Матеріали виступу завідувача дошкільного навчального закладу №119Сторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4

Матеріали виступу

завідувача дошкільного навчального закладу № 119

Туманової Н.Є.

на загальних зборах (конференції) трудового колективу

та батьків або осіб, що їх замінюють

У 2012-2013 навчальному році робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 119 Харківської міської ради» (далі – дошкільний навчальний заклад) була спрямована на виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про мову», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», інструктивно-методичних рекомендацій та листів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0003006312 від 15.12.2006 року) та Концепції розвитку дошкільного навчального закладу № 119.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 119 Харківської міської ради» – загального типу.

Юридична адреса: 61024, м. Харків, вул. Труфанова, 37;

тел. 704-13-37, електронна адреса: dns119@ukr.net.

Адреса сайту: www.dnz119.klasna.com
Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1986 року і має проектну потужність розраховану на 204 дитини. З 2007 року в закладі відновлено роботу всіх 12 груп. Згідно мережі, останні 3 роки загальна кількість дітей в закладі складає 270, на 2013 – 2014 навчальний рік планується 274 дитини. Збільшення дітей відбулося за рахунок дітей старшого дошкільного віку, які повторно залишаються в старшій групі за рекомендаціями лікаря. Планомірна робота з соціумом дозволяє передбачити рівномірну наповнюваність груп, своєчасно сформувати списки дітей по групам, з урахуванням кількісного та якісного складу. Про це свідчить співпадання даних попередньої мережі на 01 травня та мережі станом на 01 вересня кожного навчального року. Динаміка змін кількісного та якісного складу дітей в групах представлена в таблиці № 1.

Таблиця 1.

Мережа дошкільного навчального закладу за період 2010 – 2013 роки.
Кількість дітей в групах

Всього

3 – ий рік життя

4 – ий рік життя

5 – ий рік життя

6 – ий рік життя

2010-2011

16

16

17

23

23

23

24

24

24

27

26

27

270

2011-2012

15

15

15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

270

2012-2013

18

18

18

22

22

22

25

25

25

25

25

25

270

Доцільно відзначити зменшення дітей 3 – го року життя у 2011 – 2012 навчальному році, що привело до зменшення планової кількості дітей в групах 4 – го року життя в 2012 – 2013 навчальному році та збільшення дітей 3 – го року життя у 2012 – 2013 навчальному році.

З метою раціонального використання існуючих приміщень тематично оформлени 3 холи, сходинки, відновлено роботу басейну. Вільних приміщень в дошкільному закладі не має.

Режим роботи дошкільного закладу у різних вікових групах варіювався у залежності від потреб батьків. Особливості функціонування груп представлено у таблиці 2.Таблиця 2. Режим роботи груп

№ з/п
Кількість груп

Режим роботи

9 годин

10,5 годин

12 годин

1.

Усього

12


2.

Ясельні

3

2

1
Молодша

3

2
1

Середня

3

3Старша

3

1

2
Кількість вихованців

270


3.

Кількість працівників усього

57


4.

Педагогічний персонал

27


Обслуговуючий персонал

30


Адміністративний склад дошкільного закладу:

 • завідувач – Туманова Наталя Євгенівна,вища освіта, у 2012 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Управління закладом освіти», кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», має звання вихователь - методист;

 • вихователь-методист – Писаревська Аліна Анатоліївна, вища освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • практичний психолог – Біатова Надія Олександрівна, вища освіта, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

 • заступник завідувача з господарства – Вялих Олена Володимирівна. Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 22 вихователя, 3 музичних керівника, 1 інструктор з плавання, 1 практичний психолог. Усього 27 педагогів.

Освітній рівень педагогічного колективу представлено у порівняльній діаграмі 1.
Діаграма 1. Освітній склад педагогічного колективу


Фаховий рівень педагогів представлено в таблиці 3 та у порівняльній діаграмі 2.

Таблиця 3. Фаховий рівень педагогів

Кількість педагогів станом на початок 2012-2013 н.р.

(за категоріями)Атестація педагогів

Порівняльний результат

2011 - 2012

2012 - 2013

Спеціаліст вищої категорії

6

21%

5

18%

-1

- 3%

Спеціаліст І категорії

3

10%

3

10%

0

0

Спеціаліст ІІ категорії

1

4%

1

4%

0

0

Спеціаліст

4

14%

5

18%

+1

+4%

Тарифікаційний розряд (9,8,7)

14

50%

14

50%

0

0

Діаграма 2. Фаховий рівень педагогівСтаж роботи педагогів представлено у порівняльній діаграмі 3.Діаграма 3. Стаж роботи педагогів

2010-2011 2011-2012


Кількісний та якісний склад педагогічного колективу закладу дозволяє зробити висновок, що педагогічний колектив значно оновився молодими фахівцями за останні 2 роки, достатня кількість досвідчених педагогів, існують умови для творчого зростання та самореалізації кожного педагога та педагогічного колективу вцілому.

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міській та методичній роботі дошкільного навчального закладу протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації.

Впродовж 2012 – 2013 н.р. було виконано план атестації: атестовано 3 педагоги. З них: практичний психолог Біатова Н.О. – підтвердила вищу кваліфікаційну категорію, вихователь-методист Писаревська А.А. – підвищила кваліфікаційну категорію. Вихователь, який атестувався на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист», за наслідками атестації не підтвердив кваліфікаційну категорію у звязку з невідповідністю вимогам до отримання звання «вихователь – методист», а саме: відсутністю друкованих видань з досвіду роботи.

Вихователь Донець І.П., музичні керівники Заїка А.Ю., Шеховцова Т.І. закінчили навчання в ХДПУ ім. Сковороди та отримали вищу спеціальну освіту. Вихователь Осіпян Н.Р. отримала диплом спеціаліста.

2 педагога закладу отримують вищу спеціальну педагогічну освіту в ХДПУ ім. Сковороди.

Серед педагогічних працівників 2 педагога мають педагогічне звання «вихователь – методист».Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями міських методичних об’єднань, семінарів, а також через участь у підготовці та проведенні засідань районних методичних об`єднань. Курсову перепідготовку педагогічні працівники проходять на базі комунального закладу «Харківська академія неперервної освіти» відповідно до замовлення. Станом на 01.05.13 року курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів.

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

Робота адміністрації та педагогів дошкільного закладу на виконання основних річних завдань.

У 2012 – 2013 навчальному році проходив завершальний етап роботи по розвитку креативності дошкільників через організацію дослідницьких проектів у дошкільному закладі.

З метою узагальнення стану роботи з розвитку креативності дошкільників через організацію дослідницьких проектів у дошкільному закладі:


 • створено сприятливі умови для розвитку креативності дошкільників шляхом організації куточків дослідницької діяльності, самостійної художньої діяльності, сюжетно-рольових ігор тощо;

 • оформлено банк портфоліо торчих проектів, бібліотеку методичної літератури;

 • творчою групою на районному рівні представлено досвід роботи з проектної діяльності;

 • проведено 2 методичних об`єднання для вихователів груп молодшого віку та вихователів-методистів з презентацією роботи за результатами проектів;

 • обмін досвідом та практичне оволодіння педагогами іноваціями систематично відбувалось на педагогічної майстерні «Творчі здібності дітей – на кінчиках їхніх пальців»;

 • підсумовано активність участі вихованцями та їх батьками у спільних творчих проектах;

 • визначені результати оцінювання креативності дитини в різних формах діяльності (вирішенні логіко - математичних завдань, штучних ситуацій, мовленнєвій, образотворчій, музичній та театральній діяльності) у порівнянні з початковим та практичним етапами;

 • створено відеотеку перебігу проектів, організованих форм роботи з дітьми з використанням дослідницьких методів навчання, ознайомлення з особливостями планування навчально - виховної роботи за рекомендаціями Т. Піроженко, О. Савенкова.

Формування креативності дошкільників відбувалося за допомогою урізноманітнення прийомів виконання завдань творчого характеру за класифікацією О. Кононко. Вихователями розроблені та впроваджені у практику роботи дослідницькі проекти: «Маленька подорож до великиого Всесвіту», «Маска, маска! Оживає казка», «Хліб всьому голова», «Пам`ятники тваринам». Найактивнішу участь в захисті загальносадових дослідницьких проектів приймали вихованці старших вікових груп «Подоляночка», вихователь Кузьміна О.В., «Чомусики», вихователь Щербіна Т. М.; вихованці груп дітей четвертого року життя групи «Сонечко», вихователь Лавриненко К. С. Вихованці та педагоги даних груп відзначені дипломами та заохочувальними призами.

Сплановані та проведені заходи сприяли підвищенню рівня розвитку креативності та активації творчої ініціативи дітей старшого дошкільного віку, що відповідає показнику К=3, порівняно з попереднім роком К збільшився на 0,1.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Зростаємо разом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Практичний психолог», «Медична сестра», «Музичний керівник», «Офіційний вісник».

Велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. Отримана в процесі самоосвіти інформація опрацьовувалось та обговорювалась на науково-методичних заходах протягом навчального року.

За планом проводились засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, семінари-практикуми.

Педагоги закладу брали участь у роботі методичних об`єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з особливостями впровадження іноваційних педагогічних технологій в педагогічний процес.

В методичному кабінеті створено добірку методичних матеріалів по використанню дослідницьких проектів в роботі з дошкільниками, підвищився рівень обізнаності педагогів щодо проблем креативного розвитку дітей дошкільного віку, значно поповнився та урізноманітнився дидактичний матеріал в групах для проведення навчально – виховної роботи з різної тематики, вихователі старших груп відзначали підвищення якості засвоєння знань дітьми в результаті роботи над проектом, рівня мотивації до набуття знань, впевненості в своїх силах при захисті проектів, у 38 % педагогів зросла зацікавленість етапом підготовки до навчально – виховної діяльності. Порівняно з попереднім навчальним роком значно збільшився відсоток батьків, які брали участь в роботі над проектами в окремих групах: 3В (вихователь Лавриненко К.С.) – 64 %; 5В (вихователі Щербіна Т.М., Марченко В.А.) – 82 %; 5А (вихователь Кузьміна О.В.) – 76 %; Значно підвищився рівень проведення захисту проектів: якість підготовки та проведення спільних заходів, збільшення кількості учасників, які презентують свої проекти індивідуально (2010 – 2011 навчальний рік – 14 дітей, 2011 – 2012 навчальний рік – 57 дітей, 2012 – 2013 навчальний рік –130 дітей).

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:


 • недосконала партнерська система роботи між вихователями щодо розподілу етапів роботи над єдиною темою проекту;

 • недостатній рівень мовленнєвої компетенції дітей;

 • відсутність мотивації дошкільників до використання активного словника через постійне «проговорювання» вихователем тексту виступи дитини;

 • недостатній рівень залучення батьків до спільної діяльності в групах 4В (вихователь Калій Т.О.), 5Б ( вихователь Бутенко Л.Д.), 4Б (вихователь Осіпян Н.Р.).

Для якісної реалізації головної задачі з розвитку креативності дошкільників через проектну діяльність було проведено тематичне вивчення «Стан роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників при організації проектної діяльності».

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:
 • мовленнєвий розвиток здійснювати під час інтегрованих занять в усіх сферах життєдіяльності;

 • продумувати форми організації занять, спираючись на набуті дітьми уміння та знання;

 • при проведенні навчально-виховного процесу як задачу включати підвищення мовленнєвої компетенції дошкільника у вирішенні завдань всіх змістових ліній;

 • відображати планомірність системи роботи з мовленнєвого розвитку у планах роботи;

 • урізноманітнювати методи та прийоми мовленнєвої активності дітей під час проведення режимних моментів;

 • провести відкриті покази організації та алгоритму роботи з дошкільниками при проведенні різних етапів реалізації завдань мовленнєвого розвитку в групах різного віку педагогами-майстрами.

Можна зробити висновок, що вирішення завдань завершального етапу даної річної задачі, під час якої вирішувались завдання теоретичної та практичної підготовки молодих педагогів, підвищення майстерності досвідчених педагогів, опрацювання та розробка методичних матеріалів, узагальнення та розповсюдження досвіду на рівні закладу та району, аналіз та постановка завдань для подальшої роботи вирішено. Узагальненено друковані та відеоматеріали за тематикою проектів, створено банк творчих портфоліо. Матеріали роботи творчої групи з теми (керівник лавриненко К.С.) представлено на районному педагогічному вернісажі (відзначено грамотою). При організації подальшої роботи необхідно звернути увагу на :

- активізацію роботи всіх педагогів;

- опрацювання матеріалів з досвіду молодими фахівцями;

- поповнення бази методичних матеріалів, відіотеки;

- підвищенню мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

- дотримання системності в роботі;

- удосконалення системи відстеження результативності роботи;

- залучення батьків до роботи над проектами.

З метою ефективного вирішення завдань по оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом застосування здоров`язбережувальних технологій на завершальному етапі проведені наступні методичні заходи: серія практичних та теоретичних семінарів: • «Спортивні ігри у системі фізичного виховання дошкільників»;

 • «Фізкультура та ігри з предметами на свіжому повітрі»;

 • «Наші друзі – сонце, вода, повітря». Організація та проведення загартовуючих заходів.

Інтенсивно впроваджувалась в практику така форма роботи як майстер – клас:

 • «Особливості організації та структури заняття з дітьми з групою здоров’я на заняттях з фізкультури»;

 • «Мотивація дітей та вихователя до здорового способу життя під час занять з фізкультури».Щоквартально інструктор з фізкультури проводила консультативну роботу з батьками та вихователями, в якій розкрила сучасні інноваційні підходи до оздоровлення дітей в умовах дошкільного закладу та за його межами.

Творча група дошкільного закладу приймала участь в районній виставці –презентації педагогічних ідей та технологій, на якому представила досвід роботи «Здоров`язберігаючі технології в фізкультурно-оздоровчій роботі дошкільного закладу». Робота посіла І місце серед представлених у даній тематиці. Участь у проекті дала можливість забезпечити цілеспрямоване методичне навчання педагогів з означеної проблеми, стимулювала потребу у самоосвіті, активізувала творчу ініціативу, сформувала і проявила креативні і комунікативні здібності учасників.

Впроваджуючи в практику роботи дошкільного закладу компоненти комплексних профілактично - оздоровчих програм, педагогічний колектив враховує нові тенденції та досвід дошкільного загалу. Реалізація системного підходу щодо впровадження комплексних профілактично- оздоровчих програм сприяє формуванню у дитини цілісної системи оздоровчої роботи, що є важливою складовою для особистісного зростання.
Наповнення розвивального середовища груп компонентами, що сприяли ініціативній руховій та пізнавальній діяльності дошкільників, відбулось на високому рівні, але вимоги сучасного розвивального середовища значно вищі за рівнем наповнюваності та способу використання: атрибутика для проведення загартування, самостійної ігрової діяльності потребує значного розширення переліку ігрового обладнання.

Вихователями Пирву С.О, Свентицькою В.І., Осипян Н.Р., Лавриненко К.С. активно використовувались методи та прийоми інтерактивного навчання на заняттях фізкультури та під час рухової активності дітей. В усіх групах впорядковано матеріали картотек загальнорозвиваючих вправ. З боку адміністрації стояло на постійному контролі питання травматизму та безпечного перебування дітей у дошкільному закладі та за його межами. планування та проведення роботи, використання напрацьованих матеріалів.

Проводився постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації харчування, фізкультурно – оздоровчої роботи, рухової активності дітей протягом дня, контроль за виконанням призначень лікаря, медико – педагогічний контроль. Систематичним було проведення семінарів – практикумів з підвищення компетентності педагогів щодо питань здоров`язбережувальних технологій «Розрахуйтесь по порядку – починаємо зарядку» ( інструктор з фізкультури Вишневська Н.Д.).

До позитивних сторін з даного напрямку роботи можна віднести: • розширення оздоровчих, загартовуючих заходів (використання дихальних вправ та ігор, мімічних та імітаційних вправ, пальцевих ігор, психогімнастики, різних видів театру, слухання музики);

 • підвищення рівня результативності організації різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • проведення занять з плавання;

 • оновлення та поповнення методичної, дидактичної бази, обладнання.

До позитивних надбань доцільно віднести:

 • підвищення рівня фізичного розвитку дошкільників при складанні фізичних випробувань;

 • підвищення рівня компетентності дітей з питань безпечної поведінки та здорового способу життя;

 • використання рухливих ігор в самостійній діяльності;

 • підвищення якості проведення фізкультурних свят та розваг;

 • наявність тенденції: підвищення захисних сил організму дітей, які стабільно відвідують басейн (зниження рівня захворюваності, збільшення дітей, які стабільно відвідують заклад).

Проведення занять в басейні розпочато з березня 2012 року для дітей дошкільного віку. Заняття проводяться на оптимальному рівні К рез. = 0,96. але у зв’язку з нетривалим періодом роботи басейну недоцільно враховувати їх вплив на здоров’я вихованців. Доцільно відмітити підвищену зацікавленість дітей заняттями в басейні, що позитивно впливає не тільки на стан психічного та фізичного здоров’я, але й сприяє вирішенню загальних навчальних та виховних завдань. З метою підвищення мотивації дошкільників та педагогів до здорового способу життя, занять спортом, проведено екскурсію до спортивної, тренажерної зали Харківського педагогічного ліцею № 4. Протягом квітня – червня проводилися заняття в тренажерному залі ХПЛ № 4 для педагогів закладу.

Існують певні недоліки в організації фізкультурно – оздоровчої роботи: • в усіх групах в наявності достатня кількість виносних атрибутів для проведення рухливих ігор та ігор спортивного характеру, але вся атрибутика більш використовується для самостійних ігор з дітьми, вихователі Кузьміна О.В., Бутенко Л.Д., Калій Т.О., Тишинська Ж.В., Свентицька В.І. мало уваги приділяють організованим спортивним іграм на спортивному майданчику;

 • недостатній рівень проведення ранкової гімнастики у зв’язку з порушенням режиму дня вранці батьками та невідповідальним ставленням педагогів, недостатнім рівнем роботи щодо мотивації батьків до виконання режиму дня;

 • недостатня кількість спортивного обладнання (самокати, велосипеди, баскетбольні м’ячі тощо) та атрибутів для занять у басейні.

В цілому, можна вважати дану річну задачу виконаною.

При роботі з вирішення завдань становлення особистості дошкільника через вирішення задач соціально – морального розвитку значна увага приділена комплексності реалізації соціально-морального та емоційно-ціннісного потенціалу дитини, організації розвивального предметного середовища, створенню емоційного комфорту у групах.

Для вирішення річного завдання було заплановано та проведено ряд заходів, в яких намічено шляхи оптимізації роботи з даного питання: педагогічна рада, тематичне вивчення соціально-морального розвитку дошкільників, психологічні тренінги. З метою розвитку емоційної сфери дітей педагогами та практичним психологом проводиться індивідуальна робота з дітьми, які мають прояви агресії, тривожності, скутості.

Водночас результати тематичної перевірки засвідчили, що не в усіх групах вихователі дотримуються принципів гуманності, партнерства, заохоченню та мотивації дитини до власної діяльності. Це свідчить про те, що реалізація поставленої задачі або окремих її компонентів неможлива.

Залишається гострою проблема неналежного ставлення батьків до порад вихователя, практичного психолога. Звернення до спеціалістів частіше ситуативне, ніж систематичне.

З метою усунення недоліків та оптимізації роботи з питань оптимізації результативності з соціально-морального розвитку пропонується:

- під час ранкових та вечірніх зустрічей з батьками, підсумовуючи проведений у садку дитиною день, під час індивідуальних консультацій та на батьківських зборах розглядати з батьками питання емоційного стану дитини, її соціалізації, адаптації, проблем оптимістичного світовідчуття, мотивації. За потребою рекомендувати консультацію спеціаліста (психолога, логопеда, соціального педагога, інспектора з прав дитини);

- започаткувати та запланувати проведення такої форми роботи з батьками, як «Родинна майстерня» для всеобучу та консультування батьків спеціалістами закладу на теми «Родинні традиції», «Як провести свято на природі», «Права дитини», «Моя дитина – крок від щасливого дитинства до безтурботного дорослішання», «Школа етикету для малят та їхніх батьків» та ін.;

- організувати та пропагувати умови проведення акції «Допоможі ближньому» у всіх групах.

Можна відмітити, що, за даними практичного психолога Біатової Н.О., результатами спостережень вихователів груп найважливішим результатом цілеспрямованої, певним чином організованої діяльності є поліпшення емоційного клімату в стосунках дітей з дорослими, з однолітками, а також збагачення, розширення і корекція (в окремих випадках необхідності) емоційного досвіду дошкільників.

Необхідно продовжити роботу над розвитком соціальних мотивів і емоцій як центральної ланки в складному і тривалому процесі формування дитячої особистості, визначити критерії оцінювання та результативність роботи.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка