Математика 4 години на тиждень 140 годин на рік № ДатаСкачати 271.37 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір271.37 Kb.
Математика

4 години на тиждень140 годин на рікДата

Кіл.

год.

Тема заняття

Примітка


Повторення матеріалу за попередній рік навчання та вивчення письмового множення й ділення в межах 1000


1
1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення й ділення. Задачі на дві дії. №1-9
2
1

Нумерація трицифрових чисел. Множення й ділення з числами 0 і 1. задачі на знаходження суми двох добутків. №10-18
3
1

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на 3 дії. №19-26
4
1

Письмове множення на одноцифрове число. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків. №27-34
5
1

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. №35-44
6
1

Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. №45-53
7
1

Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням. №54-63
8
1

Письмове ділення на одноцифрове число. Прості й складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною. №64-71
9
1

Контрольна робота №1.(вхідний контроль)
10
1

Аналіз контрольної роботи
11
1

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу. №72-88
12
1

Письмове ділення на двоцифрове число. №89-98
13
1

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Тематичний бал. №99-106

Нумерація багатоцифрових чисел


14
1

Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах 2000. №107-117
15
1

Читання й записування чотирицифрових у межах двох чисел. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами до 10000. №118-126
16
1

Утворення й читання будь-яких чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів. №127-135
17
1

Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа. №136-144
18
1

Утворення числа 10000. визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола. №145-155
19
1

Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20000. №156-166
20
1

Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20000. утворення числа 20000. лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Види трикутників з кутами. №167-175
21
1

Читання й записування п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. №176-184
22
1

Порівняння чисел. Види трикутників за сторонами. №185-193
23
1

Контрольна робота №2 «Нумерація чотирицифрових чисел та п’ятицифрових чисел».
24
1

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Тематичний бал.
25
1

Нумерація шестицифрових чисел: читання й записування чисел у межах 200000. розкладання чисел на розрядні доданки. №194-203
26
1

Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200000. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. №204-212
27
1

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. №213-220
28
1

Читання й записування шестицифрових чисел: поняття класу. №221-228
29
1

Читання й записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Визначення числа десятків і числа десятків чисел, числа сотень і числа сотень тисяч у заданих числах. Розв’язування задач на знаходження 4-го пропорційного способом відношень. №239-249
30
1

Десяткова система числення. №250-258
31
1

Одиниці вимірювання довжини. Вираження одних одиниць вимірювання довжини іншими. №259-268
32
1

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. №269-279
33
1

Записування іменованих чисел та їх перетворення. Розв’язування задачі на 2 дії та складання оберненої задачі. №280-288
34
1

Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. №290-300
35
1

Контрольна робота №3. «Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин»
36
1

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого. Тематичний бал.

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел


37
1

Дії додавання. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням. №301-308
38
1

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням. №309-316
39
1

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування задач за допомогою рівнянь і відношень. №317-323
40
1

Перевірка додавання і віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі, розв’язання яких спирається на правило знаходження невідомого доданку. №324-330
41
1

Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження невідомого доданка. №331-337
42
1

Додавання у випадку кількох доданків. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення периметра трикутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії . Задачі з буквеними даними. №338-346 №347-355
43
1

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси. Розв’язування задач виразом. №356-363
44
1

Круглі числа. Задачі з буквеними даними. Творча робота над задачею. Периметр прямокутної ділянки. №364-371
45
1

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Задачі на дві дії, які включають знаходження невідомого множника. №372-380
46
1

Контрольна робота № 4 «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел»
47Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого.
48Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного та від’ємника. №381-388
49
1

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання. №389-407
50
1

Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами. Геометричні тіла та їх назви.№408-418. Тематичний бал

Множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа


51
1

Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв’язування задач складанням виразу. №419-429
52
1

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування прикладів і задач на застосування алгоритму множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. №430-438
53
1

Множення у випадку кількох нулів у множеному. Вирази зі змінною. Задачі на знаходження суми або різниці двох добутків. №439-446
54
1

Множення числа, що закінчується нулями. Розв’язування задач на спільну роботу ( підготовчі) №447-455
55
1

Контрольна робота №5 «Взаємозв’язки між величинами «відстань», «швидкість», «час». Множення багатоцифрових чисел».
56
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.
57
1

Розв’язування задач на спільну роботу. №456-464
58
1

Поняття про площу. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. №465-471
59
1

Правило обчислення площі прямокутника. №472-481
60
1

Обчислення площі прямокутника. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Задачі на знаходження периметру та площі прямокутника. №482-490
61
1

Одиниці вимірювання площі. Дії з іменованими числами. №491-497
62
1

Обчислення площі прямокутних ділянок. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника. Розв’язування задач на спільну роботу. №498-505
63
1

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею і відомою стороною. Задачі аналогічні задачам на спільну роботу. №506-513
64
1

Числові вирази, що містять сумісні дії першого і другого ступенів з дужками і без дужок. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. №514-522
65
1

Тематичне оцінювання. Тематичний бал.
66
1

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі. №523-533
67
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на вивчений матеріал. №534-543
68
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №544-552
69
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №553-561
70
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №562-569
71
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №570-576
72
1

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №577-585
73
1

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №586-594
74
1

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал. №595-602
75
1

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух. №610-619
76
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вправи на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. №620-628
77
1

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. №629-639
78
1

Контрольна робота №6
79
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.

Ознайомлення з дробами. Множення й ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями


80
1

Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин. Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. №649-656
81
1

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. №657-665
82
1

Знаходження добу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа. №666-672
83
1

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази. №673-681
84
1

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел. №682-692
85
1

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Збереження круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якою є число 10,100,1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом. №693-700
86
1

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа. №701-709
87
1

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа. №710-718
88
1

Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа. Тематичне оцінювання. Тематичний бал. №719-726
89
1

Знаходження добутку виду 2400*30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення. №727-736
90
1

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей. №737-745
91
1

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на двоцифрове число. №746-755
92
1

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. №756-763
93
1

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння. №764-772
94
1

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій. №773-780
95
1

Ділення виду 45780:60 і 299600:700. задачі на рух. №781-789
96
1

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. №790-799
97
1

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач. №800-809
98
1

Контрольна робота №7
99
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові


100
1

Повторення множення двоцифрових чисел (письмово). Задачі на знаходження числа за двома різницями. №810-817
101
1

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом. №818-824
102
1

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями. №825-831
103
1

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом.№832-839
104
1

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями. №840-848
105
1

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії. №849-856
106
1

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578х403. задачі на рух і площу. Тематичне оцінювання. Тематичний бал. №857-864
107
1

Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне. Задачі на дроби. №865-874
108
1

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (ознайомлення) №875-883
109
1

ділення трицифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння. №884-891
110
1

Ділення багатоцифрових на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного. №892-898
111
1

Ділення багатоцифрових на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного. №899-906
112
1

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного. №907-914
113
1

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці. №915-922
114
1

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними. №923-930
115
1

Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу. №931-938
116
1

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби. №939-945
117
1

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння. №946-952
118
1

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей. №953-961
119
1

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування рівнянь. Ділення іменованих чисел. №962-969
120
1

Контрольна робота №8
121
1

Аналіз контрольної роботи. Тематичний бал.
122
1

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух і на зведення до одиниці. №970-977
123
1

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. №978-985
124
1

Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу. №986-994
125
1

Століття, тисячоліття, секунда. Задачі на зведення до одиниці. Визначення часу. №995-1002
126
1

Перетворення одиниць вимірювання часу: заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення. №1003-1010
127
1

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Задачі на спільну роботу. №1011-1018
128
1

Задачі на визначення тривалості події, й закінчення та початку. Розв’язування задач на час. №1019-1028
129
1

Задачі на визначення тривалості події, й закінчення та початку. Розв’язування задач на час. №1029-1040
130
1

Контрольна робота №9. Розв’язування прикладів.
131
1

Контрольна робота №10. Розв’язування задач.
132
1

Аналіз контрольних робіт.
133
1

Аналіз контрольних робіт. Тематичний бал.

Повторення вивченого матеріалу


134
1

Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.
135
1

Величини. Метрична система мір.
136
1

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.
137
1

Множення. Закони множення.
138
1

Ділення. Властивості частки.
139
1

Підсумковий урок за рік.
140
1

Підсумковий урок за рік.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка