Математика в 3-му класіСторінка10/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір6.89 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Множення і ділення з числами 0, 1, 10, 100.Правило множення 1 на будь-яке число та правило множення 0 на будь-яке число вводиться на підставі індуктивних узагальнень. Під час підготовчої роботи актуалізується конкретний зміст дії множення. ( Множення – це додавання однакових доданків.) На підставі означення дії множення, учні знаходять значення добутків:

1 * 3 = 1 + 1 + 1 = 3

1 * 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

................................................

0 * 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0 * 3 = 0 + 0 + 0 = 0

...................................... Що спільного в цих прикладах? ( В них спільний перший множник – це число 1.) Вчитель пропонує порівняти множники і добуток в кожному прикладі першого стовпчика. ( В першій рівності другий множник 3 і добуток також 3. В другій рівності – другий множник 5 і добуток 5.) Що спільного в цих прикладах ? Учні помічають, що добуток дорівнює другому множнику. Чи завжди при множенні добуток дорівнює другому множнику? А в яких випадках? ( Коли ми множимо одиницю на число.) Розкажіть правило. ( При множенні одиниці на будь-яке число в добутку отримаємо те ж саме число.)

1 * а = а

0 * а = 0

Аналогічно вводиться правило множення нуля на будь-яке число: при множенні нуля на будь-яке число в добутку отримаємо нуль.


З метою закріплення цих правил учням пропонуються завдання на порівняння правил множення нуля та одиниці на будь-яке число з правилами додавання нуля та одиниці до будь-якого числа:

1 * 8 0 * 7

1 + 8 0 + 7

0 – 7

а також на підставі знаходження значень виразів:1 * ( 4 + 5 ) 0 * ( 3 + 2 )

1 * 4 + 5 0 * 3 + 2Правила множення будь-якого числа на одиницю та правило множення будь-якого числа на нуль вводиться на підставі переставної властивості множення, тому що добутки виду: 4 * 1 та 7 * 0 не можна замінити сумою. Таким чином на етапі актуалізації слід повторити переставну властивість дії множення: від перестановки множників значення добутку не змінюється, числа можна множити в будь-якому порядку.

Отже застосовуючи переставну властивість дії множення, учні з раніш розглянутих правил отримують два нових: 1. Правило множення будь-якого числа на одиницю: при множенні будь-якого числа на одиницю в добутку отримаємо теж саме число.

а * 1 = а


 1. Правило множення будь-якого числа на нуль: при множенні будь-якого числа на нуль в добутку отримаємо нуль.

а * 0 = 0

Закріплюються ці правила на підставі порівняння прикладів :

7 * 1 5 * 0 8 * 1 8 * 0 ( 8 + 1 ) * 1 ( 4 + 4 ) * 0

7 + 1 5 + 0 1 * 8 0 * 8 8 + 1 * 1 4 + 4 * 0

Порівнюючи вирази третього і четвертого стовпчика і їх значень існує можливість узагальнення цих правил:

0 * а = а * 0 = 0

1 * а = а * 1 = 1

Далі діти знайомляться з правилом ділення будь-якого числа на 1 і правилом ділення будь-якого числа на саме себе. Ці правила вводяться на підставі взаємозв’язку між діями множення і ділення ( якщо добуток двох множників поділити на один множник, то в результаті отримаємо інший множник) і з застосуванням правила множення одиниці на будь-яке число ( 1 * а = а). Тому на етапі підготовки слід актуалізувати ці знання.

Ознайомлення з цими правилами здійснюється засобом індуктивних узагальнень. Учні складають з одного прикладу на множення по два приклади на ділення:

1 * 5 = 5 1 * 8 = 8 1 * а = а

5 : 1 = 5 8 : 1 = 8 а : 1 = а

5 : 5 = 1 8 : 8 = 1 а : а = 1

Під час порівняння ділених , дільників і значень часток в кожному рядку, діти дістають висновків:

а : 1 = а


 1. При діленні будь-якого числа на одиницю, в частці отримаємо те саме число. 1. При діленні будь-якого числа на саме себе, в частці отримаємо одиницю.

а : а = 1

В наступному навчанні учні знайомляться з правилом ділення нуля на будь-яке число і з неможливістю ділення числа на нуль. Правило ділення нуля на будь-яке число вводиться також на підставі застосування взаємозв’язку дій множення і ділення та правила множення нуля на будь-яке число:0 * 4 = 0 0 * 7 = 0 0 * а = 0

0 : 4 = 0 0 : 7 = 0 0 : а = 0


Домовилися, що ділити на нуль не можна! Наприклад, не можна 8 : 0 , тому що не існує такого числа, яке при множенні на 0 дасть 8!

Порівнюючи ділені ,дільники і значення часто прикладів другого рядка, учні дістають висновку: 1. При діленні нуля на будь-яке число в частці отримаємо нуль.

0 : а = 0 1. Ділити на нуль не можна!

а : 0 - не можна!

Після цього вводиться правило множення числа 10 та 100 на будь-яке число.

Ці правила вводяться на підставі способу укрупнення розрядних одиниць ( заміни розрядних одиниць : 10 = 1 дес., 100 = 1 сот.) і застосовуючи правило множення одиниці на будь-яке число. Ці знання слід актуалізувати під час підготовчої роботи.

Ознайомлення множенням на підставі укрупнення розрядних одиниць здійснюється дедуктивно, на підставі аналізу записів:10 * 3 = 30

1 дес.* 3 = 1дес. + 1 дес. + 1 дес. = 3 дес.100 * 3 = 300

1 сот.* 3 = 1сот. + 1 сот. + 1 сот. = 3 сот.

10 * 3 = 1дес. * 3 = 3 дес. = 30

100 * 3 = 1сот. * 3 = 3 сот. = 300


Пам’ятка А

Множення способом укрупнення розрядних одиниць.


 1. Замінюю 10 ( 100 ) одиниць більш крупною розрядною одиницею: 1 дес. ( 1 сот.)

 2. Множу одну розрядну одиницю на число , отримую число розрядних одиниць.

 3. Результат подаю в одиницях.

10 * 4 = 1 дес. * 4 = 4 дес. = 40

100 * 4 = 1 сот. * 4 = 4 сот. = 400

На підставі застосування переставної властивості, учні знайомляться з правилом множення будь-якого числа на 10 та 100.

Школярам пропонується на підставі переставної властивості дії множення, обчислити значення добутків:

2 * 10 = 10 * 2 = 20

9 * 100 = 100 * 9 = 900

Далі учням пропонується порівняти приклади у кожному стовпчику з метою формування правила множення будь-якого числа на 10 та 100:

5 * 10 = 50 3 * 100 = 300

7 * 10 = 70 6 * 100 = 600

8 * 10 = 80 8 * 100 = 800


 1. Що спільного в прикладах першого стовпчика? ( В них однакові другі множники – це число 10)

 2. Порівняйте в кожній рівності першого стовпчика першій множник і добуток; другий множник і добуток. ( Перший множник – це перша цифра добутку; в другому множнику , числі 10, один нуль, добутку справа , так само, один нуль.)

 3. Як можна отримати результат? ( Можна к першому множнику приписати справа один нуль.)

 4. Чому треба приписали лише один нуль? ( Тому що в числі 10, лише один нуль.)

 5. Сформулюйте правило. ( Щоб помножити будь-яке число на 10, треба к цьому числу справа приписати один нуль.)

Аналогічно працюємо над правилом множення на 100: щоб помножити будь-яке число на 100, треба к цьому числу справа приписати два нулі.

Корисно зробити висновок: кількість нулів, які потрібно дописати до числа залежить від кількості нулів в розрядній одиниці. Виходячи з цього, якщо будемо множити на 1000, скільки нулів треба дописати до числа? ( Три)...

Правила ділення круглих чисел на 10 та 100 вводиться наступним чином: з кожного прикладу на множення числа на 10 ( 100 ) складається лише один приклад на ділення на 10 ( 100) , і на підставі порівняння ділених з дільниками і часток , учні дістають висновку:

4 * 10 = 40 7 * 10 = 70 5 * 100 = 500

40 : 10 = 4 70 : 7 = 10 500 : 100 = 5

Щоб поділити число, яке закінчується нулями на 10, треба від цього числа відкинути справа один нуль; щоб поділити на 100, треба відкинути справа два нулі.

Корисно зробити висновок: кількість нулів, які потрібно відкинути від числа залежить від кількості нулів в розрядній одиниці. Скільки ж нулів треба відкинути справа в числі при діленні на 1000? ...

Ознайомлення з випадками ділення розрядних чисел на одноцифрові, коли в частці отримуємо розрядну одиницю відбувається на підставі обчислення частки розрядного числа та одноцифрового способом укрупнення розрядних одиниць. Тому на етапі актуалізації слід повторити зміст способу укрупнення розрядних одиниць і правило ділення числа на само себе ( а : а = 1).

80 : 8 = 10

8 дес. : 8 = 1 дес.800 : 8 = 100

8 сот. : 8 = 1 сот.


Ділячи 8 десятків ( 8 сотень) на 8 ми виконуємо ділення на рівні частини, тому в кожній із таких частин міститься по 1 десятку ( 1 сотні).

Пам’ятка А

Ділення способом укрупнення розрядних одиниць. 1. Замінюю кругле число більш крупною розрядною одиницею: дес. ( сот.)

 2. Ділю число розрядних одиниць на число , отримую одну розрядну одиницю.

 3. Результат подаю в одиницях.

60 : 6 = 6дес. : 6 = 1 дес. = 10

600 : 6 = 6 сот. : 6 = 1 сот. = 100

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число.


При вивченні множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число застосовується, перед усім, спосіб укрупнення розрядних одиниць. Тому , на етапі підготовчої роботи слід актуалізувати:

 1. уміння заміняти розрядні числа більш крупними лічильними одиницями ( 60 = 6дес., 600 = 6 сот.);

 2. знання таблиць множення і ділення.

Також треба повторити зміст способу укрупнення розрядних одиниць при множенні і діленні виду:

80 : 8 = 8 дес. : 8 = 1 дес. =10


10 * 3 = 1дес. * 3 = 3 дес. = 30

Ознайомлення. Після розв’язування кількох аналогічних прикладів, перед учнями можна поставити проблемні завдання:

30 * 3

Порівняти даний добуток з попередніми добутками. Чим вони відрізняються? ( В попередніх добутках перший множник – це число 10, 100.) Чим вони схожі? ( В усіх добутках перший множник є круглим числом, а другий множник – одноцифрове число.) Як ми міркували для обчислення значень попередніх добутків? ( Ми 10, 100 заміняли більш крупними розрядними одиницями: десятками або сотнями, множили 1 розрядну одиницю на число і отримували число розрядних одиниць.)Як обчислити значення добутку? Чи можна міркувати аналогічно?30 * 3 = 3дес. * 3 = 9 дес. = 90

Учні пропонують замінити кругле число 30 більш крупними лічильними одиницями – десятками: 30 = 3 дес.; помножити число десятків на 3:

Далі з’ясовується, що по кроках треба робити для обчислення значення такого добутку, і формулюється пам’ятка.

Після цього учні переносять даний спосіб міркування на приклади множення розрядного трицифрового числа на одноцифрове число:

300 * 3 = 3сот. * 3 = 9 сот. = 900

Пам’ятка В

Множення способом укрупнення розрядних одиниць.


 1. Замінюю кругле число більш крупними розрядними одиницями.

 2. Множу число розрядних одиниць на одноцифрове число , отримую певне число розрядних одиниць.

 3. Результат подаю в одиницях.

20 * 4 = 2 дес. * 4 = 8 дес. = 80

200 * 4 = 2 сот. * 4 = 8 сот. = 800

Наступне проблемне запитання: “ Чи можна так само міркувати при діленні розрядного числа на одноцифрове число?”

60 : 3 = 6дес. : 3 = 2 дес. = 20
600 : 3 = 6сот.. : 3 = 2 сот.. = 200

Порівнюючи приклади на множення і ділення, учні встановлюють, що в обох випадках ми множимо або ділимо розрядне число на одноцифрове. Можна визначити, що є спільного в міркуваннях при множенні і при діленні розрядних чисел на одноцифрове число. ( В обох випадках розрядне число замінюємо більш крупними розрядними одиницями: десятками або сотнями, а потім множимо або ділимо число розрядних одиниць на одноцифрове число, в результаті отримуємо число, виражене в розрядних одиницях: десятках або сотнях; відповідь записуємо в одиницях.)

Пропонуємо узагальнену пам’ятку:

Пам’ятка


розрядного числа на одноцифрове число.

Прийом укрупнення розрядних одиниць.


 1. Замінюю розрядне число більш крупними розрядними одиницями.

 2. число розрядних одиниць на одноцифрове число; отримую результат, виражений в тих самих розрядних одиницях.

 3. Подаю результат в одиницях.

40 * 2 = 4 дес. * 2 = 8 дес. = 80

40 : 2 = 4 дес. : 2 = 2 дес. = 20

400 * 2 = 4 сот. * 2 = 8 сот. = 800

400 : 2 = 4 сот. : 2 = 2 сот. = 200

Треба зазначити, що існує інший прийом множення і ділення розрядного числа на одноцифрове, але він не пропонується підручником. Даний прийом оснований на правилі множення або ділення добутку на число; наведемо його ООД:

Пам’ятка

розрядного числа на одноцифрове число.

Прийом, оснований на добутку на число.


 1. Замінюю розрядне число добутком числа і розрядної одиниці. 2. Результат множу на розрядну одиницю.

40 * 2 = ( 4 * 10 ) * 2 = ( 4 * 2 ) * 10 = 8 * 10 = 80

40 : 2 = ( 4 * 10 ) : 2 = ( 4 : 2 ) * 10 = 2 * 10 = 20

400 * 2 = ( 4 * 100 ) * 2 = ( 4 * 2 ) * 100 = 8 * 100 = 800

400 : 2 = ( 4 * 100 ) : 2 = ( 4 : 2 ) * 100 = 2 * 100 = 200

Діти знайомляться з множенням одноцифрового числа на розрядне число; при чому пропонується два способи міркування: 1. На підставі переставної властивості дії множення

3 * 20 = 20 * 3 = 60

На підставі правила множення числа на добуток ( сполучної властивості дії 3 * 20 = 3 * 2 * 10 = 6 * 10 = 60 1. множення)

Пам’ятка


Множення одноцифрового числа на розрядне число.

Прийом, оснований на правилі множення числа на добуток. 1. Замінюю розрядне число добутком числа і розрядної одиниці.

 2. Перемножую числа.

 3. Отриманий результат множу на розрядну одиницю.

4 * 20 = 4 * (2 * 10) = ( 4 * 2 ) * 10 = 8 * 10 = 80

В подальшому навчанні вводяться більш складні випадки множення і ділення розрядного числа на одноцифрове:

70 * 8 = 7 дес. * 8 = 56 дес. = 560


Тут в результаті множення десятків отримуємо двоцифрове число десятків.

420 : 6 = 42 дес. : 6 = 7 дес. = 70

Тут ми ділимо двоцифрове число десятків , 42 десятки, порівну на 6 частин.

Учні застосовують прийом укрупнення розрядних одиниць, і міркують за відомою їм пам’яткою.

Можна порівняти прості випадки: 40 * 2 , 80 : 4; з більш складеними: 60 * 2 , 120 : 4.


Ділення числа на добуток.

Ділення розрядного числа на розрядне. Ділення виду 80 : 20, 600 : 30.
Спочатку вводиться правило ділення числа на добуток на підставі розглядання можливих способів обчислення:

1 спосіб : 24 : ( 3 * 2) = 24 : 6 = 4

2 спосіб: 24 : ( 3 * 2) = ( 24 : 3 ) : 2 = 8 : 2= 4.

Після коментування другого способу міркування, формулюємо правило:

Розділити число на добуток можна так: розділити число на один множник, а потім результат поділити на другий множник.
Закріплення цього правила здійснюється на підставі виконання завдань:


 1. Обчислити двома способами: 36 : ( 9 * 2).

 2. Обчислити зручними способом: 36 : ( 9 * 2).

Зауваження. Тут учні стикаються з тим, що міркувати за першим способом неможливо, тому що вони не вміють ділити на двоцифрове число; лишається лише другий спосіб міркування.

На цьому ж уроці учням вперше пропонується розділити двоцифрове число на двоцифрове число способом послідовного ділення ( на підставі правила ділення числа на добуток). Для його засвоєння в учнів треба опрацювати уміння: 1. розкладати двоцифрове число на два множника: 36 = 6 * 6 = 4 * 9.

 2. Застосовувати правило ділення числа на добуток.

 3. Ділення на розрядну одиницю ( 10, 100).

Ознайомлення з способом послідовного ділення . Конкретно-індуктивна методика:

 1. Як треба міркувати, щоб обчислити значення частки зручним способом?

48 : ( 8 * 2 )

 1. Порівняйте дану частку з попередньою.

48 : 16

 1. Чим вони відрізняються? ( В першій частці дільник поданий добутком чисел 8 та 2; а в другій – числом 16.)

 2. Як ми міркували в першому випадку? Чи можна так само міркувати у другому випадку? Що для цього спочатку треба зробити?

 3. Як будемо міркувати при обчисленні частки чисел 72 та 36? 64 та 16? 80 і 40. Що треба зробити першим кроком? Другим кроком?...

Пам’ятка

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове число.

Спосіб послідовного ділення.


 1. Замінюю дільник добутком двох чисел.

 2. Застосовую правило ділення числа на добуток: спочатку ділю на один множник, а потім результат ділю на інший множник.

54 : 18 = 54 : ( 9 * 2 ) = ( 54 : 9 ) : 2 = 6 : 2 = 3

90 : 30 = 90 : ( 10 * 3 ) = ( 90 : 10 ) : 3 = 9 : 3 = 3

Серед усіх випадків ділення двоцифрового числа на двоцифрове, треба окремо виділити випадки ділення розрядного числа на розрядне. Це можна зробити наступним чином: виключити зайву частку

60 : 20 64 : 16 900 : 300 100 : 20 60 : 30 80 : 40

Зайва частка чисел 64 та 16, тому що в усіх інших частках і ділене і дільник круглі числа, а в цій ні. При обчисленні значень часток, кожний дільник слід подати у вигляді добутку двох чисел. Але число 16 – подаємо у вигляді добутку двох одноцифрових чисел, а в решті прикладів дільник подаємо у вигляді добутку розрядної одиниці ( 10, 100) і числа.

Для випадків ділення розрядного числа на розрядне пам’ятку можна декілька конкретизувати:

Пам’ятка


Ділення розрядного числа на розрядне число.

Спосіб послідовного ділення.

Прийом , оснований на діленні числа на добуток.


 1. Замінюю дільник добутком числа і розрядної одиниці.

 2. Ділю ділене на розрядну одиницю.

 3. Ділю отриманий результат на інший множник.

90 : 30 = 90 : ( 10 * 3 ) = ( 90 : 10 ) : 3 = 9 : 3 = 3

900 : 300 = 900 : ( 100 * 3 ) = ( 900 : 100 ) : 3 = 9 : 3 = 3

800 : 40 = 800 : ( 10 * 4 ) = ( 800 : 10 ) : 4 = 80 : 4 = 20

Далі діти знайомляться з способом випробування при діленні розрядного числа на розрядне. Цей спосіб, оснований на конкретному змісті дії ділення:

Розділити число а на число в означає знайти таке число с, яке в добутку з дільником в дає ділене а.

а : в = с , тому що с * в = а

*
Таке число с шукають способом випробування. Наприклад, треба 80 : 20.

80 : 20 – це означає знайти таке число, яке при множенні на 20 дає 80:80 : 20 =

*


 1. Чи варто спробувати помножити число 1 на 20? ( Ні, при множенні одиниці на будь-яке число, отримаємо те саме число.)

Спробуємо число 2: 2 * 20 = 40 , 40 < 80.

Спробуємо число 3: 3 * 20 = 60, 60 < 80.

Спробуємо число 4: 4 * 20 = 80, 80 = 80.

Отже, 80 : 20 = 4, тому що 4 * 20 = 80

*

Пам’ятка


Ділення розрядного числа на розрядне.

Спосіб випробування. 1. Шукаю число, яке при множенні на дільник дає ділене:

 2. Випробую число 2: множу 2 на дільник, результат порівнюю з діленим; якщо отриманий добуток дорівнює діленому, то 2 є часткою; якщо ні, то продовжую випробування.

 3. Випробую число 3; 4... поки в добутку не отримаємо числа, що дорівнює діленому .

 4. Роблю висновок.

80 : 20 = 4, тому що 4 * 20 = 80

*

2 * 20 = 40 , 40 < 80.3 * 20 = 60, 60 < 80.

4 * 20 = 80, 80 = 80.

Пам’ятка

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка