Математика (за підручником м. В. Богдановича)Сторінка1/4
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3   4
МАТЕМАТИКА

(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. В. БОГДАНОВИЧА)Зміст навчального матеріалу

№ завдання

Дата
Повторення матеріалу. Вивчення письмового множення та ділення в межах
10001Нумерація.

Задачі на зведення до одиниці

»


№ 1-9
2

Нумерація трицифрових чисел: читання й порівняння: чисел, попереднє і наступне число, значення цифри нуль у записі числа. Множення й ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків

№ 10-18
3

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині й у просторі. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка

№ 19-26
4

Письмове множення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі, обернені до задач на знаходження сумидвох добутків

№ 27-34
5

Ділення з остачею. Письмове ділення на одно-цифрові числа. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число

№ 35-44
6

Вправи на знаходження частини числа. Письмоведілення на одноцифрове число.

Задачі на знаходження частини від числа№ 45-53
7

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною, виконання письмового ділення на одноцифрове число у випадку, коли в частці з'являється нуль

№ 54-63
8

Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною

№ 64-71
9

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Вправа з нерівностями

№ 72-80
10

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число та на знаходження різниці двох часток

№ 81-88
11

Письмове ділення на двоцифрове число

№ 89-98
12

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач

№99-106
13

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування)


Нумерація багатоцифрових чисел14

Утворення, читання й записування чотирицифрових чисел у межах 2000

№ 107-117
15

Утворення другої тисячі. Повторення позатаблич-ного ділення на одноцифрове число

№ 118-126
16

Відкладання чотирицифрових чисел на рахівниці. Читання чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Робота над взаємооберненими задачами. Кут

№ 127-135
17

Читання й записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа

№ 136-144
18

Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом. Радіус

№ 145-155
19

Читання й записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч:. Письмове додавання. трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (звичайні й розширені)

№ 156-166
20

Читання й записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві й три дії, які включають збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць

№ 167-175
21

Читання й записування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами.

Повторення письмового додавання й віднімання у випадку трьох компонентів. Задачі на три дії, які включають знаходження третього доданка№ 176-184
22

Порівняння чисел. Читання й записування п'ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка

№185-193
23

Нумерація шестицифрових чисел: читання, записування шестицифрових чисел у межах 200 тисяч. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходженая частини числа

№194-203
24

Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон

№204-212
25

Нумерація шестицифрових чисел. Визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

№213-220
26

Нумерація шестицифрових чисел: поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення й ділення на одноцифрові та двоцифрові числа. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

№221-228
27

Читання й записування шестицифрових чисел. Множення й ділення на 10, 100, 1000. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

№ 229-238
28

Збільшення (зменшення) числа у 10, 100 і 1000разів. Читання й записування шестицифровихчисел. Визначення числа десятків, сотень, тисячі десятків тисяч у багатоцифрових числах

№ 239-249
29

Десяткова-система числення

№ 250-258
30

Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Задачі, які розв'язуються за допомогою відношень

№ 259-268
31

Одиниці вимірювання маси. Задачі,які розв'язуються за допомогою відношення

№ 269-279
32

Заміна одних одиниць маси іншими. Розв'язування задач на вивчений матеріал

№ 280-288
33

Одиниці вимірювання часу. Задачі,

які розв'язуються за допомогою відношення35

№ 289-300
34

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування


Додавання й віднімання багатоцифрових чисел35

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне додавання, усне і письмове додавання. Задачі, які розв'язуються відніманням

№ 301-308
36

Дія віднімання. Правило віднімання дії від числа. Табличне й позатабличне, усне та письмове віднімання. Задачі, які розв'язуються відніманням

№ 309-316
37

Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв'язуються відніманням

№ 317-323
38

Перевірка додавання відніманням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка. Розв'язування рівнянь

№ 324-330
39

Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Задачі, які розв'язуються за допомогою відношень

№ 331-337
40

Додавання у випадку кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника

№ 338-346
41

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів із дужками. Задачі з буквеними даними

№ 347-355
42

Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини. Задачі, які розв'язуються зведенням до одиниці

№ 356-363
43

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки

№ 364-371
44

Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Прості та складені задачі

№ 372-380
45

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування)46

Поняття про швидкість.

Задачі на знаходження швидкості руху.

Додавання й віднімання іменованих чисел


№ 381-388
47

Задачі на знаходження відстані за швидкістю

і часом. Знаходження значень виразів

на додавання, віднімання.

Ускладнені задачі на зведення до одиниці№ 389-397
48

Задачі на знаходження часу за швидкістю й відстанню. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу, відстані. Дії з іменованими числами

№ 398-407
49

Прості та складені задачі на визначення швидкості, часу, відстані. Об'ємні фігури. Ознайомлення з назвами геометричних тіл

№ 408-418Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число50

Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв'язування задач складанням виразу

№ 419-429
51

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв'язання прикладів задач на застосування алгоритму множення багатоцифрових чисел на одноцифрові

№ 430-446
52

Множення у випадку кількох нулів у множник. Задачі на знаходження суми або різниці двох добутків

№ 447-455
53

Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

№ 456-463
54

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування)55

Поняття про площу. Квадратний сантиметр. Правило обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

№ 464-471
56

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

Задачі на спільну роботу№ 472-481
57

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

№ 482-490
58

Одиниці вимірювання площі. Прості й скпвдені задачі, які включають дії над величинами, вираженими в одиницях площі

№ 491-497
59

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості й складені задачі на знаходження площі прямокутника

№ 498-505
60

Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу

№ 506-513
61

Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

№ 514-522
62

Закріплення знань учнів. Застосування палетки для знаходження! площі непрямих фігур63

Дія ділення. Властивості частки. Задачі, які розв'язуються дією ділення

№ 523-533
64

Підсумковий урок за І семестрІІ семестр65

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на вивчений матеріал

№ 534-543
66

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№ 544-552
67

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№ 553-561
68

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№ 562-569
69

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у. випадку, коли частка містить нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№ 570-576
70

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Куб. Розгортка куба. Площа поверхні куба

№ 577-585
71

Ділення іменованих чисел.

Ускладнені задачі на зведення до одиниці№ 586-594
72

Ділення іменованих чисел на іменовані. Задачі на вивчений матеріал

№ 595-602
73

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

№ 603-609
74

Знаходження значень виразів на множення

й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові.Задачі на зустрічнийрух№ 610-618

75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові: короткий запис обчислення. Задачі на зустрічний рух

№ 619-628
76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення з остачею на 10, 100, 1000, Задачі на спільну роботу

№ 629-639
77

Закріплення. Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові78

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування)


Ознайомлення з дробами. Множення й ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями79

Аналіз контрольної роботи. Повторення про частини. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин

№ 640-648
80

Порівняння частин. Складені задачі,

які включають знаходження частини числа№ 649-656
81

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

№ 657-665
82

Знаходження дробу від числа.

Задачі на знаходження дробу від числа№ 666-672
83

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється двічі

№ 673-681
84

Складені задачі, які включають знаходження дробу від, числа. Повторення правила множення числа на добуток

№ 682-692
85

Самостійна робота86

Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений розрядною одиницею з нулями

№ 693-700
87

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа

№ 701-709
88

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Підготовка до розв'язання задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа

№ 710-718
89

Задачі на пропорційне ділення.

Письмове множення багатоцифрових чисел

на розрядні числа


№ 719-726
90

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

№ 727-736
91

Множення круглих багатоцифрових чисел

на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення.

Розв'язування рівнянь і нерівностей


№ 737-745
92

Повторення й застосування правила ділення числа на добуток двох чисел. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення табличного ділення з остачею

№ 746-755
93

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення

№ 756-763
94

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки. Задачі на пропорційне ділення

№ 764-772
95

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки

№ 773-780
96

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (загальний випадок). Задачі на рух

№ 781-789
97

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (у частці нулі в середині й у кінці). Задачі з буквеними даними

№ 790-799
98

Ділення чисел, що закінчуються нулями.

Ділення іменованих чисел.

Задачі на обчислення площі ділянки.


№ 800-809
99

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування)


Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число100

Повторення множення двоцифрових чисел

(письмовий спосіб).

Задачі на знаходження числа за двома різницями


№ 810-817
101

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

№818-824
102

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові(загальний випадок).

Задачі на знаходження числа за двома різницями№ 825-831
103

Множення іменованих чисел на двоцифрові. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями

№ 832-839
104

Знаходження значень виразів на сумісні дії, Задачі на знаходження числа за двома різницями

№ 840-848
105

Множення багатоцифрових чисел, на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух

№ 849-856
106

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1 578 • 403. Задачі на рух і площу

№ 857-864
107

Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне.. Розв'язування задач

№ 865-874
108

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення)

№ 875-883
109

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного

№ 884-891
110

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного

№ 892-898
111

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Перевірка ділення множенням

№ 899-906
112

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного

№907-914
113

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задачі на зведення до одиниці

№ 915-922
114

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в частці нуль.Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними

№ 923-930
115

Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується на нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу

№ 931-938
116

Ділення іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби

№ 939-945
117

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу

№ 946-952
118

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці

№ 953-961
119

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків

№ 962-969
120

Тематичний контроль (контрольна робота, тестування, усне опитування)121

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух та на зведення до одиниці

№ 970-977
122

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Ділення на трицифрові числа, у випадку, коли в запису частки є нуль. Задачі на зведення до одиниці (з буквеними даними)

№ 978-985
123

Століття. Секунда. Визначення часу й тривалостіподій за календарем.

Задачі на зведення до одиниці№ 986-994
124

Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі, обернені до розширених задач, на суш/ двох добутків

№ 995-1002
125

Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі на спосіб відношення

№ 1003-1010
126

Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Задачі на спільну роботу

№ 1011-1018
127

Задачі на час. Задачі на знаходження числа

за двома різницями, на знаходження середньогоарифметичного№ 1019-1028
128

Розв'язування задач на час. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа

№ 1029-1040
130

Нумерація багатозначних чисел131

Державна підсумкова атестація132

Повторення. Натуральний ряд133

Повторення. Десяткова система числення134

Повторення. Величини135

Повторення. Додавання й віднімання136

Повторення. Множення й ділення137

Повторення. Множення й ділення138

Повторення. Множення й ділення139

Підсумковий урок. Що вивчатимеш у 5 класі140

Підсумковий урок за рік


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка