Мережа як засіб формування ікт-компетентностей вчителів-предметниківСкачати 20.74 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір20.74 Kb.
Литвинова Світлана Григорівна, молодший науковий співробітник відділу електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

МЕРЕЖА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

Сучасна середня освіта знаходиться у стадії інтенсивних інформаційних змін. Ці зміни обумовлені стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, модернізацією комп’ютерно-орієнтованих навчальних середовищ, підвищенням рівня ІКТ-компетентності вчителів, формуванням відкритого навчального середовища.

Це, насамперед, стосується доступної якісної і кількісної множини ресурсів, які стають доцільними для застосування у навчально-виховному процесі завдяки розподіленим автоматизованим банкам даних і знань та обчислювальних ресурсів, що пропонуються і підтримуються в комп’ютерних мережах (корпоративних, континентальних, Інтернет), комунікаційним характеристикам цих мереж[Биков].

Такими ресурсами слугують інформаційні мережі, які наповнюються матеріалами освітнього спрямування. Ці матеріали забезпечують інформаційну підтримку освіти та технологічно використовують комп’ютерну інформаційно-комунікаційну платформу для транспортування та опрацювання інформації. Для загальної середньої освіти виділимо ту категорію інформації, яка містить відомості про об’єкти і явища природи, які використовуються для організації й управління навчально-виховним процесом, освітою, педагогічною наукою і розвивається вчителями-новаторами.

Мережа вчителів-новаторів розвивалася з 2004 року за підтримки МОНУ і компанії Microsoft в Україні. Основна задачу яку вирішувала мережа – опанування освітянами сучасних ІКТ та підтримка роботи вчителя з підготовки конкурентоспроможної молоді до активної життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Сьогодні мережа виступає банком педагогічної майстерності, порталом для взаємодії «педагог-учень», спільнотою вчителів-предметників, надає доступ до якісних педагогічних ресурсів.

Мережа відповідає потребам і інтересам освітян вона має: єдині засоби навігації, документи для спільної роботи, універсальний набір сервісних служб, єдині каталоги, класні кімнати, спільноти за інтересами.

Мережа виступає засобом навчання, спілкування, дає можливість інтеграції вчителя-предметника у сучасне інформаційне суспільство через набуття ІКТ-компетентностей.


Литература

  1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти [Монографія]/ В.Ю Биков / – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

  2. Задорожна Н.Т. Принципи інтернет - технологій як основа формування єдиного освітнього простору / Н.Т.Задорожна, Т.В.Кузнєцова, Т.Р.Сотникова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] – 2007. – № 3(4). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em4/emg.html – Заголовок з екрана.

  3. Мережа «Партнерство в навчанні» [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ua.partnersinlearningnetwork.com – Заголовок з екрана.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка