Машівське районне управління юстиці узагальнення результатів перевірокСкачати 166.26 Kb.
Дата конвертації20.03.2016
Розмір166.26 Kb.


МАШІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІ

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

стану правової освіти

в навчальних закладах, проведених у 2014 роціМашівка 2014

Стан правової освіти у навчальних закладах (за матеріалами перевірок, проведених у 2014 році). – Машівка, 2014. – с. 23

Упорядники:
Паліївець Р.В. – начальник Машівського районного управління юстиції
Дворовенко М.І. – провідний спеціаліст Машівського районного управління юстиції
У цьому посібнику подано узагальнюючі матеріали перевірок стану правової освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, проведених протягом 2014 року.
Для керівників, педагогічних працівників та інших учасників навчально-виховного процесу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

Зміст:


 1. Організація перевірок стану правової освіти в навчальних закладах району…………………4
 1. Узагальнення перевірок загальноосвітніх навчальних закладів……………………………..8
 1. Узагальнення перевірок дошкільних навчальних закладів……………………………17
 1. Висновок………………………………………23

Педагогічними колективами навчальних закладів впроваджують в практику навчальної та виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи навчання та виховання на основі гуманізації життя школи.Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності. Важлива роль у правовому вихованні школярів належить курсу правознавства, у процесі вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

Отже протягом 2014 року Машівським районним управлінням юстиції проведено 12 перевірок стану правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальних закладах району.
Під час здійснення перевірок працівниками Машівського районного управління юстиції основна увага приділяється стану викладання правових дисциплін, формам, методам та прийомам роботи з учнями, кількості годин, які виділяються для викладання предмету «Правознавство», рівню забезпеченості підручниками та юридичною літературою, стану правовиховної роботи, вивчаються інноваційні заходи та прийоми роботи.
Питання які перевіряються в

дошкільному навчальному закладі: 1. Загальні відомості.

 2. Ознайомлення з відомостями про завідувача та методиста у навчальному закладі ( профіль фахівця, стаж роботи на даній посаді).

 3. Організація навчально-виховного процесу (виконання Базового компонента дошкільної освіти в частині правового навчання та виховання).

 4. Навчально-методична база.

 5. Наявність наочних матеріалів.

 6. Форми і зміст правоосвітньої та правовиховної роботи з дітьми та батьками (особами, що їх замінюють).

 7. Організація методичної роботи з вихователями, іншими педагогічними працівниками дошкільного закладу з питань правової освіти.

 8. Виконання вимог Національної програми правової освіти населення, Програми правової освіти населення області на 2011-2015 роки, рекомендацій Всеукраїнської, регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
 1. Загальні відомості.

 2. Професійна підготовка директора, заступника директора з навчально - виховної роботи, заступника директора з виховної роботи, вчителя правознавства (назва вищого навчального закладу, рік закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень, профіль фахівця, проходження перепідготовки чи підвищення кваліфікації в галузі права, загальний стаж педагогічної роботи, стаж роботи в даному навчальному закладі).

 3. Наявність і виконання навчальних планів та навчальних програм, інструктивно-методичних рекомендацій у частині вивчення дисциплін правового спрямування.

 4. Рішення, розпорядження керівника навчального закладу, пов’язані з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи.

 5. Навчально-методична база, відповідність чинному законодавству підручників, посібників, іншої правової літератури та актуальність друкованих видань.

 6. Наявність наочних матеріалів, кабінету чи кутка права.

 7. Форми правового навчання та виховання, наявність заходів з правовиховної роботи та профілактики правопорушень, стан дисципліни, відвідування, факти порушення учнями громадського порядку та законодавства.

 8. Рівень якості роботи з батьками (особами, що їх замінюють), педагогічними працівниками з підвищення рівня правових знань, налагодження зв’язків з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 9. Виконання вимог Національної програми правової освіти населення, Програми правової освіти населення області на 2011-2015 роки, рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
У всіх перевірених загальноосвітніх навчальних закладах викладачами права проводиться цілісна робота з систематизації правових знань учнівської молоді, а також робота щодо набуття ними вмінь аналізувати конкретні життєві ситуації.

У більшості перевірених загальноосвітніх навчальних закладах уроки права проводяться у спільних кабінетах, де оформлені правові куточки та створені стенди з доступною для дітей інформацією.


Бібліотеки перевірених загальноосвітніх навчальних закладів у необхідній кількості забезпеченні підручниками з дисципліни «Правознавства» ількість підручників у бібліотеках відповідає нормативам забезпечення студентів). У бібліотеках за сприяння адміністрації навчальних закладів у наявності Конституція України, кодекси, підручники з теорії держави і права та конституційного права, довідкова література та періодичні видання тощо.

На допомогу викладачам та учням у бібліотеках постійно проводяться тематичні виставки юридичної літератури.

З цього напрямку роботи на увагу заслуговує діяльність Машівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, в якій з метою покращення орієнтування учнівської молоді в бібліо теці створені тематичні рубрики «Законодавчі акти з охорони здоров’я України», «Закони України», «Право. Юридичні науки», «Україна. Державна влада», «Методика викладення основ держави та права» тощо.

У всіх перевірених загальноосвітніх навчальних закладах наявний доступ до мережі Інтернет і доступ до баз законодавства.

Слід зазначити, що під час проведення перевірок було встановлено, що у більшості навчальних закладах розроблені заходи на виконання Національної програми правової освіти населення, Регіональної комплексної Програми правової освіти населення на 2014 - 2018 роки, якими передбачено роботу у напрямку: забезпечення участі у методичних семінарах учителів правових дисциплін; проведення правоосвітньої роботи серед учнівської молоді шляхом організації та проведення семінарів, «круглих столів», конференцій, лекцій, бесід; проведення Місячників та Тижнів правових знань; забезпечення роботи «Скриньки правової допомоги» для учнів та батьків; прийняття участі у районних та обласних олімпіадах та конкурсах; участі в оглядах – конкурсах правової направленості; організації проведення заходів до Дня захисту дітей, Дня прийняття Конвенції ООН про права дитини та Всеукраїнського тижня права.

З даного питання необхідно відмітити роботу Машівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, Селещинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сахнівщинського НВК, Кошманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.


На увагу заслуговують проведені заходи з напрямку правового виховання в наступних загальносвітніх навчальних закладах:

В Новотогамлицькому НВК були проведені: виховні години на теми: «Молодому спеціалісту про трудове законодавство», «Конституція – головна правова книга», «Декларація прав людини та Україна» та ін.; бесіди на теми: «Про заборону паління на території технікуму», «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення, вживання та розповсюдження наркотиків», «Підлітку про закон» та ін.; брейн – ринги на теми: «Чи знаємо ми свої права?», «Конституція – головна правова книга»; дискусії на тими: «Право на життя та позбавлення життя», «Що таке культура поведінки в громадських місцях?», «Молодь і закон» та ін.

В Селещинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, адміністрацією постійно приділяється увага питанню виховання учнівської молоді. Працює скринька довіри.

Також слід відмітити, що у перевірених загальноосвітніх навчальних закладах проводяться: лекційні заняття: «Конституція - головна правова книга» (Селещинська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Адміністративні правопорушення», «Декларація прав людини в Україні», «Права та обов’язки громадян в Україні», «З чого починається злочин?»; бесіди: «Я громадянин України», «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення, вживання та розповсюдження наркотиків», «Відповідальність за крадіжку державного та особистого майна», «Підлітку про закон», «Виконання законів і норм поведінки – обов’язок кожного громадянина»; круглі столи: «Чи зміг би я скоїти злочин?», «Жити за законами держави», «Я в праві вибирати те, що я хочу», «Конституція про захист особистості», «Як ти співвідносиш моральні та правові норми у своєму житті».Із зазначеною метою у всіх перевірених навчальних закладах організована робота Рад профілактики правопорушень, тримається на контролі питання відвідування занять студентами навчальних закладів, налагоджена робота з напрямку підвищення рівня правових знань батьків, налагоджені зв'язки з правоохоронними органами, відділами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді тощо.

На початку року загальноосвітніми закладами вивчаються особисті справи кожного учня, проводяться анкетування, складаються соціальні паспорти груп, що надає можливість надалі корегувати процес виховання. З учнями, які мають певні відхилення проводяться індивідуальні бесіди, виявляється морально-психологічний клімат сім’ї, здійснюється постійний контроль за ними та спілкування з їх батьками» (Базилівщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

В Селещинському навчальному закладі створена Рада профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час; є Дні профілактики, які проводять в третю середу кожного місяця. На Раду профілактики запрошуються учні, схильні до правопорушень, їх батьки, проводиться з ними робота, відповідно до плану роботи з учнями, схильними до правопорушень (аналізується стан правовиховної роботи, проводиться цикл бесід по профілактиці правопорушень, заслуховують учнів-правопорушників та їх батьків, проводяться бесіди за участю учнівської ради). Учні школи охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях за інтересами, а по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями.

Класні керівники постійно здійснюють контроль за відвідуванням занять школярами, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характеристику та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання.В Сахнівщинському НВК організовано роботу тематичного відео - лекторію щодо попередження та профілактики шкідливих звичок.

Класними керівниками розроблені плани виховної роботи з учнями які стоять на контролі, що включає ряд пунктів: виявлення причин правопорушення, відвідування учнів вдома, залучення до гуртків, доручення; постійний контроль за учнями, залучення до класних справ, проведення різноманітних бесід, обстеження матеріально-побутових умов, індивідуальна робота з батьками

Велику допомогу в правовиховній роботі надають органи учнівського самоврядування. Робота учнівського самоврядування дає змогу всім учням брати активну участь у житті класів та школи, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяє відволіканню їх від скоєння правопорушень.

Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в учнівському середовищі є робота з батьками. Адже саме вони найбільше зацікавлені бачити своїх дітей соціально захищеними і завдання загальноосвітніх навчальних закладів зробити батьків партнерами у цій справі. Дирекція шкіл постійно ведеться роз’яснювальна робота з батьками на загальношкільних, класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід, щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді. Під час роботи батьківських лекторіїв розглядаються питання щодо правової освіти батьків. В порядок денний батьківських зборів включаються актуальні питання щодо виховання дітей. Педагогічний колектив школи, класні керівники, класоводи проводять педагогічний всеобуч батьків, де на одному з перших питань стоїть юридична тема. Окремо ведеться робота з батьками, діти яких стоять на обліку у кримінальній міліції та на внутрішньому шкільному обліку.

Питання організації правовиховної роботи розглядається на батьківських зборах, педагогічних радах, нарадах при директору, за результатами яких видаються по школі відповідні накази. Щорічними обов’язковими стали накази «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах», «Про проведення Місячника щодо вивчення «Правил для учнів», «Про організацію правового виховання учнів в школі», «Про проведення Тижня правових знань», «Про попередження правопорушень, злочинності й бездоглядності», «Про створення Ради профілактики», «Про превентивне виховання учнівської молоді» та інші.

Дана робота більш повно і якісно розкрита в Базилівщинській ЗОШ І-ІІ ступенів, Селещинській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Правоосвітня робота охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також вчителів. З метою підвищення рівня правових знань батьків, вчителів, учнів проводяться бесіди, лекції, анкетування Щорічно в грудні в навчальних закладах району проходить Тиждень права. Зокрема, в рамках тижня у школах проходять тематичні уроки «Права і свободи людини», «Що таке правова держава», «Що таке право власності», «Кращий правозахисник школи»; тематичні лінійки, виховні години, бесіди з учнями «Права культура учнів», «Правопорушення і кримінальна відповідальність учнів», «Діти теж мають права», «Твої права і обов’язки», години спілкування, лекції, «Я маю право», «Конституція – основний Закон Держави», «Конвенція ООН про права дитини», «Захист прав дітей у нашій державі», «Права і обов’язки дитини», «Правила і закони в суспільстві і твоєму житті», «Конституційні обов’язки громадян України» (Новотагамлицький НВК, Селещинська ЗОШ І-ІІІ, Сахнівщинський НВК, Базилівщинська ЗОШ І-ІІ ступенів. Крім того активну роботу з даного напрямку слід відмітити в Машівській спеціалізованій школі яка в цьому році не перевірялася);

Крім того, у всіх навчальних закладах проводяться тематичні лінійки, тренінги, виховні години, виставки книг, плакатів на правову тематику «Права людини і громадянина», «Знай свої права, дитино», «Права і обов’язки дітей»; конкурси, вікторини «Кращий правознавець школи», «Права людини: моя власна думка»; брейн-ринги «Закони в житті твоєї сім’ї»; правознавчі турніри «Шляхами права», «Правова культура учнів».

1) тримати під контролем роботу з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі;

2) дотримуватися вимог нормативних документів щодо запобіганню дитячій злочинності, правопорушень, бездоглядності;

3) спланувати та проводити систематичну роботу щодо правового виховання учнів, особливу увагу приділяти підліткам «групи ризику»;

4) максимально підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування;

5) організовувати проведення циклу заходів для батьків, класних керівників, учнів школи із залученням психолога, лікаря-нарколога, представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, управління юстиції та інших.

6) систематично проводити заходи спрямовані на попередження протиправних дій, профілактику шкідливих звичок, проявів насильства в учнівському середовищі;

7) забезпечити постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять та оперативне реагування на відсутність учнів у школі без поважних причин;

8) використовувати в роботі інноваційні педагогічні технології, кращий досвід виховної діяльності щодо запобігання негативним проявам в учнівському середовищі.Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний навчальний заклад:

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

- формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

- здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.


За результатами здійснених перевірок дошкільних навчальних закладів протягом 2014 року необхідно відмітити наступне.
Оскільки окремої Програми, відповідно до якої здійснюється правове виховання дошкільнят немає, то при підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної літератури: “Палітра педагога”, “Дошкільне виховання”, “Дитячий садок”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, “Джміль”, “Розкажіть онуку”, “Обруч” та інші, де піднімаються питання правового виховання.

З дітьми проводяться заняття, розроблені на основі Конвенції ООН “Про права дитини” та Декларації прав дитини. До основних занять включаються елементи правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші.

Серед засобів і методів роботи виділяються: бесіда, читання художньої літератури; рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях; вправи (в тому числі на самопізнання); дидактичні ігри.

При правовому вихованні запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад, бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри, для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття і запам’ятовування наданої інформації. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН “Про права дитини” у формі карток, які символізують права дитини.Заслуговує на увагу правове виховання, яке здійснюється у Машівському ДНЗ «Калинка». Початкове правове виховання здійснюється відповідно до розкладу занять. Заняття з права виділені окремо та передбачені планом роботи з правового виховання дітей 5-6-річного віку. Ігри та вправи, які проводяться сприяють розширенню області правових знань дітей, знайомлять їх зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки.

Так, вихователями даного дошкільного закладу проводяться консультації для дітей на теми: “Право на дружбу”, “Символи України”, “Право на любов”, “Про права дитини”, “Я маю право на опіку батьками”, “Ти маєш право на оздоровлення”. У ході проведення даних консультацій діти вчаться різних способів реагування на загрозливу ситуацію.

Крім того в дошкільному закладі проходив Тиждень безпеки життєдіяльності, в рамках якого проводилися такі заходи:

- дидактична гра “Стихійне лихо”;

- рольова гра “Сім’я”;

- бесіда “Обережність не завадить”;

- дидактична гра “Рятувальник”;

- бесіда “Твої дії в разі небезпеки”.Плідну роботу проводить Михайлівський ДНЗ. Проводяться заняття-бесіди по ознайомленню із засадами Конвенції ООН “Про права дитини” з використанням казок. Метою даних занять є продовження навчання дошкільнят розуміти зміст казок, аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав дітей. Так, дані заняття-бесіди проведені на теми: “Ознайомлення дітей з засадами Конвенції ООН про права дитини”, “Дітям про їх права”, “Я дитина ще мала – захистіть мене від зла”, “Кожна дитина має право на ім’я”, “Кожна дитина має право на освіту”, “Кожна дитина має право на задоволення своїх потреб”; вікторина “Чи знаєш ти свої права” та ін.

Вихователями та методистом розроблені конспекти занять для старших дошкільнят на основі Декларації прав дитини на теми: “Ким я маю стати?”, “Хто я такий?”, “Про себе, про тебе та про інших”. Дані заняття проводяться з використанням карток, які символізують права дитини, дидактичний матеріал.В Коновалівському ДНЗ, з дітьми старших дошкільних груп систематично проводяться заняття по правовому вихованню: “Я та моє ім’я,” “Найбільше багатство – здоров’я”, “Люби і знай свій рідний край”, “Як дорослі турбуються про дітей”, “Свої права ти добре знай, їх шануй та захищай”; бесіди – “Вміти бути дорослим”, “Права дітей у різних країнах”, “Мої друзі”, “Що об’єднує людей”, “З кого складається сім’я”; дидактичні ігри – “Я і моя сім’я”, “Ким я хочу бути”, “Квітка наших прав”, “Назви друга ласкаво”.

Методичні матеріали, якими користуються вихователі ДНЗ району є малочисельними, простежується наявність у ДНЗ невеликої кількості підписних періодичних видань, які містять елементи правового виховання, нові методи роботи, перспективне планування тощо.-  недостатню роботу з батьками дошкільнят у таких формах: анкетування, тестування, оформлення інформаційних куточків для батьків.

- не всі вихователі дошкільних навчальних закладів району при проведенні правовиховних занять з дітьми застосовують термін “право”, оскільки вважають, що дане поняття складне для розуміння дошкільнятами.

Майже у всіх ДНЗ оформлені куточки державної національної символіки України та правової інформації. Немає таких у Павлівському ДНЗ.
Так, в Коновалівському ДНЗ оформлено стенд на основі Конвенції ООН про права дитини “Твої права”, на якому розміщені витяги з Конституції України, Базового компонента з дошкільної освіти, Закону України “Про дошкільну освіту”.

В Кустолово – Суходільському ДНЗ на стендах з правовою інформацією розміщено: заповіді батькам, державні символи України, правила для батьків, Конституція України, інформація про відповідальність батьків, права та обов’язки дітей, Конвенція ООН про права дитини, сімейна декларація.

У річному плані Андріївському ДНЗ включені такі форми роботи з батьками: “круглий стіл” на тему “Нашим дітям будувати майбутнє України”, День відкритих дверей, загальні батьківські збори, тренінг “Усвідомлене батьківство”, експрес-анкета “Безпека Вашої дитини – що Ви про це знаєте ?”.

Завідуючими та методистами дошкільних навчальних закладів району з вихователями проводяться педради та семінари-практикуми, тематика яких стосується правового виховання дошкільнят.Слід зазначити, що даній роботі необхідно приділяти більшу увагу відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, які скеровують роботу вихователів та здійснюють методичне забезпечення ДНЗ району.

Висновок
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що у всіх перевірених у 2014 році навчальних закладах Машівського рану на виконання вимог Національної програми правової освіти населення, Регіональної Програми правової освіти населення на 2014 - 2018 роки, рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, Полтавської обласної, Машівської районної Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення створені необхідні умови для набуття учнями правових знань, розвитку навичок їх застосування та формування поваги до права, а стан правової освіти знаходиться на належному рівні.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка