Матеріал підручникаСкачати 298.24 Kb.
Дата конвертації24.02.2016
Розмір298.24 Kb.

(за підручником Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька)Дата

№ п/п

Тема уроку

Матеріал підручника

І семестр (64 год)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас
1

Утворення чисел в межах 100. Одноцифрові та двоцифрові числа. Порівняння чисел.

1– 3

2

Додавання і віднімання в межах 10.

4 – 10

д/з с. 6

9 - 10


3

Послідовність чисел першої сотні. Порівняння чисел.

11 – 19

д/з с. 7 - 8

18 - 19


4

Одноцифрові і двоцифрові числа, позиційний принцип запису числа.

20 – 26

д/з с. 8

25 - 26


5

Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації. Доба. Тиждень.

27 – 36

д/з с. 10

35 - 36


6

Послідовність чисел першої сотні. Розв’язування задач на різницеве порівняння.

37 – 43

д/з с. 11

43


7

Точки, промені, відрізки. Перетин прямих. Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації.

44 – 51

д/з с. 12

50 - 51


8

Запис двоцифрових чисел. Одиниці вимірювання довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел.

52 – 60

д/з с. 13

59 - 60


9

Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка. Поняття «рівняння». Послідовність чисел першої сотні

61 – 69

д/з с. 15

68


10

Переставний закон додавання. Розв’язування рівнянь. Порівняння виразів.

70 - 78

д/з с. 17

77 - 78


11

Істинні і хибні нерівності. Назви компонентів дії віднімання. Розв'язування задач за допомогою рівняння. Знаходження невідомого зменшуваного. Розв’язування обернених задач.

79 – 85

д/з с. 19

85


12

Одиниця вимірювання маси — кілограм. Додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через десяток. Знаходження невідомого від'ємника.

86 – 93

д/з с. 20

93


13

Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Складання і розв’язування задач за схемами.

94 – 101

д/з с. 21

100 - 101


14

Одиниця вимірювання місткості — літр. Додавання і віднімання іменованих чисел. Самостійна робота № 1

102 – 109

д/з с. 22

108 - 109


15

Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток. Розв'язування рівнянь. Перетворенню величин. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел.

110 – 117

д/з с. 23

116 - 117


16

Контрольна робота № 117

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого в 1 класі. ТО № 1
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20

з переходом через розряд
18

Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання і розв'язування прямих і обернених до них задач.

118 – 124

д/з с. 25

123 - 124


19

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Істинні і хибні рівності і нерівності. Довжина ламаної лінії. Порівняння іменованих чисел

125 – 134

д/з с. 26

133 - 134


20

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної

135 – 143

д/з с. 28

142 - 143


21

Вирази зі змінними. Кути. Прямі і непрямі кути. Побудова прямого кута на аркуші в клітинку

144 – 152

д/з с. 30

152


22

Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Знаходження значень виразів зі змінною. Знайомство із задачами у дві дії. Знайомство з поняттями «проста» і «складена» задачі.

153 – 161

д/з с. 32

160 - 161


23

Многокутник та його елементи, вершини, сторони, кути. Периметр многокутника. Розв’язування задач у дві дії.

162 – 169

д/з с. 34

168 - 169


24

Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Розв’язування складених задач.

170 – 179

д/з с. 35

178 - 179


25

Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач за схемами. Побудова прямокутника із зазначеними сторонами. Знаходження периметра прямокутника

180 – 188

д/з с. 36 - 37

187 - 188


26

Розв’язування складених задач. Порівняння іменованих чисел. Квадрат. Побудова квадрата.

189 – 198

д/з с. 38

197 - 198


27

Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.

199 – 208

д/з с. 39

207 - 208


28

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка дії додавання відніманням, дії віднімання — додаванням або відніманням. Розв'язування задач.

209 – 218

д/з с. 40 - 41

217 - 218


29

Додавання .і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Позначення сторін многокутника малими латинськими літерами. Правило знаходження периметра прямокутника.

219 – 227

д/з с. 42 - 43

226 - 227


30

Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Правило знаходження периметра квадрата. Самостійна робота № 2

228 – 236

д/з с. 44

235 - 236


31

Розв'язування складених задач різними способами. Розв’язування рівнянь. Знаходження периметра геометричних фігур.

237 – 246

д/з с. 45

245


32

Контрольна робота № 233

Аналіз контрольної роботи. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Порівняння чисел і виразів. Складання і розв’язання задач за коротким записом. ТО № 2

247 – 255

д/з с. 47

254 - 255


34

Читання виразів і обчислення їх значень. Додавання числа до суми чисел. Віднімання числа від суми двох чисел. Перетворення величин.

256 – 264

д/з с. 48

263 - 264


35

Додавання до числа суми двох чисел. Віднімання суми двох чисел від третього числа. Знаходження значень виразів, що містять дужки.

265 – 273

д/з с. 50

272 - 273


36

Обчислення виразів зручним способом. Розв’язання задач за допомогою виразів. Розв’язання складених задач. Закріплення вивченого. Узагальнення і систематизація знань за темою.

274 – 283

д/з с. 51

282 - 283Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд
37

Додавання виду 37 + 6. Розв'язання складених задач.

284 – 291

д/з с. 53

290 - 291


38

Округлення чисел. Розв’язаний рівнянь. Розв'язання у дві дії

292 – 300

д/з с. 54

299 - 300


39

Додавання виду 45 + 7 способом округлення. Розв’язання задач з буквеними даними

301 – 308

д/з с. 55

307 - 308


40

Додавання виду 7 + 15. Розв’язання задач різними способами.

309 – 317

д/з с. 57

317


41

Віднімання виду 40 – 8. Порядок виконання дій у виразах з дужками і без дужок.

318 – 326

д/з с. 59

325 - 326


42

Віднімання виду 35 – 7. Розв’язання задач. Утворення істинних нерівностей.

327 – 335

д/з с. 61

335


43

Утворення істинних рівностей. Порівняння чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Складання і розв’язування задач за коротким записом

336 – 342

д/з с. 62

341 - 342


44

Віднімання виду 45 – 7. Творча робота над задачею! Задача із зайвими даними. Самостійна робота № 3

343 – 351

д/з с. 63

350


45

Розв’язання задач вивчених видів. Обчислення виразів з дужками і без дужок.

352 – 360

д/з с. 64

359 - 360


46

Контрольна робота № 347

Аналіз контрольної роботи. Додавання виду 27 + 16. Розв’язання задач, сформульованих у непрямій формі. ТО № 3

361 – 369

д/з с. 65

368 - 369


48

Додавання виду 45 + 27 двома способами. Розв’язання задач різних видів.

370 – 377

д/з с. 66

376 - 377


49

Дії з іменованими числами. Розв'язання рівнянь. Складання і розв’язання задачі за таблицею.

378 – 386

д/з с. 67 – 68

385 - 386


50

Додавання двоцифрових і одноцифрових чисел. Взаємозв’язок дії додавання і дії віднімання. Порівняння іменованих чисел.

387 – 395

д/з с. 69

394 - 395


51

Віднімання виду 45 – 27 двома способами. Дії з іменованими числами. Розв’язання задач.

396 – 404

д/з с. 70

403 - 404


52

Обчислення виразів зручним способом. Перетворення іменованих чисел. Віднімання суми від числа трьома способами.

405 – 414

д/з с. 72

413 - 414


53

Одиниця маси — центнер. Порівняння величин. Дії з іменованими числами. Розв’язання задачі за допомогою рівняння.

415 – 424

д/з с. 73

424


54

Віднімання виду 40 – 27 трьома способами. Знаходження периметра трикутника. Розв'язання задач різних видів.

425 – 433

д/з с. 74

433


55

Перевірка дії додавання і дії віднімання. Розв'язання задач на різницеве порівняння. Визначення прямих кутів.

434 – 442

д/з с. 76

441 - 442


56

Обчислення виразів з дужками і без дужок. Розв'язання задач у три дії (ознайомлення)

443 – 451

д/з с. 78

450 - 451


57

Перетворення величин. Розв’язання задач вивчених видів. Знаходження і порівняння периметрів геометричних фігур.

452 – 459

д/з с. 79

458 - 459


58

Коло. Круг. Побудова кола за допомогою циркуля. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Розв’язання задач.

460 – 467

д/з с. 81

466 - 467


59

Вимірювання радіусів і діаметрів кола. Порівняння їх величин. Обчислення виразів. Розв’язання задач.

468 – 475

д/з с. 83

475


60

Знаходження числового значення виразів із змінною. Розв’язання рівнянь. Побудова кола із зазначеним радіусом. Самостійна робота № 4

476 – 484

д/з с. 84

484


61

Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. Розв’язання задач. Побудова прямокутника і знаходження його периметра.

485 – 492

д/з с. 85

491 - 492


62

Контрольна робота № 463

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв'язання задач за малюнками. ТО № 4

493 – 508

д/з с. 87 - 88

507 - 508


64

Складання рівностей. Порівняння виразів і чисел. Розв’язання задач вивчених видів. Повторення і закріплення вивченого. Підсумковий урок за семестр.

509 – 515

д/з с. 89

514 - 515

II семестр (72 год)

Множення і ділення. Табличне множення і ділення
65

Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додавання виразами на множення і виразів на множення виразами на додавання.

516 – 521

д/з с. 91

520 - 521


66

Назви чисел при множенні. Читання рівностей. Задачі на множення.

522 – 530

д/з с. 92

529 - 530


67

Переставний закон множення. Використання переставного закону множення при знаходженні значень виразів.

531– 539

д/з с. 94

538 - 539


68

Таблиця множення числа 2. Задачі на множення. Знаходження периметра квадрата зручним способом.

540 – 547

д/з с. 95

546 - 547


69

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Збільшення числа у кілька разів. Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць і на збільшення числа у кілька разів.

548 – 557

д/з с. 97

557


70

Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення.

558 – 566

д/з с. 98

565 - 566


71

Взаємозв’язок дій множення і ділення. Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2.

567 – 573

д/з с. 99

572 - 573


72

Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2. Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення.

574 – 582

д/з с. 101

581 - 582


73

Порядок виконання дій у виразах, які містять дії додавання, віднімання, множення і ділення без дужок.

583 – 592

д/з с. 102

591 - 592


74

Назви компонентів при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і у декілька разів. Розв’язування задач на ділення.

593 – 599

д/з с. 104

598 - 599


75

Порядок дій у виразах. Знаходження невідомого дільника ї частки. Порівняння виразів.

600 – 609

д/з с. 105

608 - 609


76

Розв’язування задач зазначених видів. Знаходження значень виразів.

Самостійна робота № 5.

610 – 619

д/з с. 106

619


77

Множення одиниці на будь-яке число.. Множення будь-якого числа на 1. Ділення будь-якого числа на один. Ділення будь-якого числа самого на себе

620 – 627

д/з с. 107

626 - 627


78

Контрольна робота № 579

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО № 580

Таблиця множення числа 3. Розв’язування задач.

628 – 635

д/з с. 108

635


81

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Правило виконання порядку дій у виразах без дужок із дужками.

636 – 644

д/з с. 110

643 - 644


82

Взаємозв’язок дії ділення і множення. Складання задачі за рівностями, її розв’язування. Складання рівностей на множення і ділення за малюнком.

645 – 655

д/з с. 111

654 - 655


83

Складання таблиці ділення на число 3. Порівняння таблиці множення числа і таблиці ділення на число 3. Розв’язування і порівняння таблиць на ділення.

656 – 663

д/з с. 113

662 - 663


84

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3. Знаходження сторони рівностороннього трикутника за даним периметром

664 – 673

д/з с. 113

672 - 673


85

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на 3. Розв’язування задач з буквеними даними.

674 – 682

д/з с. 114

682


86

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3. Розв'язування задач.

683 – 692

д/з с. 116

691 - 692


87

Таблиця множення числа 4. Обчислення виразів без дужок. Складання задачі за розв’язанням.

693 – 700

д/з с. 117

699 - 700


88

Порівняння таблиць ділення на число 4 і множення числа 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикутника. Самостійна робота № 6

701 – 708

д/з с. 118

707 - 708


89

Правило знаходження невідомого множника. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикутника.

709 – 718

д/з с. 119

718


90

Контрольна робота 691

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО № 692

Знаходження невідомого дільника і діленого.

719 – 728

д/з с. 120

728


93

Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. Порівняння задач та їх розв’язання.

729 – 735

д/з с. 121

734 - 735


94

Таблиця множення числа 5.. Порівняння виразів. Розв’язання задач.

736 – 743

д/з с. 122

742 - 743


95

Таблиця ділення на 5. Порівняння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5. Розв’язування задач різних видів.

744 – 752

д/з с. 123

751 - 752


96

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5. Складання задачі за її розв’язанням.

753 – 761

д/з с. 124

760 - 761


97

Розв’язування рівнянь. Побудова квадрата і знаходження його периметра.

762 – 772

д/з с. 125

771 - 772


98

Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу за годинником.

773 – 781

д/з с. 127

780 - 781


99

Визначення часу за годинником. Одиниці часу, пов’язані з обертанням небесних тіл – доба, місяць, рік. Самостійна робота № 7

782 – 789

д/з с. 128

788 - 789


100

Розв’язування задач, пов'язані з одиницями вимірюванню часу. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 6.

790 – 799

д/з с. 130

798 - 799


101

Контрольна робота № 7102

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого. ТО № 7103

Таблиця ділення на число 6. Порівняння таблиць множення числа 6 і ділення на число 6. Складання задачі за схемою.

800 – 809

д/з с. 131

808 - 809


104

Розв’язування задач різними способами. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 6 і ділення на число 6.

810 – 816

д/з с. 132

815 - 816


105

106


Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування задач на різницеве і кратне порівняння чисел.

817 – 825

д/з с. 133-134

824 - 825


Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування задач на різницеве і кратне порівняння чисел.
107

Таблиця множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7.

826 – 834

д/з с. 135

833 - 834


108

Встановлення порядку дій і знаходження значення виразів, у яких більше двох дій. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задачі за допомогою рівнянь.

835 – 845

д/з с. 136

844 - 845


109

Таблиця ділення на число 7. Порівняння таблиць: множення числа 7 і ділення на число 7. Вправи і задачі на засвоєння даних таблиць.

Самостійна робота № 8.

846 – 854

д/з с. 137

854


110

Складання виразів за таблицею. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7.

855 – 864

д/з с. 138

863 - 864


111

Контрольна робота № 8112

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО № 8113

114


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7. Порівняння виразів.

865 – 877

д/з с. 139

876 - 877


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7. Порівняння виразів.
115

Складання виразів і знаходження їх значень. Розв’язування рівнянь. Зміна добутку із зміною одного з множників. Визначення часу за годинником.

878 – 887

д/з с. 141

886 - 887


116

Таблиця множення числа 8. Порівняння виразів. Знаходження значення виразів без дужок. Розв'язування задач.

888 – 896

д/з с. 142

895 - 896


117

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Знаходження периметра прямокутника. Многокутники.

897 – 904

д/з с. 143

903 - 904


118

Таблиця ділення на число 8. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач вивчених видів. Самостійна робота № 9

905 – 914

д/з с. 144

914


119

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8 і ділення на число 8. Розв’язування задач з числовими даними.

915 – 923

д/з с. 146

922 - 923


120

Контрольна робота № 9121

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО № 9122

Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач різних видів.

924 – 931

д/з с. 147

930 - 931


123

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.

932 – 941 д/з с. 148

940 - 941


124

Таблиця ділення на число 9. Порівняння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на 9. Істинні і хибні рівності і нерівності. Порівняння виразів і чисел.

942 – 948

д/з с. 149

947 - 948


125

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на 9. Множення нуля на будь-яке число. Множення будь-якого числа на 0. Ділення нуля на будь-яке число. Неможливість ділення на нуль.

949 – 957

д/з с. 150

956 - 957


126

Множення і ділення числа на 10. Ділення круглих чисел на 10. Розв’язування задач вивчених видів.

958 – 967

д/з с. 151

966 - 967


127

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на число 9. Самостійна робота № 10

968 – 976

д/з с. 152

976


128

Розв’язування задач різних видів.

977 – 985

д/з с. 153

984 - 985


129

Контрольна робота 10 (річна)130

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО № 10
Повторення вивченого у 2 класі
131

Порівняння чисел. Розв’язування задач на знаходження суми.

с. 154

д/з № 7

132

Знаходження значення виразів із змінною. Додавання і віднімання чисел в межах 100. Побудова відрізків.

с. 155

д/з № 15-16


133

Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач.

с. 156

д/з № 25-26


134

Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Дії з іменованими числами .

с. 157

д/з № 33-34


135

Табличне множення і ділення.

с. 158

д/з № 42-43


136

Підсумковий урок.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка