МатематикаСторінка2/8
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


МАТЕМАТИКА

136годин (4 години на тиждень)

Підручник «Математика»Богдановича М.В., Лишенка Г.П.
Тема уроку

завдань
І Повторення вивченого в 1 класі1
Вступ. Лічба в межах 100. Знаходження значень виразів.
Складання і розв'язування задач.

1-11
2
Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння
чисел. Розв'язування задач.

12-21
3
Назви компонентів дій додавання та віднімання. Запис виразів та їх обчислення. Креслення і порівняння відрізків.22-31
4
Переставна властивість дії додавання. Розв'язування та порівняння задач

32-41
5
Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання рівностей
на віднімання з рівностей на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

42-52
6
Запис виразів та знаходження їх значення. Трикутники,
чотирикутники. Складання і розв'язування задач за поданим запитанням.

53-62
7
Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Різні способи додавання і віднімання двоцифрових чисел без пере
ходу через розряд

63-71
8
Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних
із нумерацією чисел. Творча робота над задачею. Рік, місяць, доба

72-80
9
Контрольна робота.10
Аналіз контрольної роботи. Виконання додаткових вправII. Таблиці додавання і віднімання чисел.
Задачі на дві дії. Вирази з дужками
11
Додавання і віднімання числа 2 з переходом через розряд.
Креслення відрізків. Розв'язування задач

81-89
12
Додавання і віднімання числа 3 з переходом через розряд. Знаходження значень виразів на дві дії. Ламана лінія.

90-98
13
Додавання і віднімання числа 4 з переходом через розряд.
Складання виразів. Прості задачі різних видів. Довжина
ламаної лінії

99-108
14
Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через
розряд. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.

109-118
15
Додавання і віднімання числа 5 із переходом через роз-
ряд. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.

119-128
16
Додавання та віднімання числа 5 із переходом через роз-
ряд. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання
геометричних фігур.

129-137
17
Додавання і віднімання числа 6 із переходом через розряд.
Застосування переставної властивості при додаванні виду
5 + 6. Обчислення виразів зі змінною.

138-146
18
Додавання і віднімання числа 7 із переходом через розряд.
Застосування переставної властивості дії додавання. Скла-
дання і розв'язування задач за схематичними записами їх
умов.

147-154
19
Розв'язування і порівняння задач. Повторення табличних
випадків додавання і віднімання чисел з переходом через
розряд

155-161
20
Додавання і віднімання чисел із переходом через розряд.
Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Скла-
дання обернених задач до поданої

162-168
21
Додавання і віднімання числа 8 із переходом через розряд.
Розв'язування задач

169-177
22
Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень ви-
разів із буквеними даними.

178-186
23
Додавання і віднімання числа 9 із переходом через роз-
ряд. Периметр многокутника. Пояснення і порівняння
розв'язання задач

187-195
24
Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. За-
кріплення додавання і віднімання з переходом через роз-
ряд. Задачі на дві дії.

196-209
25
Розв'язування складених задач двома способами (ознайом-
лення).

211-217
26
Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконан-
ня дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складе-
них задач

218-226
27
Знаходження значень виразів, що містять дужки. Читання
виразів по-різному. Розв'язування задачі на дві дії за скла-
деним планом.

227-235
28
Самостійна робота29
Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією
чисел. Знаходження значень виразів, що містять дужки.
Кути многокутника.

236-242
30
Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка.
Знаходження числових значень буквених виразів. Кален-
дар.

243-249
31
Сторони прямокутника. Побудова прямокутника, знахо-
дження його периметра. Розв'язування задачі складанням
виразу

250-258
32
Квадрат. Периметр квадрата. Складання і розв'язування
задачі за малюнком

259-264
33
Контрольна робота34
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу (виконання додаткових вправ на с. 46).III. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел
із переходом через розряд
35
Додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд
(загальний випадок)

265-276
36
Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування виразів і задач

277-284
37
Додавання виду 38 + 4. Розв'язування задач двома способами

285-294
38
Додавання виду 76 + 4. Розв'язування задач на дві дії

295-302
39
Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух

303-310
40
Додавання суми до числа. Знаходження значень виразів
різними способами.

311-321
41
Віднімання числа від суми. Розв'язування задачі трьома
способами

322-329
42
Усне віднімання виду 40 — 8. Задачі з подвійним відношенням «на ... менше».

330-338
43
Закріплення обчислень виду 40 — 8. Порівняння виразу і
числа. Складання задачі за виразом

339-346
44
Віднімання виду 53 — 8. Творча робота над задачею.

347-354
45
Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Розв'язування задач

355-363
46
Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

364-369
47
Віднімання виду 50 — 34. Розв'язування складених задач

370-378
48
Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення)

379-386
49
Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

387-394
50
Віднімання суми від числа. Обчислення виразів різними
способами

395-403
51
Контрольна робота.52
Аналіз контрольної роботи.IV. Арифметичні дії. Множення та ділення53
Ознайомлення з дією множення. Знак множення

404-411
54
Читання виразів на множення. Назви чисел при множенні.
Задачі на множення

412-418
55
Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення

419-427
56
Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення

428-435
57
Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі
на множення

436-443
58
Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі
на дві дії різного ступеня

444-452
59
Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота

453-460
60
Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення

461-467
61
Зв'язок дій множення і ділення. Складання виразів на ді-
лення з виразів на множення

468-475


Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

476-482
62
Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування за-
дач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення

483-489
63
Назви чисел при діленні. Складання і розв'язування задач
на ділення

490-498
64
Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2.
Розв'язування задач. Порівняння виразів

499-508
65
Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Скла-
дання та розв'язування задач

509-515
66
Контрольна робота.67
Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня

516-523
68
Вправи та задачі на застосування таблиці множення чис-
ла 3

524-532
69
Коло і круг. Розв'язування задач на вивчені випадки ариф-
метичних дій

533-539
70
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Розв'язування
задач за планом. Пояснення розв'язання задачі.

540-546
71
Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множен-
ня та ділення (повторення). Знаходження довжини ламаної
лінії

547-555
72
Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота
над задачею

556-564
73
Складання таблиці ділення на 3. Розв'язування задач.565-571
74
Розв'язування виразів і задач на застосування таблиці ді-
лення на 3

572-577
75
Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних
дій. Знаходження значень на дві та три дії. Знаходження
значень буквених виразів

578-584
76
Складання і розв'язування задач на дві дії різного ступеня.

585-592
77
Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання і
розв'язування задач на дві дії. Знаходження значень ви-
разів

593-600
78
Контрольна робота79
Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та знаходження значень виразів

601-609
80
Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування
задач. Складання простих і складених задач за малюнками.

610-615
81
Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня.
Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного

616-621
82
Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці
для знаходження значень виразів і розв'язування задач.

622-628
83
Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її
розв'язанням

629-636
84
Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть числа.
Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач
на дві дії різних ступенів за схемою виразу

637-646
85
Складання таблиці множення числа 5. Застосування
таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування
задач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама
буква повторюється двічі

647-657
86
Вправи та задачі на збільшення або зменшення числа в
кілька разів

658-667
87
Вправи на закріплення таблиці множення числа 5.
Розв'язування простих задач на збільшення або зменшен-
ня числа в кілька разів

668-673
88
Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які включа-
ють ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збіль-
шення або зменшення числа в кілька разів. Взаємооберне-
ні задачі

674-683
89
Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5.
Складені задачі, які включають збільшення або зменшення
суми в кілька разів

684-691
90
Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.
Творча робота над задачею

692-699
91
Застосування порядку виконання арифметичних дій. Зада-
чі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа
у кілька разів

700-709
92
Повторення і закріплення вивченого. Розв'язування задач
на знаходження зменшуваного

710-719
93
Контрольна робота.94
Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 6. Знаходження значень виразів з буквою, що повторюється

720-729
95
Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за
годинником. Задачі, які включають дворазове збільшення
(зменшення) числа у кілька разів

730-738
96
Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове
застосування збільшення (зменшення) числа на кілька
одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами

739-747
97
Визначення часу за годинником. Знаходження значень
виразів. Розв'язування задач. Дії з іменованими числами

748-755
98
Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач, які включають
ділення на 6. Творча робота над задачами

756-764
99
Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спо-
сіб зведення до одиниці. Знаходження довжини ламаної

765-773
100
Складання та обчислення виразів. Розв'язування за-
дач. Знаходження значень виразів з буквеними даними

774-780
101
Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та
розв'язування задач на дві дії

781-790
102
Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зве-
дення до одиниці. Дії над величинами

791-798
103
Складання таблиці множення числа 7. Задачі на зведення
до одиниці

799-807
104
Обчислення виразів і розв'язування задач, які містять мно-
ження числа 7

808-815
105
Знаходження значень виразів з буквеними даними. Кратне
порівняння величин. Знаходження невідомого від'ємника

816-825
106
Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з
результатом першої дії

826-834
107
Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання
правильних рівностей. Розв'язування задач. Творча робота
над задачею

835-842
108
Знаходження невідомого множника. Розв'язування задач.
Складання обернених задач

843-849
109
Складання виразів за таблицею. Задачі на знаходження
третього доданка. Творча робота над задачами

850-859
110
Контрольна робота112
Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії

860-867
113
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.
Складання задач на знаходження суми двох добутків

868-874
114
Знаходження значень виразів. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Творча робота над задачею

875-881
115
Вправи на засвоєння табличного множення і ділення. Зна-
ходження значень буквених виразів. Розпізнавання геоме-
тричних фігур. Творча робота над задачею

882-891
116
Таблиця ділення на 8. Знаходження частини числа. Скла-
дена задача, яка включає знаходження частини числа

892-900
117
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. За-
дачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток

901-908
118
Знаходження невідомого діленого. Розв'язування за
даним планом задачі на кратне порівняння двох часток

909-916
119
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі
на порівняння двох часток

917-925
120
Таблиця множення числа 9. Розв'язування задач двома
способами

926-934
121
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.
Складені задачі, які включають знаходження частини числа

935-942
122
Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на застосування
таблиці ділення на 9

943-950
123
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9.
Розв'язування задач двома способами. Креслення відрізків

951-958
124
Знаходження значень виразів. Складання задачі за поданим
виразом. Розв'язування задачі за планом

959-964
125
Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Розв'язування складених задач, які включають
знаходження невідомого компонента

965-972
126
Контрольна робота127
Аналіз контрольної роботи. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Розв'язування задач

973-979
128
Ділення на 1. Розв'язування задач на різницеве порівняння двох часток

980-987
129
Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання
виразів та знаходження їх значення. Розв'язування за-
дач, що включають знаходження невідомого компонента

988-994
130
Множення числа 10. Складання і розв'язування задачі за
даними таблиці та планом. Знаходження значень виразів
з буквеними даними

995-1001
131
Множення і ділення числа на 10. Розв'язування задач
на зведення до одиниці. Складання обернених задач

1002-1010
132
Розв'язування задач. Складання виразів за блок-схемами.
Знаходження частини числа

1011-1025
133
Повторення вивченого матеріалу

1026-1073
134
Повторення вивченого матеріалу

1026-10731   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка