МатематикаСторінка4/8
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8УКРАЇНСЬКА МОВА

за підручником Захарійчук М. Д.119 годин

І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)
Тема уроку

Дата
І семестр

1

Звуки і букви. Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою.2

Розташування літер за абеткою з орієнтацією на першу літеру. Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.3

Склад. Перенос слів із рядка в рядок складами. Перенос слів із буквами й та ь.4

Перенос слів із збігом приголосних звуків. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок.5

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [е].6

Букви, що позначають голосні звуки.7

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади.8

Розвиток зв’язного мовлення. Складання опису ромашки за малюнком та запитаннями.9

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Підбір перевірних слів за зразком “один-багато”10

Перевірка написання наголошеного голосного за допомогою зміни слова та добору спільнокореневих слів.11

Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною слова та добором споріднених слів.12

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. Складання звукових схем слів. Навчальний діалог.13

Звуки [дз], [дз’], [дж], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дз, дж. Навчальний діалог.14

Вправляння у написанні та переносі слів з буквосполученням дз, дж. Звуко-буквений аналіз слів. Перевірна робота. Діалог.15

Буква щ, позначення нею звукосполучення [шч].16

Розвиток мовлення. Складання опису білочки за малюнком і запитаннями.17

Вправи на закріплення звукового значення букви щ, буквосполучень дз, дж. Звуко-буквений аналіз слів. Вимова й написання слова ДИРИГЕНТ.18

Зіставлення вимови звуків [г], [г], позначення їх буквами г,г. Звуковий та звуко-буквений аналіз слів.19

Уявлення про дзвінкі й глухі приголосні звуки.20

Звук [ф], звукосполучення [хв].21

Вимова й написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.22

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуковий аналіз слів. Вимова і написання слова УКРАЇНСЬКА.23

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Вимова і написання слова КИЇВ.24

Розвиток мовлення. Складання розповіді за малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»25

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.26

Вправи на закріплення знань у написанні слів з м’якими приголосними. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний діалог.27

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь). Буквосполучення ьо в середині слова. Перенос слів із знаком м’якшення. Навчальний діалог.28

Тренувальні вправи у написанні, переносі, звуко-буквеному аналізі слів зі знаком м’якшення. Перевірна робота. Діалог.29

Вправляння у складанні звукових схем і переносі слів з м’якими приголосними.30

Закріплення знань про тверді і м’які приголосні звуки.31

Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі. Перенос слів з подовженими м’якими приголосними звуками.32

Розвиток мовлення. Складання казки за малюнком, планом і змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»33

Звуко-буквений аналіз слів з подовженими приголосними звуками. Навчальний діалог «Розмова сонечка і осики»34

Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за початком та серією малюнків. Навчальний діалог «Розмова по телефону»35

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з подовженими приголосними. Перевірна робота. Діалог.36

Апостроф. Вживання апострофа. Вимова і написання слів з апострофом.37

Правила переносу слів з апострофом. Вимова і написання слова ДУХМЯНИЙ.38

Порівняння вимови і написання слів з апострофом і без апострофа. Вимова і написання слова МЕТРО.39

Розвиток мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книги» за опорними словами та малюнками (Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»)40

Узагальнення знань за темою «Звуки і букви»41

Перевірка знань з мови («Звуки і букви»)42

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.43

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Навчальний діалог.44

Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень. Навчальний діалог.45

Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за запитаннями хто? що? Перевірна робота. Діалог.46

Іменник як частина мови. Слова –назви неістот. Слова – назви істот.47

Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без вживання термінів)48

Розвиток мовлення. Розповідь за серією малюнків, планом і опорними словами. Тема розповіді «Каштанчик»49

Змінювання іменників за зразком «один-багато». Групування предметів за родовими і видовими ознаками. Доповнення речень. Навчальний діалог.50

Вправляння у групуванні предметів за родовими та видовими ознаками. Доповнення речень. Навчальне аудіювання.51

Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Перевірна робота. Аудіювання.52

Аналіз контрольної роботи. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Звертання. Практичне засвоєння форм звертання до співрозмовників. Пояснення слова ТЕЗКА. Вимова і написання слова ВУЛИЦЯ.53

Велика буква в кличках тварин. Слова привітання.54

Велика буква в назвах міст, сіл, річок, морів і гір. Пояснювальний диктант.55

Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів. Пояснення значення слів АДРЕСАНТ і АДРЕСАТ. Тренувальний диктант.56

Розвиток мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків і опорними словами. Тема розповіді «Допомога тваринам взимку».57

Контрольна робота. Диктант.58

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою «Іменник»59

Перевірка знань з мови «Іменник»60

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.61

Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів. Вимова і написання слів ознаки,

Червоний. Складання груп слів цієї категорії, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлений предмет, інші ознаки.

62

Роль прикметників у мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками. Слова ввічливості.63

Добір серед прикметників слів, протилежних за значенням. Вживання прикметників у прямому та переносному значенні. Перевірна робота. Списування.64

Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один-багато»ІІ семестр

65

Розвиток мовлення. Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Як реп’яшок світ побачив»)66

Слова близькі за значенням. Узагальнення вивченого за темою «Прикметник»67

Слова, які називають дії предметів.68

Роль дієслів у мовленні: зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Слова вдячності.69

Змінювання дієслів за числами. Залежність числа дієслова від іменника. Звуковий аналіз слів.70

Дієслова, протилежні за значенням.71

Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Читання і переказування уривка з казки В. Сухомлинського «Зайчик і місяць». Слова подяки. Вимова і написання слова ЗАЄЦЬ.72

Розвиток мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцем і сюжетними малюнками. Тема «дві білки».73

Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають дії предметів. Фразеологізми»74

Поняття про службові слова, їх роль у реченні.75

Прийменники. Написання прийменників окремо від інших, уживання службових слів за змістом речення. Вправляння в усному переказі тексту.76

Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Вправляння в усному переказі тексту.77

Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені )слова. Перевірна робота. Усний переказ.78

Розвиток мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»79

Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів.80

Розрізнення слів, у яких корінь звучить однаково, але вони мають різне значення.81

Розпізнавання спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Вимова і написання слова ДЯТЕЛ.82

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Вимова і написання слова МЕДАЛЬ.83

Розрізнення спільнокореневих слів та слів , близьких за значенням. Вимова і написання слова КАЛЕНДАР. Звуко-буквений аналіз слів.84

Розвиток мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцем та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка » )85

Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова, що належать до різних частин мови. Звуковий аналіз слів.86

Узагальнення знань учнів за темами «Прикметник», «Дієслово», «Службові слова», «Корінь слова».87

Перевірка знань з мови («Прикметник», «Дієслово», «Службові слова», «Корінь слова».)88

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.89

Поняття про речення. Основні ознаки речення. Тренувальний диктант.90

Розвиток мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)91

Розповідні і питальні речення. Розділові знаки в кінці розповідних та питальних речень. Інтонування речень. Попереджувальний диктант.92

Контрольна робота. Диктант.93

Аналіз контрольної роботи. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки. Закріплення знань про розповідні і питальні речення. Вимова і написання слова ШОФЕР.94

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання. Вимова і правопис слова ДИТИНА.95

Закріплення знань про розповідні, питальні, спонукальні речення. Звуко-буквений аналіз слів.96

Розвиток мовлення. Розповідь за поданим початком та кінцем оповідання, малюнками, опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)97

Головні слова в реченні. Виділення їх у реченні. Визначення головних членів речення. Побудова речень за графічними схемами. Вправляння в аудіюванні.98

Зв’язок слів у реченні за питаннями. Поширення речень за допомогою питань. Написання записки. Тренувальне аудіювання.99

Перевірна робота. Аудіювання. Тренувальні вправи на встановлення зв’язку між словами в реченні. Складання речень за графічними схемами.100

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення»101

Поняття про текст. Заголовок. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Вимова і написання слова УЧИТЕЛЬ.102

Розвиток мовлення. Розповідь за сюжетними малюнком і опорними словами. Тема «Подорож у Карпати»103

Будова тексту:зачин, основна частина, кінцівка. Добір заголовків до текстів.104

Текст- розповідь. Текст-опис.105

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст». Попереджувальний диктант.106

Уявлення про мову, як засіб спілкування між людьми. Ознайомлення з мовними і немовними знаками. Тренувальний диктант.107

Контрольна робота. Диктант.108

Розвиток мовлення. Упорядкування структури тексту.109

Аналіз контрольної роботи. Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською.110

Уявлення про усне і писемне мовлення. Культура мовлення.111

Слова ввічливості. Звертання. Розділові знаки при звертанні. Практичне засвоєння слів ввічливості та різних форм звертання.112

Узагальнення знань учнів за темами «Текст», «Речення», «Мова і мовлення»113

Перевірка знань з мови («Текст», «Речення», «Мова і мовлення»)114

Розвиток мовлення. Розповідь на тему «Моя бібліотека» за серією сюжетних малюнків, планом, опорними словами.115

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.116

Повторення вивченого про звуки та букви, частини мови. Перевірна робота. Списування.117

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про речення, текст, види текстів.118

Розвиток мовлення. Розповідь на тему: «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»119

Підсумковий урок за рік.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка