Математика год. Дата проведення І семестрСкачати 362.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.02.2016
Розмір362.46 Kb.
  1   2   3МАТЕМАТИКА

Год.

Дата проведення

І семестр

Повторення вивченого у 1 класі.

1

Лічба предметів.Назви цифр, співвіднесення числа і кількості. Поняття «вартість монет». Розв'язування простих задач

1
2

Нумерація чисел в межах 20.

Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми. Складання задач за малюнками1
3

Таблиці додавання і віднімання.

Сантиметр. Дециметр. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізків1
4

5


Таблиці додавання і віднімання.

Переставна властивість додавання. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць2
Додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток в межах 20.


6

Зв'язок додавання й віднімання. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання у межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі

1
7

Таблиці додавання й віднімання числа 2 з переходом через десяток. Вимірювання й креслення відрізків. Задачі на знаходження невідомого доданка

1
8

Таблиці додавання й віднімання числа 3 з переходом через десяток. Відрізки та ламані лінії. Довжина ламаної

1
9

10


Таблиці додавання й віднімання числа 4 з переходом через десяток. Вимірювання довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження суми та остачі

2
11

Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв'язування і порівняння простих задач

1
12

13


Таблиці додавання й віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Подготовка до ознайомлення зі складеною задачею

2
14

Вправи та задач і на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел 2-5. Багатокутник та його елементи

1
15

16


Таблиці додавання й віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прості задачі, в яких використовується поняття «стільки ж»

2
17

18


Таблиці додавання й віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання й розв'язування задач за схематичним записом їх умови. Знаходження невідомого доданка

2


МАТЕМАТИКА

Год.

Дата проведення

19

Вправи на засвоєння пройдених випадків додавання й віднімання. Задачі на знаходження суми. Творча робота над задачею. (Розгляддвох задач, які мають спільну частину умови)

1
20

21


Таблиці додавання й віднімання числа 8 з переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшувального. Вимірювання довжини ламаної лінії

2
22

23


Задачі на двідії (ознайомлення).

Знаходження значень виразів з буквеними даними2
24

25


Таблиці додавання й віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр чотирикутника. Розв'язування задач за даним планом

2
26

Розв'язування задач за планом. Вправи

на засвоєння таблиць додавання й віднімання1
27

Периметр трикутника. Розв'язування задач двома способами (ознайомлення)

1
28

29


Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії

2
30

31


Знаходження значень виразів з дужками. Розв'язування задач на двідії

2
32

Самостійна робота

Тематичний бал

1
Усна і письмова нумерація чисел в межах 100.

33

Утворення і назви чисел від 21 до 39. Розв'язування складених задач

1
34

35


Утворення і назви чисел від 40 до 89. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'язування складених задач

2
36

37


Утворення і назви чисел від 90 до 100. Складання виразів на дві дії за текстовою умовою

2
38

Лічба десятками. Утворення чисел з десятків та одиниць. Творча робота над задачею

1
39

Порівняння чисел і виразів із застосуванням знаків «більше», «менше». Сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання метром

1


МАТЕМАТИКА

Год.

Дата проведення

40

Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і числа. Знаходження значень виразів на дві дії

1
41

Письмова нумерація; запис чисел у нумераційну таблицю. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків у двоцифровому числі. Порівняння чисел

1
42

Письмова нумерація: запис чисел під диктовку. Знаходження значень виразів та їх порівняння

1
43

44


Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Випадки додавання і віднімання чисел, пов'язані з нумерацією (30-1,30+1, 45–5, 45–40).

Ознайомлення з гривнею2
45

Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією. Кут. Кути многокутника. Творча робота над задачею

1
46

Закріплення випадків додавання й віднімання, пов'язаних з нумерацією чисел. Видикутів. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка

1
47

48


Додавання і віднімання чисел другогорозряду (20+30, 60–40).

Розв'язування простих і складених задач2
49

Розв'язування прикладів і задач на додавання й віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка. Складання виразів за текстовою умовою. Творча робота над задачею

1
50

Прямокутник. Задачі на знаходження третьогододанка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар. Час. Одиниці часу — доба, місяць, рік

1
51

Розв'язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Повторення пройденого

1
52

Година і хвилина. Знаходження числових значень буквених виразів. Задачі на знаходження третього доданка

1
53

Самостійна робота

Тематичний бал

1
Додавання і віднімання двоцифрових чисел.

54

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (34+52, 54+30, 54+3, 20+47, 2+47, 75-34, 89-40, 59-4). Різнізадачі на двідії

1
55

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які двічі містять відношення «на... більше» («менше»). Поняття «довжина» і «ширина» прямокутника

1


МАТЕМАТИКА

Год.

Дата проведення

56

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадку обчислень виду: 50-30,54 + 3.

Виконання учнями короткого запису задачі у зошиті. Порівняння довжин відрізків1
57

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв'язування задач складанням виразу

1
58

Числові вирази (термін). Складання задач за розв'язком Квадрат. Периметр квадрата. Застосування різних способів знаходження суми двоцифрових чисел

1
59

Віднімання двоцифрових чисел безпереходу через десяток (загальний випадок)Побудова квадрата на папері у клітинку. Знаходження периметра квадрата


1
60

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на двідії, в яких потрібно результат першої дії порівняти з одним із даних задачі


1
61


Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток до обчислень виду: 79 - 40, 79 - 4. Складання задач за малюнками


1
62

Контрольна робота.


1
63

Аналіз контрольної роботи.

Тематичний бал

1
64

Закріпленняпройденого.

1


УКРАЇНСЬКА МОВА

Год.

Дата проведення

І СЕМЕСТР


1

Рідна мова, мова державна.

1
2

Звуки мовлення, букви якими вони позначаються. Вимова і написання слова вересень.

Розуміння прочитаних інструкцій до виконання завдань.1
3

Алфавітні назви літер. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні. Розповідь на тему «Наші літні канікули». Розуміння прочитаних інструкцій до виконання завдань.

1
4

Великі літери української абетки. Вимова і написання слова ґанок. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків.Розуміння прочитаних інструкцій до виконання завдань.

1
5

Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами.

1
6

Правило переносу слів зі збігом приголосних звуків. Вимова і написання слова ведмідь.

1
7

Правило переносу слів з буквами й та ь. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок.

Тематичний бал

1
8

9


Слово. Речення. Окреме написання слів у реченні. Розповідь на тему «Домашні заготівлі на зиму». Вимова і написання слова завдання.

2
10

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Знакова природа мови. Мова знаків.

1
11

Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.

1
12

Старі і нові слова в нашій мові. Вимова і написання слів шофер.

1
13

Усне і письмове мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення. Вимова і написання слова червоний,черговий.

1
14

Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. Побудова діалогу за поданими запитаннями.

1
15

Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів.


1


УКРАЇНСЬКА МОВА

Год.

Дата проведення

16

Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм спілкування.

1
17

Практичні вправи на слухання-розуміння текстів, говоріння монологічного-діалогічного. Вимова і написання слів Україна.

1
18

Практичні вправи на слухання-розуміння текстів, говоріння монологічного-діалогічного.

1
19

Узагальнення знань по темі «Мова.Мовлення»

Тематичний бал

1
20

Що таке текст. Розрізнення окремих речень і тексту. Вимова і написання слова черевики.

1
21

Заголовок. Добір до тексту заголовка. Стислий переказ текстів.

1
22

Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка. Роль абзаців у тексті.

1
23

Усний переказ тексту за запитаннями. Cкладання тексту на основі початку тексту і кінцівки. Робота з деформованим текстом.

1
24

Уявлення про типи текстів – розповідь, опис, міркування. Вимова і написання слова заєць.

1
25

Засоби зв’язку речень у тексті. Складання тесту за планом (деформований текст).Добирання заголовку до тексту.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка