М. Зубков Сучасна українськаСторінка9/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

6. Додаток (якщо є):

 • службова (доповідна, пояснювальна) записка;

 • довідкові матеріали;

 • квитанції, проїзні документи, рахунки тощо про ви­трачені кошти (для фінансової звітності).
 1. Підпис автора документа.

 2. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізви­ще (для зовнішніх).

9. Дата укладання. 10. Печатка (для зовнішніх).

Зразок:


Звіт

про педагогічну практику студента групи ГЕ-41 географічного ф-ту ХНУ ім. В. Каразіна Божедая В. І.

Практику проходив із 10.02.2002 до 22.03.2002 в СШ № 1 л. Золочів Харківської обл. У школі було створено належні рчови для проходження практики. В одному класі було по­єднано викладання географії та історії, що створювало певні :хладнощі в розміщенні наочності та приладів. Кабінет та географічний майданчик достатньо обладнано технічними за­собами, але бракує сушених мап, атласів, нових підручників та довідково-методичної літератури.

За час практики:

 1. провів 10 уроків із географії, 4 з них залікові, які про­аналізували вчитель-методист і керівник практики;

 2. брав участь в обговоренні та аналізі 4 уроків інших практикантів;

 3. зібрав інформаційно-довідковий матеріал для написан­ня реферату «Екологічна абетка»;

 4. розробив і виготував 2 комплекти роздаткового мате­ріалу (анкети);

 5. підготував і провів виховний захід «Дбай про майбутнє сьогодні»;

 6. брав участь у засіданнях гуртка «Екологія рідного краю» та в укладанні загальношкільної програми «Позакласна крає­знавча робота» на 2002/03 навч. р.

Успішному проведенню практики значною мірою сприяли допомога й доброзичливе ставлення дирекції та викладачів до студентів-практикантів.

Додатки:

 1. характеристика-відгук;

 2. план контрольного уроку;

 3. план виховного заходу;

 4. психологічна характеристика учня.

22.03.2002 (підпис)

Оголошення

Оголошення — це документ, у якому міститься необхідна інформація. За змістом оголошення поділяються на два види: 1. Організаційні — оголошення про подію чи захід.

 2. Рекламні — оголошення про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо.

Організаційні оголошення адресуються як конкретній групі осіб, так і широким верствам населення. Зміст рекламних ого­лошень розраховано на широкий загал.

Як організаційні, так і рекламні оголошення за формою бу­вають: писані, мальовані, комбіновані, відтворені механічним способом та ін.

Сучасний рівень поліграфічного виробництва, копіювальної та розмножувальної техніки дає необмежену змогу пошуків най­різноманітніших шрифтових і кольорових варіантів цього доку­мента.

Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конк­ретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні оголошення повинні висвітлю­вати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо.

Оголошення про запрошення на роботу, навчання, пропо­зиції щодо подорожей і відпочинку включають умови, переваги, пільги, оплату та інші дані.

Розрізняють оголошення:

— службові — підприємств, навчальних закладів, держав­них установ, організацій, фірм, агентств тощо;

— особисті — приватної особи чи групи осіб. Реквізити: 1. Назва документа.

 2. Текст, що містить:
 • дату;

 • час;

 • адресу місця проведення;

 • організатора (відповідального);

 • порядок денний (зміст) заходу;

 • коло осіб, яких запрошено;

 • умови входу (вільний чи платний);

 • способи проїзду (для зовнішніх).

3. Назва структурного підрозділу чи колегіального органу, або
посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).

Зразки оголошень про заходи:

Оголошення

11 травня 2002 р. об 11.00 у приміщенні Будинку Алчевсь-ких відбудеться зустріч із народним депутатом України Оксаною Ляшенко.

Запрошуємо всіх бажаючих.

Проїзд: ст. метро «Архітектора Бекетова», трам. № 5, 7, 11, Идозуп. «вул. Гіршмана».

Харківський депутатський клуб
До уваги власників акцій АТ «Міжнародний фонд про­мислових інвестицій «НафтаГазПром»!

17 грудня 2002 р. о 13.00 в актовому залі ХНДІ «Сільгосп-машбуд» відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація з 11.00 за свідоцтвами, що посвідчують право власності на акції, а для представників акціонерів — за довіреністю.

Порядок денний:

 1. Звіт голови правління за господарський 2002 р.

 2. Звіт ревізійної комісії.

 3. Затвердження річного звіту та балансу.

 1. Затвердження розподілу чистого прибутку за 2002 р. та нормативів розподілу на 2003 р.

 1. Затвердження основних напрямків діяльності на 2003 р.

 2. Різне.

Оргкомітет працює з 10.12.2002 щодня, крім неділі. Тел. для довідок: 470-410, 451-298 з 9.00 до 18.00. їхати: трол. №8, 18, 38 до зуп. «вул. Тобольська».

Правління

Зразок оголошення про ліквідацію:АТ «Промзварприлад» повідомляє про самоліквідацію з 11.05.2002. Претензії приймаються протягом 2 міс. від дня публікації цього повідомлення за адресою: Харків-176, вул. Уж­городська, 8.

Тел. для довідок: 111-827, 111-834.

Правління АТ

4 ЗубковМ.

97

Зразок оголошення про навчання:

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В. Каразіна

Підготовче відділення

Оголошує додатковий набір на курси для вступу на ф-ти: філологічний, історичний, математичний, фізичний, хімічний, соціологічний, економічний.

Заняття починаються в міру формування груп.

Умови зарахування та додаткова інформація за адресою: Харків-22, майд. Свободи, 4, VI поверх, кімн. 6/19.

Тел. для довідок: 436-196, 457-409 щодня, крім суботи й неділі, з 13.00 до 19.00.

Адміністрація

Зразок приватного оголошення:Шановні харків'яни та гості міста!

Досвідчені професійні адвокати готові надати вам юри­дичну допомогу щоденно з 9.00 до 19.00 за адресою: вул. Ри­марська, 29-6.

Тел. для довідок: 430-211, 431-220.

їхати до ст. метро «Університет».

У приватних оголошеннях часто замість назви документа («Оголошення») для стислості та економії місця розміщують ключове слово чи словосполучення, наприклад, «Продам», «Прид­баю», «Обміняю», «Пропоную», «Здаю», «Робота за кордоном» тощо.

Обсяг тексту таких оголошень лаконічний і визначається рекламодавцем. За стилем викладу змісту ці документи набли­жаються до реклами, наприклад:

Продам ЗАЗ-968М. На ходу, недорого. Тел. 369-520 (19.00-22.00).

Поряд із нейтральною лексикою та інфінітивною формою дієслова з'являються оцінна, емоційно насичена лексика, рито­ричні запитання та звертання, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення та ін.Визначальним чинником дієвості візуальних оголошень (рек­лами) окрім оригінальності змісту є оформлення: відтворення тексту (шрифт) і розміщення його на площині (симетрія, аси­метрія), добір кольорів та їх поєднання. Для трансляції по радіо і телебаченню є суттєвим час повідомлення, музичне чи звукове оформлення, чіткість та зрозумілість вимови, оригінальність тексту, композиції чи відеоряду.

Плани

План роботи — це документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів (робіт) для їхнього подальшого ви­конання. Він має такі складові: послідовність, обсяг, умови й забезпечення виконання, термін для кожного етапу й для всього обсягу, кошторис, керівників і конкретних виконавців (відпові­дальних за кожний пункт плану).

Окрім рубрикованого тексту плани можуть мати графіки, діаграми, таблиці, схеми тощо.

Розрізняють такі групи планів:

а) річні (календарний, фінансовий, навчальний);

б) піврічні (семестрові);

в) квартальні (четвертні);

г) місячні;

д) декадні;

е) тижневі;

ж) добові.

Наявність тих чи інших реквізитів обумовлюється видом, формою та призначенням плану: і.Ґриф затвердження. 1. Назва документа.

 2. Назва установи чи структурного підрозділу. і. Термін, на який укладено план.

5. Порядковий номер.

6.Термін виконання конкретного виду роботи (заходу).

 1. Зміст роботи.

 2. Посада, прізвище та ініціали виконавця. ,

 3. Посада, прізвище та ініціали відповідального.

10. Відмітка про місце, дату, факт та якість виконання (про­ведення) роботи.

Службові плани робіт підписують посадові особи, які від­повідають за їх виконання, а індивідуальні — ті, хто їх укладає, із наступним затвердженням керівником.4*

99

Зразок:

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор НДІ Укрпівденспеиавтоматика (підпис) С. Ю. Лур'є 20.09.2002

План роботи

відділу на І півріччя 2003 р.

пор.

Дата прове­дення

Зміст роботи

Учасники

Відповідальні про виконання

Відміт­ки

Приміт­ки

1

2 3 4 5Голов. інженер (підпис) Б. І. Комісаренко

Директор (підпис) 3. Я. Коміссаров

Протоколи

Протокол — це документ колегіальних органів, у якому фіксу­ють місце, час, мету й результат проведення зборів, конференцій, засідань, нарад та ін. У протоколі занотовують склад присутніх і відсутніх, зміст доповідей, що заслухані, та винесені ухвали з обговорених питань. Зміст інших протоколів — об'єктивний опис певного факту чи події.

Протоколом також оформляється певна діяльність адмініст­ративних, державних, міждержавних структур, слідчих, міліцейсь­ких та судових органів.

Відповідно до обсягу фіксованих даних усі протоколи по­діляють на три групи.

Стислі (короткі), текст яких містить лише назви обговорених питань (під рубрикою «СЛУХАЛИ:») та ухвалу або поширену резолюцію щодо цих питань (під рубрикою «УХВАЛИЛИ:»).

Повні, у тексті яких окрім ухвал стисло записують виступи доповідачів та інших учасників зібрання. До повного протоколу заносять також запитання доповідачам та конспективний запис виступів під час обговорення.

Стенографічні, у яких дослівно зафіксовано виступи, реплі­ки, запитання, обговорення та весь хід засідання, зборів.У протоколах зазначають такі відомості:

1. Назва документа (посередині) та порядковий номер
(після слова «Протокол»).

2. Дата проведення заходу, засідання та ін. (ліворуч)1.
3.Місце проведення (праворуч).

 1. Назва заходу, зібрання із зазначенням його характеру (за­гальні збори; установча, наукова,«ювілейна конференція; виробнича, розширена, позачергова нарада тощо).

 2. Назва установи, організації, закладу чи їхнього структур­ного підрозділу, де відбувається захід.

 1. Посада, прізвище та ініціали особи, яка веде збори.

 2. Посада, прізвище та ініціали особи, яка укладає протокол.

 3. Склад учасників заходу зазначається за таким принципом:
 • посада2, звання, прізвище та ініціали керівників уста­нови, службових осіб, почесних гостей та інших запро­шених, членів президії (якщо є);

 • якщо кількість присутніх членів колективу не пере- * вищує 15 осіб, то вказують прізвища та ініціали всіх учасників (за абеткою);

 • якщо кількісний склад присутніх перевищує зазначену вище цифру, у протоколі вказують лише загальну кіль­кість, додавши до нього реєстраційний лист (укладе­ний за абеткою).

9. Відсутніх і причини відсутності зазначають або поімен-
но (за абеткою), або лише загальну кількість, якщо
відсутніх більше 10 осіб.

10.Порядок денний (питання, що розглядаються, формулю­ють у Н. відмінку, зазначивши посаду, прізвище та ініціа­ли особи доповідача).

' Якщо засідання (збори, конференція) триває більше одного дня, то через тире

зазначають дати початку й завершення. 1 У протоколах постійнодіючих нарад і комісій посади присутніх не зазначають.


11.Текст поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить пункти:

«СЛУХАЛИ:», «ВИСТУПИЛИ:», «УХВАЛИЛИ:» (ці слова подають із нового рядка великими літерами):

 • після римської цифри на позначення розділу (питан­ня) в одному рядку пишуть «СЛУХАЛИ:»;

 • прізвище, ініціали та посада чи статус доповідача пи­шуть із нового рядка в Н. відмінку й підкреслюють. Далі в тому ж рядку, після тире, викладають зміст доповіді у формі прямої мови. У стислих і повних протоколах зазначають «Текст доповіді додається»;

 • нижче занотовують питання та відповіді на них (для повного і стенографічного протоколу);

 • розділ «ВИСТУПИЛИ:» (без цифри перед ним) офор­мляють аналргічно попередньому. Арабськими циф­рами зазначають порядок виступаючих, якщо їх більше одного;

 • розділ «УХВАЛИЛИ:» оформляють аналогічно попе­редньому розділу. Різні за характером питання ухва­ли групують і позначають арабськими цифрами з но­вого рядка. У цьому розділі повністю фіксується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів, або з констатуючої частини та ре­золюції1.

12. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості • сторінок і примірників.

13.Посади керівників засідання або наради (ліворуч), підпи­си та їх розшифрування (праворуч).

Текст протоколу, записаний на підставі виступів учасників зібрання, повинен бути стислим і лаконічним (для стислих і пов­них), але має містити інформацію, яка всебічно та зрозуміло характеризує обговорення конкретних питань.

Вислів «протокольна точність» відображає суть даного до­кумента з обов'язковим додержанням змісту, форми та стилю викладу, позицій сторін в усіх розділах і пунктах протоколу.
Учасник наради чи засідання може висловити окрему думку щодо прийня­того рішення; її викладають на окремому аркуші й додають до протоколу. Зміст окремої думки записується до документа на рівні запису відповідного рішення.

Збори та конференції, на яких проводяться вибори таємним голосуванням, вимагають укладання окремих протоколів лічиль­ної комісії.

У першому протоколі зазначають склад комісії, а у друго-- / — результати голосування та список осіб, які не брали в мжу участі. Результати голосування за кожну кандидатуру лпсуються так:/. Дерев'янченко Р. М. за — 80 (вісімдесят),

проти — 4 (чотири), утримався — 1 (один).

2. Тюлькін Д. Г. за — 7 (сім),

проти — 74 (сімдесят чотири), утрималися — 4 (чотири).

У протоколах зборів, конференцій або з'їздів, де для ухвалення рішень потрібний певний кворум, зазначають, скільки мало бути присутніх і скільки було (чи кількість відсутніх), наприклад:На обліку в профспілковій організації — 155 осіб, присут­ні — 145, відсутні — 10, із них: 4-у відрядженні, 2 — на лікарняному, 4 — із невідомої причини.

Зразок:


Протокол №10 загальних зборів біологічного факультету ХНУ ім. В. Каразіна

03.03.2002 м. Харків

Голова — Семиволос О. Я. Секретар — Розстригша В. С.

Присутні: декан ф-ту проф. Бондаренко А. П., доц. Во-робйов А. Ю., старші викладачі: Кисельов Г. С, Перець С. В., студ. IV курсу — 73 чол.(список додається).

Порядок денний:

 1. Підготовка до виробничої практики.

 2. Заходи щодо упорядкування та озеленення універси­тетського ботанічного саду.

3. Вибори делегатів на «Студфестиваль 2002».
І. СЛУХАЛИ:


Воробйов А. Ю. — інформація керівника практики про умови, місце та термін її проведення. Текст виступу додається.

ВИСТУПИЛИ:

 1. Перець С. В. — нагадала присутнім про факти пору­шення виробничої дисципліни студентами під час минулоріч­ної практики.

 2. ЯремківВ. П.. студ. гр. Б-42 — запропонував ураховувати бажання студентів стосовно місця проходження практики. УХВАЛИЛИ:
 1. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в місті, вироб­ничу практику розпочати з 19.08.2002.

 2. Розглянути заяви студентів та запити зі шкіл щодо місця проходження практики.

II. СЛУХАЛИ:

Кисельов Г. С куратор курсу — зачитав довідку про неза­довільний стан оранжереї та території ботанічного саду. ВИСТУПИЛИ:

 1. Коваль С. Ю.. студ. гр. Б-41 — запропонував утворити групи за добровільним принципом для упорядкування тери­торії ботанічного саду.

 2. Семенова І. К.. студ. гр. Б-43 — унесла пропозицію звер­нутися за посадковим матеріалом до міського розсадника. УХВАЛИЛИ:
 1. Формувати групи практикантів за добровільним прин­ципом кількістю не менше 15 чол.

 2. Затвердити додатковий графік робіт для ремонту оранжереї та призначити відповідальним за його дотримання студ. гр. Б-41 Кириленка Ю. Г.

III. СЛУХАЛИ:

Бондаренко А. П. — інформація про час і місце проведення «Студфестивалю 2002» та умови виборів делегатів. ВИСТУПИЛИ:

 1. . . .

 2. . . .

3. . . .
УХВАЛИЛИ:


Додатки:

 1. список учасників зборів на 1 с. в 1 пр.;

 2. текст виступу доц. Воробйова А. Ю. на 3 с. в 1 пр.

Голова (підпис) О. Я. Семиволос

Секретар (підпис) В. С. Розстригша

- тяг із протоколу

Витяг із протоколу — один із найпоширеніших видів доку-~ації. Він є короткою (усіченою) формою повного протоколу зображає конкретне окреме питання.

-іитяг надається окремим особам чи надсилається організа-'. установам на їх письмовий запит. У протоколі, із якого лено витяг, зазначають, на якій підставі, кому й коли подано 'адіслано документ. Реквізити


 1. Назва документа.

 2. Номер документа, із якого робиться витяг.

 1. Назва організації, установи, яка проводила засідання, на­раду.

 1. Дата проведення зборів, засідання.

 1. Номер питання, що розглядалося, і його суть (як його сформульовано у протоколі).

 1. Текст (винесена ухвала щодо питання, яке розглядалося).

 1. Посада, прізвище та ініціали того, хто підписав оригінал (без його підпису).

 1. Посада, підпис, ініціали та прізвище того, хто уклав витяг.

 2. Дата укладання витягу.

Зразки:

Витяг із протоколу № 14 засідання профспілкового комітету Харківського медичного училища № З від 15.05.2002

.'II. СЛУХАЛИ:

4. Валько Б. Г. — заява з клопотанням про надання путівки .о лікувально-оздоровчого профілакторію «Ластівка». УХВАЛИЛИ:

Надати завідувачу навчальної частини Вальку Борисові Геннадійовичу путівку до названого профілакторію. Оригінал підписали:

Голова Зинов'єв Я. В.

Секретар Альошина О. Б.

З оригіналом згідно:
Секретар-референт
(підпис) 3. В. Гречуха

20.05.2002

Витяг із протоколу № 4-е засідання кафедри історії України ХНУ ім. В. Каразіна від 27.11.2002

II. СЛУХАЛИ:

Замєсов Я. Г. — затвердження теми кандидатської дисер­тації.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити тему кандидатської дисертації асп. Замє-сова Якова Григоровича в такому формулюванні: «Порівняль­ний підхід у дослідженні постаті гетьмана Мазепи».

 2. Призначити науковим керівником акад. Пилинського Кирила Семеновича.

Зав. кафедри (підпис) В. Д. Сльозко

Секретар (підпис) К. А. Рибакова

30.11.2002
Службові листи (офіційна кореспонденція1)

Є два види офіційної кореспонденції:

а) офіційне листування міждержавних установ чи інозем-
них представництв у дипломатичній практиці;

б) ділове (комерційне) листування, яке має напівофіційний


характер, для ділових контактів між фірмами, установами, за-
кладами тощо.


1 Кореспонденція (від латин, саггехропсіео — відправляю, повідомляю) —

а) листування між окремими особами або установами';

б) сукупність поштових відправлень (листи, телеграми тощо);

в) окреме поштове відправлення (лист, поштівка тощо);

г) замітка, допис, повідомлення, надіслані кореспондентом до редакції часопису.

Службовий лист — це один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управ­ління процесами діяльності організацій, установ та їх структур­них підрозділів. Загальноусталений принцип побудови змісту службового листа: вступ, докази, висновки й закінчення. Вико­ристання ж усіх цих компонентів зумовлюється характером листа й конкретними обставинами справи.

Вступ має містити виклад причин і безпосереднього приво­ду, що спонукав написати листа. Докази з наведенням фактів, йфрових даних і логічних висновків, у яких повинні перекона­ні адресата в правомірності постановки питання й необхідності ■адитивного розв'язання його. Основним і неодмінним струк­турним елементом змісту листа є висновок (закінчення), де ви-ідадають суть питання, основну думку: згоду чи відмову, про-яозицію чи прохання тощо.

За функціональними ознаками службові листи поділяють­ся на два типи:


 1. Листи, що потребують відповіді — листи-запити, листи-прохання, листи-пропозиції, листи-звернення, листи-вимо-ги.

 2. Листи, що не потребують відповіді — листи-відповіді, ли-сти-попередження, листи-розпорядження, листи-відмови, листи-нагадування, листи-подяки, листи-підтвердження, листи-запрошення, комерційні, супровідні, гарантійні, рек­ламні, рекомендаційні та інформаційні листи.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні та колективні листи.

Звичайний і колективний листи надсилаються на одну ад­ресу, тільки останній укладається від імені декількох організа-зій чи установ.

Циркулярний— завжди надсилається керівною установою до своїх структурних підрозділів, філій тощо.

Текст службового листа повинен бути простим і розкрива­ти бажано тільки одне питання. Це спрощує його реєстрацію та контроль за проходженням. Якщо ж лист містить кілька питань чи тем, що контролюються різними відділами, то доводиться робити копії.

Головна мета листа — поінформувати, пояснити, упевнити, довести і спонукати до потрібної дії адресата (одержувача). Службовий лист є документом, тому він повинен бути чітким, лаконічним, зрозумілим, не містити нічого зайвого, що б заважа­ло сприйманню основної інформації.

Але оскільки лист все ж відмінний від наказу, акта чи дору­чення, то ваше письмове спілкування з адресатом може не обме­жуватися лише сухими канцеляризмами. Добирати потрібні сло­ва і тон ви повинні самі залежно від мети листування, ступеня знайомства, віку, статі та необхідності дотримання субординації. Безперечна умова — дотримання міри, доречності й такту.

За законами психології на формування поглядів партнера значною мірою впливає інформація, що надходить першою. Отже, ділові взаємини краще розпочинати з особистого, безпосеред­нього спілкування і вже потім можна продовжувати закріплю­вати контакти діловим (службовим) листуванням. Оскільки листування виключає вербальні контакти спілкування, доціль­но до тексту листів уводити деякі словосполучення і звороти, які засвідчують ваше ставлення до партнера. Із тексту сучасно­го службового листа повинен вимальовуватися образ автора -надійного партнера, постійного клієнта, чесного конкурента й т. ін. Кореспонденція — ваша візитка та обличчя установи, фірми, компанії, яку ви репрезентуєте.

Останнім часом ділове листування відходить від сухої офі­ційності й обміну надто заштампованими канцеляризмами, на­ближаючись до приватної кореспонденції й навіть розмовного стилю, проте ще лишається досить умовностей, додержувати яких конче потрібно. Це передусім стосується структури службового листа: логічних елементів змісту та правил його оформлення.

Реквізити

і.Назва міністерства (для державних структур).


 1. Назва й адреса адресанта (ліворуч або посередині).

 2. Номер і дата листа.

 3. Назва й адреса установи (закладу) адресата, його посада, прізвище та ініціали (праворуч).

5.Заголовок листа («про...»). 6.Текст (зміст).

 1. Перелік додатків (якщо надсилаються) із зазначенням кількості сторінок.

 1. Посада; звання; ранґ; статус адресанта (ліворуч).

9. Підпис, ініціали та прізвище адресанта (праворуч).
10.Печатка (якщо необхідно).

11.Віза виконавця, підпис на копію (якщо необхідно). Ось декілька порад, які допоможуть вам досягти мети:

— Будьте лаконічні. Намагайтеся викладати інформацію чітко й по суті, не зловживаючи чужим часом і увагою.

* — Пишіть коротко і просто. Але лаконічність не повинна бути самоціллю і стати на заваді вишуканості та емо­ційності мови.

— Слідкуйте за логічністю та послідовністю викладу. Основну увагу — найсуттєвішому, а розбивши текст на смислові абзаци, ви полегшите його сприймання адресатом. • Уникайте багатозначності та не переобтяжуйте лист іншо­мовними словами. Суть справи слід викладати чітко, зро­зуміло, без двозначностей, які можуть викликати сумні­ви чи запитання.

 • Будьте ввічливі. Стежте за стилем вашої кореспонденції. Уникайте категоричності. Не забувайте про вступний і завершальний компліменти.

Завершальні речення можуть виражати: повторну подяку, «исловлення сподівання чи надії, запевнення у співробітництві ся надійності, прохання дати відповідь, зателефонувати тощо, іабачення за турботу чи затримку з відповіддю.

Прощальні фрази добираються залежно від рівня стосунків партнерства) на зразок:Завжди щиро Ваш ...

Із найліпшими побажаннями ...

Щиро відданий Вам ...

Бажаємо успіхів ...

Із повагою ...

Залишаємося з повагою ...

Із вдячністю й повагою ... і т. ін.

Уже написаний лист не відправляйте одразу, відкладіть, щоб іотім ще раз перечитати. Пам'ятайте: бездоганно оформлена діло­ва кореспонденція — це свідчення вашої поваги до адресата!

Оскільки метою офіційного листування є засвідчення адре­сатові поваги з безумовним урахуванням рангів, воно повинно грунтуватися на принципах поваги та обопільної коректності.

Існують певні правила реагування на листи за термінами. Відповідь слід дати не пізніше, ніж через десять днів. Якщо запит, прохання тощо потребує ґрунтовнішого вивчення, то про­тягом трьох днів сповіщають адресатові, що інформацію отрима­ло й над розв'язанням питання вже працюють. Остаточну идповідь слід дати не пізніше, ніж через місяць.

Як правило, службові листи укладаються на бланку, що юстить віддруковані реквізити установи, закладу, організації. За характером інформації листи поділяються на різні групи.

Ініціативні листи містять прохання, пропозицію, звернення чи запит до адресата.

Зразок листа-прохання:

Міністерство освіти і науки України Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 61040, Харків-40, вул. Сумська, 42, тел. 402-911, 402-104

01-6/24 11.01.201.Міністерство у справах молоді та спорті.. Оргкомітет спартакіади 2003 п. Семибрату В. Г.

про умоди проведення спартакіади серед вищих навчал них закладів

Просимо надіслати пакет документів щодо умов прове дення загальнодержавної спартакіади серед вищих навчаль­них закладів 2003-го року.

Додатки на 10 с. в 1 пр.:

 1. характеристика та стан спортивної бази;

 2. перелік і характеристика спортивних секцій;

 3. список студентів-спортсменів, розрядників, призерів.

Із повагою завідувач навчально-виховною

роботою проф. (підпис) В. С. Микитенко
Листи-відповіді за змістом залежні від ініціативних листів, оскільки їх тема і характер були вже задані запитом, прохан­ням та ін., на дату й номер яких повинно бути обов'язкове посилання. Лист-відповідь викладає характер проблеми чн вирішення питання, прийняття чи відмову пропозиції тощо, за­явлених в ініціативному листі.

Головні умови, що висуваються до змісту листа-відповіді полягають у чіткості формулювань щодо попередніх прохані (запитів), міри чи ступеня, часу та якості її виконання. Відмова, зміна обсягу робіт, послуг і часу їх виконання повинні бутж вагомо обгрунтовані й коректно викладені.

Зразок листа-відповіді:

Харківське акціонерне об'єднання «Поліграф»
61003, Харків-3, пров. Замковий, 5, тел. 240-081
^ 02-9/91
13.06.2002

Президентові фірми «Дніпро» п. Калантаєві В. О. 39004, Кременчук-4, вул. Паркова, 17

про рекламні матеріали На Ваш лист № 21-1/97 від 25.05.2002 повідомляємо, що проспекти, календарі та візитки буде виготовлено до кінця ■іравня поточного року.

директор (підпис) Д. С. Горобець

Супровідний лист — документ, що інформує адресата про раніше надіслані документи, товари чи інші матеріальні цінності.

Листи такого типу можуть надсилатися разом із комерцій­ними документами (рахунком-фактурою, накладними, чеками тощо), доповнювати креслення, схеми, плани, каталоги, прейску­ранти, зразки товарів тощо й виконують допоміжну інформа-шйно-супроводжувальну функцію.

Супровідний лист може бути також доповненням, прохан­ням, рекомендацією-характеристикою та виконувати роз^ясню-зальні функції щодо службової особи у відрядженні.

Зразок супровідного листа:

Харківська ЗСШ № 15 ім. О. Олеся
61024, Харків-24, вул. Тернова, 19, тел. 324-490
Л£ 01-7/14 07.04.2002

Міністерство освіти і науки України Відділ середніх навчальних закладів п. Забужку В. П.

про підсумок проведення міністерських контрольних робіт Додаємо Вам результати додаткових контрольних робіт, які було проведено в 10-11 класах 02.04.2002 згідно з нака­зом № 114-6 Міністерства освіти і науки від 01.02.2002. Додатки:


 1. 54 (п'ятдесят чотири) роботи з математики на 108 с;

 2. 52 (п'ятдесят дві) роботи з української мови на 104 с.

Іиректор ) (підпис) Л. М. Зуб

(печатка)Договірний лист — різновид супровідного листа, що вказує на факт відправлення (надсилання) попередньо укладеного до­говору, угоди між адресатом і адресантом.

Лист-запрошення містить інформацію про дату, характер, місце, час проведення заходу. Цей документ деталізує умови участі адресата в заході, умови проїзду, перебування, конкрети­зує порядок денний робочого часу та культурної програми тощо.Інформаційний лист та лист-повідомлення близькі до листа-запрошення.

Гарантійний лист — документ, що є юридичним гарантом виконання викладених у ньому зобов'язань.

Укладається з метою підтвердження певних угод, умов або фінансово-розрахункових зобов'язань і має підвищену право­ву функцію.

Цим листом організація, установа, заклад гарантує погашення кредиту, оплату за виконану роботу, надану послугу тощо.

Обов'язкові реквізити: номер розрахункового рахунка із за­значенням назви банку, термін остаточного розрахунку, сума (згідно з тарифами або попередньо обумовлена), підписи ви­щої посадової особи та головного бухгалтера гаранта.

Зразок гарантійного листа:

Харківське акціонерне виробниче об'єднання «Гетьман» 61115, Харків-115, просп. Гагаріна, 8, тел. 511-429, телефакс 522-430

07-4/148 09.10.2002Голові Харківського
телерадіокомітету
п. Литвину Г. С.
61022, Харків-22,
майд. Свободи, З
про рекламні послуги
Просимо прорекламувати продукцію АБО «Гетьман» під час
футбольного матчу «Динамо» Київ — «Спартак» Москва.
Додаток: текст для рекламного ролика на 10 с. у 2 пр.
Оплату згідно з тарифом Гарантуємо протягом ЗО днів
після ефіру. Наш р/р № відділення банку

Директор (підпис) В. В. Олешко

Голов. бухгалтер (печатка) ^п'дпис^ ^- Т- Чорна

Рекламний лист — це різновид інформаційного листа, що містить докладний опис рекламованих послуг чи товарів, про­пагує діяльність закладу чи установи.

Лист-нагадування — це документ, у якому нагадується про наближення чи закінчення визначеного терміну завчасно обу­мовлених зобов'язань або проведення заходів.

Лист-підтвердження містить повідомлення про отримання певного відправлення (листа, факсу, телеграми, товару тощо), прибуття певної особи чи групи осіб, виконання певних за­ходів, дій. Цей лист може підтверджувати тривалість юридичної дії раніше укладених документів (договорів, інструкцій і т. ін).

Рекламаційний лист — це документ, який обґрунтовано до­водить про виявлення певних недоліків або дефектів у виконаній роботі, виробленій продукції чи наданій послузі, а саме:

 1. Недотримання попередньо обумовлених термінів, техно­логічних нормативів виготовлення, пакування, транспортування та зберігання продукції, товару, що призвело до псування товар­ного вигляду, погіршення якості тощо.

 2. Обґрунтування недоброякісності може підтверджуватися доданими копіями актів, висновками фахівців-експертів.

Зразок рекламаційного листа:

Харківське приватне підприємство «Колос» 61014, Харків-14, пров. Молодіжний, 142-а, тел. 442-301, телефакс 440-327

07-5/94 02.07.2002Директорові АТ

«Одеська книжкова фабрика»

п. Зарудькові Є. Г.

65008, Одеса-8,

вул. Приморська, 193

про рекламацію на продукцію

Повідомляємо, що партія рекламної продукції (проспекти) в кількості 800 (вісімсот) пр., які надійшли на ст. Харків-Товарнмй 01.07.2002 за накладною N° 1944/01, виявилися зіпсо­ваними. Акт додається.

Оскільки Ви порушили умови п.17 укладеної спільно Угоди № 4-а від 10.03.2002 щодо пакування виготовленої продукції у водонепроникну тару під час транспортування залізницею, ми наполягаємо на виготовленні нової партії проспектів до 25.07.2002.

Просимо надіслати підтвердження в отриманні реклама­ційного листа за № 07-5/94 від 02.07.2002.

Додаток — копія акта № 403 від 01.07.2002 на 2 с. в 1 пр.

Директор (підпис) О. В. Розсохін

Лист-претензія — документ, близький до рекламаційного ли­ста, але менш категоричний за змістом. Цей лист скоріше тактовне нагадування чи коректне висловлення незадоволення, що повинно передувати категоричному накладанню штрафних санкцій і позо­ву до арбітражного суду, які містяться в рекламаційному листі.

Контрольний лист — це специфічний документ-талон для індивідуальної реєстрації документів, який містить резолюцію на конкретний документ та його стислий зміст.

Рекомендаційний лист — документ, близький до характе­ристики, але не обов'язковий. Незважаючи на довільний виклад, у ньому слід зазначити термін роботи працівника в даній орга­нізації, установі, просування по службі, його ділові та моральні якості, коло зацікавлень тощо. Інформація повинна бути об'єктив­ною та виваженою, оскільки це справа честі й імені вашої орга­нізації та подальша доля рекомендованого.

Існує інший тип рекомендаційного листа, який заочно реко­мендує пред'явника й допомагає йому швидко заручитися підтримкою за місцем перебування.

Зразок рекомендаційного листа: м. Маріуполь 04.08.2002

Вельмишановний Зиновію Тадейовичу!

Подавець цього листа, Орест Богданович Савчак, перебува­тиме два тижні у Вашому чудовому місті у справах фірми. Це мій колега й близький друг.

Буду щиро вдячний, якщо Ви виконаєте його прохання й на­дасте підтримку на час перебування в Торонто.

Завчасно дякую за ласкавість і передаю найщиріші вітан­ня родині.

Із повагою Ваш Максим Білик.

Лист-вітання — це зовсім не обов'язковий офіційний набір заяложених та безликих висловів-штампів до державних свят.

Доцільними будуть поздоровлення з подіями, ювілеями чи успіхами локального характеру. Довільний зміст тексту передба­чає враховувати рівень стосунків, становище, вік і стать адресата.

Комерційний лист — специфічний вид ділового спілкування, прийнятого як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній прак­тиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін, видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Списки. Переліки

Список — документ, який містить перелік (реєстрацію) осіб, предметів, об'єктів у певному порядку: • осіб за абеткою;

 • подій у хронологічному порядку;

 • предметів та іп. від більш значущого (дорожчого) до менш значущого (дорожчого).

Зразок:

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В. Каразіна

Харків-22 майд. Свободи, 4 тел. 456-491

Список № 1


співробітників, які стоять у пільговій черзі для отриман­ня житла.

У кінці наукової роботи, друкованої праці подається спи­сок використаної літератури, або бібліографія. Як правило, порядок розміщення джерел — за абеткою. Якщо з певних причин автор, упорядник уважає за доцільне дотримуватися іншого принципу розміщення (систематичного, тематичного, хронологічного), це має бути обумовлено в роботі. Літерату­ру іноземними мовами розміщують теж за абеткою, але після повного списку вітчизняних видань. Кожне джерело має свій порядковий номер, а весь список — єдину наскрізну нумера­цію. .

Бібліографічний опис джерела складається з кількох розмі­щених у певній послідовності елементів. Існують відмінності в оформленні бібліографічного опису книги, збірника, періодич­ного видання тощо (наприклад, статті).

У повному бібліографічному )писі книги такими еле­ментами є прізвище та 'ніціали автора (авторів), назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Інколи, однак, можуть опускатися назва видавництва та кількість сторінок. Між елементами опису ставлять загально­прийняті умовні розділові знаки. Ці знаки можуть нести таку інформацію:

: — інша назва книги або назва, що стосується основної на­зви книги;

/ — відомості про авторство (автор, укладач, упорядник); ; — відомості про інших осіб чи колективи, що брали участь

у підготовці видання (редактор, відповідальний редактор

іт. ін.);

. — відомості про повторність видання та /або його характе­ристика; . — місце видання;

: — видавництво або організація, що видала;

, — рік видання;

. — кількість сторінок.

У бібліографічному описі статті містяться такі елементи: прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, назва збірни­ка, часопису, іншого видання, рік видання, число (випуск), сто­рінки. Окрім наведених вище умовних розділових знаків, ужи­ваються ще й такі:

//— назва видання, у якому поміщено статтю; . — число видання.Список

рекомендованої літератури з історії України

 1. Аркас М. М. Історія України-Русі. — Факс. вид. — К.: Вища школа, 1990.

 2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — X.: Основа, 1990.

 3. Величко С. В. Літопис: У 2 т. / За ред. В. Шевчука. — К.: Дніпро, 1991.

 4. Грабянка Г. Літопис. — К.: Т-во «Знання України», 1992.

 5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — Факс, вид. — К.: Райдуга, 1990.

 6. Шевченко Ф. П. Участь представників різних народно­стей у визвольній війні 1646—1654 рр. в Україні // Укр. іст. журн. - 1978.- № 11.- С. 16.

Перелік — документ, який містить систематизований перелік предметів, об'єктів або робіт, укладений із метою поширення на них певних норм або вимог.

Ці два документи близькі за формою й реквізитами, а різняться лише за призначенням.

Реквізити списку та переліку:


 1. Штамп установи (для зовнішніх).

 2. Назва документа.

 3. Номер.

 4. Тематичний заголовок.

 5. Текст (основна частина, що містить графи та рядки).

 6. Посада, підпис та розшифрування (якщо треба):

а) керівника установи та головного бухгалтера;

б) керівника підрозділу;

в) укладача.


 1. Дата.

 2. Печатка (якщо треба).

Документи з кадрово-контрактових питань

Автобіографії

Автобіографія' — це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності.Незважаючи на довільний виклад тексту, обов'язково зазнача­ються від імені першої особи такі відомості:

 1. Назва документа.

 2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни (у Н. відмінку однини).

 3. Дата народження: число, місяць (літерами), рік.

 4. Місце народження: село, селище, місто (у Н. відмінку), район (у Р. відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у Н. відмінку). Усі дані про місце народження пишеться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

 5. Відомості про навчання: повне найменування навчаль­них закладів (як вони називалися на час навчання), на­зви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

 6. Перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі та ін.

7.Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).

 1. Нагороди, стягнення, заохочення.

 2. Відомості про громадську роботу.

10.Короткі відомості про склад родини (без займенників). Якщо неодружені:

 • батько, мати (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік на­родження, посада та місце роботи);

 • сестри, брати, якщо вони не мають своєї родини (прізви­ще, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце навчан­ня, роботи, посада).

Якщо одружені:

 • дружина, чоловік (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);

 • діти (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

1 Автобіографія (відгрец. аиіоз — сам, Ьіоз — життя, дгарНо — пишу) — опис свого життя.

 1. Повна домашня адреса, номер телефону.

 2. Дата укладання (ліворуч). 13.Підпис укладача (праворуч).

Зразки:

Автобіографія

Я, Піддуда Карній Ілліч, народився 5 березня 1970 р. в с-щі Високе Балаклійського р-ну Харківської обл.

Після закінчення 1987 р. Балаклійської СШ № 2 працював механізатором колгоспу «Світлий шлях».

З 1988 до 1990 р. — служба у війську.

З 1991р.— студент механіко-математичного факульте­ту Харківського державного університету. Закінчив ХДУ 1995 р. за фахом викладач математики.

З 1995 р. працюю вчителем математики Харківської ЗСШ № 105.

З 1996 р. виконую обов'язки голови профкому школи (на громадських засадах). Родинний склад:

дружина — Піддуда Надія Федорівна, 1972 р. народж., за­відувач Харківської дитячої б-ки ім. В. Стуса;

син — Піддуда Геннадій, 1994 р. народж., школяр ЗСШ № 105.

Домашня адреса: 61058, Харків-58, вул. Б. Чичибабіна, 9, к.110.

Тел. 430-218

15.05.2002 (підпис)

Автобіографія

Я, Мотрич Олена Григорівна, народилася 24 лютого 1979 р. в м. Кременчук Полтавської обл.

З 1986 до 1996 р. навчалася в міській СШ № 7, 11 класів якої закінчила з відзнакою.

З 1996 р. — студентка соціологічного ф-ту Харківського державного університету, на 5-му курсі якого й навчаюся.

На громадських засадах очолюю редколегію факультет­ського часопису «СФ».

Родинний склад:

батько — Мотрич Григорій В'ячеславович, 1949 р. народж., слюсар Кременчуцького АТП-01811;

мати — Левицька Людмила Євгенівна, 1955 р. народж., до­могосподарка.

Місце проживання: 61049, м. Харків-49, пров. Вишневий, 11, гурт. № 4, кімн. 904.

17.06.2002 (підпис)

Існують: а) автобіографія-розповідь, яку укладають в опи­совій (довільній) формі; б) автобіографія-документ, у якій точ­но викладають основні факти; в) автобіографія-документ спе­ціального призначення, у якій детально викладаються факти життя та діяльності як укладача, так і його родичів. Наприклад, зазначається точний термін (день і місяць) навчання чи робо­ти; причини зміни місця навчання чи роботи; дівоче прізвище (матері, дружини, матері дружини), теперішнє місце перебуван­ня родичів; паспортні дані укладача тощо.


Резюме

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади укла­дають резюме — документ, де у стислій формі (не більше 1с.) претендент викладає такі основні відомості: 1. Назва документа.

 2. Ім'я, ім'я по батькові та прізвище.

 3. Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).

 4. Домашня адреса та номер телефону. 5.Родинний стан.
 1. Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей, наприклад із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).

 1. Науковий ступінь.

 1. Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує канди­дат, зазначається окремо).

 2. Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спе­ціальністю, на яку претендує кандидат).

- 10. Додаткові відомості (дані, які не ввійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: індивідуальні пози­тивні якості, працездатність, знання, навички роботи, воло­діння суміжними спеціальностями тощо).

 1. Дата.

 2. Підпис.

Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем еаадартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості.

Зразок.


Резюме

Раїса Анатоліївна Світницька

Народилася 15 вересня 1965 р. в м. Новий Іржавець Ор-жицького р-ну Черкаської обл. Заміжня, маю дочку.

Домашня адреса: узвіз Бурсацький, З, к. 21, м. Батурин, 43002. Телефон — 343-71.

Навчання: 1980 —1984 рр. — Черкаське педагогічне учили­ще (учитель початкових класів);

1986 — 1992 рр. — Харківський державний університет (фах •географ», присвоєно кваліфікацію «Викладач географії»).

Досвід роботи: серпень 1984 р. — серпень 1986 р. — учи­тель початкових класів СЗШ № 12 м. Золотоноша;

липень 1992 р. — жовтень 1999 р. - викладач географії України в Харківському педагогічному коледжі.

Із жовтня 1999 р. дотепер викладач екологічної безпеки Харківського регіонального інституту післядипломної освіти ічителів.

Додаткові відомості: загальний педагогічний стаж 16 р. Навчаючись у ХДУ, працювала за сумісництвом у міському юиватному ліцеї «Джерело» викладачем географії. 1994 р. шкінчила курси перекладачів. 1998 р. видала довідник «Абет-ьз екологічної безпеки», вела програму «Колір надії» на Хар­ківському обласному радіо.

Маю досвід роботи з ПК, умію працювати з У/огй", Ехсеї.

Досконало володію іспанською та французькою мовами.

У разі потреби можу подати рекомендації.
Х.03.2002 (підпис)

Заяви

Заява — це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріаль­не і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Розрізняють два основних види заяв: • особиста заява, яка містить прохання (звертання) до ке­рівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику;

 • службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, об'єднан­ня), які він репрезентує, до посадової особи іншої органі­зації, структури тощо.

Остання може бути відтворена механічним способом у де­кількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адре­су організації, вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви бувають1. Зовнішні:

а) особисті, у яких обов'язково зазначається повна


домашня адреса чи дані документа (паспорта, військо-
вого білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уника-
ти абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

б) службові, у яких подається повна поштова та юридич-


на адреса підприємства (фірми, установи) з усіма на-
лежними реквізитами.

2. Внутрішні, де не є обов'язковими викладені вище вимоги.
Реквізити заяви

 1. Адресат (з великої літери праворуч) — посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім'я якої подається заява, у Д. відмінку, чергуючи за­кінчення -ові (-еві, -єві) з -у (-ю).

 2. Адресант (без прийменника з малої літери) — посада, звання, назва закладу, прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крап­ки в кінці останнього слова).

 3. Назва документа.

 4. Текст (з великої літери, з абзацу).

 5. Додаток (підстава): перелік інших документів із зазна­ченням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

 1. Дата написання (ліворуч).

 2. Підпис адресанта (праворуч).

Для одержання додаткових авансів чи позик укладається пява-зобов'язання.

У цьому документі крім обґрунтованого прохання про на­дання певної суми зазначаються гарантований термін і спосіб І повернення, відомості про постійне місце роботи й заробітну длату та дані особистого документа (паспорта).

Різновидами заяв також є позовні заяви, які подаються до суду, наприклад, позовна заява про стягнення аліментів містить такі відомості:

а) назва суду;

б) прізвище, ім'я та ім'я по батькові позивача, відповідача
та їх домашня адреса або місце проживання;

в) назва документа;

г) зміст вимоги позивача висвітлює дату реєстрації шлюбу,
наявність дітей, рік їх народження; від якого часу відпо-
відач ухиляється виконувати свої батьківські обов'язки
та вимоги позивача; аргументовані (документальні) до-
кази, що підтверджують позов;

д) дата;


е) підпис позивача.

Змістом інших позовних заяв до суду є заяви щодо відшко­дування збитків, завданих унаслідок ДТП, пограбування, завда­вання шкоди, незаконного засудження або затримання, захист честі, гідності та репутації позивача, оскарження неправомірних дій органів, підприємств чи службових осіб, доведення і встановлен­ня юридичних фактів, продовження терміну прийняття спадку, поновлення прав на втрачені документи, майно, цінності тощо.

Характерною особливістю позовних заяв є те, що позивач повинен якомога детальніше, послідовно й логічно викласти кон­кретні факти, що стали причиною звернення до суду, зазначивши місце та роль відповідача в картині подій, указати прізвища оче­видців, свідків, запропонувати матеріальну оцінку відшкодуван­ня тощо — залежно від змісту заяви з обов'язковим посилан­ням на відповідні статті ЦК чи КПК України, КпШС України.

Додатками до позовної заяви можуть бути висновки екс­пертів, оригінали чи копії документів, квитанції про сплату ви­трат, рукописи творів, довідки про заробітну плату тощо.

У заяві до житлово-комунальних органів про обміж житла потрібно крім обов'язкових даних зазначити:

а) посаду й місце роботи заявника;

б) належність будинку (відомству, кооперативу й т. ін.);

в) особливості будівлі (матеріал, поверховість, перекриття-*

г) кількість кімнат, їх розташування (ізольовані, суміжн
прохідні);

д) освітленість; комунальні вигоди (опалення, наявність га-


рячої води, газу, телефону, сміттєпроводу тощо);

е) термін проживання в цій квартирі;

ж) номер і дата видачі ордера;
и) відомості про членів родини.

До заяви додаються власноручно написані письмові згоді повнолітніх членів родини. Усі відомості, викладені в заяві та додатках, засвідчуються підписами начальника й головного бух­галтера ЖЕК та печаткою.

Зразки: '

Генеральному директорові АТ «Роганг»

п. Корнієнкові В. І.

Благіна Олексія Матвійовича

(мешкаю за адресою:

Харків-176, вул. Інститутська, 15, к. 4,

тел. 145-870)

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду економіста з 10.02.2002. Додатки:


 1. копія диплома;

 2. трудова книжка;

з) автобіографія;

 1. медична довідка (ф. 086);

 2. довідка з місця проживання;

 3. особовий листок з обліку кадрів;

 4. чотири фотокартки.

08.02.2002 (підпис)

Директорові ЗСШ № 9 м. Макіївка п. Дерев'янко О. А. вчителя географії Комар Ганни Анатоліївни

Заява

У зв'язку із закінченням терміну навчання на ф-ті пере-тдготовки прошу перевести мене на посаду викладача психо-

яеії з 06.10.2002.

Додаток — копія диплома.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка