Матеріали виступу завідувача дошкільного навчального закладу №119Сторінка4/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

Заходи щодо запобігання дитячому травматизму.

З метою збереження життя і здоров’я вихованців та всіх учасників навчально-виховного процесу в дошкільному закладі була проведена така робота: • видано 10 наказів відповідної тематики;

 • на педагогічних нарадах та нарадах при завідувачеві було проаналізовано стан роботи педагогічного колективу із запобігання дитячого травматизму;

 • своєчасно проводились повторні інструктажі працівників з охорони праці, де розглядались питання безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу,

 • розроблені комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей, з питань запобігання всім видам дитячого травматизму на 2012-2013 навчальний рік, де передбачено проведення роботи, як з дітьми, так і з батьками, з педагогами;

 • щоквартально проводились Тижні безпеки різної тематики, Тиждень охорони праці, протягом яких діти знайомились з правилами поведінки під час виникнення надзвичайної ситуації та правилами безпечної поведінки під час прогулянки в природі, відпрацьовували евакуацію дітей з приміщень дошкільного закладу, кожного першого вівторка місяця проводились дні дорожнього руху; музичні розваги та театралізовані дійства з питань безпеки життєдіяльності за участю дітей та педагогів, заплановані щомісяця проведено у повному обсязі на оптимальному рівні.

 • планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров'я, де включено такі розділи: «Протипожежна безпека», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама», розроблено та впроваджено в практику роботи нову форму ведення журналу обліку консультацій для батьків.

 • питання охорони життя, здоров'я та попередження дитячого травматизму висвітлювалися на батьківських зборах, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально - психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей.

 • проведено – день ЦЗ (ЦО) - квітень, три Тижні безпеки – у жовтні, січні та травні. В усіх вікових групах, було охоплено усі напрямки роботи з даного питання: «Протипожежна безпека», «Емоційний комфорт», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама».

 • організовано виставки дитячого малюнку за темами: «Його величність Сірничок» (жовтень 2012 року), виставку поробок дітей спільно з батьками «Щоб не трапилось біди» (травень 2013 року) та конкурс на кращий куточок безпеки за співтворчістю вихователів, дітей та батьків «Такі небезпечні речі» (січень 2013 року).

Впродовж 2012 – 2013 навчального року не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально - виховного процесу та в побуті.

Але необхідно визначити і такі негативні результати, серед яких: • потребує переоформлення майданчик по навчанню дітей правилам дорожнього руху;

 • наочність з питаннь запобігання дитячого травматизму потребує оновлення;

 • загублена карта безпечних маршрутів мікрорайону;

 • мало залучаються до участі в заходах представники Державтоінспекції та інших служб;

 • не планується та не проводиться превентивна робота з батьками з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекції в наслідок відсутності методологічної бази.


Робота з питань соціального захисту дітей проводилась згідно плану громадського інспектора з охорони прав дитинства і відповідає достатньому рівню (К=3,8). Державна політика щодо захисту прав дитини реалізовувалась за такими напрямками:

 • забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

 • формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

На батьківських зборах у вересні 2012 року батькам були надані роз’яснення щодо соціальних гарантій дітей, які відносяться до пільгових категорій. Проводились правові навчання з родинами пільгових категорій щодо ознайомлення з нормативними документами, а саме Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Європейською конвенцією про здійснення прав дітей», «Конвенцією про права дитини», «Сімейного кодексу України» (11.09.2011 протокол №1).

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісячно звітує про стан роботи з дітьми пільгового контингенту, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час засідань наради при завідувачеві.

Вибірковий контроль за організацією роботи з дітьми пільгового контингенту проводився в січні та травні. Встановлено, що вихователями груп систематично планується та проводиться робота з дітьми пільгового контингенту та їх батьками. Однак потребує вдосконалення координація планів роботи вихователів з планом роботи закладу. Також досить часто мають місце несвоєчасне проведення обстеження житлово-побутових умов дітей, які прибули до дошкільного закладу та оформлення відповідних актів.

Належним чином проводилась робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгового контингенту. Своєчасно надано списки дітей та дані про них до районного управління освіти. Копії документів, що підтверджують статус дітей певної пільгової категорії, завірено керівником закладу. Слід відзначити відмову деяких батьків надати довідку із відділу соціального забезпечення про розмір державної допомоги та непоодинокі випадки відмови матерів ставати на облік як одинокі матері. У 2012-2013 навчальному році загальна кількість дітей пільгового контингенту становила 20 дітей. Серед них: • діти – чорнобильці – 4 дитини;

 • дітей з багатодітних сімей – 13 дитини;

 • дітей одиноких матерів – 2 дитини;

 • дітей-напівсиріт – 1 дитина.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота щодо забезпечення належних умов щодо навчання і виховання дітей пільгового контингенту:

 • до вирішення проблем, що виникають у вихованні та навчанні цих дітей, залучаються спеціалісти дошкільного закладу та Харківського педагогічного ліцею № 4.

 • вихователями груп, практичним психологом систематично надається консультативна допомога батькам та особам, що їх замінюють дітей пільгового контингенту;

 • під час проведення занять цим дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки, таблиці планування індивідуальної роботи з дітьми.

Дітям пільгового контингенту забезпечено можливість користуватися послугами чергової групи. Згідно рішення ради дошкільного закладу цих дітей також звільнено від оплати за додаткові освітні послуги.

Дітей-чернобільців забезпечено безкоштовним харчуванням – 4 дитини. Частково безкоштовним харчуванням (50%) забезпечені 13 дітей з багатодітних сімей.

З метою повноцінного розвитку особистості дітей пільгового контингенту здійснювались розвивальні, виховні, корекційні заняття з практичним психологом. Протягом навчального року всі діти пільгового контингенту відвідували корекційно-розвивальну групу з розвитку емоційноі сфери та попередження психоемоційних порушень, розвитку уяви, творчих здібностей. Протягом року велась робота психолого-педагогічної підтримки сімей, де виховуються діти пільгового контингенту (консультації практичним психологом вихователів, батьків).

Вихователями груп постійно проводиться робота щодо виявлення дітей пільгового контингенту, дітей з неблагонадійних та неспроможних сімей. В дошкільному закладі проводиться благодійна акція «Допоможи ближньому», до участі в якій залучені батьків, працівники. Але записи про участь в даній акції здійснюються не в кожному випадку.

Консультативні матеріали для батьків поповненні рекомендаціями по організації ігрової діяльності в сім’ї, розвитку творчої особистості, організації оздоровлення та загартування дошкільників. Проводилось анкетування батьків з метою привернення уваги до проблемних питань, вивчення мікроклімату в групі, урахування бажань батьків щодо організації роботи в ДНЗ, визначення виховного потенціалу сім’ї.

Практичним психологом з батьками були проведені такі групові консультації: «Адаптація дитини у дитячому садку» (у ясельних та І молодшій групах); «Особливості розвитку дитини даного віку» (у всіх групах); «Як готувати дитину до школи» (старший та молодший вік), «Усьому свій час», «Дитячі страхи», «Дитина йде до школи» (старший вік).

Регулярно надавались індивідуальні консультації за запитом за результатами різних видів тестування дітей та з питань взаємовідносин між батьками та дітьми, розвитку їх пізнавальних інтересів.

Дітей 5-ти річного віку, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні дошкільного закладу, немає, адже педагогічний колектив проводив систематично роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників.

Протягом року в дошкільному закладі для мешканців мікрорайону проводились Дні відкритих дверей, на яких була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі, проводились відкриті заняття та спортивні розваги. Також разом з фахівцями (вчителі початкових класів, практичний психолог) Харківського педагогічного ліцею № 4 в межах батьківського лекторію проводились бесіди, на які запрошувались мешканці мікрорайону. Але для більш ефективного проведення таких заходів та підвищення зацікавленості батьків, треба заздалегідь вивчати попит батьківської громадськості щодо актуальності визначених для обговорення питань.

Практичним психологом здійснювалося анкетування батьків вихованців дошкільного навчального закладу щодо дотримання здорового способу життя у родині. За результатами анкетування було виявлено, що 58,6% вихованців дитячого садочку відвідують спортивні секції, гуртки. 74,3% батьків дотримуються вдома розпорядку дня. 7,5% батьків виконують з дітьми вдома ранкову гімнастику. Загалом 100% батьків знають методи загартовування водою, сонцем, повітрям. 42% батьків проводять з дітьми загартовуючи заходи. У 94% батьків вдома є різноманітне фізкультурне обладнання та спортивний інвентар. 5% батьків не мають жодного спортивного інвентарю, фізкультурного обладнання. У вихідні дні 68% батьків проводять таку фізкультурно-оздоровчу діяльність як прогулянку. 65% батьків здобувають знання з фізичного виховання за допомогою телебачення, перегляду по телебаченню дитячих спортивних передач, 54% батьків здобувають знання в дитячому садку. 28% батьків здобувають знання за допомогою літератури про фізичне виховання дитини. 55% батьків впроваджують здоровий спосіб життя у родині, 44% батьків потребують консультативної та практичної допомоги. Практичними психологами були надані консультації адміністрації щодо результатів анкетування батьків вихованців щодо дотримання здорового способу життя у родині. Вихователем-методистом було проведено консультації з педагогами щодо результатів анкетування. Запропоновано включити питання формування основ здорового способу життя до порядку денного групових батьківських зборів. Були організовані туристичні походи дітей 5-го та 6-го року життя. Вихователі залучали батьків до участі у проведенні днів та тижня фізкультури.


Аналіз роботи з організації охорони праці, безпеки життєдіяльності показав, що робота ведеться систематично, своєчасно проводились планові інструктажі з персоналом, в разі необхідності – повторні, позапланові, цільові, на робочому місці, з новоприбулими – вступний інструктаж.

Договір з профспілковим комітетом виконано. Розроблено та подано на затвердження новий колективний договір на період 2012 – 2016 роки.

Акти перевірки пред’являлися вчасно.

Документи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності систематизовані, оформлені відповідно до нормативних вимог.

З боку навчально-виховного процесу заплановано та проведено ряд заходів з питань охорони прауці та безпеки життєдіяльності (зокрема тиждень ЦО, робота з педагогами, дітьми, батьками, практичні заняття по евакуації на випадок пожежі). Травматизму серед дітей та дорослих не було.

В актах перевірок районної СЄС та інших комісій значних порушень не відмічено.

Адміністрацією створено умови безпечного перебування у кожному з приміщень закладу. Проведено ряд ремонтних робіт направлених на покращення умов та охорону життя відповідно плану

Проте, поряд з вищесказаним, виявлено недоліки: • в дошкільному закладі автоматична система пожежогасіння відсутня.

Заплановано заходи для усунення недоліків (надана заявка в управління освіти на встановлення АСП).

За результатами вивчення стану роботи з питань охорони праці

та пожежної безпеки у закладі складено довідку, видано ряд наказів.

Поточний стан роботи з охорони праці систематично обговорювався на виробничих нарадах.Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу упродовж 2012-2013 навчального року здійснювалась за рахунок бюджетних асигнувань та залучення коштів, які були отримані від надання додаткових послуг в галузі освіти, а також благодійних внесків спонсорів та батьків дошкільників.

Питання фінансово-господарської діяльності систематично обговорювалися на засіданнях Ради закладу, апаратних та педагогічних нарадах, батьківських зборах. В червні 2012 року проведено звітну конференцію. Робота адміністрації отримала позитивну оцінку.

На засіданні Ради закладу в травні 2013 року обговорювався план ремонтних робіт, заходи по зміцненню та розвитку матеріально – технічної бази.

Заходи, заплановані в плані в основному виконані.Дякую за увагу.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка