Методи і засоби організації процесу навчанняСкачати 114.85 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір114.85 Kb.
Заняття №8

Тема: Методи і засоби організації процесу навчання.Інформаційний блок

 1. Сутність методів навчання.

 2. Класифікація методів навчання.

 3. Умови оптимального вибору й ефективного застосування методів навчання.

 4. Сучасні засоби навчання.

Практичний блок

 1. Підберіть спираючись на свій предмет, 5 проблемно-пошукових завдань.

 2. Відвідайте 2-3 уроки вчителів школи, запишіть їх зміст і хід, проаналізуйте, які методи навчання були використані, оцініть їх ефективність.

 3. Розв’язати педагогічні задачі.

Урок фізики у 6-му класі. Тема уроку: «Інерція».

Наводимо фрагмент цього уроку.Учитель. На моєму столі ви бачите штатив із підвищеним до нього на нитці вантажем, до якого знизу прив’язана друга нитка. Верхня нитка натягнута вантажем, і якщо смикнути за нижню нитку, то можна чекати, що обірветься верхня нитка. Ось я проводжу дослід. Що ви побачили?

Учень. Обривається не верхня, а нижня нитка.

Учитель. Причиною обриву нижньої, а не верхньої нитки є нова для вас властивість усіх тіл, яка носить назву інерції. Інерція – це властивість тіл зберігати свою швидкість незмінною, якщо на них діють інші тіла.

  1. Назвіть, які методи навчання були використані учителем у цьому фрагменті уроку і в чому їх сутність?

  2. Проаналізуйте, в який момент спосіб навчальної діяльності учителя виступає як метод, а в якій – як прийом?
 1. Провести ділову гру.

На уроці української мови учителька пропонує таку систему запитань:

 • які опади найчастіше випадають взимку? (Сніг)

 • як називають сніг пестливо? (Сніжок)

 • як називають снігову зірочку? (Сніжинка)

 • як називають дуже сильний сніг? (Сніжище)

 • як називають героїню народної казки, що уособлює сніжну зиму? (Снігуронька)

 • як називають пташку, яка прилітає до нас з холодами, снігом? (Снігур).

 1. Визначте, який метод навчання був використаний учителькою?

 2. Запропонуйте варіант використання з цієї теми методу на рівні частково-пошукової діяльності учнів.Рефлексійний блок

 1. Чим зумовлено різні підходи до класифікації методів навчання?

 2. Як відображається в методах навчання проблема активізації пізнавальної діяльності учнів з оволодінням навчальним матеріалом?

 3. Чому тривалий час у навчальних закладах використовували переважно методи готових знань?

Блок вільного обміну

 1. Який зміст містить поняття «активний метод навчання»?

 2. У чому полягає позитивний психологічний вплив використання інформаційних технологій у освіті?

 3. З погляду ефективності й доцільності проаналізуйте методи навчання, які були використані викладачем вищої школи (на прикладі певного заняття).


Заняття №9

Тема: Види навчання та їх характеристика.Інформаційній блок

 1. Характеристика пояснювально-ілюстративного навчання.

 2. Проблемне навчання.

 3. Програмоване навчання.

 4. Навчання за допомогою комп’ютера.

 5. Сучасні види навчання.

Практичний блок

 1. Проаналізуйте особливості підходів ( спільне й відмінне) до видів навчання в дослідженнях А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, І.Лернера, М.М. Фіцули, М.Д. Ярмаченка.

 2. Складіть за шкільним розділом систему диференційованих завдань для самостійної роботи.

 3. Програйте рольову ситуацію, використовуючи один із вище- перелічених видів навчання.

Рефлексіний блок

 1. Обґрунтуйте способи та умови застосування проблемного навчання?

 2. У чому полягає відмінність у тлумаченні поняття «проблемна ситуація» з психологічного та дидактичного поглядів?

 3. Доведіть доцільність діалогічного, евристичного дослідницького видів навчання.

Блок вільного обміну
Заняття №10

Тема: Основні форми організації навчального процесу.Інформаційний блок

 1. Сутність форм навчання.

 2. Різновиди форм навчання: урок, семінарські заняття, практикуми, факультативи, екскурсії, домашня робота та інші.

 3. Форми позакласної навчальної роботи: предметні гуртки, шкільні наукові товариства, уч. конференції та інші.

 4. Організація навчальної роботи школярів (інд., колект., і груп. навч.).

 5. Нестандартні форми навчання.

Практичний блок

 1. Зробіть історичний екскурс розвитку класно-урочної форми організації навчання.

 2. Виходячи з позиції «Коли б директором був я», змоделюйте систему організації навчання в школі майбутнього на засадах гуманізму й демократизму.

 3. Розв’язати пед. задачі.

Ситуація 1.

Учителька російської мови на початку уроку звернулася до учнів із запитаннями: • Який вузол не можна розв’язати?

 • Морський, - вигукнув хтось із учнів.

 • Чому ж. Морський вузол – це лише спосіб зв’язувати канати, робити з них петлі. Його можна розв’язати.

Учні задумалися… Очі загорілися. Але відповіді не знаходили. Довелося ставити навідні питання, аби діти назвали залізничний вузол.

 • Тепер запропоную вам легке запитання, - продовжувала вчителька.

 • Назвіть прикметник середнього роду, який має на кінці три букви є.

Знову заблищали очі у школярів, у класі запанувала тиша. Учителька вичікуючи, поглядала на вихованців.

 • Не пригадуєте? А гусака ви бачили?

 • Бачили. Але ж він «длинношеий»?

 • Гусак відноситься до «животных»?

 • А-а-а, - весело загуділи учні. – «Длинношеие животные…»?

 1. У чому психолого-педагогічний сенс такого початку уроку?

 2. Змоделюйте початок уроку з конкретної теми «своєї» дисципліни, скориставшись подібним прийомом.

Ситуація 2.

Урок української мови у 6-му класі. Тема уроку: «Дієприкметник, його граматичні ознаки». Урок включав такі компоненти: 1. Аналіз опорних знань, умінь та навичок учнів з попередніх тем.

 2. Актуалізація опорних знань про граматичні ознаки прикметників і дієслів.

 3. Робота над підкресленими словами в реченнях: «Місто, побудоване на березі мальовничої річки, залишалося гордістю старшого покоління. Вмирав поет, залюблений у світ, вмирав поет, задивлений у море». Визначення їх граматичних категорій.

 4. Виконання вправ за підручником із завданнями виділеня дієприкметників.

 5. Складання речень з дієприкметниками.

 6. Завдання додому та інструктаж до нього.

І. Визначне тип цього уроку.

ІІ. Доведіть доцільність обраної структури під час вивчення обраної теми.

Ситуація 3.

Урок англійської мови у 8-му класі. Тема уроку: «Конституція України». Урок включав такі структурні компоненти: 1. Організація учнів на пізнавальну діяльність, проведення фонетико-мовленнєвої зарядки.

 2. Бесіда учителя з учнями з метою узагальнення знань за метою «Конституція України». Засвоєння лексичного запасу шляхом конструювання нових речень.

 3. Творча робота учнів за індивідуальними завданнями з використанням діалогу: розмова про права громадян України.

 4. Аудіювання (прослуховування тексту, магнітофонні записи) тексту з наступним переказом.

 5. Оцінка навчальної діяльності учнів.

 6. Домашнє завдання.

І. Визначте структуру цього уроку.

ІІ. У чому полягає ефективність використаних методів навчання?

ІІІ. У чому ви вбачаєте виховне значення уроку?
Рефлексивний блок


 1. У чому полягає ефективність різноманітних семінарських занять у сучасній школі?

 2. Доведіть доцільність використання в навчальному процесі факультативних занять.

 3. Сформулюйте правила виконання учнями домашньої навчальної роботи.

Блок вільного обміну інформації

 1. В чому відмінність екскурсії від уроку?

 2. Чим обумовлена необхідність домашніх завдань?

 3. Які є соціально-економічні фактори, що детермінують розвиток організаційних форм навчальної роботи в школі?

Блок самоконтролю.
Визначте, до якої групи включено позаурочні форми організації навчання.


Інструктаж

Факультатив

Бесіда

Диспут


Практикум

Синтез
1. 2. 2.
Семінар

Екскурсія

Гуртки

ПрактикумДомашня робота

ФакультативДомашня робота

Аналіз


Дискусія

Гурток


Факультатив

Мандрівка3. 4.

Заняття №11

Тема: Урок – як основна форма співробітництва вчителів і учнів

у процесі навчання.

Інформаційний блок


 1. Характеристика класно-урочної системи в школі. Її переваги та недоліки.

 2. Функції сучасного уроку та вимоги до його проведення

 3. Типи сучасного уроку та їх структура.

Практичний блок

 1. Викресліть поняття, які не належать до форм організації навчального процесу й обґрунтуйте їх .

Урок, диспут, семінар, екскурсія, вправа, домашня робота, консультації, спостереження, факультативи, додаткові заняття, конференції, ярмарок, розповідь, фестиваль, вечорниці, музична вітальня, демонстрації, збори, лінійки, вогнище, вікторина, практикуми.

 1. Доберіть матеріал і підготуйте короткі повідомлення з усіх форм організації навчання, які існували в історії розвитку освіти. Індивідуальне навчання, індивідуально-групове, лекційно-семінарське. Класно-урочна система, мангеймськая система, дальтон-план. Бригадно-лабораторна система, метод проектів.

(Треба відповісти, коли з'явилася така форма навчання, де; навести приклади, що ілюструють; назвати (якщо відомі) імена авторів цієї форми)


 1. Для організації якого виду роботи з вихованцями характерні наступні принципи?

 • Добровільність і свобода у виборі форм і напрямків.

 • Розмаїтість форм роботи.

 • Демократичність і відкритість.

 • Активність, ініціативність і самодіяльність вихованців.

 • Широке залучення всіх учнів.

 • Принцип романтики, гри й інтересу.


Рефлексивний блок

 1. Доведіть, наскільки виправдане твердження, що урок - основна форма організації навчального процесу в школі.

 2. Наведіть приклади організації колективної, фронтальної, групової, парної й індивідуальної роботи учнів з уроків, які Ви спостерігали в період педагогічної практики.

 3. Яку роль відводять вчителеві в педагогічній взаємодії з учнями на уроці? Від чого залежить ефективність педагогічної взаємодії в системі “учитель - учень ”, ефективність уроку.


Блок вільного обміну інформацією

1. Чи можна побудувати урок на умовах педагогічній взаємодії, цілком виключивши з його структури педагогічний вплив?

2. Чи можуть брати участь школярі в проектуванні мети, змісту, самостійної роботи на уроці?

3.  Якому типу уроку Ви віддали б перевагу у власній педагогічній практиці й чому?Блок самоконтролю

І. Назвіть основні ознаки уроку. Із пропонованих відповідей виберіть правильну, довівши помилковість інших.  1. Для уроку характерні такі ознаки: постійний склад учнів, наявність класної кімнати, певного навчального обладнання, поєднання навчання з вихованням.

  2. Урок характеризується такими ознаками: керівна роль вчителя, наявність розкладу, індивідуальний під’їзд до учнів, забезпечення перевірки знань.

  3. Урок – це така форма організації навчання, якій властиві ознаки: наявність розкладу, присутність усіх учнів, самостійна навчальна робота школярів.

  4. Правильної відповіді немає.

ІІ. Назвіть основні типи уроків за дидактичною метою. Із запропонованих відповідей виберіть правильну, обґрунтувавши, чому вас не задовольняють інші відповіді.   1. Основні типи уроків такі: заучування напам’ять, комбінований урок, екскурсія, індивідуальна робота з учнями, формування понять, умінь, демонстраційний.

   2. У сучасній школі традиційно виділяють такі типи уроків: індивідуальної роботи, урок-лекція, формування умінь і навичок, ілюстрації навчального матеріалу, контролю знань, урок-диспут.

   3. Можна виділити такі типи уроків: оволодіння новими знаннями, формування умінь і навичок, застосування знань на практиці, контролю і корекції, систематизації й узагальнення знань, умінь та навичок, комбінований.

   4. Правильної відповіді немає.

ІІІ. Визначте основні вимоги до уроку. Назвіть цифру, до якої сходяться лінії від обраних вами положень.


Організаційні

1

Дидактичні

2


Психологічні3


Санітарно-гігієнічні


Виховні
4


Психолого- фізіологічніІдейно-політичні


ІV. Для якого типу уроку характерні запропоновані структури?


1.

  1. Перевірка знань учнів.

  2. Перевірка, осмислення теоретичних знань учнів.

  3. Застосування знань у нестандартних ситуаціях

  4. Підсумки уроку

  5. Завдання додому

 1. Урок засвоєння нових знань.

 2. Урок формування умінь і навичок.

 3. Урок застосування знань на практиці.

 4. Урок узагальнення і систематизації.

 5. Урок контролю і корекції.

 6. Комбінований урок.

2.


  1. Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

  2. Перевірка раніше засвоєних знань.

  3. Мотивація учіння школярів, повідомлення теми, мети уроку.

  4. Сприйняття й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.

  5. Осмислення підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання

 1. Урок засвоєння нових знань.

 2. Урок формування умінь і навичок.

 3. Урок застосування знань на практиці.

 4. Урок узагальнення і систематизації.

 5. Урок контролю і корекції.

 6. Комбінований урок.

3.


1. Актуалізація чуттєвого досвіду, опорних знань.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

 2. Повідомлення теми і мети уроку.

 3. Сприймання нового навчального матеріалу.

 4. Усвідомлення навчального матеріалу.

 5. Узагальнення і систематизація знань.

 6. Підведення підсумків уроку.

 7. Повідомлення домашнього завдання.

 1. Урок засвоєння нових знань.

 2. Урок формування умінь і навичок.

 3. Урок застосування знань на практиці.

 4. Урок узагальнення і систематизації.

 5. Урок контролю і корекції.

 6. Комбінований урок.

4.


1. Актуалізація опорних знань.

 1. Засвоєння нових знань.

 2. Формування умінь на основі застосування їх у стандартних умовах.

 3. Формування навичок.

 4. Творче застосування знань, умінь і навичок у нових умовах.

 5. Узагальнення і систематизація знань.

 6. Підведення підсумків уроку.

 7. Повідомлення домашнього завдання.

 1. Урок засвоєння нових знань.

 2. Урок формування умінь і навичок.

 3. Урок застосування знань на практиці.

 4. Урок узагальнення і систематизації.

 5. Урок контролю і корекції.

 6. Комбінований урок.

5.


1. Мотивація навчальної діяльності школярів.

 1. Повідомлення навчальної діяльності школярів.

 2. Узагальнення окремих факторів, подій, явищ.

 3. Повторення і систематизація основних теоретичних положень і повідних ідей уроку.

 4. Повторення й узагальнення системи знань.

 5. Підсумки уроку.

 6. Домашнє завдання.
 1. Урок засвоєння нових знань.

 2. Урок формування умінь і навичок.

 3. Урок застосування знань на практиці.

 4. Урок узагальнення і систематизації.

 5. Урок контролю і корекції.

 6. Комбінований урок.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка