Математика в 2-му класі чотирирічної початкової школиСторінка14/14
Дата конвертації23.02.2016
Розмір1.53 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14 • За коротким записом поясніть числові дані задачі.(Число 6 означає скільки літрів молока надоїли від першої корови, число 8 означає скільки літрів молока надоїли від другої корови. Фігурна дужка означає скільки молока надоїли від обох корів разом. Дві стрілочки означають, що бідонів потрібно стільки, скільки у всьому молоці вміщується по 2 л. Число 2 означає скільки літрів молока налили в кожний бідон.)

 • Яке запитання задачі? (Скільки потрібно було бідонів?) Що можна сказати про кількість бідонів? (Що бідонів буде стільки, скільки у всьому молоці вміщується по 2 л.)

 • Що треба знати, щоб відповісти на запитання задачі “Скільки потрібно бідонів?” (Для того, щоб відповісти на запитання задачі “Скільки потрібно бідонів?” треба знати, що бідонів було стільки, скільки у всьому молоці вміщується по 2 л.) Що треба знати, щоб відповісти на запитання “Скільки у всьому молоці вміщується по 2 л?” (Треба знати два числові значення: 1 – загальну кількість літрів молока від обох корів, та П – по скільки літрів молока розлили у кожний бідон, відомо – по 2.) Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? (Дією ділення, тому що треба дізнатися скільки вміщується по.)

 • Чи можна відразу відповісти на це запитання? (Ні, не можна, тому що ми не знаємо скільки молока всього надоїли від обох корів.)

 • Що треба знати, щоб відповісти на це запитання? (Треба знати: 1 – скільки літрів молока надоїли від першої корови, відомо – 6, та скільки літрів надоїли від другої корови, відомо – 8.) Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? (Дією додавання.)

 • Чи можна відразу відповісти на це запитання? (Так, можна, тому що нам відомі обидва числові значення. Аналіз закінчено.) • Розкладемо задачу на прості. Сформулюйте кожну просту задачу, та покажіть опорні схеми до них. (1 проста задача: “Від першої корови надоїли 6 л молока, від другої корови надоїли 8 л молока. Скільки літрів молока надоїли від обох корів?” 2 проста задача: “14 л молока розлили в бідони по 2 л в кожний. Скільки потрібно було бідонів?”)

 • Складемо план розв'язання. Про що ми дізнаємося першою дією? (Першою дією ми дізнаємося скільки всього літрів молока надоїли від обох корів, тому що першою дією ми відповімо на запитання першої простої задачі.) Про що ми дізнаємося другою дією? (Другою дією ми дізнаємося скільки потрібно було бідонів, тому що другою дією ми відповімо на запитання другої простої задачі.)

 • Запишемо розв'язання задачі:

 1. 6+8 = 14 (л) всього від двох корів

 2. 14:2 = 7 бідонів (Зауваження: при діленні на вміщення ми отримаємо відлучене число, тому у дужках нічого не пишемо.)

 • Запишемо відповідь.(Відповідь: 7 бідонів потрібно було.)

До речі, ця задача припускає й інший спосіб розв'язання:

 1. 6: 2 = 3 – бідони розлили молоко від 1 корови

 2. 8: 2 = 4 – бідони розлили молоко від 2 корови

 3. 3 + 4 = 7 (б.) всього

Відповідь: 7 бідонів потрібно.
Розглянемо методику роботи над задачею: “У двох однакових каструлях 10 л молока, а в банці 3 л. На скільки літрів молока більше в одній каструлі, ніж у банці?”

 • Прочитайте задачу та розкажіть про що в ній говориться. (В задачі говориться про молоко, що налито в каструлі та в банку. В двох однакових каструлях налито 10 л молока, тобто 10 л молока розлили в 2 каструлі порівну. В банку налили 3 л молока. Запитується на скільки літрів молока більше в одній каструлі, ніж у банці. Запитання стосується однієї каструлі і банки.)

 • Виділимо ключові слова та запишімо задачу коротко. (Так як запитання стосується лише однієї каструлі і банки, то ключовими словами буде “каструля” і “банка”.) Запишемо ключові слова у стовпчик і запишемо поряд з ними числові дані, що їх стосуються. Чи знаємо ми скільки літрів молока у каструлі? (Ні, ми не знаємо скільки літрів молока у одній каструлі, але ми знаємо, що 10 л молока розділили порівну між двома каструлями. Таким чином, у каструлі стільки молока скільки буде, якщо 10 л розлити в 2 каструлі порівну.) Запишемо – “каструля”, поставимо дві стрілочки, що означає “стільки скільки буде, якщо” 10 л розлити в 2 порівну. Чи знаємо ми скільки літрів молока у банці? (Так, відомо 3 л.) Запишемо – “банка” – 3 л. Про що запитується в задачі? (В задачі запитується, на скільки літрів молока більше в каструлі, ніж у банці.) Як позначити запитання задачі на короткому запису? (Якщо треба дізнатися на скільки більше, слід поставити круглу дужечку та поряд з нею написати “на,?”.) Запишімо:

За коротким записом пояснимо числові дані задачі. (Число 10 означає, скільки літрів молока у двох однакових каструлях. Число 2 означає, в скільки однакових каструль розлили 10 л молока, тобто на скільки рівних частин розділили 10 л молока. Дві стрілочки означають, що в каструлі стільки молока, скільки буде, якщо 10 л розділити на 2 порівну. Число 3 означає скільки літрів молока в банці.)


Про що запитується в задачі? (В задачі запитується на скільки літрів молока більше в каструлі, ніж в банці.)

 • Що треба знати, щоб відповісти на запитання задачі? (Треба знати два числові значення: 1 – скільки літрів молока в каструлі, ми поки ще не знаємо, та П – скільки літрів молока в банці, відомо – 3.) Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? (Дією віднімання: щоб дізнатися на скільки одне число більше за інше, треба від більшого числа відняти менше число.)

 • Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? (Ні, не можна, тому що ми не знаємо скільки літрів молока в каструлі.)

 • Що треба знати, щоб дізнатися, скільки літрів молока в каструлі? (Треба знати два числові значення: 1 – скільки літрів молока взагалі, відомо – 10, та П – на скільки рівних частин його розділили, на 2.) Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? (Дією ділення, тому що молоко розділили порівну між каструлями.)

 • Чи можна відразу відповісти на це запитання? (Можна, тому що нам відомі обидва числові значення. Таким чином, ми від запитання задачі перейшли до числових даних. Аналіз закінчено.) • Розбите цю задачу на прості. Сформулюйте кожну просту задачу та покажіть їхні опорні схеми. (1 проста задача: “У двох однакових каструлях 10 л молока. Скільки літрів молока в одній каструлі?”. 2 проста задача: “В каструлі £ л молока, а в банці 3 л. На скільки літрів молока більше в каструлі, ніж в банці?”.

 • Прочитайте план розв'язання задачі, що наведено у підручнику. Чому першою дією дізнаємося скільки літрів молока в одній каструлі? (Тому, що першою дією ми відповімо на запитання першої простої задачі, а її запитання “Скільки літрів молока в одній каструлі?”.)

 • Прочитайте та доповніть речення про те, що ми дізнаємося другою дією. Чому другою дією ми дізнаємося на скільки більше літрів молока в каструлі, ніж в банці? (Тому, що другою дією ми відповімо на запитання другої простої задачі “На скільки літрів молока більше в каструлі, ніж в банці?”)

 • Запишемо розв'язання задачі по діях з поясненням:

 1. 10 : 2 = 5 (л) молока в каструлі

 2. 5 – 3 = 2 (л) більше в каструлі, ніж в банці

 • Запишемо відповідь.(Відповідь: на 2 л молока більше в каструлі, ніж в банці.)

На ступені формування умінь і навичок багато уваги приділяється роботі над задачею після її розв'язання. Мета цього етапу в роботі над задачею полягає в перевірці вірності виконаного розв'язання.

Перевірити розв'язання задачі – це з'ясувати правильна воно чи ні. Учні початкових класів не відчувають потребу в обґрунтуванні своїх суджень. Треба поступово виховувати в дітей почуття необхідної самоперевірки.

В початкових класах доцільно запроваджувати такі прийоми самоперевірки:


 • Встановлення відповідності результату й умови;

 • Розв'язування задач різними способами;

 • Складання та розв'язання обернених задач;

 • Попередня прикидка числових меж шуканого результату.

Розглянемо кожен із способів перевірки.

Встановлення відповідності результату й умови. Суть цього способу полягає в тому, що відповідно до опису подій, про які йдеться в задачі, учні виконують необхідні дії над заданими і знайденими числами. Якщо після виконання дій дістають число, яке є в умові, то вважають, що задачу розв'язано правильно.

Розв'язання задач різними способами. Розв'язування задачі двома способами є одночасно і прийомом перевірки. Діставши однакові відповіді, можна стверджувати, що задачу розв'язано вірно.

Складання та розв'язання оберненої задачі. Вважають, що задачу розв'язано правильно, якщо при розв'язуванні оберненої задачі дістають те число, яке було задано в умові вихідної задачі.

На етапі формування вмінь розв'язувати задачі здійснюється узагальнення способу розв'язання задач, формуються вміння розв'язувати будь – які задачі в дві дії, встановлюються зв'язки між ними. Задачі для закріплення повинні містити труднощі, що їх мають долати учні в процесі розв'язування. Більшість різноманітних видів творчої роботи над задачами також запроваджується в процесі закріплення.На цьому ступені застосовують такі вправи творчого характеру:

 • Задачі підвищеної складності;

 • Розв'язок задач кількома способами;

 • Розв'язок задач з зайвими або недостатніми даними;

 • Розв'язок задач, які мають декілька розв'язків;

 • Вправи по складанню задач та перетворення умов.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка