Матеріали виступу завідувача дошкільного навчального закладу №119Сторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

Якісний аналіз результатів свідчить про належний рівень роботи практичного психолога та вихователів щодо покращення адаптаційного періоду дітей в дитячому садку. Дезадаптовані діти в ясельних групах тільки двоє, вони прийшли у дитячий навчальний заклад тільки у березні місяці 2013 року.

Протягом навчального року проводилися психолого-педагогічні заходи, щодо поліпшення адаптованості дітей: відвідування занять, режимних моментів, проведення тренінгу адаптації та розвиваючих занять з дітьми, індивідуальне та групове консультування вихователів та батьків.

Вивчення рівня розвитку психічних процесів у дітей старшого та середнього дошкільного віку проводилось у вересні – жовтні 2012 та в квітні-травні 2013 року. Результати досліджень надані в таблиці 6.

Таблиця 6.Група

Рівень

Показники уваги

%


Показники мислення

%


На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

5-А

старший вікВисокий

29,4%

66,7%

29,4%

44,4%

Достатній

58,8%

33,3%

47,1%

33,3%

Середній

11,8%

0%

17,6%

16,7%

Низький

0,0%

5%

0%

5,6%

Середній бал

3,18

3,67

3,36

3,29

5-Б старший вік

Високий

20,8%

70,8%

70,8%

58,3%

Достатній

45,8%

29,2%

29,2%

25,0%

Середній

25,0%

0,0%

0,0%

12,5%

Низький

8,3%

0,0%

0,0%

4,2%

Середній бал

2,79

3,71

3,00

3,37

5-В старший вік

Високий

19,0%

57,1%

28,6%

81,0%

Достатній

52,4%

19,0%

66,7%

19,0%

Середній

28,6%

23,8%

0,0%

0,0%

Низький

0,0%

0,0%

4,8%

0,0%

Середній бал

2,90

3,64

3,66

3,88

4-А

ІІ молодший вікВисокий

0%

38%

38%

43%

Достатній

38%

48%

29%

38%

Середній

38%

14%

24%

19%

Низький

24%

0%

10%

0%

Середній бал

2,14

3,24

3,10

3,41

4-Б

ІІ молодший вікВисокий

0%

35%

14%

35%

Достатній

43%

48%

10%

17%

Середній

57%

9%

62%

39%

Низький

0%

0%

14%

0%

Середній бал

2,14

3,24

3,10

3,41

4-В

ІІ молодший вікВисокий

5%

32%

16%

32%

Достатній

37%

53%

21%

21%

Середній

42%

11%

21%

37%

Низький

16%

5%

42%

11%

Середній бал

2,91

3,3

2,16

3,0

Моніторинг розвитку рівня пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку та дітей ІІ молодшої групи відповідають достатньому на високому рівню згідно віковій нормі розвитку дітей. Позитивні зміни у розвитку пізнавальних процесів відбулися завдяки проведення індивідуальної та групової роботи з дітьми з розвитку пізнавальних процесів: уваги, мислення, пам’яті (слухової та зорової) зв’язного мовлення та розвитку емоційної сфери дітей практичним психологом, вихователями. Вихователям потрібно і надалі проводити роботу з розвитку пізнавальної сфери дітей: уваги, зв’язного мовлення, мислення з використанням розвивальних ігрових вправ, дидактичних ігор, рухливих ігор, під час проведення занять, в повсякденному житті.

Практичний психолог проводив дослідження емоційного благополуччя дітей у дошкільному закладі та родині дітей старших груп та ІІ молодших груп методикою «Три обличчя». Метою цього дослідження було виявлення рівня емоційної задоволеності дитини від навчально-виховного процесу у садочку, сімейними стосунками, стосунками з робітниками групи, з друзями.

Аналіз відповідей дітей по кожному напрямку свідчать, що загальний коефіцієнт емоційного відношення до різних видів діяльності в садку, комфортності дітей під час спілкування з дорослими та з однолітками становить 0,84 і є достатнім рівнем. Найвищі показники отримано за напрямками «Я в сім’ї», «Прогулянка», «Я і вихователь» (оптимальний та близький до оптимального рівня). Найнижчий показник отримано при аналізі емоційного відношення дітей до занять з грамоти К=0,72 (в групах 4-Б, 4-А).

Діагностика шкільної психологічної готовності дітей старших груп 2012 – 2013 навчального року за рівнем розвитку інтелектуальної сфери представлено у таблиці 7.

Таблиця 7.

з\п


Рівень готовності

Роки випуску

2010

2011

2012

2013

1.

Високий

30%

44%

25%

49%

2.

Достатній

45%

33%

39%

30%

3.

Середній

17%

18%

29%

17%

4.

Низький

4%

5%

7%

4%

Порівняльний аналіз результатів підтверджує достатній рівень психологічної готовності дітей старших груп до школи. Це свідчить про належний рівень навчально-виховної роботи вихователів старших груп та корекційно-розвивальної роботи практичного психолога. Наявність 4% (2 дитини) дошкільників з низьким рівнем підготовки до школи зумовлена тим, що ці діти мають деяку затримку в психічному розвитку та потребують особливої індивідуальної педагогічної та психологічної підтримки.

Корекційно – розвивальна робота з дітьми проводилась за такими напрямками:


 • розвиток емоційної сфери та попередження психоемоційних порушень;

 • розвиток пізнавальної сфери дітей;

 • розвиток уяви та творчих здібностей дітей;

 • розвиток дрібної моторики.

На початку навчального року за допомогою спостереження режимних моментів, психологічних діагностик, даних карт нервово-психічного розвитку були виявлені діти, які мають ознаки емоційної напруги та тривоги, низький рівень розвитку пізнавальної сфери.

За одержаними результатами сформовані корекційно-розвиваючі групи. Кількість дітей корекційно-розвивальної групи дітей молодшого дошкільного віку з розвитку емоційної сфери та попередження психоемоційних порушень у 2012-2013 – 35. З них – 7 дітей пільгового контингенту.Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

В дошкільному закладі проводилась санітарно – просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування; заслуховувались питання з організації харчування на загальних батьківських зборах, засіданнях Ради закладу та на нарадах при завідувачі. Кожні 10 днів, щомісячно відбувається аналіз виконання норм харчування, щоденно обчислюється плата за харчування. Щомісячно проводиться контроль завідувачем дотримання посадових обов’язків старшою медсестрою, комірником та шеф-кухарем. Організовано альтернативне водопостачання води гарантованої якості «Шостаківська» в групах, приготування страв проводиться на фільтрованій воді.

Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного навчального закладу, в цілому, дотримуються режиму харчування дошкільників, видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню. Щодня проводилась С-вітамінізація третьої страви під час обіду.

Через куточок «Будемо здорові» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників. На травневих батьківських зборах розглядалось питання про організацію харчування під час оздоровчого періоду, надавались батькам поради щодо попередження кишкових отруєнь в літній період.

Організація харчування знаходиться під постійним контролем завідувача, старшої медсестри.

Збільшення вартості харчування дитини в дошкільному навчальному закладі з 01.09.2012 року з 9 грн. до 10 грн. на день на одну дитину надало змогу урізноманітнити денне меню, підвищити відсоток виконання натуральних норм продуктів харчування.

Результати аналізу виконання норм харчових продуктів за 2011 – 2012 навчальний рік та 2012 – 2013 навчальний рік представлені на діаграми8.

Аналіз виконання харчових норм свідчить про значне збільшення відсотку вживання, майже, всіх продуктів харчування: м’яса, овочів, сиру м’якого, олії, яєць, риби. Зменьшився відсоток виконання норм по вживанню борошна, круп.

Старшою медсестрою проводиться корегування меню для забезпечення його збалансованості (в дні відсутності м’яса та риби, більше включається молочних продуктів).

Щоденно адміністрацією закладу проводиться контроль за організацією харчування дітей, роботою харчоблоку, якістю продуктів, відповідністю документації на них.

Для дітей пільгового контингенту організовано додаткове харчування (4 дитини діти – чорнобильці, 13 дітей – з багатодітних сімей).

В дошкільних групах щоквартально, а в групах раннього віку щомісячно проводиться аналіз антропометричних даних дітей. За результатами аналізу спостерігався стабільний прирост маси тіла у дітей всіх вікових груп.

У дошкільному закладі здійснюється громадський контроль з організації харчування дітей, який проводять представники педагогічного колективу та батьківської громадськості, що входять до складу батьківських комітетів груп. В куточку харчування вивішено графік здійснення громадського контролю. Результати цього контролю фіксуються у відповідному журналі та в журналі бракеражу готової продукції. Всі зауваження та рекомендаціє своєчасно виправлялися та виконувалися.

За результатами контролю за організацією харчування з боку районного управління освіти, райСЕС складено відповідні акти. Значних порушень протягом року не виявлено, надані рекомендації виконано своєчасно.

Сестрою медичною старшою Коноваловою І.В. протягом року підготовлено матеріал та проведено групові та індивідуальні консультації для батьків з організації харчування дома. Матеріали розміщувалися на стендах закладу та сайті.


Аналіз медичного обслуговування. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Своєчасно поповнюються необхідні ліки, вилучаються із ужитку ліки з закінченим терміном дії. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують сестра медична старша Коновалова І.В., сестра медична Аппазова А.А. та закріплений лікар-педіатр дитячої міської поліклініки № 23 Чубарова О.Г.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Медичний персонал здійснює постійний моніторинг стану здоров’я дітей, рівня захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів по зміцненню та збереженню здоров’я вихованців, забезпечення виконання санітарно – гігієнічних норм, проведення санітарно – просвітницької роботи з батьками та співробітниками, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Порівняльний аналіз якості стану здоров’я вихованців відповідно групи здоров’я представлено в таблиці 8 та діаграмі 9.

Вихователем-методистом, старшою медичною сестрою та лікарем здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи закладу, результати якого нотуються у журналі «Медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку». Аналіз даних медико-педагогічного контролю дає змогу зробити висновок про те, що на заняттях з фізичної культури вихователі та інструктор з фізкультури здійснюють диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять.

З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно в вересні і травні проводиться обстеження дітей. Показники свідчать, що 69% дітей мають гармонійний фізичний розвиток, 17% дітей за показниками ваги та зросту перевищують своїх однолітків, та 14% – мають дисгармонійний розвиток. Фізкультурно – оздоровча робота з дітьми, які мають вади в фізичному розвитку проводиться відповідно до групи здоров’я. Показники розвитку фіксуються документально.

Аналіз антропометричних показників дає можливість стверджувати, що в середньому за останні 6 місяців вага кожної дитини збільшилась на 1-1,5 кг, зріст на 3-4 см, що відповідає нормі, але мають місце окремі випадки ожиріння.

Результати обстеження, оцінка стану здоров’я дитини, перенесені захворювання, зроблені щеплення, всі призначення фіксувались в історії розвитку дитини протягом всього перебування її в дошкільному закладі. Ведеться облік дітей, які мають відхилення в стані здоров’я (диспансерна група дітей – 91 дитина). Вони перебувають під постійним лікарським контролем. Систематично ведеться журнал реєстраційного обліку диспансерних дітей з відповідним маркуванням.

Усього дітей з діагнозами – 91 дитина (34%) 1. Хвороби серцево-судинної системи – 14 дітей (5,2%)

 2. Захворювання кістково - м’язової системи – 18 дітей(6,7%)

 3. Розлад зору – 3 дитини (1,1%)

 4. Захворювання нервової системи – 12 дітей (4,4%)

 5. Захворювання ЛОР органів і дихальної системи – 12 дітей (4,4%)

 6. Захворювання органів травлення – 19 дітей (7,1%)

 7. Захворювання сечостатевої системи – 12 дітей (4,4%)

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Середня відвідуваність дітьми дошкільного навчального закладу – 64%, спостерігається зменшення кількості випадків захворюваності дітей з 148 до 118; в ясельних групах – з 39 до 24, та у дошкільних групах – з 109 до 87.

В зв’язку з цим необхідно продовжувати здійснювати медичний контроль при прийомі дітей до дитячого закладу, покращити просвітницьку роботи серед батьків з питань організації адаптації дітей до умов дитячого садка, дотримання режиму дня, виконання вимог щодо одягу дитини у різні сезони, дотримання харчового режиму дитини в домашніх умовах.

Доцільно відзначити збільшення відсотку відвідуваності вихованцями груп дошкільного закладу. Аналіз відвідуваності представлено на малюнку 1.


2012 – 2013 2011 – 2012

Мал. 1. Аналіз відвідуваності вихованцями груп

дошкільного закладу


За результатми моніторингу можна зробити висновки, що медичне обслуговування та оздоровча робота в умовах закладу дають позитивні результати.

Найвищі показники відвідування дошкільного закладу у групі старшого дошкільного віку (6-й р.ж.) № 5-А (вихователі Пирву С.О., Свентицька В.І.), у групі ІІ молодшого віку (5-й р.ж.) № 4-А (вихователь Кузьміна О.В.), у групах раннього віку (3-й р.ж.) № 2-Б (вихователь Яценко К.М.) та 2-В (вихователь Антонюк-Красавіна Ю.Л. Менше відвідування було у групі І молодшого дошкільного віку (4-й р.ж.) № 3-Б (вихователь Олішевська Н.М.), 3-В (вихователь Калій Т.О.), 4-Б (вихователь Бутенко Л.Д.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Для покращення роботи та зниження захворюваності необхідне вжити наступних заходів:

1. Посилення контролю за дотриманням санітарно – гігієнічного режиму у групах та приміщеннях, на території закладу (температурний режим, кварцування приміщень тощо)

2. Активно проводити профілактику ГРВІ та заходи із загартовування відповідно до пори року.

3. Своєчасно проводити профілактику керуємих інфекцій шляхом планової імунізації.

4. Попереджувати кишкові інфекції за рахунок своєчасного медичного обстеження робітників харчоблоку та усіх співробітників дошкільного навчального закладу та своєчасного відсторонення осіб з виявленими ознаками захворювання.

5. Активізувати роботу з працівниками та батьками по санітарно – просвітницькій роботі (оформляти стенд наглядної медичної інформації, проводити бесіди та лекції та перевірку знань працівників в різних формах: опитування, бесіди, тестування).

6. Разом з практичним психологом дитячого закладу зробити інформаційний стенд про підготовку та адаптацію дитини до відвідування дошкільного закладу.

7. Своєчасно проводити санацію вогнищ хронічної інфекції, консультування спеціалістів та протирецидивне лікування набутих захворювань.

8. Поквартально проводити аналіз захворюваності для своєчасної корекції та проведення необхідних заходів.

9. В оздоровчій період приділити особливу увагу проведенню додаткової вітамінізації харчування (вживання соків, свіжих фруктів та овочів) та загартовуючих заходів.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка