Матеріали методичного об’єднанняСторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4
БАРВІНКІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Барвінківська гімназія №1

Матеріали

методичного об’єднання


вчителів предметів природничо-математичного циклу2014

План

роботи MO вчителів предметів природничо-математичного циклу Барвінківської гімназії №1

на 2014-2015 навчальний рік

Тема

Розвиток та самореалізація компетентностей вчителя та учня.

Мета

 • формування здібностей до саморозвитку та самоствердження на уроках і в позаурочний час;

 • диференціація і індивідуалізація навчання;

 • неперервне удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів;

 • формування компетентнісного підходу в діяльності вчителя математики, інформатики, фізики;

 • послідовний розвиток і удосконалення навчального процесу в нерозривному зв’язку з вихованням школярів;

 • вивчення методичних і органвзаційних умов успішного керівництва розвитком загальноосвітньої підготовки школярів;

 • підвищення кваліфікації вчителів математики, інформатики, фізики через курси, систему внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту.

Основні задачі

1. Підвищення якості освіти через удосконалення педагогічної майстерності і культури праці вчителя

а) використання сучасних педагогічних технологій;

б) впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний процес;

в) створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів;

г) удосконалення роботи факультативів, позакласної роботи.

2. Забезпечення об’єктивного підходу до оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.

3. Створення культурного загальноосвітнього середовища на уроках і в позаурочний час.

4. Організація роботи з обдарованими дітьми, співпраця з науковими співробітниками ВНЗ.

І. Вступ.

Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік

В 2013-2014 навчальному році в гімназії №1 МО вчителів предметів природничо-математичного циклу працювало над темою “ Розвиток та самореалізація компетентностей вчителя та учня” ( II рік )

За рік роботи:

 • було проведено всі засідання МО згідно з планом роботи МО, на яких обговорювалися всі заплановані питання плану роботи, робились відповідні висновки,розглядалися важливі питання стосовно навчально-виховного процесу;

 • здійснено вивчення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, правил, інструкцій, вказівок згідно з інструкцією Міністерства освіти та науки України, вказівок керівників районних та обласних методичних об'єднань;

 • ознайомлено членів МО зі змінами, доповненнями щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у старших класах та у 5-х класах за новими Державними стандартами. Узгоджено відповідну навчальну, методичну та дидактичну літературу;

 • надавалася методична допомога вчителям МО щодо планування програмового матеріалу, методики оцінювання навчальних досягнень учнів та методики викладання окремих тем, підбору дидактичних матеріалів для проведення контрольних робіт;
 • підвищувалася фахова майстерність вчителів МО під час засідань МО, через обмін досвідом роботи, відвідування відкритих уроків;

 • вивчалися питання вдосконалення форм проведення сучасного уроку, застосування нових освітніх технологій навчання ( інтерактивних методів навчання, розвивальної системи навчання , технології розвитку креативного мислення як шляху до формування ключових компетентностей учнів);

 • було проведено олімпіади з предметів природничо-математичного циклу (І тур) та взято участь у підготовці та проведення II та III турів;
 • ознайомлено колег з особливостями підготовки до ЗНО учителів та учнів;
 • проводилась позакласна робота, зокрема проведені тижні предметів природничо-математичного циклу за участю всіх учителів МО та учнів 1-11 класів, що сприяло підвищенню інтересів до вивчення предметів природничо-математичного циклу (план тижня повністю виконано, папку із розробками виховних заходів здано до методкабінету );

 • була проведена функціональна та психологічна підготовка учнів та їх батьків до участі школярів у зовнішньому незалежному оцінюванні, проведено пробне ЗНО для учнів 11 кл. в межах навчального закладу, на якому діти показали хороші результати;

 • розглядалися питання щодо методики викладання окремих тем, зокрема “ Графічний спосіб розв’язування завдань з параметрами”, що є складовою ЗНО з математики;

 • були підготовлені матеріали до обласного ярмарку педагогічних ідей ( вчитель Терентій О.О. отримала диплом III ст.);

 • всі вчителі МО працювали над певною методичною темою на протязі навчального року і зі своїми творчими досягненнями знайомили колег на засіданнях МО, відкритих уроках та виховних заходах;

 • було залучено учнів гімназії до участі в міжнародних конкурсах “Кенгуру “, “Левеня “, “ Колосок “ , “ Геліантус “, “ Комп’ютерна графіка“.

Результативність роботи МО
вчителів предметів природничо-математичного циклу


МО допомогло:

виявити головні теми, над якими працюють вчителі;

познайомитися з новими освітніми технологіями навчання та виховання, зі змінами, доповненнями щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у старших класах та у 5-х класах за новими Державними стандартами, узгодити відповідну навчальну, методичну та дидактичну літературу;

визначити позитивні і негативні тенденції в навчанні;

показати динаміку рівнів сформованості ЗУН за підсумками адміністративних контрольних робіт, зрізів знань;

підвищити відповідальність кожного вчителя, розуміння того, що все ,що робить у школі вчитель, повинно мати глибокий моральний зміст і містити виховний потенціал;

сприяти підвищенню професійної майстерності кожного вчителя, підвищити свій фаховий рівень.
В 2014-2015 навчальному році МО вчителів природничо-математичного циклу буде продовжувати працювати над темою “ Розвиток та самореалізація компетентностей вчителя та учня” в умовах впровадження Державного стандарту початкової, базової, загальної середньої освіти.


II. Заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів.

1. Обговорення та затвердження плану МО вчителів-предметів природничо-математичного циклу та особистих планів роботи вчи­телів МО, тем, над якими вони будуть працювати в новому навчальному році.

2. Вивчення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, правил, інструкцій, вказівок згідно інструкції Міністерст­ва освіти та науки України, вказівок керівників районних та облас­них методичних об'єднань.

3. Вивчення змін, доповнень, уточнень щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у старших класах та у 5-х та 6-их класах за новими Державними стандартами. Узгодження відповідної навчальної, методичної та дидактичної літератури.

4. Керуватися наказом Міністерства освіти та науки України щодо критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів, що враховує перш за все рівень досягнень учнів, а не ступінь їх невдач. Застосовувати єдині методичні підходи до оцінювання та підвищення якості навчальних досягнень дітей.

Враховувати відповіді учнів, якість знань, cтупінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок, рівень володіння розумовими операціями, досвід творчої діяльності, самостійність оцінних суджень.

5. Оновлювати зміст навчання шляхом організації освітнього процесу на основі впровадження сучасних педагогічних технологій.

6. Удосконалювати освітній процес з урахуванням компетентністного підходу до навчання, націленого на розвиток особистості учня, здатного застосовувати набуті знання і вміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях. Виявляти фактори, що обумовлюють результати навчання, відстежувати процеси, які впливають на рівень навченості школярів.

7. Виявляти обдарованих дітей, планувати та проводити роботу з ними, цілеспрямовано готувати їх до участі в різного роду змаганнях, організувати індивідуальні заняття та вести системну позакласну ро­боту .

8. Підвищувати фахову майстерність вчителів МО через обмін досві­дом роботи під час засідань МО та засідань методичної ради, самоосвіту та взаємовідвідування і відвідування відкритих уроків.

9. Проводити відкриті уроки та виховні заходи, на яких показувати найсучасніші форми і методи роботи здітьми, їх виховний потенціал та шляхи розвитку креативного мислення, як необхідної складової високоосвіченості сучасної людини.

10.. Зпланувати написання рефе­ратів з проблем, над якими працюють вчителі МО, видання розро­бок нестандартних уроків, посібників з навчально-методичними матеріалами.

11. Залучення учнів до участі у змаганнях, турнірах, нау­ковій та дослідницькі роботі.

12. Вдосконалити роботу з слабовстигаючими дітьми через застосування різних форм та методів навчання та формування ключових компетентностей, що сприяють оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві.

13. Навчати дітей мислити в різних напрямах;

- навчати знаходити розв’язання в нестандартних ситуаціях;

- розвивати оригінальність мислительної діяльності;

- навчати учнів аналізувати проблемну ситуацію з різних сторін;

- розвивати властивості мислення, необхідні для подальшої плідної життєдіяльності та адаптації до швидкозмінного світу.

- формувати самостійність дітей у здобутті знань та застосуванні їх на практиці.

14. Розвивати в учнів ключові компетентності, що відповідають трьом основним напрямкам:

 • соціальні, пов'язані з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства;

 • мотиваційні, пов'язані з інтересами, індивідуальним вибором особистості;

 • функціональні, пов'язані із сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичними матеріалами.

15. Підготувати методичні матеріали до районного та обласного ярмарку педагогічних ідей.

16. Використовувати у старшій школі специфічні форми та методи навчання, зокрема лекційно-семінарську форму, практичні заняття.

17. Працюючи над досягненням мети загальноосвітньої підготовки учнів, забезпечувати виконання таких завдань:

 • формування в учнів наукового світогляду, стійкої мотивації до навчання;

 • оволодіння учнями мовою предмету в усній та письмовій формах, системою знань, навичок і вмінь, потрібних у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

 • формувати інтелектуальний розвиток особистості, передусім розвиток в учнів логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції;

 • забезпечити екологічне, естетичне, громадське виховання та формування позитивних рис особистості.

18. Спланувати науково-методичні заходи щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у 5-х, 6-их класах.

19. Проводити уроки нестандартно, у цікавій формі: уроки-дослідження, уроки-подорожі, уроки-дискусії, уроки-конференції, уроки-конкурси.

III. Вивчення стану викладання предметів природничо- математичного циклу та навчальних досягнень учнів відповідно до Державних стандартів
.1 Ознайомлення з педагогічним досвідом вчителів гімназії, району, області.

2.Пропаганда свого педагогічного досвіду через проведення відкри­тих уроків, видання навчально-методичної літератури, показ но­вих форм та методів навчання, спрямованих на розвиток креативного та критич­ного мислення учнів, як шляху до формування їх ключових компетентностей.

3.Забезпечення нового підходу до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, який ґрунтується на позитивному принципі, що передбачає рівень досягнень учнів, а не ступінь їх невдач. Ознайомлення школярів із критеріями для підсумкового оцінювання їх навчальних досягнень (через інформаційні стенди).

4.Вдосконалення форм і методів проведення сучасного уроку, форм навчання та оцінювання учнів.

5 Підготовка учнів до ДПА.

6. Виховуючи відповідальність учнів та розвиваючи їх творчий потенці­ал.

7. Результати тематичного оцінювання учнів доводити до відома ба­тьків, висвітлювати на інформаційних стендах.

8. Всім вчителям перед вивченням тем доводити до відома учнів на­ступне:

 • кількість відведених на тему уроків;

 • кількість обов'язкових самостійних та контрольних робіт, характер завдань;

 • термін та форму тематичного контролю.

9. Під час оцінювання навчальних досягнень учнів враховувати те, щооцінюванню підлягають:

 • теоретичні знання, що стосуються понять, тверджень, властивостей, ознак, методів та ідей;

 • знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій ( правила, алгоритми );

 • здатність безпосередньо здійснювати вже відомі способи діяльності відповідно до засвоєння правил, алгоритмів;

 • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язування навчальних і практичних задач.

10. Проводити моніторинг рівня навчальних досягнень учні.

11. Системна, функціональна і психологічна підготовка учнів до уча­сті у ЗНО.

IV. Заходи щодо роботи з обдарованими дітьми

№п.п.

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

3 метою формування ключових компетент-ностей учнів, розвитку їх творчого потенці­алу кожному вчителю-предметнику працю­вати над:

- удосконаленням методики проведен­ня сучасного уроку;

- поєднання традиційних форм навчан­ня з застосуванням нових освітніх те­хнологій;

- залучення дітей до творчої роботи;

- проводити індивідуальну роботу, за­лучати дітей до виконання завдань творчого характеру;

- піднімати рівень володіння розумо­вими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифі­кувати, узагальнювати, робити ви­сновки, формулювати гіпотези, вияв­ляти проблеми та розв'язувати їх;

- розвивати графічну культуру дітей.

Протягом року

Вчителі-предметники

2.

Відновити банк даних обдарованих та здіб­них дітей з предметів природничо-математичного циклу.

Вересень

Г.В.Щолок

Вчителі-

предметники

3.

Організувати системну роботу з дітьми по підготовці до участі в олімпіадах

(I , II , III тури) з математики, фізики, інформатики, хімії,біології, географії.

Вересень-лютий

Вчителі-предметники

4.

 • Залучати дітей до участі у web-олімпіадах, всеукраїнських конкурсах «Левеня», «Кен­гуру»,. Колосок,

Геліантус “, “ Комп’ютерна графіка“


Протягом року

Вчителі-предметники

5.

Кожному вчителю-предметнику мати план роботи з обдарованими дітьми.

Протягом року

Вчителі-предметники

6.

Організувати індивідуальну роботу зі здіб­ними дітьми по розвитку їх творчого потенці­алу.

Протягом року

Вчителі-предметники

7.

Виявляти обдарованих дітей, планувати та проводити роботу з ними.

Протягом року

Вчителі-предметники


І засідання

(вересень)
1. Ознайомлення вчителів МО з інформаційними матеріалами щодо календарного планування, використання навчальної, методичної літератури, посібників та дидактичної літератури, про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі, новацій 2014/2015 навчального року, змісту та організації процесу навчання предметів природничо-математичного циклу в 6 класі відповідно до нових Державних стандартів ( наказ Міністерства освіти і науки України від

29.05. 2014 №664 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04. 2012 р. №409” та листом МОН від 11.06. 2014 №1/9-303 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року”.

Г.В.Щолок
2. Ознайомлення з планом роботи МО вчителів математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії Барвінківської гімназії №1, внесення пропозицій, уточнень, доповнень, та затвердження його.

О.О.Терентій
3. Ознайомлення з програмою підвищення якості відбору та підготовки учнів ЗНЗ до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році. Підготовка матеріалів для проведення I туру олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії ( засідання творчих груп ), системна підготовка учнів до участі в олімпіадах ( I, II, III тури ), конкурсах, змаганнях, турнірах.

О.О.Терентій, З.М.Куйдіна,

А.І.Пересада,

І.В.Беккер,

І.Б.Гнатюк
4. Різне.


II засідання

(листопад)

1. Розвиток креативного мислення на уроках предметів природничо-математичного циклу, як засобу формування певних компетентностей учнів, розвитку їх творчого потенціалу, прояву творчої діяльності.

О.О.Терентій


2. Формування інтелектуальних та інформаційних компетеностей в учнів засобами навчального предмету, який передбачає використання інформаційних технологій, інтерактивних видів і форм роботи, мультимедійних технологій.

З.М.Куйдіна
3. Ознайомлення з інноваціями в методиці викладання предметів природничо-математичного циклу. Видання вчителями МО методичних матеріалів під рубрикою Проблеми. Пошуки. Знахідки “.

А.І.Пересада

Н.А.Тимченко
4. Різне.

III засідання

(січень)
1. Організація проведення тижня математики, інформатики, фізики та хімії, біології, географії, складання плану, підбір матеріалів.

О.О.Терентій,

І.В.Беккер
2. Ознайомлення з наказом про результати участі учнів в олімпіадах

( I , II , III тури) та про стан викладання математики, фізики, інформатики, хімії, біології, географії за наслідками семестрових контрольних робіт.

Г.В.Щолок  1. Виховний потенціал позакласних заходів з предметів природничо-математичного циклу, масової роботи дітьми:

- гуртки, факультативи, курси за вибором;

- олімпіади, конкурси, МАН;

- позакласна робота;

- підготовка до ДПА, ЗНО.

І.Б.Гнатюк

4. Різне.


IV засідання

(березень)
1. Вивчення інструкцій Міністерства освіти та науки Украйни про
проведення державної підсумкової атестації в 9-их та 11-их класах
з математики ,інформатики,фізики, хімії, біології, географії.


Г.В.Щолок
2. Творчі звіти вчителів, які пройшли курси перепідготовки та які
атестуються. О.О.Терентій

3. Планування повторення матеріалу та проведення залікових

тижнів. Фукнкціональна та психологічна підготовка учнів 11 класів
до ЗНО. Проведення пробного ЗНО в межах навчального закладу.


Н.А.Тимченко,

І.Б.Гнатюк

4. Про організоване закінчення 2014-2015 навчального року згідно з вказівками Департаменту освіти та науки у Харківській області.

Школа: : Барвінківська гімназія № 1

Прізвище, ім’я, по батькові: Терентій Ольга Олександрівна

Дата народження: 1954

Який ВУЗ закінчила: СД П І

Рік закінчення: 1977

Номер диплому: Б-1 № 764737

Фах: учитель математики

З якого року працює в цій школі: 1981

Стаж: 41 р.

Педстаж: 37 р.

Рік проходження останньої атестації: 2012 -2013 р.

Категорія, звання: вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель

Рік наступної атестації: 2017--2018 р.

Рік пролходження курсової перепідготовки: 2011

Номер посвідчення: 1386/25

Рік наступної курсової перепідготовки: 2014

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка