористатися пропозицією у решті

за всяку (будь-яку) ціну як виняток

у порядку, ухваленому загальними зборами

у межах своїх повноважень

напередодні переговорів

тимчасово усунути

усі охочі (усі, хто бажає)

зважаючи на викладене

унаслідок цього

на випадок

за необхідності

при несплаті

згідно з; відповідно до

у нетверезому стані

у точному значенні (цього) слова

у рядку, рядком

на протязі всієї дороги розповідав

в течение недели в тот же момент в тот же срок в целях предотвращения винести благодарность виписка из протоколи виплата ссуди виплатить долг

протягом (упродовж) тижня

тієї ж миті

у той самий термін

із метою запобігання

скласти подяку

витяг із протоколу

сплата позики

сплатити борггражданское законодательство цивільне законодавство
гвоздь программи глубокоуважаемий господин .. годовой отчет

горюче-смазочние материали государственная пошлина окраса програми вельмишановний пане ... річний звіт

паливно-мастильні матеріали державне мито (держмито)
дальнейшее использование

двойное гражданство действующее

законодательство дело в том денежние средства день ото дня депонированний счет держаться в стороне дисциплинарное взискание для вида (видимости) для приличия для своєю удовольствия добровольная основа добрий по характеру договор о жилищном найме докладная записка долевая собственность должен бить должностное лицо дополнительное соглашение до потери сознания

подальше використання

(н. д. — використовування) подвійне громадянство чинне законодавство

річ у тім кошти

із кожним днем

депонований рахунок

триматися осторонь

дисциплінарне стягнення

для годиться; про людське око

заради пристойності

собі на втіху

добровільна засада

добрий (за) вдачею

договір про наймання житла

доповідна записка

пайова власність

має бути

урядовець

додаткова угода

до нестямидоработать рукопись дорожное происшествие дочернее предприятие до настоящего времени (до сих пор)
железная дорога железнодорожний путь жесткие мери жесткие условия жесткий контроль жесткий диск
заведующий (отделом,

канцелярией) задевать достоинство задолженность за ... заинтересованное лицо зайти (загнать) в тупик

заказное изделие заказное письмо заключить договор залог имущества заместитель директора за наличньїе деньги заранее виражать

благодарность заслуживающий виймання затягивается возможность злоупотреблять служебним

положением злоупотребление служебньїх лиц

И

идти на убиль избавиться от опасности излишки площади

доопрацювати рукопис дорожня пригода дочірнє підприємство до цього часу

залізниця

колія; залізнична колія круті заходи важкі умови суворий контроль твердий диск


завідувач (відділу,

канцелярії) зачіпати гідність заборгованість за ... зацікавлена особа зайти (загнати) в безвихідь

(у глухий кут) виріб на замовлення рекомендований лист укласти договір (угоду) застава майна заступник директора готівкою

заздалегідь висловлювати

подяку вартий уваги зволікається можливість зловживати службовим

становищем зловживання службових осіб


спадати

уникнути небезпеки надлишки площі изощренньїй ход изьшать из обращения изисканний слог имевшиеся возможности

витончений хід вилучати з обігу вишуканий стиль наявні можливості


имущество, подлежащее разделу майно, що підлягає розділу

исключительное право испитательний срок истец

источник финансирования

виняткове право випробний строк (термін) позивач

джерело фінансування


каждьіе пол-литра каждий в отдельности каждий день какие-либо интересьі как указьівалось више капризная погода капризний человек комиссия по вопросам

щопівлітра кожний зокрема щодня

будь-які інтереси як зазначалося вище примхлива погода вередлива людина комісія з питань ...


комиссия по делам несовершен- комісія у справах неповно-


которий проживаєш по адресу який (що) мешкає за адресою к тому идет
нолетних комиссия по иностранним делам

комиссия по разоружению комиссия по составлению

резолюции коренной пересмотр косвенние причини косвенние виводи которие следуют из ...

літніх


комісія закордонних справ

комісія у справі роззброєння комісія для складання


до того йдеться

резолюції докорінний перегляд посередні (непрямі) причини побічні висновки що випливають із ...


Л

ликвидация неисправности лица не в состоянии

( неспособни) лицевой счет лицом к лицу личное дело

личность неординарная

усунення несправності особи неспроможні

особовий рахунок віч-на-віч особиста справа особистість неординарна


м

маркировка товара материально ответственное лицо

материальное поощрєние между тем

мери по предупреждению мусоропровод маркування товару матеріально відповідальна особа

матеріальне заохочення тим часом

заходи запобігання;

запобіжні заходи сміттєпровідН


на будущей (следующей) неделе наступного тижня наверстать упущенное наводить справки на время отсутствия на всякий случай
надлежащим образом на должном уровне названньїй в дальнейшем

назвать по фамилии назвать по отчеству на иждивении (иметь) наличние деньги наложение взисканий наложеними платеж намерение сторони нанести ущерб (урон) на оснований на протяжении двух лет на прошлой неделе наследственное имущество наследство получить на следующий день научное заведение находить отображение находить предмет находить решение

надолужити прогаяне довідуватися за відсутності про всяк випадок,

на будь-який випадок належним чином на належному рівні що далі називається (пойменований) назвати на прізвище назвати по батькові на утриманні (мати) готівка

накладання стягнень післяплата намір сторони завдати шкоди на підставі

упродовж двох років минулого тижня спадкове майно одержати спадщину наступного дня наукова установа діставати відображення знаходити предмет віднайти рішення (вирішення)

находиться в архиве находиться в помещении находиться в стакане

документе) на худой конец не возьму в толк немедленно сообщить необходимо учитивать неоплачиваемие поступления неопровержимое

доказательство неотложная помощь неотложное дело неотьемлемая часть не по плечу

нижеподписавшиеся сторони низменние намерения ни под каким видом
оборотние средства оборудовать площадку

обосновать необходимость обоюдное согласие обоюдньсй ущерб образ действия образ мисли образ правлення образом (главним)

- (коренньїм)

~ (надлежащим) ~ (насильственним)

- (некоторим) ~ (обманним)

~ (обикновенним) ~ (равним)

- (решительним) ~ (таким)

~ (частним)

знаходитися в архіві перебувати у приміщенні міститися у склянці (у документах) у найгіршому разі не збагну

негайно повідомити треба враховувати безоплатні надходження неспростовний

(незаперечний) доказ невідкладна допомога нагальна справа невід'ємна частина не під силу

сторони, що нижче підписалися

ниці наміри

нізащо; ні в якому разі

О

обігові кошти устаткувати (опорядити)

майданчик обґрунтувати необхідність обопільна угода обопільні збитки поводження напрям думки система урядування головніше, головне, найбільше докорінно, грунтовно належно, як слід, як годиться ґвалтовно, примусово, насильно якоюсь мірою ошукавши

звичайним способом, звичайно

так само, теж

рішуче, твердо

так, таким чином, у такий

спосіб, отже, отож, приватнообратить в шутку обратиться по адресу обставлять помещение

обстоятельства дела

( изложить) обстоятельства побочньїе обстоятельства стесненние общественное мнение общественние отношения обязанности, возложенние на... одобрить проект оказивать влияние оказивать помощь оказивать сопротивление вказаться безрезультатним оплатить понесенние расходи определение расходов по ... определенний срок определиться в следующих

вопросах оприходовать наличньїе органи самоуправления освещать вопроси основаним для прекращения

контракти оставить в покое остаточная стоимость ответчик по делу отдавать отчет (в чім) отдавать предпочтение отделка квартири отпуск по болезни отстраниться от дел оттиск печати отчет о ...

отчетная документация отчисления в пользу отчисления доходов оценить по достоинству отчуждаемая квартира

повернути на жарт звернутися за адресою меблювати (умеблювати)

приміщення подати факти справи

побічні речі, побічність скрутні обставини громадська думка суспільні відносини обов'язки, покладені на ... схвалити проект впливати

надавати допомогу чинити опір

виявитися безрезультатним відшкодувати витрати визначення витрат щодо ... визначений термін визначитися з таких

питань оприбуткувати готівку органи самоврядування висвітлювати питання підстави припинення

контракту дати спокій залишкова вартість відповідач у справі усвідомлювати віддавати перевагу оздоблення квартири відпустка через хворобу відійти від справ відбиток печатки звіт про ... звітна документація відрахування на користь відрахування прибутків належно оцінити квартира, що відчужуєтьсяп

первинная документация перевести (перечислить)

на счет перечисленньїе документи письменное соглашение платить неустойку по вине ..

по вашему усмотрению по взаимному (обоюдному)

согласию по вине

повод для отказа по вопросам по воскресеньям повредить зрение повредить злектросеть

по всем вопросам повторно потребовать подведение итогов подвергаться опасности поддержать предложение по делам служби подлежать регистрации по договоренности по долгу служби по заказу

подписка на газети и журнали подписка о невиезде подразумеваемий адрес под стать подьездной путь по закону

по имеющимся сведениям

по инициативе

по контракту

по крайней (меньшей) мере

покупатель обязан

полномочное собрание первинна документація переказати на рахунок

перелічені документи письмова угода сплачувати недодержку

з вини ... на ваш розсуд за обопільною згодою

із провини

привід для відмови

із питань

щонеділі; кожної неділі ушкодити зір зіпсувати (пошкодити)

електромережу з усіх питань удруге вимагати підбиття підсумків наражатися на небезпеку підтримати пропозицію у службових справах підлягати реєстрації за домовленістю зі службового обов'язку на замовлення передплата на часописи підписка про невиїзд гадана адреса до пари під'їзна колія

згідно із законом; за законом

за наявними даними

з ініціативи

за контрактом

принаймні

покупець зобов'язаний повноважні зборипользоваться авторитетом

пользуясь случаем, яхотел би...

по многим причинам

по направлению к городу

по настоянию

по негодности

по необходимости

понести потери (убитки)

по нинешним временам

по обикновению

по определению суда

по поручению

по праздничним дням

по предложению

по приглашению

по причте чего

порча имущества

по семейним обстоятельствам

послать сообщение

послесловие к произведению

по случаю потери

пособие по безработице

пособие наглядное

пособие учебное

по собственному усмотрению

по совместительству

по согласию сторон

по соображениям

по специальности

по списку

поставить на вид

поставляемая продукция поступила информация поступить в техникум поступить согласно

инструкции потребляемие средства правительство считает право залога

мати повагу, бути поважаним

принагідно я хотів би ...

із багатьох причин

у напрямку до міста

на вимогу; за вимогою

через непридатність

за необхідності

зазнати втрат (збитків)

як на теперішній час

як правило; звичайно

за ухвалою суду

за дорученням

у святкові дні

за пропозицією

на запрошення

через що

псування майна

за сімейних обставин

надіслати повідомлення

післямова до твору

із приводу втрати

допомога у зв'язку

з безробіттям приладдя наочне посібник навчальний на власний розсуд за сумісництвом за згодою сторін із міркувань із фаху, за фахом за списком зробити зауваження

(зауважити) продукція, що постачається надійшла інформація вступити до технікуму учинити згідно з інструкцією

споживчі кошти уряд уважає заставне правоправо на составление

контракти правящие круги предварительная договоренность предоставить возможность предоставить в распоряжение

предоставить место предоставить зто сделать

(кому) предоставленньїе льготи председатель (собрания) представленние материали предьявлять иск

предьявить обвинение предьявлять требования преимущественное право прибегать к суровим мерам привлечение партнера признать недействительним прийти в негодность прийти к взаимопониманию

( договоренности) прийти в себя прийти к решению прийти к согласию прийти к убеждению приличная сумма

приличние результати приличний (порядочний)

партнер приложить усилия принадлежащие нам ценности при наличии средств принимать в шутку принимать участив приносить неприятности принять во внимание

право з укладання контракту

владні (правлячі) кола попередня домовленість

надати змогу передавати до розпо­рядження дати місце

дозволити це зробити

(кому) подані пільги голова (зборів) надані матеріали справляти (подавати) позов,

позивати обвинувачувати ставити вимоги переважне право удаватися до суворих заходів залучення партнера визнати недійсним зробитися непридатним дійти взаєморозуміння

(домовленості), порозумітися отямитися; опритомніти вирішити

дійти згоди; порозумітися переконатися чимала (неабияка, велика) сума

(цілком) задовільні результати порядний партнер

докласти зусиль -' %-. цінності, що нам належать за наявності коштів сприймати як жарт брати участь завдавати прикростей узяти до уваги

принять к свєдєнию принять рєшитєльньїе мери приобрести право собственника приступить к обсуждению приходование гру за причиненние телесние

повреждения причитающаяся сумма пришла посилка проектно-сметная

документация проект приказа согласован производить оплату производственние отношения пропорционально доле пути следования пути сообщения

Р

радиотрансляционная сеть разногласия по вопросам разрешать спори разрушить до основания расторжение договори расчетний счет режим наибольшего

благоприятствия решающий голос руководствуясь

«Положением о ...»

С

самовольно решить самий високий сверх оплати свести на *нет> с готовностью с давних пор

себестоимость продукции серьезние просчети с занимаемой должности с красной строки

узяти до відома ужити рішучих заходів набути права власника розпочати обговорення прибуткування вантажу завдані тілесні ушкодження

належна сума

надійшов пакунок (посилка) проектно-кошторисна

документація проект наказу погоджено провадити оплату виробничі відносини пропорційно до паю дороги; шляхи шляхи сполучення
радіотрансляційна мережа розбіжності з питань розв'язувати суперечки зруйнувати дощенту розірвання договору розрахунковий рахунок (р/р) найсприятливіший режим

ухвальний голос керуючись

«Положенням про ...»
самочинно вирішити найвищий понад плату звести нанівець охоче; з охотою здавна

собівартість продукції серйозні недоліки із займаної посади із нового рядка
следующие вещи следующим будеш виступать следующим образом

сметная стоимость Совет учредителей совещательний голос совместное предприятие согласовать с ... содействовать работе
такі речі

далі виступатиме ось так, так, таким способом

(чином) кошторисна вартість Рада засновників дорадчий голос спільне підприємство узгодити (погодити) з ... сприяти роботі

созив учредительного собрания скликання установчих зборівстановиться действующим

(правомочним) суверенное равенство государств суверенна рівність країн
соответствовать условиям со сторони состоять на учете спори по вопросу спрос и предложение средства, направленние на .. срок действия ставить в известность

с удовольствиемс участием с учетом прибили существенние недостатки с целью предотвратить считается поступившим считать возможним считать целесообразним

відповідати умовам з боку

перебувати на обліку суперечки з питання попит і пропозиція кошти, що скеровуються на термін дії

доводити до відома

(повідомляти) набирати чинності

залюбки, охоче, з охотою, радо,

з приємністю, з радістю за участю

з урахуванням прибутку суттєві недоліки з метою запобігти уважається таким, що надійшов уважати за можливе уважати доцільним (за доцільне)
текущии кран текущий момент

текущий счет точно известно точно определить

кран, що (який) тече сучасний (теперішній, нинішній) момент поточний рахунок достеменно відомо точно визначититщательно (внимательно)

искать тщательно (усердно)

проверить тщательно (аккуратно)

уложить
убитки, нанесенние

предприятию У головний кодекс удельний вес удерживаемая сумма удовлетворять требования удостоверяющая подпись уйти от ответственности уставной фонд утверждение отчета уперся на своем учебное пособие учет кадров учредитель организации учредительное собрание
хождение денежних средств хозяйственние расходи хорошее отношение хорошие отношения
цвет отделки

час от часу не легче частная собственность чем больше, тем лучще через два месяца встретимся через некоторое время через окно через порог

пильно шукати ретельно перевірити дбайливо укласти

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка