Методична робота в школі охоплює такі об'єднання і форми роботи педагогівСкачати 64.35 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір64.35 Kb.
http://prostoprikol.com/img/picture/may/19/f0dbef9225077cffcd60f8597db5b662/3.jpg

Атмосфера натхненної праці, дух творчості, добра притаманні колективу школи. Тому визначальною складовою в здійсненні поставленої мети стала опора та творчий потенціал педагогічного колективу. Упродовж кількох років педагогічний колектив працює над пошуком і впровадженням інноваційних навчально-виховних технологій, акцентуючи увагу на творчості та розвитку особистості.

Одне з основних завдань на всіх етапах розвитку освіти — підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Навчальному закладу потрібний учитель, який би постійно вдосконалював зміст своєї педагогічної діяльності. Виконати це завдання можна лише тоді, коли добре організовано методичну роботу в навчальному закладі. У школі діє методична рада, серед основних завдань якої — пошук оптимальних форм удосконалення майстерності педагога шляхом застосування нетрадиційних підходів .

Методична робота в школі охоплює такі об'єднання і форми роботи педагогів:

— методична рада планує науково-методичну роботу через проведення засідань відповідно до плану роботи. Очолює шкільну методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи- Мельніченко О.І.;

— шкільні методичні об’єднання планують і проводять методичні, оперативні наради, відкриті уроки, організують нестандартні форми навчання, ведуть індивідуальну методичну роботу, пропагують передовий педагогічний досвід, готують предметні олімпіади, конкурсиУ школі діє чотири методичних об’єднання : МО вчителів початкових класів( керівник – Груба Л.І.), МО природничо-математичного циклу ( керівник –Мельніченко Ю.І.), МО гуманітарного циклу(керівник – Колісник Т.В.)МО класних керівників (керівник – Головченко С.В..

— тимчасові творчі групи здійснюють вивчення й опрацювання психолого-педа-гогічних ідей шляхом апробації форм і методів до семінарів, педагогічних читань, вирішують питання наставництва, планують роботу з молодими вчителями.

У процесі планування роботи методичної ради заступник директора керується такими основними вимогами:

— піднесення рівня методичної роботи з педагогічними працівниками на рівень досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;

— піднесення на якісно новий рівень внутрішньошкільної методичної роботи;

— комп'ютеризація діяльності науково-методичної ради (створення банку даних з усіх аспектів методичної роботи в школі);

Рух до нової школи починається з осмислення цінностей педагогічного колективу, які й визначають педагогічну стратегію, що не тільки глибоко осмислена нашим колективом, а й дійсно реалізована ним, оскільки особистісні цінності є найважливішим мотивоутворюючим чинником.

Методичний кабінет школи працює в системі методичного забезпечення навчального процесу, надання методичної допомоги педагогічним працівникам

Засідання методичних об’єднань - важлива форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ефективній роботі методичних об’єднань сприяє докорінна переорієнтація їх діяльності на оптимальне поєднання теорії з практикою. Майже кожне засідання має теоретико-прикладний характер, тобто теоретичні знання, набуті в процесі засідання, реалізують вчителі на показових чи пробних уроках, які доводять їх доцільність, прийнятність чи заперечують їх. При цьому особлива увага звертається на аналіз і самоаналіз уроку і його результативність.

Нова суспільно-економічна ситуація вимагає зміни підходів до проведення засідань педагогічної ради і наради в директора. Використання нових підходів до підготовки та проведення цих заходів — передумова подальшого впровадження всього передового в нашу практику. Така педагогічна рада або нарада, де вчителі справді радяться, а не просто засідають, приносить усім педагогічним працівникам радість і задоволення. Адміністрація школи вивчає досвід шкіл району, області та України з питань проведення педагогічних рад. У практику своєї роботи ми намагаємося втілити проведення педради-диспуту, педради-консиліуму, педради у формі «круглого столу», захист «банку» ідей, педагогічної дискусії.

Основна мета перебудови діяльності системи освіти, її провідної ланки — середньої школи — розвиток потенційних можливостей кожного учня, створення умов для його самореалізації в навчально-виховному процесі. Реалізація цих завдань значною мірою залежить від учителя, творча педагогічна діяльність якого є важливим засобом формування й розвитку особистості учня. Наша школа створює сприятливі умови для розвитку педагогічної творчості вчителів, а на основі цього підвищується результативність навчально-виховного процесу. Все це висуває нові вимоги до розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, окремих учителів.

Колектив Вільшанської школи працює над вирішенням такої методичної проблеми: «Підвищення фахової та методичної майстерності вчителів шляхом впровадження новітніх технологій в навчально-виховному процесі».

Взаємодія в управлінському процесі здійснюється через систему принципів: • рівноправного партнерства;

 • інформаційної достатності;

 • узгодження із цілями діяльності закладу;

 • ефективності;

 • колегіальності;

 • делегування повноважень;

 • демократизації та гуманізації.

Організовуючи інтерактивну взаємодію учасників навчально – виховного процесу, моделюємо різноманітні ситуації, використовуємо:

 • ділові, рольові ігри;

 • методичні тренінги;

 • засідання проблемного столу;

 • методичні брейн – ринги;

 • аукціони педагогічних ідей;

 • диспути;

 • спільне розв’язання проблем;

 • творчу роботу;

 • інноваційну діяльність вчителя.

Інтерактивні методи управління допомагають педагогічним працівникам брати участь в процесі, бути зацікавленими, ініціативними, брати відповідальність на себе за ухвалені рішення.

Використовуючи досвід колег, стимулюючи інтерактивний діалог, керівник шкільного методичного обʼєднання дає вчителям можливість аналізувати, порівнювати, моделювати свої підходи до практичного застосування здобутих знань і сформованих умінь.

Метою «узагальнюючої діяльності» є закріплення позитивного інноваційного педагогічного досвіду, його пропаганда, презентація результативності роботи вчителів.

Форми діяльності в цьому напрямку: 1. Проведення методичного тижня

 2. Методична виставка «Від професіоналізму вчителя до творчості учня».

 3. Тиждень педагогічної майстерності вчителів.

 4. Панорама методичних новинок.

 5. Презентація досвіду вчителя.

Вчителі школи здійснюють індивідуальну самоосвітню діяльність за таким орієнтовним планом:

 1. Робота над методичною проблемою;

 2. Опрацювання нормативно – правової бази з предмету;

 3. Ознайомлення з новими методичними технологіями;

 4. Робота з фаховою літературою;

 5. Участь в роботі методичних об’єднань;

 6. Відкриті уроки;

 7. Оформлення портфоліо;

 8. Робота з обдарованими учнями;

 9. Участь в педагогічних виставках;

Важливе місце у створенні цілісної системи підвищення науково-теоретичного рівня та розвитку професійної майстерності педагогів посідають відкриті уроки. Як правило, вчителі йдуть до свого колеги з тим, щоб побачити нову, добре відпрацьовану методику, що сприяє досягненню високого кінцевого результату, або ознайомитись із методикою проведення нового типу уроку. Відкритий урок може виступати як засіб пропаганди нових типів уроку, практичного застосування певної методики.

Відкритий урок як форма методичного навчання сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки в практику, активному поширенню передового педагогічного досвіду, що, по суті, підвищує ефективність методичної роботи в школі.

Ще одна досить поширена і досить ефективна форма методичної роботи — взаємовідвідування уроків і позакласних заходів. У нас вона проводиться в розрізі «досвідчений учитель — молодий учитель».

По-перше, молоді малодосвідчені вчителі відвідують уроки і позакласні заходи в досвідчених учителів із метою вивчення їхнього досвіду.

По-друге, досвідчені вчителі відвідують заняття молодих педагогів із метою надання їм фахової допомоги. Такі взаємовідвідування корисні, адже збагачують внутрішньошкільну методичну роботу.

Система управління в нашій школі забезпечує цілеспрямованість і результативність науково-методичної роботи, навчально-консультативний характер контролю, використання інноваційних підходів до процесу росту професійного рівня педагогічних кадрів.З цією метою здійснюємо ряд взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення фахової майстерності вчителя та творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

Кожний учитель — неординарна особистість, яка здійснює навчання на високому рівні складності, але при цьому намагається створити атмосферу довірливого спілкування, забезпечити варіативність з урахуванням методичної проблеми школи. Адміністрація школи намагається об'єднати вчителів, сприяючи визнанню ними ідей гуманізму та усвідомленню своєї ролі в реформуванні освіти.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка